НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Завідувач кафедри, д.мед.н., професор Гринзовський Анатолій Михайлович

Кафедру медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини створено відповідно до рішень ректорату від 22.05.2017 (протокол №7/11) та Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця від 25.05.2017 (протокол №13), наказу №333 від 30.05.2017, Закону України «Про вищу освіту» (№1556-VII від 07/07/2014р.) та статуту НМУ.

 

 

Факультет: підготовки лікарів для збройних сил України

Адреса: 03057, Київ-57, пр. Перемоги, 34 (Морфологічний корпус)

  • Кафедра розташовується в морфологічному корпусі, вхід зі сторони внутрішнього двору в цокольному приміщені.

 

Електронна пошта:

a.hrynzovskyi@nmu.ua

 

Сторінка кафедри у Facebook

 

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з організації і проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, у тому числі з організації надання домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру, та бойових діях.

 

Дисципліни, що викладаються:

 

  • Підготовка офіцерів запасу
  • «Основи організації медичного забезпечення населення і військ» – для студентів II курсу медичних факультетів стоматологічного та медико-психологічного факультетів
  • «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» – для студентів II курсу медичних факультетів стоматологічного та медико-психологічного факультетів
  • «Цивільний захист» – для студентів IV курсу фармацевтичного факультету
  • «Цивільний захист» – для студентів IV курсу медичних факультетів і v курсу стоматологічного факультету
  • «Медицина і психологія надзвичайних ситуацій» – для студентів V курсу медико-психологічного факультету
  • «Основи медичного забезпечення населення і військ» – для студентів IV курсу медичних факультетів
  • елективні курси «Загальна військова підготовка» та «Військова токсикологія та радіологія»

 

Дисципліни, що викладаються на післядипломному рівні:

З метою підготовки до Крок-3 кафедра викладає інтернам всіх фахів питання організації невідкладної допомоги в надзвичайних ситуаціях.