Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник – доц., к.мед.н. Кисельова Наталія Валентинівна kiseleva_natasha@ukr.net

 

Тема НДР: Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування хірургічних стоматологічних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки у дітей

 

Основні напрямки роботи кафедри:

 • вивчення питань пов’язаних з краніо-фаціальними вадами розвитку,
 • діагностика та лікування судинних новоутворень,
 • діагностика та лікування новоутворень щелеп,
 • вивчення питань фізіології та патофізіології тканин ЩЛД при травматичних пошкодженнях щелеп, зубів та м’яких тканин,
 • покращення лікування запальних захворювань ЩЛД у дітей.

 

На кафедрі виконується 1 докторська дисертація, 3 роботи на здобуття PhD:

 • Докторська дисертація на здобуття звання доктора медичних наук: «Обґрунтування діагностично-лікувальних заходів при травматичних переломах нижньої щелепи у дітей у віковому аспекті» – доц. Єгоров Р.І.
 • Кандидатські дисертації на здобуття звання кандидата медичних наук: «Обґрунтування етапності хірургічного лікування дітей з вродженими однобічними наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння різного віку» – виконавець ас. Шафета О.Б.; «Клініко-експериментальне обґрунтування іммобілізації зубів при їх вивихах у дітей» – виконавець ас. Ковтун Т.О., «Обґрунтування діагностично-лікувальних заходів при кістах щелеп у дітей залежно від їх виду» – виконавець ас. Ододюк В.В.

 

Дисертаційні роботи, виконані на кафедрі хірургічної стоматології та хірургічної соматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку:

КАНДИДАТСЬКІ – 9

ДОКТОРСЬКІ – 5

 

Результати наукових досліджень співробітників кафедри опубліковані в провідних фахових журналах світу, що індексуються в другому (Q2)- четвертому (Q4)  квартилі за SCIMAGO.

 

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та співробітники кафедри підписали Меморандум про співпрацю  з лікарнею «ОХМАТДИТ» м. Львів під час візиту з гуманітарною місією, організованою віцепрезиденткою American Cleft Palate-Craniofacial Association  та співдиректоркою CHOP’s Cleft Lip and Palate Program –  Dr. Oksana Jackson. Також домовились про співпрацю з Науковим центром охорони здоров’я Sunnybrook (Торонто, Канада), в особі доктора Олега Антонишина (реконструктивно-пластичний хірург) під час українсько-канадського симпозіуму, який відбувся 23.04.2024. у Волинській обласній медичній лікарні (м. Луцьк). Ця співпраця включатиме спільні наукові проекти, короткострокові візити з обміну досвідом, довгострокові візити для проведення спільних досліджень та інші спільні заходи.

 

 

 

Наукометричні профілі співробітників кафедри

Єфименко Владислав Петрович

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220037868

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9926-8901

 

Чехова Ірина Леонідівна

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6503983079

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-0635

 

Єгоров Ростислав Ігоревич

Scopus ID : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57989681800

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4705-7576

 

Кисельова Наталія Валентинівна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1587-0215

 

Ковтун Тетяна Олександрівна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8793-9496

 

Шафета Олег Борисович

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8804-7206

 

Ододюк Вікторія Вікторівна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8355-7132

 

 

19 квітня 2024 року, відбувалось науково-практична конференція з міжнародною участю «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань Лор-органів, краніо-фаціальної ділянки та органів зору». Аспірант кафедри дитячої хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Ододюк Вікторія Вікторівна, прийняла активну участь з доповіддю «Одонтогенні кісти верхньої щелепи з перенетрацією в гайморову пазуху» (науковий керівник доц.Єгоров Р.І.).
За результати голосування журі Ододюк Вікторія посіла друге місце серед молодих вчених, та нагороджена дипломом 2 ступеня

 

 

 

 

Співробітники кафедри прийняли участь в роботі науково-практичної конференції «Стоматологічне здоров’я та якість життя. Сучасні технології в стоматології» організованою Асоціацією стоматологів України, яка проходила 11-13.04.2024р. В секції «Складний пацієнт в стоматологічній клініці: від діагностичного пошуку до стратегії лікування» доценти Єфименко В.П., Кисельова Н.В. представили досвід ведення пацієнтів з судинними мальформаціями та які підводні камні чекають стоматолога в амбулаторній практиці. Зауважили на узгодженності дій в ланці мультидисциплінарної команди при лікуванні пацієнтів з судинними аномаліями.

 

 

 

 

Співробітники кафедри взяли участь у роботі І науково-практичної конференції з міжнародною участю  “Сучасна ортодонтія: реалії та перспективи “, яка була організована кафедрою ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології на базі СМЦ НМУ імені О.О Богомольця 20-21 березня 2024р.

В рамках конференції свої доповіді представили доценти Єфименко В.П,  Чехова І.Л, Кисельова Н.В,  Єгоров Р.І., асистенти Шафета О.Б та Ковтун Т.О.

Дуже приємно було зустрітись та поспілкуватись з колегами та провідними фахівцями з актуальних питань сучасної ортодонтії.

Щиро вдячні організаторам за можливість долучитися до цієї наукової події!

 

 

 

 

В 2018 р. доц. Кисельова Н.В. виступила з доповіддю «Anthropometric characteristics of the premaxillary and their influence to repair of bilateral complete cleft lip and palate» на12th World Congress of ICPF в Лейпциге, Німеччина (Leipzig, Germany).

В 2019 р. ас. Шафета О.Б. виступив з доповіддю «Vomer morphometric parameters in normal and in children with bilateral complete cleft lip and palate»  на 13th World Congress of ICPF в Нагоя, Японія (Nagoya, Japan).

 

 

Наукові конференції, які були організовані кафедрою:

 

Міжнародна науково-практична конференція «Хірургічне лікування вроджених вад обличчя» в рамках проекту Smile Ukraine, 2019 р., м. Ірпінь

 

Міжнародна конференція до 25 річчя кафедри «Актуальні питання щелепно-лицевої хірургії дитячого віку», 2019 р., м. Ірпінь

 

Перші наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАМНУ професора, д.мед.наук, завідувача кафедри Л.В. Харькова, 2021 р., м. Київ

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті наших Вчителів «Мультидисциплінарний підхід в комплексній реабілітації пацієнтів з вродженими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки»,
2023 р., м. Київ

 

 

 

 

Видавнича діяльність:

 

Підручники

 

 

 

 • Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку: підручник / Під ред. Л.М. Яковенко. 3 вид. – К.: ВСВ “Медицина”, 2022, 496с.
 • Обстеження дітей з хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки / Під ред. Л.М. Яковенко.– К.: Книга плюс, 2022, 264 с.
 • Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, І.Л.Чехова. Підручник «Хірургічна стоматологія дитячого віку”. К., Книга плюс, 2003 р., 479 с.
 • Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. «Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста». – М.: Книга плюс, 2005.- 472 с.
 • „Основи стоматології”: підручник / В.О. Маланчук, А.В. Борисенко, Л.В. Харьков та ін.; за ред. В.О. Маланчука. – К.: Медицина, 2009. – 592 с. + 42 с. кольор. вкл.
 • Л.В. Харьков, Л.Н. Яковенко, И.Л. Чехова. Атлас хирургических стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области у детей// Книга-плюс, 2012 -504с. ISBN 978-966-460-031-0
 • Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : підручник / Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, І.Л.Чехова ; за ред. Л.В.Харькова. – Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 496 с. ISBN 978-617-505-324-9
 • Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку = Pediatric oral and Maxillofacial Surgery : підручник  /  Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Н.В.Кисельова ; за ред. Л.В.Харькова. – Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 104 c. + 24 с. кольор. вкл.ISBN 978-617-505-342-3

 

Монографії

 • Л.В.Харьков Хирургическое лечение врождённых несращений нёба..// Киев.- «Здоровья». -1992.- 199с.
 • Г.А.Пхакадзе, Д.В.Дудко, Л.В.Харьков, Н.А.Галатенко, Ю.А.Юсубов Клеевые соединения в челюстно-лицевой хирургии.// Киев.- «Наукова думка».-1993.- 83с.
 • Ю.И.Бернадский, Л.В.Харьков Методы щадящей ураностафилопластики.// Методические рекомендации.-Киев.-1987.-21с.
 • В.Ф.Москаленко, Л.М.Яковенко (співавтор) Підсумки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за 2005-2006 н.р.- К. Нова книга 2006.-с.170.
 • Харьков Л.В. Єфименко В.П. Діагностика та лікування травматичних пошкоджень суглобового відростка у детей . Киев .: Книга-плюс , 2010 110 с.

 

Навчальні посібники та методичні рекомендації.

 • Л.В.Харьков, Л.Н.Яковенко, А.И. Дубинина Профилактическая работа по предупреждению врождённых несращений верхней губы и нёба. – Методические рекомендации.- К.-1990.- 46 с.
 • Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Н.І. Нероденко, І.Л Чехова „Методичні розробки з дитячої хірургічної стоматології для студентів VII семестру стоматологічного факультету”. – К. – Книга плюс.- 2000.- 106с.
 • Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Н.І. Нероденко, І.Л Чехова „Методичні розробки з дитячої хірургічної стоматології для студентів IX семестру стоматологічного факультету”.- К. – Книга плюс.- 2000.-116 с.
 • Л.В.Харьков, Л.Н.Яковенко, Т.В. Кава «Справочник хирурга-стоматолога: пособие». – К.: Книга-плюс.- 2002.-384 с.
 • Л.В.Харьков, Л.Н.Яковенко, Т.В. Кава «Справочник хирурга-стоматолога: пособие». – К.: Книга-плюс.- 2003.-с.359. ( II издание, дополненное).
 • Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко (під. ред. Гойда Н.Г., Мойсеєнко Р.О., Бережний В.В.) „Тимчасові нормативи надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно – поліклінічних закладів”.- К.,- 2003 -252 с.
 • Л.В.Харьков ( у співавторстві ) „Освітньо – кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю стоматологія”. – К., – Книга плюс. – 2003. – 22 с.
 • Л.В.Харьков, Н.Г.Горовенко, Л.М. Яковенко, Т.Э.Зерова, И.Л.Чехова, В.А.Соколовский, А.И.Дубинина, Н.А. Тищенко, Б.С. Биндер Врожденные несращения верхней губы и нёба. ( для врачей стоматологов, педиатров, ЛОР-специалистов, психологов, логопедов). К.: Книга-плюс.-2004.-82с.
 • Л.В. Харьков, Н.Г. Городенко, Л.М. Яковенко, Т.Є. Зерова, Л.Ф. Корчак, И.Л. Чехова, В.А. Соколовский, Н.А. Тищенко, А.И. Дубинина, Б.С. Биндер „Врожденные несращения верхней губы и нёба” – К.; „Четверта хвиля”, – 2004. – 84 с.
 • А.И.Дубинина «Восстановление звукопроизношения, правильной речи у детей с врождёнными несращениями нёба». – К.: Книга-плюс.-2004.-16с.
 • Л. В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова, Н.І. Нероденко “Крок – 2. Стоматологія”. – К.-Медицина.-2005.- 471с.
 • Б.С. Биндер, А.И. Дубинина „Медико-психологические рекомендации для подростков с заболеваниями челюстно-лицевой области”.- К.: Книга плюс.-2007.- 32 с.
 • Л.В.Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л.Чехова (у співавторстві) „Тимчасова типова програма навчальної дисципліни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ – І V рівнів акредитації”. – К., – 2007 – 111 с.
 • Л.В.Харьков, Л.Н.Яковенко «Справочник хирурга-стоматолога: пособие». – К.; Книга-плюс.- 2008.-с.371. ( II І издание, дополненное)
 • Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова, Н.І. Нероденко, В.П. Єфименко Протоколи маніпуляцій до Державного практично-орієнтованого іспиту зі спеціальності 7.110106 „Стоматологія” (дисципліна – дитяча стоматологія).- К.: Книга-плюс.- 2008.-с.111.
 • Л.В. Харьков, Л.Н. Яковенко И.Л. Чехова, Б.С. Биндер, А.И. Дубинина „Родителям детей с врождёнными несращениями верхней губы и нёба”.- К.: Книга плюс.-2008.-32 с.
 • Яковенко Л.М. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок-3» «Стоматологія» // Центр тестування при МОЗ України.-2009.-24с.
 • Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко ( у співавторстві ) „Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту Крок 3 – Стоматологія”. – К.; – 2009
 • Л.М.Яковенко (у співавторстві) „Залікова книжка лікаря-інтерна за фахом „Стоматологія””. – К.; – 2009. – 36 с.
 • Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко Чехова І.Л.  в співавторстві. 90  років стоматологічному  факультету   НМУ   ім. О.О. Богомольця історія,  сучасність  1920-2010р. //Харьков,  ВТП «Контраст» 2011- 352 С.   ISBN  978-966-8855-71-9
 • Харьков Л.В Справочник хирурга-стоматолога / Л.В.Харьков, Л.М. Яковенко. – Київ : Книга-плюс, 2013. – 320 с. – ISBN 978-966-460-052-8
 • Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии детского возраста  / [Л.В.Харьков, Л.М. Яковенко, Л.О. Хоменко, Н.В.Біденко]; – Київ : Книга-плюс, 2014. – 352 с. – ISBN 978-966-460-063-4
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. В.П. Єфименко, доц. I.JI. Чехова, ас. Н.В. Кисельова, ас. Р.І. Єгоров ас. І.М. Сульженко ас. P.M. Передрій, ас. Г.М. Коротченко, ас. С.І. Ратушна. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 4 курсу навчальної дисципліни: «Дитяча хірургічна стоматологія»Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол №4 від 12.04.2016. – 86с.
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. В.П. Єфименко, доц. I.JI. Чехова, ас. Н.В. Кисельова, ас. Р.І. Єгоров ас. І.М. Сульженко ас. P.M. Передрій, ас. Ковтун Т.О. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курсу навчальної дисципліни: «Дитяча хірургічна стоматологія» Модуль 2. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол №4 від 12.04.2016. – 80с.
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. В.П. Єфименко, доц. I.JI. Чехова, ас. Н.В. Кисельова, ас. Р.І. Єгоров ас. І.М. Сульженко ас. P.M. Передрій, ас. Ковтун Т.О. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов 5 курса учебной дисциплины «Детская хирургическая стоматология» Модуль 2. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол №4 від 12.04.2016. – 80с.
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. В.П. Єфименко, доц. I.JI. Чехова, ас. Н.В. Кисельова, ас. Р.І. Єгоров ас. І.М. Сульженко ас. P.M. Передрій, ас. Ковтун Т.О. A workbook for students of the 5th course of the discipline “Pediatric oral surgery” Module 2. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол №4 від 12.04.2016. – 80с.
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. I.JI. Чехова, ас. Р.І. Єгоров. Алгоритм виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології . за ред. проф. Л.M. Яковенко – К.: Книга плюс.-2017.-40 с.
 • Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курсу начальної дисципліни «Хірургічна стоматологія дитячого віку» [Яковенко Л.М., Єфименко В.П., Чехова І.Л., Кисельова Н.В., Єгоров Р.І., Сульженко І.М., Передрій Р.М., Ковтун Т.О.]; – Київ : Книга-плюс, 2018. – 86 с.
 • Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов 5 курса учебной дисциплины «Хирургическая стоматология детского возраста».  [Яковенко Л.Н., Ефименко В.П., Чехова И.Л., Киселева Н.В., Егоров Р.И., Сульженко И.Н., Передрий Р.Н., Ковтун Т.А.]; – Киев : Книга-плюс, 2018. – 86 с.
 • проф. Яковенко Л.М., ас. Кисельова Н.В. A workbook for students of the 5th course of the discipline “Pediatric oral surgery” Module 2 – К.: Книга-плюс, 2018. – 86 с.
 • Біденко Н.В., Борисенко А.В., Васильчук О.В., Волинець В.М.,Воловар О.С., Голубева І.М., Григ Н.І., Дікова І.Г., Добрянський Д.В., Коленко Ю.Г., Костюк Т.М., Лось В.В., Любарець С.Ф., Маланчук В.А., Медведева М.Б., Микитенко Г.М., Неспрядько В.П., Остапко О.І., Піотрович С.М., Савичук О.В., Сусак Я.М.,Тутченко М.І., Тяжкороб Т.В., Фліс П.С., Хоменко Л.О., Циж А.В., Яковенко Л.М., Чехова І.Л., Єгоров Р.І., Яременко О.Б. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». – К.: Книга-плюс, 2018. – 109 – 146 с.  ISBN 978-966-460-093-1.