Студентський науковий гурток

Архів гуртка

 

План засідань СНГ кафедри у 2019/2020 н.р.

 

Тема засідання Орієнтовні дати проведення Відповідальні за проведення/ доповідачі
1. Визначення впливу PRP-терапії на репаративні процеси тканин пародонту травмованих зубів

 

17.10.19р Ковтун Т.О.
2.

 

Зміни м’язових показників язика у дітей з макроглосією 7.11.19р. Яковенко Л.М.

Ододюк В.В.

3. Зміни тканин СНЩС у дітей з ЮРА 12.12.19р. Киселева Н.В.

Цатурян Е.А.

Осипова Т.Ю.

4. Синдромальні одонтогенні кератокісти у дітей 23.01.20р. Яковенко Л.М.

Киселева Н.В.

5. Травматичні пошкодження ВОК у дітей 13.02.20р. Єгоров Р.І.

Примак І.А.

6. Короткі вуздечки губ та язика 19.03.20р. Чехова І.Л.
7. Визначення розмірів язика при однобічних ВНГП 24.04. 20р. Шафета О.Б.

Кірієнко Ю.Ю.

8. Травматичні пошкодження нижньої щелепи 14.05.20р. Єгоров Р.І.

 

 

XI Науково-практична конференція з міжнародною участю «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органів зору».
ІІ місце – Абасов Веліджан Самір-Огли  “ДІАГНОСТИЧНА ТАКТИКА КІСТ, ЩО ВРОСЛИ В ГАЙМОРОВУ ПАЗУХУ У ДІТЕЙ”

 

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНа КОНФЕРЕНЦІя З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ»

2 місце Цатурян Е., Осипова Т.

 

 

 

 

 

 

stud1

stud2

 

18 квітня 2017 року на кафедрі терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (зав. кафедри професор А.В. Борисенко) відбувся майстер-клас «Сучасна діагностика захворювань пародонта», проведений доцентами кафедри О.О. Шекерою і Н.І. Григ за підтримки Школи практичної пародонтології (керівник к.м.н. Т.Волінська) та Української академії пародонтології. Школа практичної пародонтології (PerioSchool) надала для майстер-класу необхідне сучасне інструментальне обладнання.
«Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і я запам`ятаю, дай мені зробити – і я зрозумію» – саме цей вираз Конфуція став девізом заходу. Студенти стоматологічного факультету активно та натхненно опановували сучасні базове (PSR скринінг-тест) та детальне (складання пародонтальної карти periodontal chart-online University of Bern) пародонтологічне обстеження з проведенням аналізу індивідуального пародонтологічного профілю ризику («Berns web»; Lang, Tanetti 1996 г., Wolf, 2008 and at all; University of Bern).

stud3

 

 

За результатами незалежного оцінювання переможцем стала доповідь авторського колективу Мамедляев Р. (5 курс, 22 гр.), Думенко М. (4 курс, 16 гр.), Садовський Д.М. (ст. лаборант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку) «Тактика щодо збереження перших постійних молярів у дітей із запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки» (наукові керівники – д.мед.н., проф. Біденко Н.В., кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, д.мед.н., проф. Яковенко Л.М., завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку).

 

Нагородження на засіданні кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку студентів- кружківців Борисової Є., Вєдєнєєва В. та куратора ас. Шафету О.Б. за перемогу у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

 

відпрацьовуються практичні навички на симуляційних муляжах (тваринах)

 

На клінічній базі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулось спільне засідання студентських наукових гуртків кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку та кафедри оториноларингології.

 

 

23 березня 2018 року в конференц-залі Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою у галузі «Стоматологія». За рішенням журі перше місце було присуджено доповіді студентів Миткалик Ганни та Олексюк Марії.

 

Взята участь та отримані призові місця на «Студентській науковій сесії-2018»