Кафедрa гістології та ембріології

Навчально-методична робота

 

Відповідальний співробітник за навчально-методичну роботу кафедри гістології та ембріології – професор, д.мед.н. Сокуренко Людмила Михайлівна

e.mail: l.sokurenko98@gmail.com

 

2023-2024 н.р.

План навч-метод нарад 23-24

План контрольних відвідувань

План взаємовідвідувань

Графік консультацій

Графік відробок ПЗ

Тематичні плани

Робочі програми

Матеріали до іспиту

 

 

2022-2023 н.р.

Календарний план відвідувань завідувачем кафедри академічних занять

ГРАФІК відкритих лекцій та семінарських (практичних) занять

Календарний план взаємовідвідань академічних занять НПП кафедри на І семестр 2022-2023 н.р.

Графік консультацій

Критерії оцінювання поточного контролю

План навчально-методичних нарад

Розклад лекцій

Розклад практичних занять

Тематичні плани ІІ семестр 2022-2023

Тем план для мед

Тем план для МПС

Робочі програми

Силабуси

Інформація до іспиту – зимова сесія 2022/2023

Навчальні посібники

Методичні розробки до практичних занять з дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія» для студентів педіатричного факультету

Український контент

Англійський контент

Регламент іспиту

 

 

2021-2022 н.р.

Екзаменаційні питання

Тематичні та календарні плани практичних занять та лекцій

Методичні розробки (посилання)

Методичні розробки

Робочі програми

Силабуси

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РУЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 н.р.

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

Методичні розробки для самостійної роботи студентів

 

Методичні розробки для практичних занять

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РУЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 н.р.

 

Методичні рекомендації практичних занять
Методична програма для практичного заняття “Епітеліальна тканина”