Кафедра комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни

Наукова робота

Відповідальний: Професор Коршун Марія Михайлівна, mkorshun@ukr.net

 

Науково-дослідні роботи, що виконувались співробітниками кафедри в 2004-2019 роках

 1. «Експериментальне вивчення поєднаної дії зовнішнього гама-опромінення і хімічних забруднювачів ґрунту (пестицидів, важких металів)», № держреєстрації 0104U003026. Термін виконання: 2004-2006 р.р. Керівник НДР – завідувач кафедри, д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – доцент кафедри д-р мед. наук, доцент М.М. Коршун.
 2. «Наукове обґрунтування нових підходів до розрахункового гігієнічного нормування пестицидів у грунті», № держреєстрації 0107U007116. Термін виконання: 2007-2009 р.р. Керівник НДР – завідувач кафедри, д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – професор кафедри д-р мед. наук, професор М.М. Коршун.
 3. «Дослідження та гігієнічна оцінка якості біологічно очищених стічних вод ряду міст півдня України та води Дніпра». (Договір з державною установою «Центральна науково-дослідна лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук). Термін виконання: 2007-2008 р.р. Керівник і відповідальний виконавець НДР – завідувач кафедри, д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий.
 4. «Гігієнічна оцінка режиму експлуатації плавальних басейнів при навчально-виховних закладах», № держреєстрації 0110V003323. Термін виконання: 2010-2012 р.р. Керівник НДР – завідувач кафедри, д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – асистент кафедри канд. мед. наук Р.Т. Бевз.
 5. «Гігієнічне обґрунтування медико-педагогічного та санітарно-технічного забезпечення навчально-виховного процесу на базі басейнів при освітянських закладах», № держреєстрації 0113U004673, Термін виконання: 2013-2015 р.р. Керівник НДР – завідувач кафедри, д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – асистент кафедри канд. мед. наук Р.Т. Бевз.

 6. «Закономірності формування стану здоров’я сільського дитячого населення Чернігівської області під впливом чинників навколишнього середовища», № держреєстрації 0115U000012, Термін виконання: 2015-2017 р.р. Керівник НДР – завідувач кафедри, д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – професор кафедри д-р мед. наук, професор Коршун М.М.
 7. «Оптимізація методики гігієнічної регламентації пестицидів у воді водойм та ґрунті як складової гігієнічного моніторингу при застосуванні хімічних засобів захисту рослин в сільському господарстві», № держреєстрації 0118U001390. Термін виконання: 2018-2020 р.р. Керівник НДР – завідуючий кафедрою д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – професор кафедри д-р мед. наук, професор Коршун М.М.

 

Монографії

 

 1. Groundwater – Resource Characterisation and Management Aspects. Edited by Modreck Gomo. Contributors: Jose Luis Arumi, Enrique Muñoz, Ricardo Oyarzun, Olena Vavrinevych, Anna Antonenko, Sergiy Omelchuk, Maria Korshun, Dalia Elsheakh, Esmat Abdallah, Abhay Soni, Oscar Alfranca, Miha Curk, Matjaž Glavan, Joe Magner, Modreck Gomo. Published in London, United Kingdom, 2019 by IntechOpen, 133 р. http://dx.doi.org/10.5772 /intechopen.73345

 

 

Підручники, посібники

 

 1. Комунальна гігієна: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – 728 с.
 2. Коммунальная гигиена: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений / Под ред. Е.И. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2006. – 792 с.
 3. Гігієна та екологія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 720 с.
 4. Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн.1. / За ред. проф. В.І. Ципріяна. – К.: Медицина, 2007. – 528 с.
 5. Гигиена и экология: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений / Под общей ред. В.Г. Бардова. – Винница: Нова Книга, 2008. – 720 с.
 6. Hygiene and ecology (Гігієна та екологія): Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / За ред. В.Г. Бардова / Англійською мовою. – Вінниця: Нова Книга, 2009.– 688с.
 7. Основи екології: Підручник для студ. вищих навч. закладів. – В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін.; За ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко . – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 424 с.
 8. Гігієна та екологія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Англійською мовою / За ред. Бардова В.Г. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 688 с.
 9. Коммунальная гигиена и экология человека: Учебное пособие / Под ред. проф. С.И. Гаркавого, проф. Д.О. Ласткова. – Одесса: Пресс-курьер, 2012. – 240 с.
 10. Збірник задач з комунальної гігієни (для студентів медико-профілактичних факультетів медвузів України). Є.Г. Гончарук, С.І. Гаркавий І.Л. Курінний та ін. – Київ, 1995. – 52 с.
 11. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтовних дисциплін. Крок-2. Загальна лікарська підготовка. / Під ред. В.Ф. Москаленко, О.П. Волосовець, О.П. Яворовський. – Київ: „Нова книга”, 2005. – Частина друга. – 404 с.
 12. Збірник тестових завдань до державних випробувань з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я / За ред.: В.Ф. Москаленка, В.Г. Бардова, О.П. Яворовського. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 200 С.

 

Наукові статті, що публіковані за період 2014–2019

 

 1. У журналах, що індексуються в Scopus

 

1.1. Семененко В.М., Коршун М.М. Оцінка професійного ризику при застосуванні сучасних пестицидів у садівництві // Лікарська справа/ Врачебное дело. – 2014. – № 1–2 (1126). – С. 133–140.

1.2. Vavrinevych O., Antonenko A., Omelchuk S., Korshun M., Bardov V. Prediction of soil ground water contamination with fungicides of different classes according to soil and climate conditions in Ukraine and other European countries // Georgian Medical News. – Tbilisi – New York, 2015. – № 5 (242). – P. 77–84.

1.3. Antonenko A., Vavrinevych O., Omelchuk S., Korshun M. Prediction of pesticide risks to human health by drinking water extracted from underground sources // Georgian Medical News. – Tbilisi – New York, 2015. – № 7-8 (244-245). – P. 99–106.

1.4. Коршун М.М., Дема Е.В., Кучеренко Е.С., Рудая Т.В., Горбачевский Р.В. и др. Оценка загрязнения почвы гербицидами разных классов в почвенно-климатических условиях Украины // Georgian Medical News. – Tbilisi – New York, 2016. – № 7-8 (256-257). – P. 92–96.

1.5. Korshun M., Dema O., Kucherenko O., Korshun O., Garkavyi S., Pelo I., Antonenko A., Velikaia N. Predicting of risks groundwater and surface water pollution with different classes of herbicides in soil in Eastern Europe climate conditions // Georgian Medical News. – Tbilisi – New York, 2016. – № 11 (260). – P. 86–90.

1.6. Kondratiuk O., Korshun M., Garkavyi S., Garkavyi S. Evaluation of health status of children attending primary schools with different organization of physical education lessons. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 2018; 69 (2): 203-208

1.7. Kondratiuk O., Korshun M., Garkavyi S., Garkavyi S. Stasiuk L., Dema О., Sokolovska О. Hygienic assessment of different forms of physical education lessons organization in primary school. Wiadomości lekarskie. 2018, Tom LXXI (3): 542-546.

1.8. Antonenko А., Vavrinevych О., Korshun M., Omelchuk S. Hygienic assessment of the effects of pesticides application on adult population morbidity with thyroid gland diseases. Wiadomości lekarskie. 2018, Tom LXXI (2): 353–357.

1.9. Anna M. Antonenko, Olena P. Vavrinevych, Maria M. Korshun, Sergiy T. Omelchuk. Higienic assessment of  the effects of pesticides application on children population morbidity with thyroid gland diseases // Wiadomości Lekarskie. 2019; tom LXXІІ, nr 2 cz I : 267–270.

1.10. Olga Ostash, Oksana Shvager, Liudmyla Grygorenko, Svetlana Stepanchuk, Nina Balenko, Igor Chernychenko ON THE ISSUE OF ACCELERATED HYGIENIC ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL GENOTOXIC CARCINOGENS // Wiadomości Lekarskie. 2019; tom LXXІІ, nr 5 cz I. : P. 807–812.

 

 1. У зарубіжних виданнях

 

2.1. Шапаева А.С., Гаркавый С.И., Коршун М.М. Влияние организации физического воспитания на развитие утомления на уроке физкультуры и плавания у детей 1–4 классов // Здоровье и окружающая среда. – Сборник научных трудов. – Минск, 2014. – Вып. 24, Том 2. – С. 152–154.

2.2. Antonenko A.M., Vavrinevych O.P., Omelchuk S.T., Korshun M.M. Comparative hygienic evaluation and prediction of hazard to human health of groundwater contamination by herbicides of the most common chemical classes // International scientific periodical journal “The unity of science”. – Vienna, Austria. – 2015. – P. 141–144.

2.3. Anna M. Antonenko, Anna V. Blagaia, Sergey T. Omelchuk, Mariya M. Korshun et al. Mechanism of action of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase inhibitor herbicide on homoterm animals and humans // Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. – 2015. – Vol. 9, № 2. – P. 148–153.

2.4. Антоненко А.Н., Вавриневич Е.П., Коршун М.М., Омельчук С.Т. Сравнительная оценка риска загрязнения грунтовых вод фунгицидами разных классов и прогноз опасности для человека при употреблении контаминированной воды // Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. / Респ. унитарное предприятие науч.-практ. центр гигиены; гл. ред. С.И. Сычик. – Минск, 2015. – Вып. 25, Т. 2. – С. 176-181.

2.5. Antonenko A. M., Vavrinevych O. P., Omelchuk S. T., Korshun M. M. Comparative hygienic risk assessment of groundwater contamination by herbicides of different chemical classes and hazard prediction for human after consumption of contaminated water // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – № 6(9). – Р. 873-882.

2.6. Kondratiuk O.S., Korshun M.M., Garkavyi S.I. Adaptive capacity assessment of primary school children in case of various forms of organization of physical training classes // German Science Herald. – 2017. – № 3. – Р. 12–14.

2.7. Antonenko A. M., Vavrinevych O. P., Korshun M. M., Omelchuk S. T., Novohatska O. O., Stavnichenko P. V. Hygienic substantiation of calculation models for toxicity prognosis of different herbicides classes // Сборник научных трудов «Здоровье и окружающая среда». Беларусь. – 2018. – Выпуск № 28. – С. 168-175. http://rspch.by/Docs/v28_sbornik.pdf

 

 1. У фахових журналах ДАК МОН України

 

3.1. Шапаєва О.С., Гаркавий С.І., Коршун М.М., Дема О.В. Вплив уроку фізичної культури на базі плавального басейну на тижневу динаміку розумової працездатності молодших школярів // Світ медицини та біології. – 2014. – № 2 (44). – С. 90–96.

3.2. Пономаренко Н.П., Коршун М.М. Оцінка якості господарсько-питного водопостачання районів Чернігівської області // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2014. – Том 14, Випуск 2 (46). – С. 37–43.

3.3. Бурлака А.І., Гаркавий С.І., Коршун М.М., Сурмашева О.В., Міхієнкова А.І., Філатова І.М. Гігієнічна оцінка епідемічної безпечності води плавальних басейнів при навчально-виховних закладах // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 23. – Книга 3. – Київ, 2014. – С. 33–42.

3.4. Шапаева О.С. Гаркавий С.І., Коршун М.М. Гігієнічна оцінка денної динаміки розумової працездатності учнів молодшої школи з  різною організацією фізичного виховання // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 23. – Книга 3. – Київ, 2014. – С. 90–100.

3.5. Шпак Б.І., Антоненко А.М., Коршун М.М. Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нових інсектицидів класу авермектинів – абамектину та емамектину // Медичні перспективи. – 2014. – Том ХІХ, № 3. – С. 97–104.

3.6. Пономаренко Н.П., Коршун М.М. Оцінка радіоекологічної ситуації на Чернігівщині у віддалений період після Чорнобильської катастрофи // Гігієна населених місць. – Київ, 2014– Вип. 64 – С. 216–222.

3.7. Кондратюк О.С., Гаркавий С.І., Коршун М.М., Файнзільберг Л.С. Оцінка функціонального стану учнів початкової школи в динаміці уроків фізичного виховання та плавання // Гігієна населених місць. – Київ, 2014 – Вип. 64 – С. 302–308.

3.8. Антоненко А.М., Шпак Б.І.,Бардов В.Г., Коршун О.М., Коршун М.М. Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 2 (73). – С. 62–66.

3.9. Гаркавий С.І., Коршун М.М., Ткаченко І.І., Філатова І.М., Туманова Т.О. Кафедра комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: люди, події, здобутки // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 5 (76). – С. 17–26.

3.10. Пономаренко Н.П., Гаркавий С.І., Коршун М.М., Антомонов М.Ю. Вивчення впливу довкілля на здоров’я дитячого населення Чернігівської області // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 4 (75). – С. 30–35.

3.11. Пономаренко Н.П., Коршун М.М. Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища в районах Чернігівщини // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 24. – Книга 3. – Київ, 2015. – С. 476–483.

3.12. Антоненко А.М., Коршун М.М., Мілохов Д.С. Особливості механізму дії гербіцидів класу інгібіторів 4-гідроксифеніл-піруватдіоксигенази на організм теплокровних тварин та людини // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2015. – № 3/4 (66/67). – С. 49–57.

3.13. Полька Н.С., Стасюк Л.А., Баранова М.М., Бевз Р.Т., Коршун М.М. Професор Ірина Іполитівна Слєпушкіна – видатний діяч гігієни дитинства // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 5 (76). – С. 39–42.

3.14. Руда Т.В., Коршун М.М., Дема О.В. Гігієнічна оцінка впливу фунгіциду дімоксистробіну на процеси самоочищення ґрунту // Гігієна населених місць. – Київ, 2015– Вип. 65 – С. 79–85.

3.15. Антоненко А.М., Коршун М.М., Мілохов Д.С. Особливості механізму дії фунгіцидів інгібіторів сукцинатдегідрогенази на організм теплокровних тварин та людини // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2015. – № 4 (72). – С. 23–29.

3.16. Сердюк А.М., Савіна Р.В., Гаркавий С.І. Наукова спадщина академіка Євгена Гнатовича Гончарука // Вода: гигиена и экология. – 2016. – № 1–2 (5). – С. 178–194.

3.17. Пономаренко Н.П., Коршун М.М., Гаркавий С.І., Антомонов М.Ю. Вивчення екологічної залежності показників здоров’я дитячого населення аграрного регіону на прикладі Чернігівщини // Довкілля та здоров’я. – 2016. – № 1 (77). – С. 62–67.

3.18. Антоненко А.М., Руда Т.В., Коршун М.М. Токсикологічна оцінка та обґрунтування допустимої добової дози гербіциду дифлуфензопіру // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2016. – № 1 (73). – С. 58–63.

3.19. Ставніченко П.В., Антоненко А.М., Коршун М.М., Бардов В.Г. Токсиколого-гігієнічна регламентація та оцінка небезпечності нового фунгіциду – цифлуфенаміду // Медичні перспективи. – 2016. – Том ХХІ, № 2. – С. 106–111.

3.20. Коршун М.М., Руда Т.В., Коршун О.М., Дема О.В. Гігієнічна оцінка небезпечності забруднення підземних вод фунгіцидами на основі дімоксистробіну // Довкілля та здоров’я. – 2016. – № 2 (78). – С. 24–30.

3.21. Антоненко А.М., Коршун М.М. Фактори навколишнього середовища як чинники ризику патології щитоподібної залози (перше повідомлення) // Довкілля та здоров’я. – 2016. – № 3 (79). – С. 74–79.

3.22. Малишевська О.С., Гаркавий С.І., Мельник О.Д. Нанесення рослинних ПАР на поверхню полімерних адсорбентів для покращення вилучення нафтопродуктів із води // Вода: Гігієна та екологія. – 2016. – № 1–2 (4). – С. 44–50.

3.23. Коршун М.М., Руда Т.В., Благая А.В., Антоненко А.М. Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового інсектициду піметрозину // Медичні перспективи. – 2016. – Том ХХІ, № 4. – С. 136–145.

3.24. Руда Т.В., Омельчук С.А., Коршун М.М. Наукове обґрунтування гігієнічних нормативів у продуктах харчування нових пестицидів – інсектициду піметрозину та гербіциду дифлуфензопіру // Проблеми харчування. – 2016. – № 1 (44). – С. 24–29.

3.25. Антоненко А.М., Коршун М.М., Бардов В.Г. Особливості токсикодинаміки та механізм дії на органи-мішені гербіцидів інгібіторів 4-гідроксифенілпіруватдіоксигенази // Врачебное дело. – 2016. – № 3–4. – С. 118–125.

3.26. Антоненко А.М., Коршун М.М. Фактори навколишнього середовища як чинники ризику патології щитоподібної залози (аналітичний огляд літератури, друге повідомлення) // Довкілля та здоров’я. – 2017. – № 1 (81). – С. 59–64.

3.27. Антоненко А.М., Вавріневич О.П., Омельчук С.Т., Коршун М.М. Порівняльна гігієнічна оцінка стійкості у ґрунті та ризику забруднення ґрунтових вод інсектицидами різних хімічних класів і прогноз небезпечності для людини при вживанні контамінованої води // Проблеми харчування. – 2016. – № 2 (45). – С. 31–39.

3.28. Руда Т.В., Коршун М.М. Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні гербіциду Кельвін Плюс, ВГ та інсектициду Пленум 50 WG, ВГ на посівах олійних культур // Український журнал з проблем медицини праці. – 2016. – № 4 (49). – С. 66–72.

3.29. Руда Т.В., Коршун М.М., Гаркавий С.І., Зінченко Т.І., Ткаченко С.М., Кондратюк О.С. Гігієнічне нормування у воді водойм нових пестицидів – дифлуфензопіру та піметрозину // Вода: гігієни та екологія. – 2016. – № 1–2, т. 4. – С. 28–36.

3.30. Руда Т.В., Коршун М.М., Гаркавий С.І. Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні стробілуринових фунгіцидів на посівах олійних культур // Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні стробілуринових фунгіцидів на посівах олійних культур // Світ медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 103–110.

3.31. Вавріневіч О.П., Антоненко А.М., Коршун М.М., Омельчук С.Т. Гігієнічне обґрунтування розрахункових моделей прогнозування токсичності фунгіцидів різних класів залежно від їхніх фізико-хімічних властивостей. Довкілля та здоров’я 2017;4(84):52–57.

3.32. Antonenko A.M., Korshun M.M., Vavrinevych O.P., Omelchuk S.T., Bardov V.H. Epidemiologic evaluation of thyroid diseases morbidity of Ukrainian adult population from 2000 ti 2013. International journal of medicine and medical research 2018;4:52–59.

3.33. Прокопов В.О., Липовецька О.Б., Куліш Т.В., Гаркавий С.С. Оцінка канцерогенного ризику для населення від споживання хлорованої питної води. Довкілля та здоров’я 2017;4(84):37–40.

3.34. Малишевська О.С., Гаркавий С.С., Мищенко І.А., Погорілий М.П., Токар І.Т., Гречух Л.С. Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів. Довкілля та здоров’я 2018;2(87):48–53.

3.35. Майданник В.Г., Файнзильберг Л.С., Дуккарт К.Б., Морозик А.А., Кондратюк А.С. Регуляторные паттерны в оценке функционального состояния организма детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа. Український журнал дитячої ендокринології 2018;1:51–60.

3.36. Майданник В.Г., Файнзильберг Л.С., Дуккарт К.Б., Морозик А.А., Кондратюк А.С. Новый подход к анализу функционального состояния организма детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа. Современная педиатрия (Сучасна педіатрія) 2018;2(90):37–46.

3.37. Малишевська О.С., Гаркавий С.І. Еколого-гігієнічна оцінка цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами // Довкілля та здоров’я. – 2019. – № 1 (90). – С. 45–50.

3.38. Махнюк В.М., Гаркавий С.І., Стирта З.В., Гаркавий С.С. Еколого-гігієнічна оцінка впливу діяльності підприємств з виготовлення асфальтобетону на стан довкілля з урахуванням вимог вітчизняного законодавства та директив ЄС // Довкілля та здоров’я. – 2019. – № 2 (91). – С. 41–46.

3.39. Руда Т.В., Коршун М.М. Гігієнічна оцінка професійного комбінованого ризику при застосуванні сучасних багатокомпонентних пестицидів на посівах кукурудзи та соняшника // Медичні перспективи. – 2018. – Том ХХІІІ, № 3. – С. 98–103.

3.40. Антоненко А.М., Вавріневіч О.П., Коршун М.М., Омельчук С.Т. Особливості механізмів дії сучасних пестицидів на функціонування щитоподібної залози (огляд літератури) // Довкілля та здоров’я. – 2019. – № 2 (91). – С. 60–64.

3.41. Сердюк А.М., Махнюк В.М., Гаркавий С.І., Стирта З.В. Еколого-гігієнічна оцінка впливу діяльності підприємств з виготовлення асфальтобетону на стан довкілля з урахуванням вимог вітчизняного законодавства та директив ЄС // Гігієна населених місць. Вип. № 68. – 2018. – С. 4–11.

3.42. Малишевська О.С., Гаркавий С.С., Мищенко І.А., Погорілий М.П., Токар І.Т., Гречух Л.С. Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів // Довкілля та здоров’я 2018;2(87):48–53.

 

Список отриманих патентів на корисну модель за 2009–2019

 

 1. Пат. 58529 U UA, МПК G01N33/18 (2006.01) Спосіб визначення сульфонілсечовинних гербіцидів у воді / Бардов В.Г., Антоненко А.М., Коршун М.М., Гиренко Д.Б., Коршун О.М. – № u 2010 13998; Заявл. 24.11.2010; опубл. 11.04.2011. – Бюл. № 7.
 2. Пат. 58531 U UA, МПК G01N33/02 (2006.01) G01N33/24 (2006.01) Спосіб визначення сульфонілсечовинних гербіцидів у ґрунті та зерні кукурудзи / Бардов В.Г., Антоненко А.М., Коршун М.М., Гиренко Д.Б., Коршун О.М. – № u 2010 14000; Заявл. 24.11.2010; Опубл. 11.04.2011. – Бюл. № 7.
 3. Пат. 59415 U UA, Спосіб визначення метилтретбутилового ефіру в рослинах / Гаркавий С.С., Брюзгіна Т.С., Бардов В.Г., Гаркавий С.І., Омельчук С.Т.; заявник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.05.2011 р.
 4. Пат. 76331 UA, МПК (2012.01) G01N 33/00. Спосіб визначення трьох пестицидів та регулятора росту рослин в одній пробі води /Бардов В.Г., Семененко В.М., Коршун М.М., Гиренко Д.Б., Коршун О.М., Ліпавська А.О.; заявник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u 2012 09218; Заявл. 27.07.2012; Опубл. 25.12.2012. – Бюл. № 24.
 1. Пат. 102692 UA, МПК (2015.01) G01N 33/02, G01N 33/52, СО9К 15/00, G01N 21/27. Спосіб визначення антиоксидантної активності продуктів харчування і фітосировини / Велика Н.В., Омельчук С.Т., Аністратенко Т.І., Коршун М.М. – № u 2012 09218; Заявл. 29.05.2015; Опубл. 10.11.2015. – Бюл. № 21
 2. Пат. 105429 UA, МПК (2016.01) А61В 10/00. Спосіб комплексної оцінки ризику негативного впливу на організм людини пестицидів при їх вимиванні у воду / Вавріневич О.П., Антоненко О.М., Омельчук С.Т., Коршун М.М. – № u 2015 06528; Заявл. 03.07.2015; Опубл. 25.03.2016. – Бюл. № 6.
 3. Пат. 105428 UA, МПК (2016.01) А61В 10/00. Спосіб прогнозування негативного впливу на здоров’я населення пестицидів при їх потраплянні в організм з водою / Антоненко О.М., Вавріневич О.П., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Бардов В.Г. – № u 2015 06527; Заявл. 03.07.2015; Опубл. 25.03.2016. – Бюл. № 6.
 4. Пат. 119413 UA, МПК B01D 15/08 (2006.01), G01N 30/02 (2006.01). Спосіб одночасного визначення залишкових кількостей пестицидів в пробі води / Омельчук С.Т., Руда Т.І., Коршун О.М., Ліпавська А.О., Коршун М.М. – № u 2017 03242; Заявл. 05.04.2017; Опубл. 25.09.2017. – Бюл. № 18

 

Методичні рекомендації за 2009–2019

 

 1. Рекомендації до використання стічних вод міст для зрошення / С. Гаркавий, П. Коваленко, А. Чорнокозинський, Т. Сало, М. Вашкулат. – Київ, 2010. – 60 с. [Схвалено: Державним Комітетом України по водному господарству (лист. № 1261/4,11-10 від 30.03.2010 р.)
 2. Методичні рекомендації 99.15/403.15 Методика гігієнічної оцінки організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах / Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т., Кондратюк О.С. та ін. – Укрмедпатентінформ. – Київ, 2015. – 36 с.

 

Інформаційні листи за 2009–2019

 

 1. Інформаційний лист № 408-2012 Методичні підходи до оцінки санітарно-хімічних критеріїв якості води плавальних басейнів при навчально-виховних закладах при здійсненні державного та виробничого контролю / Гаркавий С.І., Коршун М.М., Росада М.О., Забродська Т.М., Пастушенко С.Г., Рикова Т.І., Бурлака А.І. – Київ, Укрмедпатентінформ. – 2012.
 2. Інформаційний лист № 171-2014 Методика визначення рівня мотивації учнів початкової школи до вивчення навчальних предметів (Київ, 2014) / Гаркавий С.І., Коршун М.М., Кондратюк О.С. – Київ, Укрмедпатентінформ. – 2014.
 3. Інформаційний лист №107-2015 Використання портативного діагностичного комплексу для оперативної оцінки функціонального стану учнів в динаміці уроків фізичної культури та плавання: / О.С. Кондратюк, Л.С. Файнзільберг, С.І. Гаркавий, М.М. Коршун – Укрмедпатентінформ – Київ, 2015.
 4. Інформаційний лист № 320-2015. Використання даних офіційної медичної статистики для встановлення зв’язків між рівнями забруднення довкілля та захворюваністю дитячого населення на прикладі Чернігівської області / Пономаренко Н.П., Коршун М.М.,Гаркавий С.І., Антомонов М.Ю. – Укрмедпатентінформ. – Київ, 2015.
 5. Інформаційний лист № 321-2015. Гігієнічна оцінка відтермінованого впливу забруднення довкілля на стан здоров’я населення / Пономаренко Н.П., Коршун М.М.,Гаркавий С.І., Антомонов М.Ю. – Укрмедпатентінформ. – Київ, 2015.
 6. Інформаційний лист № 290-2017. Моделі прогнозування токсичності гербіцидів різних класів / Антоненко А.М., Вавріневич О.П., Омельчук С.Т., Коршун М.М. – Укрмедпатентінформ. – Київ, 2017.
 7. Інформаційний лист № 291-2017. Моделі прогнозування токсичності фунгіцидів різних класів / Вавріневич О.П., Антоненко А.М., Коршун М.М., Омельчук С.Т.– Укрмедпатентінформ. – Київ, 2017.
 8. Інформаційний лист № 29-2018. Гігієнічне обґрунтування моделі прогнозування небезпеки для людини при вживанні сільськогосподарських продуктів контамінованих пестицидами (на прикладі фунгіцидів класу піразолкарбоксамідів) / Антоненко А.М., Вавріневич О.П., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Ставніченко П.В. . – Укрмедпатентінформ. – Київ, 2018.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ