Навчально-науковий інститут громадського здоров’я та профілактичної медицини

 

Завдання Навчально-наукового інституту громадського здоров՚я та профілактичної медицини (далі – Інститут) полягає в професійній підготовці на додипломному та післядипломному рівнях здобувачів вищої освіти шляхом отримання ними знань, умінь та навичок

зі спеціальностей 229 Громадське здоров’я, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 073 Менеджмент.

На кафедрах Інституту здобувачі вищої освіти зі спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Терапія та реабілітація, 228 Педіатрія удосконалюють свої знання з гігієнічних дисциплін.

Навчально-науковий інститут громадського здоров՚я та профілактичної медицини пропонує безперервний професійний розвиток лаборантам, медсестерам, лікарям, науково-педагогічним і науковим кадрам вищої кваліфікації. Кафедри Інституту підтримують учасників освітнього процесу в їхній творчій діяльності. Ми проваджуємо наукову діяльність шляхом здійснення наукових досліджень.

 

ДИРЕКТОР
ПАЛАМАР Борис Іванович
професор, доктор медичних наук,
Заслужений лікар України,
професор кафедри громадського здоров’я
 
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
АЛЕКСІЙЧУК Василь Дмитрович
доцент, кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни харчування та нутриціології