Кафедра фізіології

Студентський науковий гурток

Студентський науковий гурток кафедри фізіології працює з 20-х років минулого століття, з початку в складі секції теоретичної медицини, а згодом, як самостійний підрозділ СНТ. Вихованці гуртка продовжують плідно працювати на теоретичних та клінічних кафедрах НМУ, а також в лабораторіях провідних науково-дослідних установ м. Києва. Багато з них очолили кафедри й інші наукові колективи. Серед них академік АН УРСР В.В.Фролькіс, член-кореспондент АН УРСР Е.К.Приходькова, професори М.І.Путілін, А.Б.Фельдман, Я.П.Скляров, Г.Т.Чукмасова, М.Я.Горкін, О.М.Фуголь, Д.Г.Наливайко, професор А.В.Шмиголь (Warwick Medical School, Clinical Sciences Research Institute, Великобританія) та багато інших.

Робота гуртка ведеться в двох напрямках: теоретичний та експериментальний. Теоретичний охоплює основні актуальні напрямки сучасної науки (біофізика, біохімія, фізіологія, молекулярна біологія, фармакологія, кардіологія, гастроентерологія та ін.). Експериментальний включає проведення наукових досліджень в лабораторіях кафедри та провідних науково-дослідних установ м. Києва. Наукові інтереси експериментального напрямку пов’язані з дослідженням скоротливої активності ізольованих кардіоміоцитів, клітинно-молекулярними механізмами регуляції діяльності серця і судин, функцією і регуляцією діяльності гладенько-м’язових клітин травної системи, пошуком нових біологічно активних речовин, що протекторно впливають на функцію міокарда, тонус судин, роботу гладеньких м’язів.

Кількість гуртківців – 98. В гуртку працюють студенти 1-6 курсів медичних ( №1‑4 ) , ФПЛЗСУ, медико-психологічного, стоматоло ­ гічного та фармацевтичного факультетів. Активну участь в роботі гуртка приймають інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, старші лаборанти і молоді викладачі теоретичних та клінічних кафедр НМУ, а також студенти та аспіранти НТУУ КПІ, НУ ім. Т.Г.Шевченка, НУ «Києво-Могилянська Академія», Інституту Фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, широке залучення до роботи членів МАН.

Приймають активну участь в олімпіадах, наукових студентських конференціях НМУ та міжнародних наукових студентських конференціях. Гуртківці працюють в науково-дослідних лабораторіях кафедри, Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України та Інституту проблем патології.

Налагоджена плідна співпраця з гуртками кафедр анестезіології та реанімації, психіатрії, нейрохірургії, загальної психології та педагогіки, патофізіології.

Проведено ряд культурно-наукових заходів, таких як похід до науково-культурно-розважального центру ATMASFERA 360, міського медичного центру проблем слуху та мови «СУВАГ», м. Київ.

Науковий керівник гуртка – в.о.зав. кафедри, к.м.н., доц. Карвацький Ігор Миколайович.

Староста гуртка – Некрашевич Ірина Олегівна, лікар-інтерн медицини невідкладних станів, старший лаборант кафедри фізіології НМУ ім.О.О.Богомольця, (063)381-65-00, nekrashevi4@mail.ru .

Адреса в соціальних мережах: https://vk.com/normal_physiology