Кафедрa гістології та ембріології

Міжнародне співробітництво

 

 

Міжнародна діяльність

Кафедри гістології та ембріології

 

Співробітник, відповідальний за міжнародну діяльність:

Професор Сокуренко Людмила Михайлівна,

 

Організація та участь у міжнародних онлайн стажуваннях:

 

ПІБ, посада Назва заходу Країна, місто, установа
1. Чайковський Ю.Б. зав.каф. International Sientific Coference «Аctual issuess of morphology» Молдова Кишинівський державний університет медицини та фармації
2. Чайковський Ю.Б. зав.каф. New technologies and innovation in higher education Active teaching and learning. Латвія Рига ISMA
3. Хламанова Л.І. Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання морфології» Молдова Кишинівський державний університет медицини та фармації
4. Хламанова Л.І. Нові технології та інновації у вищій школі Активне навчання та навчання. Латвія Рига ISMA
5. Сокуренко ЛМ  «Служба хмарного зберігання для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom» Люблін, Польща,
6. Сокуренко ЛМ «Нові тенденції та невирішені питання профілактичної та клінічної медицини» Люблін, Польща,
7.  

Сокуренко ЛМ

 «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle» Анатомія; Гістологія, цитологія та ембріологія Люблін, Польща,
8. Яременко Л.М. Наукове стажування для освітян / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. Республіка Польща, Варшава,

 

 

 

Організація та участь співробітників Вашого структурного підрозділу у міжнародних онлайн лекціях, семінарах, студентських олімпіадах та ін.

 

ПІБ, посада Назва заходу Країна, місто, установа Період
1.      Яременко Л.М. “Uczciwsc akademicka” / «Академічна доброчесність» Варшава. Інститут міжнародного академічного та наукового співробітництва On-line

11.08 -20.09.2020

2.                  Мельник Н.О. 6-й конгрес Європейської академії неврології – віртуальний Австрія, Відень 23 – 26 травня

2020

3.                  Мельник Н.О. Вебінар

“Неврологія та розлади головного мозку”

Aver Conferences

США, Індія

 

27 листопада 2020 року
4.                  Мельник Н.О.  

Вебінар

“Неврологія та розлади головного мозку”

Coalesce Research Group, USA (США)

Poland (Польща)

Nicolaus Copernicus University

07-08 грудня, 2020
5.                  Сокуренко Л.М NEURONUS 2020 IBRO

Форум нейронаук, Краків, Польща

08-11 грудня

2020

 

Членство співробітників Вашого структурного підрозділу в міжнародних фахових асоціаціях, та ін.:

1. Чайковський Ю.Б. Член Європейської спілки вивчення відновлення та регенерації периферійного нерву
2. Чайковський Ю.Б. Член Європейського Товариства Морфологів (EFEM)
3. Чайковський Ю.Б. Член  Міжнародної Федерації Товариств Анатомів (IFAA).
4. Сокуренко Л.М. Член Федерації Європейських нейрофізіологічних товариств (FENS)
5. Сокуренко Л.М. Член Європейської спілки вивчення відновлення та регенерації периферійного нерву
6. Сокуренко Л.М. Представник Українського товариства АГЕТ в Європейському Товаристві Морфологів (EFEM)
7. Сокуренко Л.М. Член Європейського Товариства Морфологів (EFEM)
8. Сокуренко Л.М. Представник Українського товариства АГЕТ в Міжнародній Федерації Товариств Анатомів (IFAA).
9. Сокуренко Л.М. Член  Міжнародної Федерації Товариств Анатомів (IFAA).
10. Мельник Н.О. Міжнародна академія нейронаук
11. Мельник Н.О. Федерації Європейських нейрофізіологічних товариств (FENS)
12. Яременко Л.М. Федерації Європейських нейрофізіологічних товариств (FENS)
13. Ліходієвський В.В. Член Європейської спілки вивчення відновлення та регенерації периферійного нерву

 

Членство співробітників в редакційних колегіях зарубіжних журналів та ін.: