Кафедра комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни

З 1967-1968 н.р. кафедра розташована на 5-му поверсі санітарно-гігієнічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця за адресою: 03057 Київ, проспект Берестейський, 34.

 

 

Контакти кафедри:

(044) 454-49-35 – завідувач кафедри; факс;

(044) 454-49-45 – загальний

(044) 454-49-41 – викладацька

E-mail:

garsi@gmail.com

garsi@i.ua

  • Сторінка в соціальних мережах – відсутня
  • Наявність окремого сайту кафедри – сайт кафедри у складі Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медициниНМУ імені О.О. Богомольця
  • Спеціальності, за якими проводиться навчання на додипломному етапах: галузь знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальність: 222 «Медицина»; 226 «Фармація»; 228 «Педіатрія»; 229 «Громадське здоров’я»
  • Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» вітчизняним студентам 1 курсу медичних факультетів №№ 1, 3, фармацевтичного факультету  й англомовним студентам факультету підготовки іноземних громадян; «гігієна та екологія»; «гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку» студентам 2 та 6 курсу медичного факультету № 3,  «гігієна та екологія» студентам 2 та 6 курсу ФПЛЗСУ; «гігієна та екологія» студентам 6 курсу медичних факультетів №№ 1,2, переведениз з медичного факультету № 4;  ФПЛЗСУ «військова гігієна» вітчизняним студентам 2 курсу медичних факультетів №№ 1,2,3, ФПЛЗСУ; «Гігієна у фармації та екологія»  студентам  фармацевтичного факультету  денної та заочної форм навчання»; «Вікова гігієна» (варіативна компонента) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Громадське здоров’я»