Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри

Єфименко Владислав Петрович

к.мед.наук, доц.

Успішно закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 1996 році. Після інтернатури працював лікарем-ординатором щелепно-лицевого відділення ДКЛ №7 м. Києва, що є клінічною базою кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ, а з 2000 року працює асистентом цієї кафедри. В 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та лікування травматичних пошкоджень виросткового відростка нижньої щелепи у дітей». В 2014 р. обраний на посаду доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку. В 2016 році рішенням Вченої ради університету Єфименку В.П. присвоєно вчене звання доцента. На посаді доцента читає лекції та веде практичні заняття зі студентами 4 та 5 курсів стоматологічного факультету, включно з англомовними студентами, багато років входить у склад Державної екзаменаційної комісії, як екзаменатор. З травня 2022 року – в.о. завідувача кафедри, в грудні 2023 р. обраний на посаду завідувача кафедри.

Відповідає за лікувальну роботу на кафедрі, здійснює лікувально-консультативну допомогу дітям з різноманітними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, відповідальний за складання та редагування тестових завдань до державного ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів стоматологічного факультету, співавтор наукових посібників. Науково-педагогічний стаж – 24 років. Пройшов стажування в університецькій клініці USP «Centrihno», Бразилія в 2016 та 2017 роках.

Лікар вищої категорії. Лікарський стаж – 27 років. Член редколегії журнала «Journal of Diagnostics and treatment of Oral and Maxillofacial Pathology», член АСУ. Є автором та співавтором 1 національного підручника (2-е видання), 2 монографій, 2 навчальних посібників, 84 друкованих наукових робіт, з них навчально-методичних – 32, 10 авторських свідоцтв на винахід,   3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 38 доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях.

Нагороджений у 2019 р. Подякою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2022 р. нагороджений подякою від Київського міського голови Кличко В.В. “за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм”.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9926-8901

 

Чехова Ірина Леонідівна

к.мед.наук, доц.

Щелепно-лицевий хірург, доцент (2003), кандидат медичних наук (1994). З відзнакою закінчила Київський медичний інститут в 1984 році. З 1984 по 1986 р.р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі хірургічної стоматології, з 1986 по 1988 працювала на посаді старшого лаборанта цієї кафедри.  В  1989 році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри дитячої хірургічної стоматології. Кандидатська дисертація на тему «Диагностика и лечение неспецифических лимфаденитов челюстно-лицевой области у детей» була захищена в 1994 році. З 2003 року – доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку. Вчене звання доцента присвоєне у 2004 р.

Читає лекції та проводить практичні заняття  зі студентами 4 та 5 курсів стоматологічного факультету. Протягом багатьох років проводить велику навчально-методичну роботу, виконуючи обов`язки завуча.

Є одним з розробників навчальних типових, робочих програм з дисципліни «дитяча хірургічна стоматологія» та нової робочої програми за європейською кредитно-трансферною системою (ЄКТС), 2012р. Співавтор національного підручника з дитячої хірургічної стоматології (2003, 2005, 2015р., 2022р.), виданого українською мовою, автор понад 60 наукових праць, методичних рекомендацій для викладачів і студентів 4 та 5 курсів стоматологічного факультету, 30 робочих зошитів для студентів, з 2012 р. приймає активну участь у створенні тестових завдань для підготовки складання ліцензійного іспиту «Крок 2 – стоматологія», 5 учбово-методичних посібників, 13 патентів. Приймала участь у багатьох науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародного рівня. Науково-педагогічний та лікарський стаж 39 роки.

Лікар вищої категорії. Виконує лікувальну роботу – консультує та оперує дітей з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.

У 2016 році проходила стажування в клініках  Бразилії «Mater Dei» (м.  Бело Оризонте) та «Centrino» (м.Бауру).

Член Апробаційної та Вченої ради стоматологічного факультету НМУ, циклової методичної комісії, член АСУ. Нагороджена у 2019 р. подякою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2022р.- грамотою від Первинної профспілкової організації співробітників НМУ імені О. О. Богомольця “за сумлінну працю, високий професіоналізм та значний особистий внесок в підвищення рівня медичного обслуговування населення”.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5757-0635

 

 

Кисельова Наталія Валентинівна

к.мед.наук, доц.

Закінчила  стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця у 2000 році.  Науково-педагогічний стаж складає 17 років. Співавтор розробки напрямку комплексного лікування дітей з судинними новоутвореннями в щелепно-лицевої ділянки. В 2016 році захищена кандидатська дисертація на тему «Комплексна діагностика та  лікування гемангіом щелепно-лицевої ділянки у дітей».

З науково-методичної роботи є співавтором україномовного та англомовного підручника «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургії дитячого віку» для ВМНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації, посібника «Обстеження дітей з хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки», робочого зошита для 4-5 курсів стоматологічного факультету. Має 42 наукові праці; отримано 10 деклараційних патентів; 6 нововведень наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров‘я; 9 впроваджень в лікувальну практику. Відповідальна  за наукову роботу на кафедрі, підготовку та проведення  ОСКІ-2 на 5 курсі.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «хірургічна стоматологія». Лікувальний стаж 23 роки. Пройшла стажування в університецькій клініці USP «Centrihno», Бразилія в 2017 році. Член АСУ, активний член The International Society for the Study of Vascular Anomalies та International Confederation of Cleft Lip & Palate and Related Craniofacial Anomalies. Активно приймає участь у міжнародних конгресах, як вітчизняних, так і за кордоном:  International Workshop of the International Society for the Study of Vascular Anomalies (Швеція, Нідерланди, Канада), World Congress of  ICPF (Індія, Німеччина, Японія).

Нагороджена у 2019 р. Подякою Вченої ради Національного медичного Університету імені О.О. Богомольця.

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-1587-0215

 

 

Єгоров Ростислав Ігорович

к.мед.наук, доц.

В 2008 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після навчання в інтернатурі на базі кафедри дитячої хірургічної стоматології з 2008 по 2011 рік отримав сертифікат лікаря-спеціаліста з хірургічної стоматології.

З вересня 2011 року обраний на посаду асистента кафедри, з 2021 р. – доцент кафедри.

Захистив кандидатську дисертацію у 2017р. за темою «Оцінка ефективності велопластики в залежності від методики операції та стану м’язів м’якого піднебіння». Вчене звання доцента присвоєне у 2021 р.

Проводить практичні заняття з україномовними та англомовними студентами 4 та 5 курсів стоматологічного факультету. Науково-педагогічний стаж складає 11 років. Відповідає за проведення виробничої практики та за АФН студентів 4-5 курсів стоматологічного факультету.

Лікар в щелепно-лицевому відділенні КНП «ДКЛ 7», здійснює лікувально-консультативну допомогу дітям з різноманітними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.

Має першу лікарську категорію. Лікарський стаж 15 років. Є автором та співавтором 32 наукових праць, 10 авторських свідоцтв на винахід, інформаційний лист. В 2018 р. пройшов стажування за кордоном у USP «Centrihno», Бразілія, м.Бауру, учасник бразильсько-української програми “Smile Ukraine”. Співпрацює з Міжнародною дитячою благодійною організацією «Smile Train». Член АСУ.

Нагороджений у 2019 р. Подякою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 2022 р. затвердив тему докторської дисертації на здобуття звання доктора медичних наук: «Обґрунтування діагностично-лікувальних заходів при травматичних переломах нижньої щелепи у дітей у віковому аспекті».

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4705-7576

 

Ковтун Тетяна Олександрівна

асистент

Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, відповідальна за базу тестових завдань з «дитячої хірургічної стоматології», секретар кафедри.

Закінчила з відзнакою Державний медичний університет імені О.О. Богомольця. З вересня 2016 року і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Проводить практичні заняття зі студентами 4-го та 5-го курсів стоматологічного факультету, здійснює лікувально-консультативну допомогу дітям з різноманітними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Має першу лікарську категорію. Є автором 56 наукових праць ( в тому числі навчально-методичних), 8 авторських свідоцтв на винахід, 4 свідоцтво на право власності на літературний твір наукового характеру, 1 інформаційний лист, співавтор 1 національного підручника (2-е видання) та 1 навчального посібника. Брала участь у 61 науково-практичних конференціях з міжнародною участю, з’їздах, форумах, конгресах, семінарах, симпозіумах, має 18 доповідей. ІГ (Google Scholar) – 1. Виконує дисертаційне дослідження за темою «Клініко-експериментальне обґрунтування іммобілізації зубів при їх вивихах у дітей».

Учасник бразильсько-української програми “Smile Ukraine”, у 2019 році проходила стажування в університетській клініці USP «Centrino» (м.Бауру, Бразилія). У 2019 р. нагороджена  Подякою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Секретар Вченої ради стоматологічного факультету НМУ, член АСУ, IADT, ICCPCA.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8793-9496

 

Шафета Олег Борисович

асистент

Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, відповідальний за АСУ кафедри.

Закінчив стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця у 2013 році. В 2015 році успішно закінчив інтернатуру в НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2013 по 2015 рр. працював на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку на посаді старшого лаборанта. З 2016 р. обраний за конкурсом асистентом кафедри.

Виконує робочі обов’язки по навчально-методичній роботі, проводить практичні заняття зі студентами 4 та 5 курсів стоматологічного факультету, здійснює лікувально-консультативну допомогу дітям з різноманітними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Вільно володіє англійською мовою (підтверджено сертифікатом рівня B2). Є учасником бразильсько-української програми “Smile Ukraine”, член АСУ Київського осередку, член Іnternational Cleft Palate Foundation. Виконує дисертаційну роботу на тему: «Обґрунтування етапності хірургічного лікування дітей з вродженими однобічними наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння різного віку». Нагороджений у 2019 р. подякою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Має 10 друкованих робіт, 2 інформаційних листа, 8 виступів на українських та міжнародних науково-практичних конференціях. Отримано 3 патент на винахід та 3 патенти на корисну модель.

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-8804-7206

 

 

Нероденко Наталія Іванівна

к.мед.наук, асистент

Закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту у 1978 році, у 1979 р. – інтернатуру на базі Мурманської обласної стоматологічної поліклініки. З 1982 р. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі хірургічної стоматології, яку успішно закінчила у 1984 році. З 1984 по 1988 р.р. працювала лікарем-онкологом консультативної поліклініки КНДРРОІ. У 1992 році, після завершення навчання у аспірантурі та захисту дисертації, отримала ступінь кандидата медичних наук. З 1995 працює асистентом кафедри хірургічної  стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім. О.О. Богомольця. Є автором понад 40 наукових робіт.

 

 

Ододюк Вікторія Вікторівна

Асистент, ст. лаборант

Навчалась на стоматологічному факультеті НМУ імені О.О. Богомольця з 2014 по 2019 рік, який успішно закінчила. В процесі навчання брала активну участь в студентському науковому гуртку на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку. З 2019 по 2021 рр. навчалась в інтернатурі на кафедрі стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. В 2021 р. отримала спеціалізацію за фахом «Хірургічна стоматологія».

З 2019 року працює на кафедрі старшим лаборантом, з 2022 р. – асистент кафедри за сумісництвом.

Має 9 друковані роботи, 5 виступи на Українських та Міжнародних науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених. Брала участь в написанні фрагмента науково-дослідницької роботи кафедри «Комплексні лікувально-діагностичні заходи при вроджених та набутих захворюваннях щелепно-лицевої ділянки у дітей».

Проводить практичні заняття зі студентами 4 та 5 курсів стоматологічного факультету. Приймає участь в навчально-методичній роботі кафедри (підготовку матеріалу до лекцій  і робочих зошитів для українських та іноземних студентів 4 та 5 курсу, допомагає в підготовці та проведенні підсумкового модульного контролю №1, №2, ОСКІ 2 та Державного іспиту, приймає участь у складанні звітів про діяльність кафедри).

В 2023 р. поступила на навчання в аспірантуру, тема кандидатської дисертації на здобуття звання кандидата медичних наук: «Обґрунтування діагностично-лікувальних заходів при кістах щелеп у дітей залежно від їх виду».

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-8355-7132