Сектор латинської мови

Новини кафедри

На Спеціалізованій  Вченій Раді ДФ 26.003.042 8 червня 2021 р. відбувся захист дисертації «Методика навчання фармацевтичної термінології, ботанічної і  хімічної номенклатур із використанням інтерактивних технологій» викладача кафедри латинської мови Благун Софії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

 

На захисті Софії Сергіївни були присутні:

 

Голова ради: Філоненко Мирослава Мирославівна – д.психол.н., професор, професор кафедри загальної і медичної психології, декан медико-психологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Литвиненко Ніна Павлівна – д.філол.н., професор завідувач кафедри україністики НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Голік Олена Валентинівна – к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Морзе Наталія Вікторівна – член-кореспондент НАПНУ,  д.пед.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Гринченка

Опонент: Мельник Наталія Іванівна – д.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету

Колектив кафедри латинської мови на чолі із завідувачем кафедри, доцентом Оленою Григорівною Кісельовою.

 

 

Щиро вітаємо Софію Сергіївну та бажаємо подальших наукових звершень!

 

 

 

 

 

 

Оголошення

 

У межах щорічної конференції студентів та молодих вчених «Annual Young Medical Scientists’ Conference» у листопаді 2020 року на кафедрі латинської мови планується проведення секції «Мовно-культурологічні аспекти професійної діяльності».

 

 

Коференція «Annual Young Medical Scientists Conference 2019»

 

23 листопада 2019 року на кафедрі латинської мови в рамках щорічної конференції «AYMSCONF 2019» була проведена секція «Лінгвокульторологічні аспекти лікарської практики».

Студенти у своїх доповідях розкрили питання когнітивних аспектів гематологічних термінів, сучасних номенклатур елементів генетичного коду, термінологічного забезпечення професійної діяльності лікаря-оториноларинголога, специфіки термінотворення найменувань хірургічного інструментарію, ролі класичних мов у формуванні психіатричної термінології, актуальності використання термінів грецького походження в анестезіології, способів номінації “священної хвороби” у творах Гіппократа і Цельса, а також когнітивних аспектів вивчення деяких неврологічних термінів.

Членами журі були представники медичних і філологічних кафедр, зокрема завідувач кафедри латинської мови, доцент О. Г. Кісельова, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Я. А. Кульбашна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Н. В. Береза, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики КНУ імені Тараса Шевченка О. Г. Михайлова.