НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Наукова робота

  • Відповідальний співробітник – д. мед. н., професор, Гринзовський Анатолій Михайлович, e-mail: hrynzovskyi@nmu.ua
  • Основні напрямки: медицина надзвичайних ситуацій, тактична медицина, домедична допомога, лабораторна діагностика, біобезпека, профілактична медицина, медичне право.
  • На кафедрі виконується науково-дослідна робота – «Наукове обґрунтування доцільних вимог до фільтрів для повітря на основі матеріалів паперових фільтрувальних із знезаражуючими властивостями та регламенті їх використання в умовах надзвичайних ситуацій»;
  • Дисертаційне дослідження аспіранта кафедри Калашченко С.І. «Обґрунтування критеріїв превентивної реабілітації на основі оцінки психофізіологічного статусу курсантів Академії Національної гвардії України».
  • Професор Гринзовський А. М. є керівником з якості та виконавцем госпрозрахункових тем з токсиколого-гігієнічної оцінки нових засобів захисту рослин та регуляторів росту рослин, санітарно-епідеміологічної експертизи виробів та матеріалів, нормативно-технічної документації, в тому числі засобів для дезінфекції. Проводить наукові дослідження з вивчення розвитку вітчизняного санітарного законодавства.
  • Видавнича діяльність:

Навчальний посібник «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях» – http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/1422/1/ergoterapev1.pdf