Кафедрa гістології та ембріології

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник

Грабовий Олександр Миколайович, професор (e-mail: angrabovoy@gmail.com)

 

Основні напрямки роботи

 

Нейрогістологія, реактивні властивості нервової тканини; ураження головного, спинного мозку та периферичних нервів; регенерація; пластичні властивості сполучних тканин; зміни внутрішніх органів при ураженні центральної нервової системи; реактивні властивості імунної системи; гістологічна техніка, імуногістохімія; експериментальне моделювання; гістологічна верифікація новоутворень; визначення злоякісного потенціалу пухлин; субпопуляційний клітинний склад злоякісних пухлин.

 

НДР

 

2016-2019 рр. Зміни внутрішніх органів та регуляторних систем за умов експериментального пошкодження та історичні аспекти розвитку гістології, цитології та ембріології в Україні  (ініціативна). Науковий керівник: член-кор. НАМН України, проф. Чайковський Ю.Б. Відповідальний виконавець: проф. Сокуренко Л.М.

 

2019 р. Функціональне та нейрофізіологічне експериментальне дослідження регенерації периферійного нерва за умов тяжкого пошкодження та застосування біоактивного імпланта на основі нитковидних кристалів кремнію  (госпрозрахункова). Науковий керівник: член-кор. НАМН України, проф. Чайковський Ю.Б. Відповідальний виконавець: Ліходієвський В.В.

 

2019 р. Гістологічне дослідження стану периферійного нерва за умов тяжкого пошкодження та застосування біоактивного імпланта на основі нитковидних кристалів кремнію (госпрозрахункова). Науковий керівник: член-кор. НАМН України, проф. Чайковський Ю.Б. Відповідальний виконавець: Ліходієвський В.В.

 

2019-2021. Структурно-функціональні зміни нейронів медіо-базального гіпоталамусу при порушенні вуглеводного і ліпідного обміну (держбюджетна). Науковий керівник: член-кор. НАМН України, проф. Чайковський Ю.Б. Відповідальний виконавець: проф. Натрус Л.В.

 

2020-2021 рр. Визначення ключових точок і можливостей модуляції тканинних реакцій при ураженнях різного ґенезу (держбюджетна, подана на конкурс МОН) Науковий керівник: член-кор. НАМН України, проф. Чайковський Ю.Б. Відповідальний виконавець: проф. Грабовий О.М.

 

2020-2022 рр. Вивчення особливостей тканинних реакцій та їх модуляцію при ураженнях різного ґенезу (ініціативна). Науковий керівник: член-кор. НАМН України, проф. Чайковський Ю.Б. Відповідальний виконавець: проф. Грабовий О.М.

 

2020-2022 рр. Вивчення особливостей відновлення ушкоджень головного мозку та периферичного нерву за умов стимуляції ендогенних мезенхімальних стовбурових клітин (деоржбюджетна, подана на конкурс МОЗ). Науковий керівник: проф. Грабовий О.М. Відповідальний виконавець: к.мед.н. Савосько С.І.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

_MG_0093 ББК 28.04Я2 Ч-15

УДК 576.3+81 ‘374.3

ISBN 978-966-8969-08-9

Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Герашенко С.Б. Енциклопедія клітини (тлумачний словник цитологічних термінів). – Івано-Франківськ, 2007. -264 с.

У словнику представлено тлумачення понад 3500 термінів, які вживаються в цитологічній літературі. До більшості термінів подано англійський та латинсь­кий (грецький) еквіваленти. В основу словника покладено список гістофізіологічних і цитологічних термінів міжнародної гістологічної номенклатури (2001).

Для фахівців, викладачів і студентів медичних та біологічних спеціальностей.

 

IMG_7169 ББК 28.86

УДК 611-018 (075.8)

ISBN 978-966-427-075-2

За ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. Практикум зі спеціальної гістології для кредитно-модульної системи навчання. (частина I ). -Донецьк -Київ: «Каштан», 2008.

Даний практикум призначений для організації самостійної роботи студентів у поза аудиторний час та на заняттях в рамках кредитно-модульної системи навчання і складений відповідно до «Програми з гістології, цитології та ембріології» (2004 р.) В основу практикуму покладений досвід проведення практичних занять співробітниками кафедр гістології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького і Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця. Традиційною перевагою даного практикуму є організація багаторівневості процесу навчання, яка простежувалася і в попередніх виданнях цього учбового посібника. Принципово новим методичним підходом є чіткий розподіл пізнавальної діяльності студентів на таксономічні рівні відповідно до цілей і задач кожного з них, а також розробка шляхів об’єктивізації оцінки кожного з видів роботи суб’єкту навчання. До практикуму ввійшли теми 1-го та 2-го змістових модулів Модуля 3, що охоплюють такі теми як серцево-судинна, ендокринна системи, органи кровотворення та імуногенезу, нервова система та органи чуття.