Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Студентський науковий гурток

 

Науковий  керівник гуртка – доцент , к.мед. наук Єфименко В.П.

 

Відповідальний за роботу з молодими  вченими: на базі стаціонару к.мед.наук, доцент  Єгоров Р.І.

 

Староста: Карпенко Д.М. 5 курс, стоматологічний факультет.

 

Гурток працює від дня заснування кафедри з 1994 року.

 

Науковий  керівник гуртка з дня заснування чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор Харьков Л.В., з 2016 р.- доктор медичних наук, професор Яковенко Л.М. Відповідальний за роботу з молодими  вченими: з 1994 р. – Яковенко Л.М., з 2010 р. – Єфименко В.П., з 2016 р. –   Єгоров Р.І.

 

Основні напрямки роботи гуртка: вроджені вади розвитку щелепно-лицевої ділянки у дітей, запальні процеси тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей, травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки у дітей, пухлини та пухлиноподібні утворення тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей.

 

Співпраця з гуртками кафедр оториноларингології, дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань.

За роки існування гуртка:

 

Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з стоматології:

перше місце -3

друге місце -6

третє місце – 5

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (англійскою мовою) у галузі «Стоматологія»:

 

Двічі отримано дипломи 1 ступеню.

 

Гуртківці неодноразово приймали участь у міжнародних науково – практичних конференціях студентів та молодих вчених. Отримано:

перше місце -2

друге місце -4

третє місце – 3

Диплом учасника -10

Виступів- 34

Тез – 56

 

 

Тематичний план

засідань наукового студентського гуртка кафедри

хірургічної стоматології та щелепно–лицевої хірургії дитячого віку

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

(на базі ДКЛ№7); початок о 15.00

 

№ з/п Тема Дата Відповідальний
1 Організаційні питання, визначення тематики. Вибори старости гуртка. 15.09.22 к.мед.н., доц.Єфименко В.П.
к.мед.н., доц.Єгоров Р.І.
2 Як формувати мету та завдання досліджень. Поняття про нульову гіпотезу та контрольну групу 20.10.22 к.мед.н., доц.Єфименко В.П.
к.мед.н., доц.Єгоров Р.І.
3 Методики застосування новітніх технологій в хірургічній стоматології та ЩЛХ дитячого віку. 17.11.22 ас.Шафета О.Б.
4 Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень. 22.12.22 ас. Ковтун Т.О.
5 Правила підготовки презентації доповіді. 19.01.23 к.мед.н., доц.Кисельова Н.В.
6 Написання тез доповідей. Принцип IMRAD. Структура наукової статті. 16.02.23 к.мед.н., доц. Чехова І.Л.
7 Попереднє заслуховування доповідей результатів дослідження до конференцій 16.03.23 к.мед.н., доц.Єфименко В.П.
к.мед.н., доц. Чехова І.Л.
к.мед.н., доц.Єгоров Р.І.
8 Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень 16.03.23 к.мед.н., доц.Кисельова Н.В.,
ас. Ковтун Т.О.
9 Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень 20.04.23 к.мед.н., доц.Єфименко В.П.
к.мед.н., доц.Єгоров Р.І.
ас.Шафета О.Б.
10 Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртку у 2022/2023навчальному році. Аналіз і узагальнення проведених результатів досліджень. 18.05.23 к.мед.н., доц.Єфименко В.П.
к.мед.н., доц. Чехова І.Л.
к.мед.н., доц.Єгоров Р.І.

 

 

Кафедра продовжує приймати активну участь в науковому житті університету. 28 лютого (І етап) та 06 березня (ІІ етап) відбулась щорічна студентська наукова конференція «Clinical Annual Scientific Experience – 2023» (CASE-2023). Захід проходив у комбінованому форматі за організації Студентського наукового товариства імені  О.А. Киселя на базі Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Свої CASE-доповіді представили студенти 5 курсу, що є членами студентського наукового гуртка кафедри:

Дмитро Карпенко, який посів перше місце на І етапі серед молодих-науковців в секції «Стоматологія» та успішно пройшов до ІІ етапу конференції з роботою «Фолікулярна кіста нижньої щелепи як причина патологічного перелома та запальних ускладнень», виконаною на кафедрі під науковим керівництвом доц. Єфименко В.П та доц. Єгорова Р.І.;

Amin Taher Samaneh, студент англомовної форми навчання, з роботою «Рeculiarities of diagnosis of lymphatic malformation with involvement of parotid salivary gland in children» отримав сертифікат «За краще представлення клінічного випадку», науковий керівник доц. Кисельова Н.В.

Співробітники кафедри вітають всіх учасників заходу та зокрема наших молодих колег-переможців!

 

 

9 грудня 2022 р. відбулась щорічна конференція молодих вчених Annual Young Medical Scientists 2022 (AYMSConf). З доповідями виступили активні учасники студентського гуртка кафедри та отримали дипломи ІІІ ступеню –  студентка 4 курсу педіатричного факультету Кузьменко Аліна та студент 5 курсу стоматологічного факультету Карпенко Дмитро.

 

 

21 листопада 2022 р. на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно – лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім. О.О. Богомольця відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка. На засіданні заслухали доповіді, які будуть представлені на щорічній конференції молодих вчених Annual Young Medical Scientists (AYMSConf) 2022.

Студентка 4 курсу педіатричного факультету Кузьменко Аліна представила доповідь на тему «Вихідний рівень показників крові у дітей із судинними мальформаціями щелепно-лицевої ділянки» (науковий керівник доц. Кисельова Н.В.), студент 5 курсу стоматологічного факультету Карпенко Дмитро – доповідь на тему «Радіоморфометрична характеристика тіла нижньої щелепи в залежності від прикусу» (науковий керівник доц. Єгоров Р.І.).

На засіданні були присутні усі співробітники кафедри та студенти, які наразі навчаються на клінічній базі.

 

 

 

 

24 грудня 2020 року відбулось заключне засідання студентського наукового гуртка кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, на якому проведені підсумки роботи СНГ та вручені гуртківцям нагороди за участь та призові місця в конференції “Annual Yong Medical Scientist`s Conference 2020”. На секції “Стоматологія” з 11 доповідей – 6 були зроблені членами СНГ кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку.

Переможцями стали:

1 місце – Кірієнко Юрій, студент V курсу стоматологічного факультету.

2 місце – Карпенко Дмитро, студент III курсу стоматологічного факультету

3 місце – Вишпінський Ярослав, лікар-інтерн 1 року навчання

Кузьменко Аліна – студентка II курсу педіатричного факультету, Гриньова Анжеліка -студентка V курсу стоматологічного факультету, Ододюк Вікторія – лікар-інтерн 2 року навчання – нагороджені сертифікатами учасників. Кафедра була високо оцінена та нагороджена за вагомий вклад у розвиток наукових дослідників.

12 грудня 2020 року в м. Самарканд Республіка Узбекистан проходила міжнародна онлайн олімпіада студентів-медиків “Самарканд-2020”, в якій взяли участь більше 300 учасників з університетів різних куточків Європи та Близького Сходу. Одним із представників Національного Медичного Університету ім. О.О.Богомольця був студент V курсу стоматологічного факультету Кірієнко Юрій. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку його до участі в секції “Хірургічна стоматологія”. За результатами трьох турів Кірієнко Юрій здобув почесне III місце.

 

Поздоровляємо всіх гуртківців з почесними нагородами та новорічними святами! Бажаємо успіхів та нових перемог!

 

 

 

 

 

20 листопада 2020 року було проведено засідання студентського наукового гуртка кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку. Учасники представили доповіді, які будуть докладені на AYMSConf 2020. Вступне слово було надано декану стоматологічного факультету, д.мед.н, професору Н.В. Біденко. Професор побажала успіхів та наснаги в подальшій науковій роботі студентів. Завідувач кафедрою та керівник студентського наукового гуртка д.мед.н, професор Л.М. Яковенко приєдналася до слів декана. Співробітники кафедри, які були присутні на засіданні гуртка – доц. Чехова І.Л., доц. Єфименко В.П., доц. Кисельова Н.В., ас. Єгоров Р.І., ас. Ковтун Т.О., ас. Шафета О.Б. заслухали доповіді, задали питання, прийняли участь в дискусії.

 

 

 

 

АРХІВ ГУРТКА