НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Співробітники

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Широбоков Володимир Павлович – академік НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри.

У 1965 році закінчив із відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця та продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі мікробіології (1965-1967).

У 1967 році захистив кандидатську дисертацію «Экспериментальное изучение некоторых вопросов молекулярной биологии вирусов Коксаки».

У 1977 році захистив докторську дисертацію на тему «Сравнительное изучение молекулярно-биологических свойств вирусов Коксаки и их селекционированных вариантов».

Науковий керівник 25 кандидатських дисертацій, науковий консультант 10 докторських дисертацій. Наукові інтереси – ентеровірусологія, екологія мікроорганізмів, мікробіом людини.

Співавтор 3-х клінічних протоколів, стандартів, настанов, 6 інформаційних листів, 13 методичних рекомендацій, які впроваджені в клінічну практику.

Автор і співавтор 541 наукової роботи, із них 9 підручників, 43 навчальних посібники, 57 винаходів і патентів, 6 освітньо-кваліфікаційних характеристик, 12 навчальних програм.

Голова НТГІ (група науково-технічних експертів з імунопрофілактики України); член Ради з біобезпеки при РНБО України, член експертної ради ДАКу України.

Член президій двох мікробіологічних наукових товариств України (Мікробіологів, епідеміологів і паразитологів імені Д.К. Заболотного і Мікробіологів імені С.М. Виноградського).

Нагороджено орденами «За заслуги» 3-го та 2-го ступенів, грамотою Кабінету Міністрів України, численними медалями і відзнаками.

 

 

Войцеховський Валерій Григорович – доктор медичних наук, професор кафедри.

У 1973 році закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Навчався в аспірантурі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1974-1977).

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Дослідження розвитку умовно-патогенних спороутворюючих бактерій». У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів».

Під керівництвом Войцеховського В.Г. підготовлено та захищено 3 кандидатських дисертації.

Напрямок наукової діяльності пов’язаний із дослідженням механізмів розвитку та диференціації мікроорганізмів, закономірностей спороутворення, аутоіндукторів розвитку, процесів міжклітинної взаємодії, хімічної комунікації у бактерій та систем, котрі регулюють експресію генів, відповідальних за фактори вірулентності, ролі клітинних біополімерів у регуляції розвитком і диференціацією мікроорганізмів.

Є автором 305 наукових праць, в тому числі  2 монографій,  6 підручників, 5 посібників, 10 авторських свідоцтв, 3 вітчизняних патентів, 11 закордонних патентів, 22 методичних вказівок і розробок, 5 методичних  рекомендації, більше 10 навчальних програм.

Член Вченої ради медичного факультету №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Войцеховського В.Г. обрано академіком Громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України» (2006) та академіком «Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи» (2007). Нагороди:

 • Подяка мера м. Києва (2005).
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2005).
 • Почесна Грамота Міністерства охорони здоров’я України (2006).
 • Медаль «20 років АНВОУ» (2012).
 • Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III-го ступеня (за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви нагороджений Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом) (2012).
 • Орден Святого Луки архієпископа Кримського (за заслуги перед Українською Православною Церквою нагороджений Митрополитом Київським і всієї України Предстоятелем Української Православної Церкви Володимиром) (2013).
 • «Медаль О.О.Богомолець» Академії наук вищої освіти України (2015).
 • Почесна Грамота Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця (2016).
 • Почесна Грамота Академії наук вищої освіти України (2017).
 • Медаль «Іван Пулюй» Академії наук вищої освіти України (2018).

 

 

 

 

Салата Ольга Вячеславівна – доктор медичних наук, професор кафедри.

У 1973 році закінчила з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю – медична, лікар, санітарно-гігієнічна справа.

У 1990 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: «Гігієнічне обґрунтування ефективних природних і штучних сорбентів для звільнення питної і стічних вод від ентеровірусів і ентеробактерій».

Наукові інтереси спрямовані на нормування біологічних (мікробіологічних) чинників у навколишньому середовищі та встановлення закономірностей міграції ентеровірусів у воді та ґрунті.

Салата О.В. має 140 наукових праць, авторське свідоцтво на винахід. Є співавтором 8 підручників, 30 методичних вказівок, 9 навчальних програм із дисципліни для студентів медичних, стоматологічного, фармацевтичного і медико-психологічного факультетів.

Індекс Гірша (Scopus) – 1.

Член Вченої ради медичного факультету №4, член циклової  методичної комісії з гігієнічних дисциплін.

Наукові та творчі успіхи були відмічені стипендією Нікомед –Україна (за підсумками 1999-2000 навчального року за визначні успіхи у педагогічній та науковій роботі), занесенням до книги „Жінки – вчені Києва” (2003). Нагороджена почесними Грамотами МОН (2005) і МОЗ України  (2000, 2005, 2010), подякою Київського міського голови (2005), почесними грамотами Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015, 2019).

 

 

 

 

Бобир Віталій Васильович – доктор медичних наук, доцент.

У 2002 році закінчив медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія.
Автор понад 100 друкованих робіт, у тому числі: 2 підручників, 5 примірних навчальних програм, серед яких програма для підготовки лікарів-інтернів «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія». Співавтор 4 патентів на винаходи та 2 інформаційних листів на нововведення.

Член технічного комітету Національного агентства з акредитації України «Клініко-медичні лабораторії». Член Товариства мікробіологів України.

Тричі нагороджувався іменною стипендією Кабінету Міністрів України «За кращу наукову роботу», « Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця» (2019), відзначений «Подякою Київського міського голови» (2021).

 

 

 

Понятовський Вадим Анатолійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчив у 2009 році Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. Із 2010 по 2013 р. навчався в аспірантурі на базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю 03.00.06 «вірусологія». Тема дисертаційної роботи: «Ентеровіруси в стічних водах міста Києва: видовий склад та біологічні властивості». У 2019 році проходив наукове стажування на базі National Institute of Public Health – NIH (Department of Parasitology and Vector-Borne Diseases) (Польща, м. Варшава).

Основні наукові інтереси: боротьба з антибіотикорезистентністю – пошук продуцентів нових класів антибіотиків, застосування бактеріофагів із лікувально-профілактичною метою; роль найпростіших у поширенні вірусних та бактеріальних інфекцій.

Автор та співавтор 41 наукової праці, включаючи 1 монографію та 2 підручники.

Член Товариства мікробіологів України імені С.М. Виноградського.

 

 

 

 

Ліпатнікова Клавдія Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри. Закінчила Київський медичний інститут в 1975 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Епідеміолічнні особливості грипу в Україні».

Наукові інтереси: вірусологія, педагогіка.

У науковому доробку 51 публікація, з яких 2 підручники та 7 методичних рекомендацій.

Нагороди: Почесна грамота МОЗ України, Почесна грамота МОН України.

 

 

 

 

 

 

Шилов Михайло Віталійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри. Закінчив у 1989 році Київський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». Проходив аспірантуру в 1989-1991 році.

Тема кандидатської дисертації «Імуномодулюючі властивості вакцинних штамів вірусів поліомієліту».

Наукові інтереси: вірусологія.

У науковому доробку 41 публікація, з них 3 підручники та 10 навчальних програм.

Нагороджено Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019).

 

 

 

 

 

 

Дюжикова Олена Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила Архангельский державний медичний інститут у 1988 році. Проходила аспірантуру в 1991-1994 році.

Тема кандидатської дисертації «Фізіологічні особливості імунологічної регуляції людини на півночі».

Наукові інтереси: мікробіологія, імунологія.

Загальна кількість публікацій 53, з них 8 методичних рекомендацій.

 

 

 

 

 

Русалов Віталій Леонідович – кандидат медичних наук, доцент кафедри. Закінчив Луганський державний медичний університет в 2005 р. У 2006-2009 рр. – очний аспірант кафедри мікробіології, вірусології та імунології Луганського державного медичного університету.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив пептидогліканів, тейхоєвих кислот та ліпополісахаридів бактерій на метаболічну активність і апоптоз нейтрофілів і субпопуляцій Т-лімфоцитів in vitro».

Наукові інтереси: імуносупресивні властивості мікроорганізмів; імунний і метаболічний статус хворих інфекційними хворобами.

Загальна кількість публікацій – 37, з них 3 методичні рекомендації та 4 патенти.

 

 

 

 

 

Гриценко Лариса Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

У 1998 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005-2008 рр. навчалася в очній аспірантурі на базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені О.О. Богомольця.  У 2011 році захистила дисертаційну роботу «Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів ЕСНО» за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія, на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

У 2019 році пройшла стажування – “New and innovative teaching methods in medicine”, organized by Medical University of Lublin.

Наукові інтереси: генетика вірусів,

Впровадження в клінічну практику:

 • Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №28 – 2009, вип. №1 з проблеми “Вірусологія, мікробіологія”,  “Ознаки вірулентності вірусів ЕСНО in vitro”.
 • Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №29 – 2009, вип. №2 з проблеми “Вірусологія, мікробіологія”, “Перещеплювальні культури клітин для виявлення та ідентифікації вірусів ЕСНО”.

У науковому доробку 56 публікацій.

Член Українського наукового медичного товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів імені Д.К. Заболотного.

У 2019 році за багаторічну сумлінну і бездоганну працю, вагомий внесок у розвиток медичної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди  100-річчя від дня заснування кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ нагороджена Подякою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

Долінчук Людмила Василівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

У 2010 році по закінченню біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка отримала диплом із відзнакою  за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія».

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів» та здобула науковий ступінь «кандидат біологічних наук».

Наукові інтереси: мікробіологія, генетика.

Є автором та співавтором 32 наукових праць, 10 методичних розробок.

У 2013 році була лауреатом гранту Президента України для обдарованої молоді.

 

 

Шелкова Наталія Григорівна – кандидат медичних наук, доцент каедри.

У 1979 році закінчила Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця, санітарно-гігієнічний факультет.

Захистила дисертацію «Бактериально-ротавирусные взаимоотношения и некоторые  подходы к разработке лечебно-профилактического противоротавирусного препарата» за спеціальностями  03.00.07 – мікробіологія; 03.00.06 – вірусологія  та здобула вчений ступінь кандидата медичних наук.

Коло наукових інтересів: бактеріологічна діагностика інфекційних захворювань, дослідження мікробіоценозів органів і систем людини, корекція мікробіоценотичних порушень.

Впровадження в клінічну практику:

 • Определение антигенного родства ротавирусов для установления эпидемиологических и епизоотологических связей возбудителя. – Методические рекомендации.-Киев,1992.-16 с.
 • Лечение ожоговой аутоинфекции с применением энтеросорбента “Энтеросгель. Информационное письмо.- Киев, 1994
 • Деякі аспекти мікробіологічної діагностики дисбактеріозу кишечника.- Інформаційний лист.-Київ, 1999.
 • Інформаційний лист СЕС на Південно-Західній залізниці «Усовершенствование методики бактериологического исследования материала из женских половых органов».- Киев-2000
 • Метод кількісного дослідження вмісту бактерій у клінічних матеріалах, що відібрані за допомогою ватного тампону. Збірник наукових праць співробітників НМАПО вип.17, к.2, Київ-2009. -С.698-702

Автор 40 публікацій, з них 2 методичні рекомендації та 2 винаходи  (авторські свідоцтва).

Член Українського наукового медичного товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів імені Д.К. Заболотного.

Нагороджено Почесною Грамотою МВС України, Подякою Ректора НМАПО імені П.Л. Шупика, Подякою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця з нагоди 100-річчя від дня заснування кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

 

 

 

 

Мельник Валентина Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила І лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2002 році.

Пройшла закордонне стажування “Тенденції системи освіти в мінливому інформаційному суспільстві Європи” у 2019 році. Стажування зі спеціальності «вірусологія» базі кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика у 2019.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення кадрового забезпечення системи громадського здоров’я фахівцями мікробіологічного профілю в умовах реформування» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

Наукові інтереси: Історія створення та розвитку наукових мікробіологічних шкіл. Удосконалення викладання курсу мікробіології, вірусології та імунології інтернаціональним студентам.

Усього у науковому доробку 51 публікація, з них 6 методичних рекомендацій та 5 програми.

У 2016 році отримала Сертифікат Британської ради на рівень мовної підготовки В2 (англійська мова). Відповідальна за навчальну роботу кафедри.

Нагороди: Почесна грамота вченої ради НМУ (2019).

 

 

 

 

Андрюшкова Наталя Григорівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила 4 лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2002 році. Пройшла закордонне стажування “Тенденції системи освіти в мінливому інформаційному суспільстві Європи” у 2019 році. Стажування зі спеціальності «вірусологія» базі кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика у 2019.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Значення ентеровірусної інфенції у розвитку гострого порушення мозкового кровообігу» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

Серед наукових інтересів значення ентеровірусної інфекції у розвитку гострого порушення мозкового кровообігу. Удосконалення викладання курсу мікробіології, вірусології та імунології інтернаціональним студентам.

Має 28 публікацій, з них 19 наукових, 1 патент та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (2 статті у виданні, індексованому у наукометричній базі Scopus, що не є перекладом з інших мов). Після захисту кандидатської дисертації опублікувала 15 праць, з них 7 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту 2 публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus.

Винаходи: патент «Спосіб діагностики ентеровірусної інфекції у хворих на гостре порушення мозкового кровообігу» (2014).

У 2021 році отримала сертифікат на рівень мовної підготовки В2 з англійської мови, виданий Київськими державними курсами іноземних мов «Інтерлінгва».

Профорг кафедри.

Нагороджено Почесною грамотою Вченої ради НМУ (2019).

 

 

 

Бобир Наталія Анатоліївна – асистент кафедри.

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2018 р. Відповідальна за антиплагіатну перевірку на кафедрі. Автор 3 публікацій.

Наукові інтереси: мікробіологія, вірусологія. Планує дисертаційну роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжак Вероніка Костянтинівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа». Із 2009 по 2018 асистент кафедри БДМУ. У 2017 році закінчила аспірантуру зі спеціальності «мікробіологія».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антимікробна активність та перспективи використання в медицині нових 5-карбофункціоналізованих імідазолів».

Наукові інтереси: мікробіологія, хіміотерапія.

Є автором та співавтором 47 наукових праць, 15 методичних вказівок, 4 підручників. Індекс Гірша – 2.

 

 

 

 

 

Костюк Олена Віталіївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчила Київський медичний інститут у 1989 році.

Тема дисертації ”Психологічні особливості невротизації майбутніх лікарів в умовах трилінгвізму” (медична психологія).

Наукові інтереси: медична мікробіологія (H.pylori- інфекція), медична психологія.

Автор 23 публікацій.

Автор колективної монографї  Innovations in Science/the challenges of our time, 2018. Автор та співавтор 9 збірок виданих методичних рекомендацій англійською мовою та двох збірників тестів.

Має деклараційний патент на винахід.

 

 

 

 

 

Осипчук Надія Олексіївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри.

У 2010 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Мікробіологія, вірусологія, викладач біології» та Державну академію житлово-комунального господарства, спеціальність «Облік і аудит».

Тема дисертації «Топографічні особливості колонізації грибами роду Candida біотопу ротової порожнини».

Наукові інтереси: мікроміцети, клінічна мікологія, дріжджеподібні гриби роду Candida.

Автор 16 публікацій.

Заступник декана медичного факультету №4.

 

 

 

Гурмач Євгенія Володимирівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри. Із відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2015 році за спеціальністю “Імунологія”.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Метаболічна поляризація клітин мікроглії щурів в умовах росту гліоми С6 та її корекція агоністом толл-подібного рецептора 3” та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Наукові інтереси: мікробіологія, онкологія.

Є автором та співавтором близько 30 наукових праць.

Член Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, European Federation of Immunological Societies (EFIS), Українського біохімічного товариства України, The Federation of the European Biochemical Societies (FEBS) та European Society of Clinical Investigation (ESCI).

 

 

 

Щоткіна Наталія Володимирівна – асистент кафедри.

Закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році. Отримала диплом магістра за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія».

Наукові інтереси: мікробіологія, вірусологія.

 

 

 

 

 

 

Єгоров Денис Петрович – асистент кафедри.

Закінчив у 2010 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціалізація з бактеріології НМАПО ім. П.Л. Шупика 2012. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Біологічні властивості ентерококів виділених від новонароджених».

Наукові інтереси: опортуністичні, внутрішньолікарняні інфекціі.

Автор 12 публікацій.

Член Товариства молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Волощук Олена Михайлівна – асистент кафедри.

У 1991 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «біолог-мікробіолог». У 2020 р. захистила дисертацію на тему «Антимікробна та антивірусна активність сполук адамантан (алкіл, циклоалкіл) похідних амінопропанолу-2» та здобула ступінь кандидат біологічних наук.

Наукові інтереси: мікробіологія, вірусологія, хіміотерапія.

У науковому доробку 45 публікацій, з них 6 методичних рекомендацій, 2 винаходів.

Нагороджено Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Понятовська Валерія Валеріївна – асистент кафедри.

У 2017 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара та здобула кваліфікацію «Магістр з вірусології, мікробіолог, науковий співробітник (мікробіологія)».

У 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Клініко-лабораторна діагностика» (Запоріжжя). У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Вірусологія» (Київ).

Наукові інтереси:  вірусологія, емерджентні та реемерджентні інфекції, ВІЛ/СНІД-інфекція, нейрофізіологія, судова медицина, сучасні методи діагностики захворювань, фаготерапія, мікробіологія.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

 

 

 

Настенко Володимир Борисович – асистент кафедри.

Закінчив в 2013 р. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Тема кандидатської дисертації: «Антимікробні властивості четвертинних солей арилоксиетокси диалкіл амонію в умовах експерименту».

Наукові інтереси: проблема антибіотикорезистентності, антимікробні речовини, екологія мікроорганізмів, вірусологія.

Автор 24 публікацій.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

 

 

 

 

 

Іванченко Дмитро Анатолійович – асистент кафедри.

У 2012 році закінчив із відзнакою біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Мікробіологія та вірусологія” та здобув кваліфікацію мікробіолога, наукового співробітника (біологія), викладача вищого навчального закладу. У 2010-2012 році виконував наукову роботу на базі Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного у відділі «Репродукції вірусів» на тему «Антивірусна та апоптозстимулююча дія трициклічних агліконів та синтетичних аналогів нуклеозидів на ВЕБ-інфіковані клітини». Виконує наукову роботу на здобуття ступеня доктора філософії біологічних наук з теми: “Біологічна активність пігменту продігіозину Serratia marcescens”.

Пройшов довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів в Навчально-науковому центрі неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця.

Наукові інтереси: вірусологія, бактеріологія.

 

 

 

 

Романчишина Анастасія Павлівна – аспірант кафедри.

У 2015 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2016 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Мікробіологія, вірусологія». На даний момент навчається в аспірантурі за спеціальністю «Вірусологія». Тема дисертації: «Взаємодія ентеровірусів та бактеріофагів з акантамебами, як екологічний феномен».

Наукові інтереси: вивчення вільноживучих амеб та особливостей їх взаємодія з іншими мікроорганізмами (вірусами та бактеріями).

Має 8 друкованих праць (5 статей, 3 тези).

Є членом Товариства молодих вчених НМУ.

 

 

 

 

 

 

Клос Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри.

Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця в 2003 р.

Навчалася в аспірантурі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 2017 по 2021 роки. Тема дисертації ,,Методика дистанційного навчання мікробіології вірусології та імунології майбутніх магістрів фармації ”. Успішно виконала дисертацію та здобула ступінь доктора філософії в 2021 році.

Автор 7 публікацій, з яких 2 методичні рекомендації.

Раціональні пропозиції: розробила методику дистанційного навчання мікробіології, вірусології та імунології майбутніх магістрів фармації.

Має подяку НМУ.

 

 

 

 

 

Степанова Тамара Федорівна – інженер І категорії кафедри.

Закінчила Ленінградський технологічний інститут в 1973 р.

Працює на кафедрі з 1996 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товщик Вікторія Володимирівна – асистент кафедри.

У 2019 році закінчила 4 мед факультет НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». Наукові інтереси: історія мікробіології, патогенетична мікробіологія, ВІЛ- інфекція та  опортуністичні інфекції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборанти:

 

 

Гладких Олена Василівна

 

Трохимчук Наталія Олександрівна

 

Толкачева Тетяна Олександрівна

 

Пронюткіна Надія Миколаївна

 

 

Кільова Ніла Дмитрівна