Кафедрa гістології та ембріології

Новини кафедри

 


Професори кафедри гістології та ембріології О.Грабовий, Л.Сокуренко, Ю.Чайковський, Л.Яременко прийняли учать у перекладі на українську мову підручника “Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology 8th Edition (2018)  by Wojciech Pawlina & Michael H. Ross. Наукові редактори перекладу професори О.Степаненко (Харків) та Ю.Чайковський (Київ).
Наприкінці 2021 року видавництво «МЕДИЦИНА» видала переклкд цього підручника «Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс.»

Цей вельми ґрунтовний і багатий на чудові ілюстрації поєднує відображує сучасні тенденції розвитку гістології та інтеграції її з клітинною та молекулярною біологією, містить вельми інформативний набір мікрофотографій високої якості. Лаконічний і зрозумілий виклад текстового матеріалу допомагає швидко знайти та опрацювати потрібну інформацію і разом із яскравими ілюстраціями сприяє чіткому розумінню взаємозв’язку гістології з клінічними дисциплінами, нормальною фізіологією і біохімією на основі цільових концепцій та клінічних паралелей, а також дає образне детальне уявлення про структурну організацію та функції клітин, тканин і органів.

Книга призначена для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків. Це видання стане корисним джерелом для тих, хто прагне осягнути фундаментальні основи і клінічні аспекти гістології. Викладена у підручнику сучасна й актуальна інформація слугує надійним підґрунтям для подальших наукових досліджень та клінічного застосування.

Книгу можна придбати:

https://znannia.com.ua/product/gistologiya_pidruchnik_i_atlas_z_osnovami_klitinnoi_ta_molekulyarnoi_biologii_8e_vidannya_u_2_tomah__voiceh_pavlina_maikl_g_ross

 

 

 

 

Участь співробітників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  у міжнародному стажуванні  для лікарів та викладачів вищих навчальних закладів медичного профілю у Словенії

 

На початку червня 2021 року делегація викладачів українських ВНЗ, у складі яких були співробітники Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Л.М. Яременко, Л.М. Сокуренко та І.П. Рижова, взяли участь  у стажуванні «Проблеми при підготовці лікарів в словенській та європейській системі освіти фахівців та досвід їх вирішення, технології впровадження роботи мультидисциплінарної команди. Сучасні тенденції реабілітаційних практик».

 

Учасники стажування мали зустріч з директором інституту Матеріалів і Технологій Матьяжем Годецієм, Любляна, Словенія. Ознайомились з правилами подачі заявок на гранти, джерелами фінансування, міжнародними і дослідницькими проектами, що виконуються в дослідних групах. В рамках стажування відвідали Люлянський медичний університет, поглибили знання про систему підготовки лікарів в словенській та європейській системі освіти. Ознайомились з інноваційними методами та технологіями впровадження роботи мультидисциплінарної команди.

 

Разом з делегацією викладачів українських ВНЗ зустрічались з Консулом Посольства України в Словенії Романом Тершовчином, директором Римського Терм Валерієм Аракеловим та президентом Міжнародної академії С.П.Е.К.Т.Р . (Словенія)  Юлієй Пате в рамках розвитку двосторонніх відносин Україна-Словенія у галузі науки та медицини.

 

Під час стажування професор Яременко Л.М разом з професором Сокуренко Л.М. та доцентом Рижовой І.П. презентувала інформацію щодо діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Усі учасники були нагороджені сертифікатами успішного проходження стажування.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ – ОДИН ІЗ СКЛАДОВИХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

Незважаючи на пандемію, продовжується обмін досвідом та новими творчими досягненнями у різних галузях світової науки. Нещодавно за ініціативою провідних наукових організацій Aver Conferences та Coalesce Research Group (USA) відбулися онлайн-конференції, в яких взяли участь науковці з 15 країн світу в тому числі співробітники кафедри гістології та ембріології, очолювану членом-кореспондентом НАМН України професором Ю.Б. Чайковським.

Протягом двох днів роботи конференції було представлено 26 лекційних доповідей, які висвітлювали експериментальні та клінічні дослідження з неврології, нейроімунології, також проблеми лікування розладів органів центральної нервової системи.

Від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було проведено дві лекційні доповіді професора кафедри гістології та ембріології Н. О. Мельник.

“Доповіді викликали жвавий інтерес та дискусію, – розповідає Наталія Олексіївна, –  учасників наукового форуму зацікавили власні дослідження з вивчення структурних змін нейронів та мієлінових нервових волокон центральної нервової системи (ЦНС) та структурних змін тимуса при демієлінізації і ремієлінізації. Сьогодні це є важливим аспектом досліджень нейроімунології.

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИKІВ КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ У НАУКОВОМУ МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ ФОРУМІ «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ» 16–18 ВЕРЕСНЯ ТА МІЖНАРОДНОМУ КОНГРЕСІ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ 23– 25 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ

 

Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» – захід в галузі охорони здоров’я України, який об’єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров’я.

Міжнародний конгрес з Лабораторної медицини – проект, який поєднує актуальну науково-практичну програму та спеціалізовану експозицію комплексних рішень для медичних лабораторій.

Медичний Форум та Міжнародний конгрес проходили в офлайн режимі у сучасному виставковому центрі ACCO International. У них взяли участь провідні фахівці з клінічних та теоретичних медичних та біологічних спеціальностей, лікарі-лаборанти. Відбулась «Українська Лабораторна Школа», круглий стіл «Вимоги до проведення науково-дослідних робіт: метрологічна експертиза, ведення первинної документації, наукометричні бази та публікації, впровадження результатів НДР в практику».

Такі заходи, як Медичний Форум та Міжнародний конгрес – це, як зазначено на офіційному сайті, можливість почути про новинки, побачити їх на власні очі, протестувати та ознайомитися з особливостями їх практичного застосування, підвищити кваліфікацію, обмінятися досвідом з колегами.

 

 

 

 

УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ У

«10TH GLOBAL SUMMIT ON NEUROSCIENCE AND NEUROIMMUNOLOGY»

 

19-20 лютого 2020 року у Парижі (Франція) відбувся «10th Global Summit on Neuroscience and Neuroimmunology»,  ініційований провідними науковими журналами: Journal of Immune Disorders and Therapy, Journal of Neurology and Clinical Neuroscience and Neurodevelopmental Disorders and Therapy.

У роботі конференції взяли участь науковці з 20 країн світу. Протягом двох днів роботи форуму було представлено 26 лекційних доповідей, які висвітлювали експериментальні та клінічні дослідження з нейроімунології, а також проблеми лікування розладів органів центральної нервової системи у дітей.

Професор кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця Наталія Олексіївна Мельник була членом оргкомітету і представила розширену лекційну доповідь «Influence of interferon beta-1a on neurons of central nervous system and immune organs after initiation of demyelination and remyelination», яка викликала великий інтерес. Про це свідчила кількість запитань з боку учасників саміту – колег із різних країн, відомих університетів, наукових установ.

На «10th Global Summit on Neuroscience and Neuroimmunology» професор Н.О.Мельник отримала почесний сертифікат члена оргкомітету.

Загалом, конференція проходила на високому науковому рівні, і продемонструвала надзвичайно швидкі темпи розвитку нейроімунології, що стимулюватиме подальші наукові дослідження в цій галузі.

 

 

 

 

 

 

2-4 жовтня 2019 року в Одесі в Одеському Національному Медичному Уніерситеті відбувся VII Конгрес наукового товариства АГЕТ.

 

На якому були присутні Завідувач кафедри член-кореспондент НАМН України Ю. Б. Чайковський, професори: Н.О. Мельник, Л.М. Сокуренко, Л.М. Яременко, доценти: В.Б. Раскалєй, Т.Я.Раскалєй, Т.Р.Скибінська.

З вітальним словом виступив голова НТ АГЕТ України, член-кореспондент НАМН України Ю. Б. Чайковський. Він розповів про досягнення наукового товариства за 4 роки, відзначив, що багато що змінилося і сьогодні є про що розповісти і чим поділитися, а також нагородив медалями та грамотами найактивніших науковців.

Протягом двох днів учасники форуму, морфологи з усіх медичних та ветеренарних університетів і науково-дослідних інститутів України ділися своїми знаннями, досягненнями і напрацюваннями в науковій і педагогічній діяльності.

Одним із напрямків роботи було приділення увагу ролі жінки- науковця у розвиток та становлення наукових шкіл. Це Красовська Ганна Адамівна – перша в світі жінка – професор анатомії. А також Корнілова Мар’яна Михайлівна, Євгенія Євстахіївна Маловічко та багато інших, які внесли великий вклад розвитку  морфологічної науки.

 

 

 

 

УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ У 6-Й МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ДОСЯГНЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ НЕЙРОІМУНОЛОГІЇ»

14-15 червня 2019 року у місті Познань (Польща) відбулась 6-та Міжнародна конференція «Досягнення в клінічній нейроімунології», яка була ініційована кафедрою клінічної нейроімунології Познанського Медичного Університету.

У роботі конференції взяли участь науковці з 12 країн світу. У перший день були представлені доповіді, які висвітлювали експериментальні дослідження з нейроімунології. Лекційні матеріали і короткі доповіді другого дня роботи конференції стосувались клінічної нейроімунології.

Протягом 2-х днів роботи конференції було представлено 32 лекційні доповіді, конференція проходила на високому науковому рівні, і продемонструвала надзвичайно швидкі темпи розвитку нейроімунології.

Професор кафедри гістології та ембріології Мельник Наталія Олексіївна представила коротку лекційну доповідь “ Reactive Changers of Neurons in Central Nervous System and Nerve Fibers of Sciatic Nerve in Demyelination and Remyelination Conditions” (Мельник Н.О., Довгань І.М., Савосько С.І.), у якій висвітлювались морфологічні дослідження органів ЦНС за умов моделювання демієлінізації, та структурні зміни периферійного нерву за умов моделювання геморагічного інсульту. Після доповіді відбулась дискусія, наукова робота викликала інтерес в учасників конференції.

 

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ»

У Вищому Державному Навчальному Закладі України «Українська медична стоматологічна академія», у місті Полтава, 11-12 квітня 2019 року на кафедрі  гістології, цитології та ембріології, відбувся  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».

В олімпіаді взяли участь 50 найкращих студентів з різних регіонів України, які представляли Київ, Харків, Львів, Ужгород, Чернівці, Дніпропетровськ, Вінницю, Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль, Одесу та Запоріжжя.

До складу журі увійшли професори з Полтави, Києва, Тернополя, Івано-Франківська.

Від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до складу журі була запрошена професор кафедри гістології та ембріології Мельник Наталія Олексіївна.

Студентам на олімпіаді було запропоновано 6 видів письмових завдань, які дозволили об’єктивно оцінити і визначити теоретичні знання і практичні навички студентів. Серед завдань, найцікавішим є визначення фото препаратів світлової та електронної мікроскопії, їх опис і порівняння. Такий вид письмової роботи найкраще визначив рівень практичних навичок студентів.

У напруженій боротьбі, студентка 2 курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Клименко Дарина Володимирівна виборола диплом другого ступеня (медичний факультет №1).

Варто відзначити, що це була 14–та олімпіада з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія» і на всіх 14-ти олімпіадах студенти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця виборювали дипломи першого або другого ступеня.

Після проведення олімпіади і нагородження учасників, студенти і викладачі мали можливість побувати на екскурсії по місту Полтава, відвідати музей-садибу І. П. Котляревського, а також побувати на історичному місці Полтавської битви.

Загалом, ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія» у місті Полтава проходив у щирій і дружній атмосфері, що залишило  приємні спогади і чудові враження.

 

УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

У 4-ТІЙ МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЦНС 2018».

12-13 листопада 2018 року у місті Единбург відбулась 4-та Міжнародна конференція «Патологічні зміни ЦНС і їх терапія» («ЦНС 2018»),  ініційована видавцями провідних наукових журналів – «Current Neurobiology», «Journal of Neurological Disorders», «Journal of Neurology and Neuroscience».

На конференції були представлені доповіді, у яких були висвітлені результати експериментальних та клінічних досліджень центральної нервової системи.

Професор кафедри гістології та ембріології Мельник Наталія Олексіївна була головою організаційного комітету конференції і представила основну лекційну  доповідь “Changes of Neurons and Myelinated Nerve Fibers of Central Nervous System in the Different Experimental Models of Demyelination and Remyelination”. Доповідь отримала високу оцінку та інтерес, відбулась дискусія. Також Наталія Олексіївна була головою журі стендових доповідей.

Професор кафедри гістології та ембріології отримала 4 сертифікати – сертифікат голови організаційного комітету 4-тої Міжнародної конференції «Патологічні зміни ЦНС і їх терапія», сертифікат голови журі стендових доповідей, сертифікат за представлення основної лекційної доповіді і сертифікат за вагомий внесок до роботи організаційного комітету конференції.

Професор Мельник Н.О. щиро вдячна адміністрації університету за підтримку щодо можливості участі у  4-тій Міжнародній конференції «Патологічні зміни ЦНС і їх терапія».

 

 

Участь професора кафедри гістології та ембріології у Міжнародному семінарі «Академічна доброчесність у вищій освіті: виклики та кращі практики»

На базі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України 12 вересня 2018 року відбувся Міжнародний семінар «Академічна доброчесність у вищій освіті: виклики та кращі практики», у  якому взяла участь професор кафедри гістології та ембріології, д.м.н. Мельник Наталія Олексіївна.

У програмі семінару розглядались актуальні питання щодо Європейської програми підтримки протидії академічній недоброчесності, шляхи і методологія запобігання плагіату наукових творів, проекти закону про покарання плагіату наукових творів і ілюстрацій. На семінарі була представлена доповідь проректора з науково-педагогічної роботи НМУ імені О.О.Богомольця Стеченко Олени Володимирівни, яка відзначила, що Національний медичний університет є лідером у запровадженні принципів академічної доброчесності.

Актуальними і цікавими були доповіді науковців з США: Academic Integrity and The Ethics of Culture (David Schmidt, Fairfield University, USA) та Implementing Programs to Promote Academic Integrity: The Fairfield University Story (Kathy Nantz, Fairfield University, USA).

За результатами участі у семінарі професор Мельник Н.О. отримала сертифікат щодо проходження програми професійного розвитку наукових і науково-педагогічних працівників у Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

 

 

 

 

 

Студенти кафедри гістології та ембріології взяли участь у 11-му міжнародному форумі “Форум нейронаук FENS 2018”.

7-11 липня 2018 року у місті Берлін відбувся 11-й міжнародний форум “Forum of neuroscience 2018” організовано Європейською нейронауковою спілкою FENS (Federation of European Neuroscience Societes).

На форумі були представлені доповіді, у яких були висвітлені результати експериментальних та клінічних досліджень з неврології та нейронауки. Особлива увага доповідачей була приділена поведінці, як неврологiчному процесу. Також на форумі була постерна сесія на якій були представлені дослідження з усього світу у вигляді постерів, а також відвідувачі ціеї сесії мали можливість поспілкуватися з представниками наукових груп роботи яких на ній представлені.

Студенти кафедри гістології та ембріології Яаврумян Асія Олексіївна та Скибінський Олександр Вікторович прийняли участь у сесії постерів і представили постер на тему “Results of Herpes simplex virus I verification and cytopathological criteria of infection on BALB/c mice”( Yaavrumyam A.О., Skybinsky O.V, Motorna N.V., Gumenyuk A.V., Rybalko S.L., Starosyla  D.B., Sokurenko L.M., Savosko S.I., Chaikovsky Yu.B.)

Наукове дослідження проводилось у співпраці між кафедрою гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця та інститутом епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України

Постер та доповідь мали високий інтерес як і серед іноземних відвідувачів форуму так і серед земляків. Зокрема студенти познайомилися з завідувачем кафедри біохімії та біотехнологій Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Лущаком Володимиром Івановичем.

 

Участь представників кафедри гістології та ембріології у Міжнародному конгресі з нейронаук

 

7-11 липня у Берліні, Німеччина, відбувся 11-й Міжнародний конгрес з нейронаук, під егідою FENS (Федерація Європейських Спілок з Нейронаук).

Конгрес зібрав понад 7 тисяч делегатів і учасників з 42 країн світу.

Протягом 5 днів провідні біологи, генетики, біотехнологи, морфологи, фізіологи, неврологи, психіатри та нейрохірурги представляли новітні розробки та оригінальні дослідження у галузі нейронаук.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедру гістології та ембріології  представляли члени Українського товариства нейронаук (USN): асистент кафедри, д.мед.н. Корсак А.В., аспірант Ліходієвський В.В. та гуртківець кафедри, студент медичного факультету №1 Олефір С.С.

Окрім стендової доповіді, яка містила результати оригінального дослідження, на конгресі були представлені результати роботи, що була виконана в рамках European History оf Neuroscience Projects. Ключові лекції, семінари, симпозіуми та засідання були присвячені широкому колу актуальних як фундаментальних, теоретичних так і прикладних, клінічних питань сучасної нейронауки.

 

 

 

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ЗВЯЛА УЧАСТЬ У 6-Й МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «НЕВРОЛОГІЯ І НЕЙРОНАУКА 2018»

11-13 червня 2018 року у місті Лондон відбулась 6-та Міжнародна конференція «Неврологія і Нейронаука 2018»  ініційована видавцями провідних наукових журналів – «Journal of Braine and Neurology», «Journal of Mental Health and Aging», «Journal of Neurology and Neurorehabilitation Research».

На конференції були представлені доповіді, у яких були висвітлені результати експериментальних та клінічних досліджень з неврології та нейронауки.

Професор кафедри гістології та ембріології Мельник Наталія Олексіївна входила до складу організаційного комітету конференції і представила усну доповідь “Cuprisone-dependent reactive changers of Central Nervous System in the Mice and their Improvement by Cytokine” (Nataliia O. Melnyk, Irina F. Labunets, Svitlana Yu. Rymar, Rodnichenko A., Utko N.A.).

Наукове дослідження проводилось у співпраці між кафедрою гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця та Інститутом генетичної та регенеративної медицини НАМН України.

Доповідь отримала високу оцінку та інтерес, відбулась дискусія, один з провідних наукових журналів у галузі нейробіології запропонував можливість публікації наукової статті, а доповідач була нагороджена сертифікатом за глибоку та цікаву доповідь.

Сертифікат 2018

 

 

 

 

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ»

17-19 квітня 2018 року у Вищому Державному Навчальному Закладі України «Українська медична стоматологічна академія», у місті Полтава, на кафедрі  гістології, цитології та ембріології, відбувся  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».
В олімпіаді взяли участь 41 найкращий студент з різних регіонів України, які представляли Київ, Харків, Чернівці, Дніпропетровськ, Вінницю, Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль, Одесу та Запоріжжя.
До складу журі увійшли професори та доценти з Полтави, Києва, Тернополя, Одеси та Запоріжжя. Від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до складу журі була запрошена в.о. завідувача кафедри гістології та ембріології, професор Мельник Наталія Олексіївна.
Цього року на олімпіаді були введені 6 видів письмових завдань, які дозволили об’єктивно оцінити і визначити теоретичні знання і практичні навички студентів. Серед завдань, найцікавішими, були визначення фото препаратів світлової та електронної мікроскопії, їх опис і порівняння. Такий вид письмової роботи найкраще визначив рівень практичних навичок студентів.
У напруженій боротьбі студентка 2 курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Бучакчийська Олена Юріївна виборола диплом другого ступеня (медичний факультет №1).
Дипломом за найкращу письмову роботу з теоретичних питань була відзначена студентка 2 курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Самарська Карина Сергіївна (медичний факультет №2).
На олімпіаді були визначені найсильніші команди студентів з різних ВМНЗ України.
Команда зі студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – студенти 2 курсу: Бучакчийська Олена Юріївна,  Сорокопуд Катерина Юріївна (медичного факультету №1) та Самарська Карина Сергіївна, Скопець Дмитро Сергійович (медичний факультет №2) отримали І командне місце.
Варто відзначити, що це була 13 –та олімпіада з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія» і на всіх 13-ти олімпіадах студенти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця виборювали дипломи першого або другого ступеня.
Загалом, ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія» у місті Полтава проходив у щирій і дружній атмосфері, що залишило  приємні спогади і чудові враження.

 

 

 

Інтерактивні ЛЕКЦІЇ для студентів англомовної форми навчання (Афн) НА кафедрі гістології та ембріології

З початку цього семестру для студентів 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів на кафедрі гістології та ембріології проводяться  лекції в оновленому форматі – 45 хвилин. Навіть за такий короткий термін, цей формат лекції показав хороші результати. Для студентів такі лекції є ефективними для сприйняття матеріалу і дають змогу краще засвоїти нову інформацію. Важливою є частина лекції, яка присвячена розгляду тестових завдань з матеріалів іспиту «Step -1». Лектор має змогу оцінити знання студентів у інтерактивному режимі з використанням спеціальних апаратів опитування.

15 березня 2018 року на лекції професора кафедри гістології та ембріології Мельник Наталії Олексіївни для студентів англомовної форми навчання (тема – «Сполучні тканини»), була присутня декан медичного факультету №3, професор Виговська Оксана Валентинівна. Анкетування 8 лютого 2018 року цього потоку студентів медичного факультету АФН показало високий рівень  задоволеності лекціями професора Мельник Н.О., більшість студентів оцінили лекцію на 6 і 7 балів.  Цікавими для студентів на лекції були клінічні випадки і їх інтерпретація з точки зору гістології та ембріології. Оновлення режиму проведення лекції є важливим кроком до сучасного викладення теоретичного матеріалу у медичній освіті.

Анкета 1

Анкета 2

Анкета 3

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТА В  28-Й МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ESC  (НІМЕЧЧИНА, м. БЕРЛІН)

28-30 вересня 2017 року  студент 3 курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Черняєв Степан (медичний факультет №3) взяв участь в 28-й Міжнародній студентській конференції (28-EUROPEAN STUDENTS’ CONFERENCE 2017), яка відбулася  у місті Берлін (Німеччина).

Кожен з учасників конференції презентував власний постер і відповідав на запитання комісії.

Черняєв Степан був доповідачем у секції «Гастроентерологія» із результатами науково-дослідної роботи  «Гепатотоксичність вірусу герпеса».

Конференція була присвячена генній інженерії і відбувалася на базі однієї з найбільших університетських клінік Європи (Сharité – Universitätsmedizin). У конференції брали участь студенти з країн Європи та Азії.

Окремі цикли лекцій були присвячені генної інженерії  та  використанню найновітніших технологій у сучасній медицині.

 

 

 

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ЗВЯЛА

УЧАСТЬ У 3-Й МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЦНС І ЇХ ТЕРАПІЯ»

 

2-3 жовтня 2017 року у місті Відень відбулась 3-я Міжнародна конференція «Патологічні зміни ЦНС і їх терапія» ініційована видавцями провідних наукових журналів – «Current Neurobiology», «Journal of Neurological Disorders», «Journal of Neurology and Neurophysiology» та «Journal of Neuro-infectious Diseases».

На конференції були представлені лекційні доповіді, у яких були висвітлені результати експериментальних та клінічних досліджень з нейробіології та нейроімунології.

Професор кафедри гістології та ембріології Мельник Наталія Олексіївна входила до складу організаційного комітету конференції і представила лекційну доповідь “Reactive cuprizone-induced changes in neurons of central nervous system, behavioral reactions and its recovering after influence of leukemia inhibitory factor in mice of different ages” (Nataliia O. Melnyk, Irina F. Labunets, Svitlana Yu. Rymar, Rodnichenko A., Utko N.A.). Дане наукове дослідження проводилось за угодою про співпрацю між кафедрою гістології та ембріології НМУ та Інститутом генетичної та регенеративної медицини НАМН України.

Після доповіді відбулась дискусія, наукова робота викликала інтерес учасників конференції, один з провідних наукових журналів у галузі нейробіології запропонував можливість публікації наукової статті, а доповідач була нагороджена сертифікатом за глибоку та цікаву лекційну доповідь.

 

 

Результати ІІ  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».

 

19-21 квітня 2017 року на базі ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава був проведений ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».

1-1

2-1

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця на олімпіаді представили 3 студентів: студентка 2 курсу, 2 медичного факультету, 24 групи – Шпачук Анжеліка Олегівна, студентка 3 курсу, 2 медичного факультету, 22 групи – Мандрика Ольга Романівна та студент 2 курсу, 1 медичного факультету, 14 групи – Терновський Єгор Ігорович.

 

3-1

 

Член журі від НМУ імені О.О.Богомольця і відповідальна за підготовку студентів до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія» – д.м.н. професор кафедри гістології та ембріології Мельник Наталія Олексіївна.

 

Усього в олімпіаді взяли участь 36 учасників з 13 вищих медичних закладів України.

 

Відкриття олімпіади відбулося 20 квітня 2017 року о 10 годині. Олімпіада мала 3 тури – письмова робота, діагностика препаратів та розв’язання тестових завдань ЛІІ «Крок-1».

Підведення підсумків олімпіади та нагородження переможців відбулося 21 квітня о 10 годині. Студенти НМУ імені О.О.Богомольця показали хороші результати і глибокі знання і у напруженій боротьбі, вибороли І командне місце та ІІ індивідуальне – студентка Шпачук Анжеліка Олегівна.

 

4-1

 

Член журі на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія», 20-21 квітня 2017 року, д.м.н., професор Мельник Наталія Олексіївна.

Міжнародний науковий форум Нейронаук

FENS Forum of Neuroscience, що проходив у Копенгагені (Данія)  2-6 липня 2016 року, відвідала студентка ІІІ-го курсу 3-го медичного факультету Савчина Марія із доповіддю “Electron microscopic study of micromercurialism and its correction” (“Електронно-мікроскопічне дослідження мікромереуріалізму та його корекції”), науковий керівник – Сокуренко Людмила Михайлівна, професор кафедри гістології та ембріології.
Конференція стала для Марії неоціненним досвідом – презентація роботи кафедри на міжнародній платформі, нові корисні знайомства, з-поміж іншого – лекція Джона О’Кіфа та подружжя Моузерів, лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини 2014 року.

1
2
3
4
5
6
 

 

Участь професора кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця у 5-тій міжнародній конференції “Advances in Clinical Neuroimmunology” (ACN) 17-18 червня 2016 року, у м. Варшава, Польща.

Протягом двох днів у Польщі, у місті Варшава, проходила 5-та міжнародна конференція, яка була присвячена основним проблемам діагностики і лікування демієлінізуючих захворювань нервової системи. Частина лекцій від відомих фахівців у галузі нейроімунології стосувались експериментальних досліджень, зокрема, щодо досягнень у експериментальних дослідженнях демієлінізуючих захворювань центральної нервової системи (визначення активності окремих генів на різних стадіях демієлінізації та ремієлінізації нервових волокон, професор Zsolt Illes (Denmark) “Translation omics of de- and remyelination in the CNS).

Професор кафедри гістології та ембріології Мельник Наталія Олексіївна виступила на цій конференції з доповіддю «Сhanges of the cell body of neurons in central nerve system and behavioral change in mice at model of demyelination and remyelination». Матеріали конференції видані у науковому збірнику.

Також, професор Н.О.Мельник відвідала кафедру гістології, цитології, ембріології у Варшавському медичному університеті, де зустрілась і обговорила можливості наукового співробітництва з завідувачем кафедри, професором Jacek Malejczyk. Дуже цікавим було відвідування лабораторного корпусу університету, де кафедра гістології, цитології, ембріології займає поверх з сучасним лабораторним обладнанням.

Візит до Ризького університету імені Паула Страдиня

25-26 травня 2016 року завідувач кафедри гістології та ембріології Ю.Чайковський відвідав Інститут анатомії та антропології Ризького університету імені Паула Страдиня, де прочитав лекцію на тему: «Процеси регенерації за умов травми периферійного нерва», обговорив можливості співпраці в галузі гістології, ознайомився з системою викладання гістології в Ризькому університеті.

Гістологія викладається на другому та третьому семестрах. Програма аналогічна українській. Читаються лекції з найбільш важливих тем. Відвідування лекцій не є обов’язковим, а практичних занять – обов’язкове. В кінці кожного змістового модуля проводяться колоквіуми. Якщо студент не склав колоквіум (можливі два перескладання), він відраховується з можливістю поновлення через рік. В кінці курсу проводиться іспит. Форми контролю на колоквіумах та іспитах: тести, письмові роботи, діагностика препаратів, усне опитування.

Була можливість відвідати практичне заняття. На його першій частині викладачка зробила презентацію, присвячену гістології та гістофізіології нейроендокринної системи.

На другій половині заняття студенти вивчали мікроскопічні препарати, замальовували їх.

Викладачка консультувала студентів, відповідала на запитання.

Міжнародна наукова конференція « Медичні та соціальні науки»

16 березня 2016 року Ризький університет імені Паула Страдиня провів Міжнародну студентську наукову конференцію «Медичні та соціальні науки». За матеріалами конференції був виданий збірник. Організатори зібрали учасників з таких країн як Латвія, Литва, Польща, Росія, Україна, Норвегія, Об’єднане Королівство, Німеччина, Казахстан тощо. У роботі конференції від України взяли участь студенти НМУ ім. О. О. Богомольця Марія Савчина (2 курс, 3 медичний факультет) та Олександр Городецький (3 курс, ФПЛЗСУ).

За результатами постерної сесія перше місце у секції «Морфологія та Генетика» посіла студентка Марія Савчина з доповіддю «Morphology study of spinal ganglia in conditions of micromercurialism and its correction with Mildronat» (науковий керівник – професор кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця Л.М. Сокуренко).

Після усних та постерних доповідей усі учасники мали змогу відвідати різні тренінги з медичних дисциплін. В рамках культурної програми була запропонована екскурсія по видатних містах Риги.

Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання морфології»

15-16 жовтня 2015 року Наукова асоціація морфологів Республіки Молдова провели Міжнародну наукову конференцію «Актуальні питання морфології», присвячену 70-річчю Державного медичного і фармацевтичного університету ім. Николая Тестемицану Республіки Молдова.

У роботі конференції взяла участь професор кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця Н.О.Мельник. На пленарному засіданні конференції проф. Н.О.Мельник представила усну доповідь «Реактивні зміни нейронів центральної нервової системи та поведінкові реакції у мишей при моделюванні демієлінізації».

На пленарному засіданні також були доповіді від Гродненського державного медичного університету, Білорусія – «Морфометрія мітохондрій печінки при токсичному впливі антиретровірусної терапії», д.м.н. Курбат М.М., ряд доповідей від кафедри гістології, цитології та ембріології Державного медичного і фармацевтичного університету ім. Николая Тестемицану Республіки Молдова, зокрема, Т. Глоба «Ангіогенез і тканинні базофіли у пухлинних зонах простати».

За матеріалами конференції був виданий збірник.

В рамках культурної програми була запропонована цікава екскурсія до селища «Cricova», де розташований найбільший у світі підвал для зберігання вина та екскурсія по місту Кишинів.

 

Симпозіум в Ганновері

23-25 вересня 2015 р. в Ганновері відбувся Міжнародний симпозіум з регенерації периферичних нервів. У цьому науковому заході взяли участь понад 150 делегатів із Європи, Азії, Африки та Австралії. Україна була представлена чотирма учасниками – співробітниками Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наша делегація зробила наступні усні доповіді: « Structure of regenerative neuroma in injured peripheral nerve gap bridged by a conduit containing silicon nano – and microwires : an experimental morphological study » (роботу виконано у співпраці з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України), « Neural crest – derived stem cells stimulate sciatic nerve regeneration » (роботу виконано у співпраці з Інститутом генетичної та регенеративної медицини НАМН України) та стендові доповіді: « Injured peripheral nerve regeneration after experimental treatment with bipolar electrosurgical device in welding mode : morphological study » (роботу виконано у співпраці з Інститутом електрозварювання імені Євгена Патона НАН України), « Experimental pharmacological approach to peripheral nerve regeneration ».


Інтерн кафедри анестезіології В.В.Ліходієвський відповідає на питання

 


Професор Ю.Б.Чайковський під час доповіді

 

 

 


Асистент кафедри гістології та ембріології А.В.Корсак та інтерн кафедри анестезіології В.В.Ліходієвський біля нашого стенду з учасниками із Турції та Німеччини

 

Професор кафедри гістології та ембріології Л.М.Сокуренко дає пояснення професору Ферхагену з Нідерландів

 

В рамках Симпозіуму було організовано стереологічний курс, в якому взяли участь представники нашої делегації.

 


Професор Л.М.Сокуренко під час виконання стереологічного дослідження

 

Під час роботи Симпозіуму наша делегація відвідала Медичний факультет Університету м. Ганновер і ознайомилася з особливостями викладання гістології, цитології та ембріології. Принципових відмінностей між викладанням предмету в НМУ і в Ганновері немає. Студенти працюють з мікроскопами, препарати замальовують. На жаль, із студентами ми не зустрілися, оскільки саме в цей час вони займалися на інших кафедрах. Але побачили оснащення навчального процесу. У великому залі виставлено велику кількість мікроскопів, що дає можливість займатися одночасно 90 студентам (щорічний набір на стоматологічний факультет!). Забезпечено проекцію препаратів на великий екран. Це дає можливість викладачу давати пояснення по препаратах одразу всім присутнім студентам. Викладачу допомагає декілька студентів-старшокурсників (на умовах погодинної оплати).

На практичних заняттях студенти оцінок не отримують, але на іспитах вимоги досить високі: тести, діагностика мікропрепаратів, усна відповідь на питання. Нескладений іспит можна перескладати двічі. Відвідування лекцій вільне, а практичних занять – обов’ язкове. За пропуск більше трьох занять негайно відраховують.

На шляху до Ганновера ми також відвідали кафедру гістології Університету Шаріте (Берлін). Тут свої особливості, про які нам розповіли професори Ірена Брунк та Імре Віда. Анатомію, гістологію, ембріологію, фізіологію, біохімію об’єднано в модулі, які вивчають протягом перших двох років. Наприклад, у модулі «Серцево-судинна система» розглядають особливості макро- та мікроскопічної будови, розвитку, функціонування та метаболізму серця і судин. Наприкінці кожного семестру проводять іспити за тестами множинного вибору.

 

Професор Фолькер Меске у навчальному приміщенні з гістології знайомить нас із можливостями демонстрації мікропрепаратів.

 

В цілому поїздка була насиченою подіями та інформативною.

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція

”Фундаментальна та клінічна медицина”

20-22 травня 2015 року на базі кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця відбулась II Міжнародна науково-практична конференція ”Фундаментальна та клінічна медицина”.

Під час роботи конференції було проведено такі науково-практичні семінари та секційні засідання:

Морфологічні дослідження в медицині ( Модератор: професор

Сокуренко Л.М.).

Організація навчально-педагогічної діяльності на морфологічних кафедрах ( Модератор: професор Мельник Н.О.).

Історія розвитку морфологічних шкіл та спогади про відомих морфологів ( Модератор: доцент Скибінська Т.Р.).

Клінічна медицина та профілактична медицина ( Модератор: доцент Шобат Л.Б.).

Найбільш яскравими доповідями були « Експериментальна паклітаксел-індукована периферійна нейропатія: ультраструктурні зміни нервових волокон» ( Геращенко С.Б. зі співавт., Івано-Франківський національний медичний університет)

«Пролиферация и ультраструктура периваскулярных клеток в зонах ремоделирования костной ткани при снятии опорной нагрузки (Родіонова Н.В. зі співавт., Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України)

«Морфологія синдромів остеохондропатій вегетативного ґенезу у хворих з дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта» (Уліс Н.Є., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України».)

«Комп’ютерна морфометрія нейтрофільних гранулоцитів в клінічній практиці невідкладної хірургії» (Бурковський М.І., Чорнопищук Р.М., Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова). Делегати конференціїотримали сертифікати і взяли участь у безпрограшній лотереї.

 

 

 

 

ТЕМАТИЧН Е УДОСКОНАЛЕННЯ
ВМНЗ УКРАЇНИ ІІІ-І
V РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

« Кредитно-трансферна система у викладанні гістології, цитології та ембріології »
проведено на кафедрі гістології та ембріології 18-22 травня 2015 року.

 

У навчанні взяли участь вісімнадцять представників з різних медичних вищих навчальних закладів: Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, Медичного інституту СумДУ, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Запорізького державного медичного університету, Харківського національного медичного університету, м еди чного факультет у Кабардино-Балкарск ого державного університету і м. Х.М. Бербекова.

Під час проведення тематичного удосконалення висвітлено:

 • проблеми організації навчального процесу на морфологічних кафедрах медичних ВНЗ та їх вирішення;
 • сучасні вимоги до матеріально-технічної бази на морфологічних кафедрах;
 • розвиток педагогічних технологій у викладанні морфологічних дисциплін;
 • питання організації діяльності морфологічних кафедр;
 • особливості організації наукової роботи на морфологічних кафедрах медичних ВНЗ.

Заключне засідання циклу проведено разом із учасниками II Міжнародної науково-практичної конференції ”Фундаментальна та клінічна медицина”. Слухачі отримали Посвідчення та взяли участь у безпрограшній лотереї.

На початку травня завідувач кафедри Ю.Чайковський з неофіційним візитом відвідав медичний факультет Університету міста Еребру (Швеція).

Факультет розміщено у новозбудованому корпусі на території університетської лікарні.

 

Усі аудиторії та навчальні кімнати оснащено сучасною комп’ютерною та проекційною технікою. Є велика бібліотека. У корпусі знаходиться не тільки кафетерій, але й приміщення з кількома десятками мікрохвильових пічок, де студенти можуть розігріти принесену з собою їжу.

 

 

Вища освіта у Швеції безкоштовна. Тому студентів набирають тільки на місця за державним замовленням. Конкурс серед абітурієнтів дуже великий. У даному Університеті набір медиків на перший семестр проводиться двічі на рік по 70 осіб. Цієї осені близько півтори тисячі відмінників не потрапили до лав студентів цього медичного факультету.

Професія лікаря у Швеції престижна, тому серед студентів першого курсу можна зустріти не тільки випускників шкіл, але й людей, які вже мають вищу освіту.

На медичному факультеті навчання проводиться за системою « Problem – based learning » . Студенти вивчають не окремі предмети, а інтегровані теми. Наприклад, під час мого візиту першокурсники проходили тему «Харчування, метаболізм, виділення».

Професор Ю.Б. Чайковський був присутній на занятті, де розбирали анатомію, гістологію, фізіологію печінки та підшлункової залози. Один студент протягом першої половини виступав у якості модератора – малював на дошці схеми, давав пояснення. Інші студенти групи (у групі 7 студентів) доповнювали, дещо виправляли, обговорювали певні моменти. Викладач лише спостерігав за тим, що відбувалося. Після того, як студенти розглянули всі питання (їх вони визначили на попередньому занятті), викладач вказав на помилки і рекомендував додатково повернутися до них наступного разу. Цього дня студенти розбиралися з «боргом» – як відбувається секреція соляної кислоти в шлунку.

 

На другій половині заняття студенти шляхом мозкового штурму визначали питання до наступного заняття, тема якого формулювалася приблизно так: «Що краще їсти і скільки треба пити, готуючись до марафону?». Наприкінці викладач зробив підсумок, а кожен студент поділився враженнями про підготовку до заняття, розповів про те, що було легко і що було важко, що було не зовсім зрозуміло і яка користь була від даної зустрічі. Оцінок ніхто не отримав. Оцінка буде лише на письмовому іспиті – менше 75% «не склав», 75% і більше «склав».

Подібні двогодині заняття проходять двічі на тиждень. Крім того, протягом тижня студенти мають можливість прослухати 2-3 лекції (відвідування вільне), попрацювати в лабораторії, побувати на практиці в клініці. Весь інший час – самостійна підготовка. Пропущені практичні заняття відробляють шляхом написання письмової роботи.

 

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ»

 23-24 квітня 2015 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на кафедрі гістології та ембріології, відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».

В олімпіаді брали участь 36 найкращих студентів з різних регіонів України, які представляли Київ, Харків, Чернівці, Дніпропетровськ, Вінницю, Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль, Одесу та Запоріжжя.

До складу журі увійшли професори та доценти з Києва, Івано-Франківська, Полтави, Харкова, Запоріжжя та міста Суми.

На урочистому відкритті голова організаційного комітету з проведення в НМУ імені О.О. Богомольця ІІ етапу Олімпіади, член-кор. НАМН України, проф. Ю.Б. Чайковський прочитав лекцію з історії кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця.

У напруженій боротьбі 4 студенти вибороли призові місця: дипломом першого ступеню був нагороджений студент Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Пузанов Антон Олексійович (2 курс, 2 медичний факультет, 12 група) . Диплом другого ступеня отримав студент Харківського національного медичного університету Чепелюк Олександр Олександрович. Дипломом третього ступеня були нагороджені 2 студента – Чесановський Вадим Станіславович (Івано-Франківський національний медичний університет), Гичак Павло Олександрович (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»).

Студенти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця достойно виступили на олімпіаді, показали відмінні знання з дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія» і посіли, окрім першого, наступні місця: Матчишин Сергій Мирославович – 5 місце, Боровльова Дар’я Володимирівна – 6 місце, Стадник Анна-Марія Орестівна – 7 місце.

На олімпіаді були визначені найсильніші команди студентів з різних ВМНЗ України. Студенти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,   Запорізького державного медичного університету та ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» отримали І командне місце, команди студентів Івано-Франківського національного медичного університету, Сумського державного університету, Харківського національного медичного університету – ІІ місце, ДЗ Дніпропетровської медичної академії МОЗ України», Одеського національного медичного університету та Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова – ІІІ місце.

Учасники олімпіади мали змогу побувати на автобусній екскурсії у центральній частині міста Києва, також відвідали музей медицини та ботанічний сад імені академіка О.В.Фоміна. Загалом олімпіада мала щиру, дружню та демократичну атмосферу.

З метою вивчення майбутніх напрямів діяльності учасників, а також для поліпшення організації олімпіади у наступному році було проведене анкетування.

Результати анкетування: участь у олімпіаді взяли 19 хлопців та 17 дівчат. У майбутньому плануються займатися гістологією: 20 учасників олімпіади. Зможуть використовувати знання з гістології у медичній практиці: 30 учасників. Напрям медицини, яким планують займатися у майбутньому учасники олімпіади:

 • Акушерство і гінекологія: 4 учасника
 • Неврологія: 1 учасник
 • Ендокринологія: 3 учасника
 • Офтальмологія: 2 учасника
 • Кардіохірургія: 2 учасника
 • Будь-який хірургічний напрям: 5 учасників
 • Алергологія: 1 учасник
 • Патоморфологія: 1 учасник
 • Неонатологія і педіатрія: 2 учасника
 • Молекулярна біологія: 1 учасник
 • Анестезіологія: 1 учасник
 • Імунологія: 1 учасник
 • Викладання гістології: 2 учасника
 • Не визначилися: 10 учасників

Етапи турів Олімпіади, які сподобалися:

 • Діагностика гістологічних препаратів: 26 учасників
 • Діагностика мікрофотографій на презентації: 10 учасників
 • Тести: 0

Учасники олімпіади висловили наступні побажання:

 • Введення одного варіанту для усіх учасників олімпіади.
 • Впровадження більше часу для діагностики гістологічних препаратів та мікрофотографій на презентації.
 • У майбутньому враховувати рівноцінність питань на усному турі Олімпіади.

 

 

 

 

Вихованці гуртка кафедри гістології та ембріології для обдарованих абітурієнтів стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук

Кафедра гістології та ембріології вже другий рік поспіль співпрацює з Київською малою академією наук учнівської молоді в рамках профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Так, на базі кафедри проводяться заняття секції загальної біології та біології людини Київської малої академії наук, екскурсії та тренінги.

З 18 по 21 квітня відбулися змагання молодих дослідників у секціях хімії, загальної біології, біології людини, зоології, ботаніки, психології, валеології та медицини у рамках проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт М алої академії наук.

Команду м. Києва, яка представляла наше місто на всеукраїнському етапі конкурсу-захисту робіт МАН, готували провідні педагоги та науковці, серед яких асистент кафедри гістології та біології, кандидат біологічних наук Тетяна Володимирівна Козицька. Всі сім учасників київської команди посіли призові місця. Серед них – призери секцій загальної біології та біології людини Командіна Євгенія та Лозко Юлія, що впродовж двох років виконували свої дослідження щодо токсичності наноматеріалів на базі кафедри гістології та ембріології під керівництвом Козицької Т.В.

Зустріч у Каролінському медичному університеті.
У серпні 2011 р. завідувач кафедри гістології та ембріології Ю.Чайковський відвідав Каролінський медичий університет. Його гостинно зустріли на кафедрі нейронаук, частина викладачів якої відповідає за викладання гістології. Було з’ясовано особливості викладання предмету в Швеції та Україні. Завідувач курсу гістології, професор Бьорн Мейстер та Ю.Б.Чайковський домовилися про подальший обмін навчально-методичною та науковою інформацією.

На фото Ю.Чайковський та Б.Мейстер.

Олімпіада з гістології, цитології та ембріології
З 24 по 26 квітня 2012 року у ДЗ «Луганський державний медичний університет» відбувався ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія, ембріологія», де взяли участь 40 студентів з 15 вищих навчальних закладів України. Проходила вона в три етапи – письмовий етап, тестування та визначення структур, процесів і явищ на мультимедійних зображеннях гістологічних препаратів, а також бліц-тур.
Згідно результатів олімпіади в індивідуальному заліку друге місце посів студент з НМУ імені О. О. Богомольця Водяник А. А. ІІІ медичний факультет, група № 1.
У командному заліку перше місце посіла команда Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (студенти Кульчицький Б.Б., Водяник А.А., Мельник О.В.).