Кафедра комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни

Студентський науковий гурток

Науковий керівник студентського наукового гуртка кафедри гігієни та екології № 3 – кандидат медичних наук, доцент кафедри Швагер Оксана Володимирівна (моб.тел. +380979999150, ел.адреса shvager27@ukr.net).

Староста гуртка – Палець Ілана Сергіївна, студентка 6-го курсу, 4302 група, медичний факультет № 3 моб.тел. +380991591848, ел.адреса ilanochca20@gmail.com).

Студентський науковий гурток було створено у 1935 році, коли у Київському медичному інституті була організована кафедра комунальної гігієни. На той час завідувачем кафедри був доц. Н.В. Євменьев, а з 1936 по 1941 р.р. – доц. С.С. Познанський. Роботою гуртка безпосередньо опікувалася асистент кафедри Н.В. Гургенова. У ці передвоєнні роки у СНГ працювало 12 студентів, які за період з 1935 по 1941 рр. підготовали і зробили 13 наукових доповідей. У скрутні часи Великої Вітчизняної війни під час евакуації медінституту спочатку у Харків, а згодом у Челябінськ гурток тимчасово не функціонував. У 1945 р. роботу під керівництвом завідувача кафедри академіка О.М. Марзєєва гурток було відновлено. За перше повоєнне десятиліття у роботі гуртка взяли участь 31 студент, переважно санітарно-гігієнічного факультету. Основним напрямком наукової роботи студентів-гуртківців на той час були гігієнічні аспекти планування, забудови та благоустрою населених пунктів. За цією тематикою за період з 1945 по 1955 р.р. було зроблено 39 наукових доповідей.

Наступні 5 років роботою гуртка керував проф. Д.М. Калюжний. Наукові дослідження студентів були присвячені гігієнічним питанням розміщення підприємств будівельної індустрії. Згодом під керівництвом професора Габовича Р.Д. студенти-гуртківці активно залучилися до розв’язання гігієнічних проблем водопостачання населених пунктів, зокрема фторування питної води з метою профілактики карієсу внаслідок нестачі фтору. За період з 1955 по 1968 р.р. у роботі гуртка взяли участь 52 студенти, якими було зроблено 71 доповідь. З 1968 по 2004 р.р. кафедрою і роботою студентського наукового гуртка керував академік Є.Г. Гончарук. Відповідальним за роботу гуртка у цей період були доцент І.Л. Курінний, а з 1994 р. – доцент М.М. Коршун. За період з 1968 по 1994 р.р. у роботі гуртка взяли участь 92 студенти, які зробили 276 доповідей на факультетських, інститутських, міжвузівських, республіканських наукових конференціях студентів та молодих вчених. З 1995 по 2009 рр. у роботі гуртка взяли участь 79 студентів, які зробили 39 доповідей на наукових конференціях та є співавторами 18 тез у матеріалах науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених НМУ імені О.О.Богомольця з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної медицини”. З 2010 р. по 2016 рік відповідальна за роботу гуртка доцент О.В. Дема. За цей період було проведено шість студентських науково-практичних конференцій за підсумками виконання науково-дослідної роботи, присвячені актуальним проблемам профілактичної медицини.  З 2017 року і дотепер відповідальною за роботу гуртка є доцент О.В. Швагер.

Основні наукові напрямки роботи гуртка:

  • Гігієнічні проблеми водопостачання та каналізування населених пунктів.
  • Еколого-гігієнічні аспекти санітарної охорони водойм від антропогенного забруднення.
  • Еколого-гігієнічні проблеми санітарної охорони ґрунту від техногенного забруднення.
  • Вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я населення.
  • Гігієна та токсикологія хімічних засобів захисту рослин.
  • Гігієнічні аспекти проблеми профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій.

За період роботи гуртка його старостами були М.В. Крижанівська, в майбутньому професор НДІ гігієни праці і профзахворювань (зараз НДІ медицини праці АМН України) В.І. Пальгов, в майбутньому професор, завідувач кафедри гігієни Івано-Франківського медичного інституту, Г.О. Гончарук – доцент кафедри гігієни праці і професійних захворювань НМУ, Нікберг І.І. – професор кафедри загальної гігієни КМІ (зараз кафедра гігієни та екології НМУ). Активними студентами-гуртківцями свого часу були викладачі нашого Університету доц. Курінний І.Л., проф. Сучков Б.П., проф. Ципріян В.І., доц. Полянський О.А., доц. Авраменко Л.М., доц. Музичук Н.Т., проф. Коршун М.М., ас. Бабій Ю.І.

 

План засідань СНГ кафедри у 2019/2020 н.р.

 

Дата проведення Час проведення Місце проведення
     1. 26.09.2020 17.00 Аудиторія № 18 кафедри, 5 поверх, санітарно-гігієнічний корпус, проспект Перемоги, 34
     2. 31.10.2019
     3. 28.11.2019
     4. 26.12.2019
     5. 30.01.2020
     6. 27.02.2020
     7. 26.03.2020
     8. 23.04.2020
     9. 28.05.2020