Сектор латинської мови

Міжнародне співробітництво

 

Відповідальний співробітник: Шпинта Галина Миколаївна, доцент кафедри мовної  підготовки.

Тел. 044 454-49-15

E-mail:  chairofmova@nmu.ua

 

Відповідно до Стратегії євроінтеграції НМУ імені О. О. Богомольця «одним із стратегічних напрямів розвитку Університету є досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних і науково-педагогічних кадрів та інтеграції до європейського освітнього і наукового простору на засадах Болонської декларації».

 

Сектор латинської мови координує свою діяльність відповідно до зазначеного вектора й активно підтримує контакти із західноєвропейськими класичними і медичними ВНЗ (Університет м. Любек, Німеччина; Вроцлавський медичний університет, Польща) щодо питань гармонізації програм підготовки лікарів і провізорів.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях і стажуваннях за кордоном у таких країнах як Польща, Швейцарія, ОАЕ, Фінляндія, Греція.