Кафедрa гістології та ембріології

Студентський науковий гурток

СНГ кафедри гістології та ембріології є добровільним об’єднанням студентів, результатом плідної роботи викладачів та студентів-гуртківців. Староста СНГ є членом Студентському науковому товаристві імені О.А. Киселя і будь хто може бути рекомендований до включення до товариства за результатами роботи.

СНГ кафедри гістології та ембріології ставить за мету:

 1. Популяризувати вивчення фундаментальних дисциплін;
 2. Забезпечити безперервність у вивченні гістології та ембріології;
 3. Дати можливість студентській молоді долучитись до наукової роботи;
 4. Розкрити потенціал науково-дослідної діяльності у студенті;
 5. Мотивувати студентів до наукової роботи через надання їм знань та можливостей для самореалізації.

СНГ кафедри гістології та ембріології дає можливіcть:

 1. Оволодіти методиками і навичками у виготовленні гістологічних мікропрепаратів, ознайомитись з гістологічною технікою;
 2. Здобути навички аналізу результатів, в тому числі методів статистичної обробки;
 3. 3. Розвинути наукове мислення, розширити кругозір у вивченні гістології;
 4. Брати участі в науковій діяльності кафедри;
 5. Представити на засіданні СНГ власні креативні ідеї, отримати критичну оцінку та розробити дизайн наукової роботи під керівництвом відповідального за СНГ;
 6. Здобути навички презентації результатів досліджень.

Наші гуртківці, які приймають активну участь у роботі і розвитку СНГ, мають можливість представити результати своєї наукової роботи на конференціях та у фахових журналах, зокрема у Українському науково-медичному молодіжному журналі, який видається НМУ імені О.О. Богомольця (https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal ).

 

Студенти СНГ з завідувачем кафедри Ю.Б.Чайковським та колегами на 4-у Міжнародному симпозіумі з регенерації периферичних нервів (ISPNR) у Барселоні (2017 р.).

У цьому році староста СНГ Баширова Олександра взяла участь у конференції молодих вчених «Annual Young Medical Scientists» Conference (AYMSConf) 2022 і здобула перемогу у номінації «Базова медицина».

Проректор з наукової роботи та інновацій д.мед.н., проф. С.В. Зємсков вітає переможців AYMSConf 2022.

 

 

Тематичний план

засідань наукового студентського гуртка

кафедри гістології та ембріології

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

на І семестр 2023 року

№ з/п Тема засідання Дата Адреса проведення Відповідальний
5 Основи гістохімії 24.02.2023 Проспект Перемоги, 34 к.біол.н, доцент кафедри Савосько С.І.
6 Основи імуногістохімії 31.03.2023 Проспект Перемоги, 34 к.біол.н, доцент кафедри Савосько С.І.
7 Аналіз гістологічних досліджень, методологія кількісної оцінки, статистична обробка даних, аналіз та презентація результатів досліджень 28.04.2023 Проспект Перемоги, 34 к.біол.н, доцент кафедри Савосько С.І.
8 Наукові журнали та конференції. Бібліографічні бази Scopus, Web of Science. Рейтингова система журналів Scimago. Ресурси «хижаки» 19.05.2023 Проспект Перемоги, 34 к.біол.н, доцент кафедри Савосько С.І.
9 Обговорення результатів успішності СНГ та подальших досліджень 26.05.2023 Проспект Перемоги, 34 к.біол.н, доцент кафедри Савосько С.І.
10 Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртку у 2022/2023. 26.05.2023 Проспект Перемоги, 34 к.біол.н, доцент кафедри Савосько С.І.

 

Ми постійно на зв’язку для мотивованої і здібної студентської молоді.

Відповідальний за гурток:

Савосько Сергій Іванович, к.біол.н., доцент

+380976278086

email: savosko_s@ukr.net

Староста гуртка

Баширова Олександра Вікторівна

+380952421813

Наші соціальні зв’язки:

https://t.me/sng_histology

https://t.me/+nO6d-0h79jkyZTk6