Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Історія кафедри

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О.О. Богомольця походить із кафедри хірургічної стоматології. Потреба у відокремленні дитячої клініки щелепно-лицевої хірургії та у введенні окремої навчальної дисципліни формувалася поступово із 1962 року, коли на клінічній базі кафедри хірургічної стоматології Київського медичного інституту були розміщені дитячі ліжка. Проблемами дітей із вродженими та набутими захворювання щелепно-лицевої ділянки вже з того часу займалися співробітники кафедри хірургічної стоматології – проф. Ю.Й. Бернандський, проф. Д.В. Дудко, проф. Л.В. Харьков, доц. Р.Н. Чеховський, ас. Г.О. Покотило, ас. Л.К Банна, ас. Є.М. Логановська, ас. В.В. Красноленський, ас. В.І. Козлюк, ас. І.О. Ракша.

Співробітники кафедри (серпень, 1977). 1 ряд: асистент Д.В. Дудко, завідувач щелепно-лицевим відділенням В.К. Пелипась, доцент Н.С. Коваль, професор Ю.Й. Бернадський, доцент П.В. Ходорович, доцент Р.Н. Чеховський, асистент В.Н. Долбілов. 2 ряд: клінічний ординатор В.О. Маланчук, асистенти: Ю.А. Юсубов, лікар Ю.Д. Гершуні, Л.В. Харьков, В.І. Козлюк, М.Л. Заксон, Е.Н. Логановська, Е.В. Одінець, Л.Ф. Позняк, І.А. Ракша, Л.В. Дробцюн, Л.Н. Чернишова, клінічний ординатор Л.М. Полонська (Яковенко).

На початку 1980 р. завдяки роботі, проведеній проф. Ю.Й. Бернадським, доц. Р.Н. Чеховським, доц. Д.В. Дудко та доц. Л.В. Харьковим, було створене перше республіканського значення дитяче відділення кафедри хірургічної стоматології КМІ на базі відділення щелепно-лицевої хірургії Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 (на вул. Алішера Навої, 3). У 1983 році завдяки клопотанням професорів Д.В. Дудка та Л.В. Харькова дитяча клініка була переведена до Київської міської дитячої клінічної лікарні № 14. У 1986 році на базі клініки був відкритий Республіканський центр по лікуванню дітей із вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки. В 1989 році дитяча клініка разом із Республіканським центром була переведена до складу Дитячої клінічної лікарні № 7 м. Києва.

В 1994 році кафедра стала окремим структурно-функціональним підрозділом Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця згідно наказу по НМУ імені О.О. Богомольця за № 1184-Л від 14.12.1994. Кафедру очолив проф. Л.В. Харьков.

Основною базою розташування підрозділу стало відділення щелепно-лицевої хірургії Дитячої клінічної лікарні №7 м. Києва за адресою Лабораторний провулок, 12. В 2006 році кафедра разом із Дитячою клінічною лікарнею №7 переїхала до нової будівлі на вул. Підвисоцького, 4-б.

З 1998 року кафедра є опорною з підготовки фахівців медичного та медико-профілактичного профілю з а дисципліною «Дитяча хірургічна стоматологія» (наказ МОЗ України № 317 від 9 листопада 1998 р.).

08.12.2003 року згідно наказу №123 ректора НМУ кафедра має назву – хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку.

З дня заснування і до 2016 року кафедру очолював член-кореспондент НАМН України, професор, доктор медичних наук Л.В. Харьков.

З 2016 року кафедру очолювала проф., доктор медичних наук Л.М. Яковенко – вчений-стоматолог із світовим ім’ям.

Майже все життя та професійна діяльність Людмили Миколаївни були пов’язані з Університетом. Вона 1977 року з відзнакою закінчила Київський медичний інститут, працювала на посаді старшого лаборанта кафедри хірургічної стоматології, одночасно навчаючись в заочній аспірантурі.

З 2006 по 2016 рік працювала на посаді професора кафедри. З 2016 року і до останніх днів життя очолювала кафедру хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку.

Людмила Миколаївна є розробником напрямку комплексного лікування дітей з вродженими вадами обличчя, новоутворень тканин ЩЛД. Автор 261 наукової праці, зокрема типових навчальних програм, методичних рекомендацій, 30 робочих зошитів, 5 підручників, 5 учбово-методичних посібників, 42 патентів. Брала участь понад 50 науково-практичних конференціях. Науковий стаж – 40 років.

З травня 2022 року в.о. завідувача кафедри кандидат медичних наук, доцент В.П. Єфименко. В грудні 2023 р. Владислава Петровича було обрано на посаду завідувача кафедри.

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу за основними напрямками: діагностика та лікування судинних пухлин м’яких тканин і щелеп, запальних процесів та травматичних пошкоджень тканин ЩЛД, анкілозу та вторинного деформуючого остеоартрозу (ВДОА) скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), вирішення проблем раннього хірургічного лікування дітей з вродженими незрощеннями губи та піднебіння (ВНГП).

Продовжується наполеглива праця над вдосконаленням існуючих та розробками нових ефективних методик хейло- та ураностафілопластики, способів ліквідації залишкових та вторинних дефектів піднебіння. В основу лікування вроджених захворювань у дітей покладений принцип комплексності, своєчасності, ефективності та щадності всіх видів втручань.

На сьогодні на кафедрі виконуються  докторська дисертація на здобуття звання доктора медичних наук: «Обґрунтування діагностично-лікувальних заходів при травматичних переломах нижньої щелепи у дітей у віковому аспекті», яку виконує доц. Єгоров Р.І., та три кандидатські дисертації на здобуття звання кандидата медичних наук: «Обґрунтування етапності хірургічного лікування дітей з вродженими однобічними наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння різного віку», яку виконує ас. Шафета О.Б., «Клініко-експериментальне обґрунтування іммобілізації зубів при їх вивихах у дітей», яку виконує ас. Ковтун Т.О., «Обґрунтування діагностично-лікувальних заходів при кістах щелеп у дітей залежно від їх виду», яку виконує ас. Ододюк В.В.

Дисертаційні роботи, виконані на кафедрах хірургічної стоматології та хірургічної соматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку:

КАНДИДАТСЬКІ – 9

ДОКТОРСЬКІ – 5