НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

Співробітники

 


Гаркавий Сергій
Іванович

Доктор медичних наук (2003), професор (2005), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), Лауреат премії НАМН України в галузі профілактичної медицини (2007), завідувач кафедри комунальної гігієни та екології людини з 2004 р. (комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків, з 2008 р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1971 р. закінчив з відзнакою та рекомендацією на наукову роботу Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця. Працював головним Державним санітарним лікарем (одночасно виконував обов’язки голови районного комітету профспілки медичних працівників) Ставищанського району Київської області (1971-1973р.р.), завідувачем відділення гігієни харчування Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції. На кафедрі працює з 3 вересня 1973р. (асистент), з 1985р. (доцент), з 2004 р. і дотепер завідувач кафедри.Автор і співавтор понад 200 наукових робіт, у тому числі 10 підручників, 4 навчальних посібників, 2 монографій, понад 30нормативно-методичних документів, 5 патентів на винахід. Підготував 2 магістра та 3 кандидатів медичних наук. Готуються до захисту ще 2 кандидатські дисертації аспірантами кафедри Бурлака А.І. та Кондратюк О.С. Зробив значний вклад у вирішення теоретичних і практичних питань з попередження інфекційних і неінфекційних хвороб серед населення, що розповсюджуються водним шляхом, через санітарну охорону поверхневих джерел водопостачання населення та ґрунту. Співголова комісії з гігієнічного нормування хімічних речових у ґрунті Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Член правління Українського наукового товариства гігієністів і санітарних лікарів, член спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 в ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. МарзеєваНАМН України» та спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 в НМУ імені О.О. Богомольця, профспілкового комітету співробітників НМУ, голова профбюро, член Вченої ради, апробаційної ради та циклової комісії медичного факультету № 4 медуніверситету.


Коршун Марія
Михайлівна

Доктор медичних наук (2005).Професор (2007).

Закінчила з відзнакою та рекомендацією на наукову роботу Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця в 1986 р. та отримала направлення на посаду старшого лаборанта з вищою освітою кафедри комунальної гігієни. На кафедрі пройшла шлях від старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника госпрозрахункової наукової тематики, асистента, доцента до професора. Автор 250 наукових публікацій, 9 підручників та навчальних посібників, 4 патентів на корисну модель, 8 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, 31 методичних вказівок з визначення пестицидів в об’єктах довкілля, більше 500 гігієнічних нормативів та регламентів. Підготувала 5 кандидатів наук.

Відповідальна за наукову роботу кафедри .


Ткаченко Іван
Іванович

Доцент кафедри . Кандидат медичних наук (1986). Доцент (1991).

Куратор студенів 6-х курсів. Відповідальний на 4 медичному факультеті за підготовку лікарів-інтернів за фахом «Комунальна гігієна» та за виховну роботу на кафедрі.

Закінчив з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту в 1979 р. та отримав направлення на посаду старшого лаборанта з вищою освітою кафедри комунальної гігієни. На кафедрі пройшов шлях від старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника госпрозрахункової наукової тематики, асистента, доцента

Захистив кандидатську дисертацію (1986)і на тему ” Гигиеническая регламентация комплексных минеральных удобрений, полученных на основе отходов производства марганца и алюминия”. Автор та співавтор понад 100 наукових публікацій, 10 підручників та навчальних посібників, низки нормативно-методичних документів.

 


Стасюк
Людмила Анатоліївна

Доцент кафедри. Кандидат медичних наук (2003). Доцент (200 4 ).

Куратор навчальних дисциплін «Основи екології», «Гігієна у фармації» на фармацевтичному факультеті 1,3 курси.

Закінчила медико-профілактичний факультет Київського медичного інституту в 1985 р. Пройшла шлях від аспіранта, асистента, доцента кафедри гігієни дітей та підлітків (з 2008 р. кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків).

Захистила кандидатськудисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування режиму навчання дітей в початкових класах ліцею». Працює над докторською дисертацією. Автор понад 50 наукових публікацій.

 


Баранова Майя
Миколаївна

Старший викладач кафедри.Кандидат медичних наук (2009).Старший викладач (2000).

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця в 1966 р. На кафедрі гігієни дітей та підлітків ( з 2008 р. кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків) пройшла шлях від аспіранта, асистента до старшого викладача.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Інсоляція приміщень як фактор профілактики рахіту дітей ясельного віку».

Відповідальна на 4 медичному факультеті за підготовку лікарів-інтернів за фахом «Гігієна дітей та підлітків».


Гаркавий
Сергій Сергійович

Доцент кафедри. Кандидат медичних наук (2012).

Закінчив з відзнакою та рекомендацією на наукову роботу медичний факультет №4 за спеціальністю медико-профілактична справа Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2006 р. Пройшов шлях від старшого лаборанта, аспіранта, асистента кафедри гігієни та екології до асистента кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків.Навчався в Греції на кафедрі гігієни Університету Аристотеля в місті Салоніки (2008-2010 р.р.).

Захистив кандидатську дисертацію на тему«Гігієнічна оцінка динаміки процесів міграції сучасних оксигенаторів бензину в ґрунті».

Володіє англійською та грецькою мовою. Забезпечує англомовне викладання навчальних дисциплін «Основи екології» та «Гігієна у фармації» студентам фармацевтичного факультету


Горбачевський
Руслан Вікторович

Старший викладач (2016). К андидат медичних наук (2013) .

Закінчив медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2002 р.. Пройшов шлях від старшого лаборанта до асистента кафедри комунальної гігієни та екології людини (з 2008 р. комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків). Захистив кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування регламентів використання в сільському господарстві імідазолінонових гербіцидів на основі імазапіру та імазамоксу».

Куратор навчальної дисципліни «Цивільний захист».


Кучеренко Олена
Сергіївна

Доцент кафедри (2014).Кандидат медичних наук (2009).

Закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2004 р.

Пройшла шлях від магістра, аспіранта, асистента до доцента кафедри комунальної гігієни та екології людини (з 2008 р. комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Токсиколого-гігієнічна оцінка сучасної технології хімічного захисту посівів рису».

Куратор навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів медичного факультету № 3, факультету підготовки лікарів для збройних сил України, російськомовних іноземних студентів, 3 курс.

shvager-o-v Швагер Оксана Володимирівна Закінчила в 2004 році Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, медичний факультет № 4, спеціальність „Медико-профілактична справа”, кваліфікація лікар (диплом з відзнакою).

В 2005 році захистила магістерську роботу на тему: „Гігієнічна оцінка впливу автомобільного транспорту на стан атмосферного повітря Шевченківського району міста Києва” здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю „Медико-профілактична справа”.

З 2004р. по 2009р. працювала в  Київській міській санітарно-епідеміологічній станції на посаді санітарного лікаря  з комунальної гігієни.

З 2009 року по 2016 рік працювала в Державній установі «Інститут гігієни та медичної екології ім. А.М. Марзєєва НАМН України».

В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему “Гігієнічна оцінка ролі пріоритетних канцерогенних сполук атмосферного повітря у формуванні онкологічної захворюваності населення міста”.

З вересня 2015 року  працює на посаді асистента кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків (з 2017 р. гігієни та екології № 3) на посаді асистента, а з 2019 р. – доцента кафедри.

больша
Мартіянова Юлія Володимирівна

Асистент кафедри.

Закінчила медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 2014 р. та отримала направлення на посаду старшого лаборанта кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків, де працює на цій посаді дотепер.

 

Бабій Юлія Ігорівна

Після закінчення медичного факультету № 4 за спеціальністю “медико-профілактична справа” НМУ імені О.О. Богомольця в 2016 р. працює на посаді старшого лаборанта, а за сумісництвом асистента кафедри. Викладає іноземним студентам англомовної форми навчання. Куратор факультету  по роботі з іноземними студентами з упровадження ЄКТС.

Фото-0002
Тертицька Віра
Миколаївна

Лаборант кафедри .

На кафедрі комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків працює з 2013 р.