НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

 

З 1967-1968 н.р. кафедра розташована на 5-му поверсі санітарно-гігієнічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця за адресою: 03057 Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Контакти кафедри:

(044) 454-49-35 – завідувач кафедри; факс;

(044) 454-49-45 – загальний

(044) 454-49-05 – викладацька

 

E-mail:

communalhygienenmu@gmail.com

garsi@i.ua

lyudmila.stasiuk2@gmail.com

 

  • Сторінка в соціальних мережах – відсутня
  • Наявність окремого сайту кафедри – сайт кафедри у складі факультету підготовки лікарів для збройних сил України (ФПЛЗСУ) НМУ імені О.О. Богомольця
  • Спеціальності, за якими проводиться навчання на додипломному етапах: галузь знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальність: 222 «Медицина»; 226 «Фармація».
  • Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» студентам 1 курсу вітчизняним і англомовним іноземним медичних факультетів №№ 1, 3, 4, ФПЛЗСУ, фармацевтичного факультету  та факультету підготовки іноземних громадян; «гігієна та екологія»; «гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку» студентам 2, 3 та 6 курсу медичних факультетів № 3, № 4, підготовки іноземних громадян (шостий курс); ФПЛЗСУ; «військова гігієна» вітчизняних студентам 4 курсу медичних факультетів №№ 1,2,3,4,ФПЛЗСУ; «Гігієна у фармації з основами екології» для студентів фармацевтичного факультету  денної та заочної форм навчання.