Кафедра комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни

Співробітники

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри за результатами 2021/2022 н.р.

 


Гаркавий Сергій
Іванович

Гаркавий Сергій Іванович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, 1947 р. н., українець. У 1971 р. закінчив з відзнакою та рекомендацією на наукову роботу Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Працював головним Державним санітарним лікарем (одночасно виконував обов’язки голови районного комітету профспілки медичних працівників) Ставищанського району Київської області (1971-1973 рр.), завідувачем відділення гігієни харчування Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції. На кафедрі працює з 3 вересня 1973 р.: асистент, з 1985р. – доцент, з 2004 р. і дотепер – завідувач кафедри (з 2009 р. кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків,  з 2017 р.  кафедри гігієни та екології № 3 у складі ФПЛЗСУ, а з 01 вересня 2023 р. кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом  вікової гігієни у складі Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини  НМУ.Доктор медичних наук (2003), професор (2005), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), Лауреат премії НАМН України в галузі профілактичної медицини (2007),  Академік Української академії наук й Національної академії наук вищої освіти України (2017).

Автор і співавтор понад 300 друкованих праць, серед яких 11 підручників, 6 навчальних  посібників, 3 монографії, 3 книги; 9 винаходів, понад 30 нормативно-методичних документів і типових програм  навчальних дисциплін для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівнів акредитації, що  затверджені МОЗ України.

Має вищу кваліфікаційну категорію з комунальної гігієни.  Є членом редакційних рад 3-х наукових журналів, членом спеціалізованих вчених рад: Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця та Д 26.604.01 ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМН України».

Співголова комісії з гігієнічного нормування хімічних речових у ґрунті Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України; член експертної комісії при головному державному санітарному лікарю України з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон; проблемної комісії «Гігієна навколишнього середовища» ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзеєва НАМН України».

Член Вченої ради НМУ, ФПЛЗСУ, Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та пофілактичної медицини НМУ; апробаційної ради за спеціальністю „гігієна”, факультетської циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін, циклової методичної комісії 229 «Громадське зоров’я». Голова профбюро медичного факультету № 4 (з 01 вересня 2023 р. Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини) й член профкому співробітників і ради трудового колективу НМУ. Член Громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я».

Відзначений  нагородами: Відзнака Вищої школи СРСР; Дипломом ІІІ ст. учасника ВДНГ УРСР; Медаль    “В пам’ять 1500-річчя м. Києва”; Дві медалі ГО НАНВО України: «Іван Пулюй» та ім. Миколи Івановича Дубини; Медаль Української військово-медичної академії «За заслуги»; Почесна нагорода Київської міської державної адміністрації з нагоди 160-річчя від дня заснування Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця; три Почесні грамоти МОЗ України; Почесна грамота Київського міського голови; Почесна грамота Професійної спілки працівників охорони здоров’я України; Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця; Грамота ГО Національна академія наук вищої освіти України. Почесна грамота Президії НАМН України.

h-індекс (Scopus) – 1

h-індекс (Google Scholar) – 9

 

 


Власенко Олег Миколайович

Власенко Олег Миколайович

(28.06.1965 р.н.) – д. мед. н. (2011 р.), професор (2011 р.), полковник медичної служби, проректор НМУ з науково-педагогічної та наукової роботи, професор (2019–2023 р.) кафедри гігієни та екології № 3 у складі ФПЛЗСУ, а з 01 вересня 2023 р. – професор кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни у складі Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця. Лауреат премії Кабінету Міністрів України (1916  р.). В 1993 р. закінчив медико-профілактичний факультет Українського Державного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Пройшов шлях від лікаря інтерна кафедри військово-профілактичної медицини Військово-медичного відділення при УДМУ імені О.О. Богомольця (1993–1995 рр.), аспіранта кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії (1996–1999 рр.), начальника науково-дослідної лабораторії (організації медичного забезпечення Збройних Сил України) наукового центру (військової медицини) Української військово-медичної академії (1999–2000 рр.); начальника групи організації і координації наукових досліджень наукового центру (військової медицини) Української військово-медичної академії (2000–2001); старшого помічника начальника навчального відділу (з позавійськової підготовки) (2001–2005 рр.); начальника науково-організаційного відділу Української військово-медичної академії (2006–2013 рр.); заступника начальника академії з наукової роботи й начальника науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії (2013–2016 рр.); заступник начальника Української військово-медичної академії з наукової роботи (2016–2019 рр.) до проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи НМУ імені О.О. Богомольця (з 14.06.2019 до тепер). Заступник декана (2001–2005 рр.), декан (2005–2019 рр.) факультету підготовки лікарів для збройних сил України, професор кафедри гігієни та екології №3 (2019–2023 р.), професор кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни (з 2023 р.) НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор 120 наукових праць, у тому числі 6 підручників і 2 навчальних посібника. Основні роботи присвячені гігієнічному обґрунтуванню організації навчально-виховного процесу курсантів-танкістів і гігієнічному обґрунтуванню оптимізації водопостачання військових частин Збройних Сил України в особливий період. Основні праці: «Інноваційний підхід з організації та надання медичної допомоги у гібридній війні» (у спів.);

 

 


Козак Наталія Дмитрівна

Козак Наталія Дмитрівна

 (05.12.1973 р.н.) – д. мед. н. (2016 р.), доцент (2015 р.), полковник медичної служби, декан факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України (з 2019 р.), доцент (2019–2020 рр.), професор (2020–2023 р.) кафедри гігієни та екології № 3 у складі ФПЛЗСУ, а з 01 вересня 2023 р. – професор кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни у складі Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

В 1999 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», а в 2000 р. інтернатуру за спеціальністю «Загальна гігієна» в НМУ.

З 1999 р. у Збройних Силах України: старший лікар-гігієніст Центрального санітарно-епідеміологічного загону Національної гвардії України, з 2000 р. – начальник санітарно-гігієнічного відділу окремого загону Повітряних Сил ЗС України, з 2005 р. – начальник відділу профілактики соціально-небезпечних та інфекційних захворювань Центру здоров’я ЗС України, з 2007 р. – начальник санітарно-гігієнічного відділу Центрального санітарно-епідеміологічного управління МО України. З вересня 2009 р. – старший викладач кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії на 0,25 ставки за сумісництвом. З серпня 2012 р. – доцент кафедри організації медичного забезпечення збройних сил на 0,25 посади за сумісництвом.

У 2015 р. отримала звання доцента кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії, з вересня 2016 р. – професор кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії на 0,25 посади за сумісництвом. У період з 2013 до 2016 р. – начальник науково-організаційного відділу Української військово-медичної академії, з 2016 р. й до тепер – начальник факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії.

Автор 93 публікацій, з них 83 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 підручник.

 

 


Коршун Марія
Михайлівна

Коршун Марія Михайлівна

 – професор кафедри, відповідальна за наукову роботу.

Доктор медичних наук (2005), професор (2010).

Закінчила з відзнакою та рекомендацією на наукову роботу Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця (1986) та отримала направлення на кафедру комунальної гігієни КМІ. На кафедрі пройшла шлях від старшого лаборанта з вищою освітою, молодшого наукового співробітника госпрозрахункової наукової тематики, асистента (з 1988), доцента (з 2002) до професора (з 2007).

Захистила кандидатську дисертацію (1992) на тему «Экспериментальное обоснование ПДК рицида-П в почве и гигиенических регламентов его применения в системе химической защиты риса».

Захистила докторську дисертацію (2005) на тему «Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту».

Основні напрямки науково-практичної роботи

Підготувала 8 кандидатів та 1 доктора медичних наук.

Наукові інтереси: гігієнічне нормування хімічних речовин у ґрунті; комплексна, комбінована та поєднана дія хімічних речовин та іонізуючої радіації (експериментальні та епідеміологічні дослідження); гігієна та токсикологія хімічних засобів захисту рослин;

Впровадження у практичну діяльність:

Гігієнічні нормативи (понад 300) пестицидів у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді, ґрунті, продуктах харчування та сільськогосподарській сировині.

Методичні вказівки (31) з аналітичного визначення пестицидів в об’єктах довкілля, продуктах харчування та сільськогосподарській сировині.

Інформаційні листи (14) про нововведення у системі охорони здоров’я, видані Укрмедпатентінформ.

Загальна кількість публікацій – понад 350. Серед них – 1 монографія, 8 підручників, 1 посібник, 3 збірники завдань для студентів; 8 деклараційних патентів на корисну модель. Індекс Гірша: Scopus – 1, Googl Scholar – 7.

Громадська діяльність

Член спеціалізованої ради Д 26.003.10 при НМУ імені О.О. Богомольця, Вченої ради факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, 2 апробаційних рад, циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін НМУ, експерт Комісії з питань гігієнічного регламентування пестицидів і агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

Членство в професійних асоціаціях

Член асоціації «Громадське здоров’я»

 Нагороди

Лауреат академічної премії АМН України з профілактичної медицини (2001 р.) за серію наукових праць «Комбінована дія екзогенних хімічних речовин та радіонуклідів».

 

 


Кучеренко Олена
Сергіївна

Кучеренко  Олена Сергіївна 

к.мед.н., – доцент, Національний медичний університет  імені О.О. Богомольця, 2004 р.

Аспірантура в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, кафедра комунальної гігієни та екології людини, 2005-2008 рр.

Тема дисертації: «Токсиколого-гігієнічна оцінка сучасної технології хімічного захисту посівів рису».

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Закономірності поведінки пестицидів в об’єктах навколишнього середовища, вивчення їх впливу здоров’я людей.

Публікації: 40 наукових і навчально-методичних робіт, з них 2 статті у виданнях, цитованих в міжнародних базах (SCOPUS), 4 патенти на винахід.

 

 

Швагер Оксана Володимирівна Швагер Оксана Володимирівна

– кандидат медичних наук, доцент.

У 2004 році закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ) за спеціальністю „медико-профілактична справа” та здобула кваліфікацію лікар (диплом з відзнакою). Розпочала трудову діяльність з посади лікаря з комунальної гігієни Київської міської санітарно-епідеміологічної станції. В цьому ж році вступила до магістратури на кафедру комунальної гігієни та екології людини НМУ, навчання в якій завершила з відзнакою та в 2005 р.  захистила магістерську роботу на тему: „Гігієнічна оцінка впливу автомобільного транспорту на стан атмосферного повітря Шевченківського району міста Києва”, здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю „Медико-профілактична справа”.

З 2011 по 2014 рр. навчалася в аспірантурі на базі Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (нині Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. А.М. Марзєєва НАМН України»). В 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: “Гігієнічна оцінка ролі пріоритетних канцерогенних сполук атмосферного повітря у формуванні онкологічної захворюваності населення міста”. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря з комунальної гігієни.

З 2015 р. працює на кафедрі комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей і підлітків (з березня 2017 р. до серпня 2023 р. кафедри гігієни та екології № 3 Факультету підготовки лікарів для збройних сил України (ФПЛЗСУ), з 1 вересня 2023 р. кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини. Виконує обов’язки секретаря кафедри, відповідає за навчальний процес на 6 курсі.

Має 45 друкованих робіт, з них 2 статті у виданнях, цитованих в міжнародних базах (SCOPUS), співавтор одного патенту та трьох інформаційних листів, бере активну участь у науково-практичних конференціях та конгресах.

 


Горбачевський
Руслан Вікторович

Горбачевський Руслан Вікторович

кандидат медичних наук, доцент кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни у складі Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2004 році закінчив медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ) за спеціальністю «медико-профілактична справа» та здобув кваліфікацію лікар.

Виконував дисертаційну роботу у якості співшукача на кафедрі комунальної гігієни та екології людини, у 2013 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Гігієнічне обґрунтування регламентів використання в сільському господарстві імідазолінонових гербіцидів на основі імазапіру та імазамоксу». Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря з комунальної гігієни.

Наукові інтереси: гігієнічне нормування пестицидів

Впровадження в клінічну практику:

Патент на корисну модель, Інформаційний лист

Публікації: 35

 

 

больша
Мартіянова Юлія Володимирівна

Мартіянова Юлія Володимирівна

асистент кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни у складі Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2014 році.

Наукові інтереси: проблеми нітратного забруднення підземних вод та гігієнічного нормування хімічних речовин у ґрунті.

 

 

Бабій Юлія Ігорівна

Бабій Юлія Ігорівна

асистент кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни у складі Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2016 році.

У 2016-2017 рр. проходила  інтернатуру в ДУ Держспоживслужби в м. Києві

Публікації: 2 – «Проблема підвищення ефективності очисних споруд «(Український науковий журнал) та «Вивчення малих поверхневих вод Полтави та її вплив на якість води в річці Західний Буг» (Український науковий журнал).


Шкіндер Тетяна
Альбертівна

Шкіндер Тетяна Альбертівна

асистент кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни у складі Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

Закінчила Донецький медичний університет імені М. Горького (2004).

Основні напрямки науково-практичної роботи – гігієнічні аспекти перебування дітей у закладах позашкільної освіти, вивчення провадження новітньої системи освіти НУШ та фізіологічні властивості дітей 6-10 річного віку.

Публікації: 1

Членство в професійних асоціаціях – Член асоціації «Громадське здоров’я»