Кафедра комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни

Інформація для студентів

 

Витяг з протоколу кафедри від 26.10.2020 р. щодо обговорення “Розпорядження проректора з навчально-педагогічної та наукової роботи НМУ професора Власенко О.М. за № 120/2-76 від 22 10.2020 р.

Методичні рекомендації до практичних занять з “Гігієни та екології” для студентів 6 курсу, Педіатрія

Методичні розробки практичних занять для студентів 6 курсу з «Гігієни та екології»

Методичні розробки практичних занять для студентів 2 курсу мед. ф-ту №3 з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія”

Методичні розробки практичних занять для студентів 2 курсу ФПЛЗСУ з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія”

Дистанційне навчання

Презентації вибіркових дисциплін

Графік консультацій до ОСП(К)І для студентів VI курсу

Паспорт екзаменаційної станції «Гігієна та екологія, організація охорони здоровʼя»

 

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

Календарно-тематичні плани ГтаЕ для 2 курсу, мед.ф.№3 (4 семестр)

Календарно-тематичні плани ГтаЕ для 2 курсу, ФПЛЗСУ (4 семестр)

ГтаЕ – Інформація для студентів 6 курсу, Педіатрія

ГтаЕ – Інформація для студентів 6 курсу, Лікувальна справа

Робоча програма Гта Е

Силабус ГтаЕ

Гігієна у фармації та екологія (3 курс)

Hygiene in Pharmacy and ecology – information for students of the 3rd Year (5th Semester)

Робоча програма ГуФ

 

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки” (1 курс)

“Life safety, basics of bioethics and biosafety” – information for students of the 1st Year, 2st Semester of the Medical Faculties №1,2 (Int.)

БЖ – Інформація для студентів 1 курсу, мед. та фарм. ф-тів (1 семестр)

Робоча програма БЖ 

Робоча програма БЖ фармация  – фарм (заочн форма)

Силабус БЖД

Working Program Life Safety

Syllabus Life Safety

Військова гігієна. Підготовка офіцера запасу

Робоча програма ВГ

Силабус ВГ

Охорона праці в галузі

Робоча програма ОП

Силабус ОП

Celendar and thematic plan for practical classes

Celendar and thematic plan of lectures