Кафедра комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни

Виховна робота

 

Викладачі кафедри беруть участь у різних формах громадської та учбово-виховної роботи

 

І. Викладачі кафедри – члени редакційних рад провідних фахових видань України:

 

1.1. «Довкілля та здоров ’ я» – професор Гаркавий С.І.

1.2. «Гігієна населених місць» – професор Гаркавий С.І.

1.3. «Сучасні проблеми токсикології» – професор Коршун М.М.

1.4. «Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» – професор Гаркавий С.І., професор Коршун М.М.

 

ІІ. Викладачі кафедри – члени спеціалізованих вчених рад:

 

2.1. Д 26.604.01 Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології

імені О.М. Марзеєва Н АМН України» – професор Гаркавий С.І.

2.2. Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця – професор Гаркавий С.І.

2.3. Д 26.003. 10 при НМУ імені О.О. Богомольця – професор Коршун М.М

 

ІІІ. Викладачі кафедри є членами апробаційних рад:

 

3.1. «Гігієна та професійна патологія»

3.2. «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни»)

 

 

ІV. Викладачі кафедри – члени профільних комісій МОЗ, НАМН та Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України:

 

4.1. Комісія з питань гігієнічного нормування хімічних речовин у грунті Комітету з питань гігієнічної регламентації потенційно небезпечних чинників м

4.2. Комісія з питань гігієнічної регламентації пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічної регламентації потенційно небезпечних чинників м

4.3. Комісія з питань гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі Комітету з питань гігієнічної регламентації потенційно небезпечних чинників

4.4. Комісія з питань гігієнічної регламентації хімічних речовин у воді Комітету з питань гігієнічної регламентації потенційно небезпечних чинників

4.5. Комісія з розробки нормативних і методичних документів з комунальної гігієни

4.6. Комісія з розробки нормативних і методичних документів з гігієни дітей і підлітків

4.7. Проблемна комісія «Гігієна навколишнього середовища»

4.8. Проблемна комісія «Токсикологія»

4.9. Експертна комісія з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при головному Державному санітарному лікарю України

4.10. Атестаційна комісія при МОЗ України та Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби м. Києва

 

Завідувач кафедри, проф. Гаркавий С.І. – голова профспілкового бюро медичного факультету № 4, член профспілкового комітету співробітників НМУ імені О.О. Богомольця

Завідувач кафедри, проф. Гаркавий С.І., проф. Коршун М.М., доц. Ткаченко І.І. – члени ученої ради факультету підготовки лікарів для збройних сил України НМУ імені О.О. Богомольця

 

Завідувач кафедри, проф. Гаркавий С.І., проф. Коршун М.М., доц. Ткаченко І.І. – члени циклової комісії з гігієнічних дисциплін медичного факультету № 4 НМУ імені О.О. Богомольця

 

 

 

 

 

Учбово-виховна робота:

 • участь в церемонії посвячення в студенти

 

 • заняття зі студентами в кабінеті музеї академіка Гончарука Є.Г.;

 

 

 • заняття зі студентами 6-го курсу медичного факультету № 4 на базі ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені академіка О.М. Марзеєва НАМН України» та ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І, Медведя МОЗ України».
 • заняття з лікарями інтернами за спеціальністю «загальна гігієна» на показових об’єктах, організованих за сприяння Акціонерної публічної кампанії «Київводоканал», де інтерни знайомились з експлуатацією насосної станції «Роса-300», яка безперебійно забезпечувала питною водою Киян під час аварії на ЧАЕС; «Смородинською» насосною станцією ІІІ підйому Дніпровського водопроводу міста Києва»; зі «Станом річок – джерел питного водопостачання містка Києва перед початком водопілля та вплив останнього на якість питної води»; з «Технологічною схемою озонування води на Дніпровській станції водопідготовки», «Історією каналізації м. Києва», «Фонтани-окраса міста» та іншими комунальними об’єктами .

 

 • проведено 10-ть наукових читань пам ’ яті академіка Гончарука Є.Г. присвячений актуальним проблемам профілактичної медицини;
 • 10 .02. 2010 р. проведена ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 80-річчю від дня народження академіка Гончарука Є.Г., підготовлено та видано спеціальний випуск «Наукового вісника НМУ імені О.О. Богомольця»
 • презентація доповіді, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Гончарука Є.Г.на засіданні вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця ;
 • щорічне відвідування меморіалу пам’яті Є.Г. Гончарука на Байковому міському кладовищі;
 •  
 • упорядковано могилу доцента Курінного І.Л. на Берковецькому міському кладовищі;
 • На сайті НМУ імені О.О. Богомольця розміщена стаття, присвячена пам’яті доцента С.С. Познанського – першого декана санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту, завідувача кафедри комунальної гігієни (1937-1941), завідувача кафедри гігієни дітей та підлітків (1946-1962), з нагоди 120 річчя від дня народження вченого-гігієніста;
 • участь у щорічних науково-практичних конференціях (наукових читаннях імені О.М. Марзеєва), присвячених актуальним проблемам профілактичної медицини;

 • участь у Міжнародн ому медичному форумі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров ’ я України»

 

 • участь у Міжнародн ому науково-практичн ому конгрес і студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» , який проводится щорічно в НМУ імені О.О. Богомольця;
 • участь у факультетськ ій навчально-методичн ій конференці ї з актуальних питань навчально-виховної роботи;

 

 • участь в олімпіадах з навчальних дисциплін “ гігієна та екологія» та «екологія» ;

 

 • щорічне проведення кафедральн ої студентськ ої наукові конференції за результатами виконання науково дослідних робіт студентів