Кафедра фізіології

Співробітники кафедри

 • Карвацький Ігор Миколайович
 • К.м.н., доцент, завідувач кафедри фізіології

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .


Микула Микола Михайлович, к.м.н., доцент

 • У 1994 рр. закінчив Тернопільський державний медичний інститут імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».
 • У 1994-1997 роках навчався в аспірантурі на кафедрі нормальної фізіології Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського.
 • Тема дисертації «Розумова працездатність практично здорових осіб за різних типів погоди».

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси:

екологічна фізіологія, фізіологія трудової діяльності, вплив факторів навколишнього середовища на розумову працездатність людини.

 

Публікації (66)

 • Підручники -1
 • Монографії -1
 • Методичні рекомендації -13
 • Раціональні пропозиції -1

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

 

lagodych

Лагодич Тетяна Сергіївна, к.м.н.,доцент

 • У 1994 році закінчила Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з 1995 р.) І лікувальний факультет.
 • Тема дисертації“Роль оксиду азоту в регуляції скоротливої активності міокарда при експериментальній гіперфункції і гіпертрофії серця”.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси

 

Публікації (276)

 • Підручники (Посібники)-16
 • Методичні рекомендації -260

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

 • Нагороди

У жовтні 2016 року була нагороджена Подякою від Київського міського голови за вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 175-річчя від дня заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 


Тарасова Катерина Вікторівна, к.м.н., доцент

 • У 1995 році закінчила Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця.
 • Тема дисертації«Вплив агоністів та антагоністів мембранних каналів на гемодинаміку і тонус судин», захищена у 2005 р.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: вікова фізіологія: особливості функціонування серцево-судинної системи при старінні, роль АТФ-залежних калієвих каналів

 

Публікації (63)

 • Підручники (Посібники) -4 (щорічне перевидання)
 • Методичні рекомендації
 • Винаходи -2

 

Громадська діяльність

Член комісії трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

 • Нагороди

30.06.2017. Нагороджена Подякою Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця «За високопрофесійне викладання курсу фізіології».

 

 


Коник Уляна Василівна, к.м.н., доцент

 • У 1988 році закінчила Львівський національний  медичний університет імені Данила Галицького.
 • Тема дисертації: “Вплив інтервального гіпоксичного тренування і олії амаранту на окисний метаболізм при хронічній фтористій інтоксикації та дії іонізуючого випромінювання”

 

Публікації (95)

 • Підручники -1
 • Методичні рекомендації -2

Громадська діяльність

Член комісії трудового колективу НМУ ім.О.О.Богомольця.

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

 

klymenko

Клименко Людмила Олексіївна, к.іст.н., доцент

 • У 1991 році закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (біологічний факультет).
 • Аспірантура: Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.Доброва НАН України,2000-2003 рр.
 • Тема дисертації: “Розвиток фізіології нервової системи в Україні в 40-6-0-х роках ХХ століття”

B2 рівень англійської мови (Західно-фінляндський коледж, м.Гуйтінен, Фінляндія, 2018)

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: Дослідження історії фізіології та медицини, розвиток фізіологічних шкіл в Україні, роль фізіологічного товариства України в розвитку фізіології

Публікації (70)

 • Підручники
 • Монографії -1
 • Методичні рекомендації -2

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS);

 

 

Строкіна Ірина Геннадіївна, к.б.н.,доцент

 • У 1989 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (з 1999 року – Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Аспірантура: Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України (1995-1997 рр.).
 • Тема дисертації: «Комбінований вплив дозованої нормобаричної гіпоксії та фармакологічних препаратів на кислотоутворюючу функцію шлунка у осіб з гіпо- та гіперацидним синдромом»

B2 рівень англійської мови (Західно-фінляндський коледж, м.Гуйтінен, Фінляндія, 2018; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр іноземних мов, 2018).

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: фізіологічна гіпоксія, особливо гірська; SNP та їх роль у виникненні серцево-судинної патології; фагоцитарна активність лейкоцитів, зміни у печінці при герпесній інфекції та інсульті;  АТФ-залежні калієві канали.

 

Публікації (53, з них 4 статті у журналах, що індексуються Scopus)

 • Підручники (Посібники -32)
 • Методичні рекомендації -12

 

Громадська діяльність

Член комісії трудового колективу НМУ імені О.О.Богомольця

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 • Нагороди

Подяка Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за високопрофесійне викладання курсу фізіології (від 30.06.17)

 

vynogradova

Виноградова-Аник Олена Олександрівна, к.б.н., доцент

 • У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Аспірантура: Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології» (2011-2015).
 • Тема дисертації: Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів

 

B2 рівень англійської мови (Британська Рада, 2017)

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: фізіологія серцево-судинної системи, фізіологія репродуктивної системи

 

Публікації (30)

 • Підручники (Навчальні посібники) -5
 • Методичні рекомендації

 

Громадська діяльність

Член комісії трудового колективу НМУ імені О.О.Богомольця

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

al_yeva

Алієва Таміла Аліївна, к.б.н., старший викладач

 • У 2009 році закінчила Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.
 • Аспірантура:Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (2009-2012).
 • Тема дисертації: «Вікова динаміка ЕЕГ-потенціалів і їх взаємозв’язок з психофізіологічними процесами у дітей та підлітків»

С рівень англійської мови (Британська Рада, 2017)

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: психофізіологія, вікові особливості фізіологічних процесів, електроенцефалографічні кореляти поведінкових реакцій людини.

 

Публікації (28)

 • Підручники
 • Методичні рекомендації -3
 • Винаходи -1

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 


Лещенко Іван В’ячеславович, старший викладач

 • У 2008 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця.

В2 рівень англійської мови (Британська Рада, 2016)

Публікації (16)

 • Підручники
 • Методичні рекомендації -1

Громадська діяльність

Заступник декана з навчальної роботи з 3-4 курсами медичного факультету №1.

Член комісії трудового колективу НМУ імені О.О.Богомольця

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

 

demydova

Демидова Катерина Юріївна, к.б.н., старший викладач

 • У 2007 році закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Аспірантура: У 2007-2010 роках навчалася у аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема дисертації: “Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок”.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: Зміни ЕЕГ-активності та варіативності серцевого ритму, пов’язані зі сприйняттям емоційно забарвлених і нейтральних зображень у жінок у різні фази менструального циклу та у чоловіків з різним рівнем емпатії, нейротизму і екстраверсії.

 

Публікації (22)

 • Підручники
 • Методичні рекомендації-2

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).

 

 

Несвітайлова К.В., к.м.наук, старший викладач

 

 • У 1984 році закінчила Петрозаводський державний університет  імені Куусінена
 • Тема дисертації:«Визначення індивідуальних типів імунорезистентності у дітей хворих на рецидивуючий і хронічний бронхіт молодшого шкільного віку»

 

Публікації (55)

 • Монографії -1
 • Винаходи -2
 • Раціональні пропозиції -2

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

Член асоціації за спеціальністю «Клінічна та лабораторна діагностика».

 

 

Гуменюк Алла Володимирівна, к.м.н., асистент

 

 • У 1996 році закінчила НМУ імені О.О. Богомольця
 • Інтернатура: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 1997
 • Тема дисертації: «Морфологічні зміни гіпокампу при реактивації вірусу простого герпесу 1 типу на тлі експериментального геморагічного інсульту та фармакокорекції»

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: морфологічні зміни у гіпокампі, гепес.

 

Впровадження в клінічну практику

Положення і висновки дисертаційного дослідження впроваджені у наукову та педагогічну роботу кафедри гістології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедри гістології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри гістології, цитології та ембріології Запорізького державного медичного університету, кафедри гістології та ембріології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кафедри гістології, цитології та ембріології Української медичної стоматологічної академії, кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського національного медичного університету.

Публікації (15, у тому числі 1 стаття у журналі, що індексується Scopus та WebofSciencу, 3 статті – Scopus, 1 стаття – WebofScienceGoogleScholar)

 • Підручники -1
 • Методичні рекомендації-3
 • Винаходи -1
 • Раціональні пропозиції -8

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

 


Скрипка Олена Володимирівна, к.м.н.,  асистент

 • У 1979 році закінчила Ворошиловградський медичний інститут (тепер Луганський медичний університет)
 • Аспірантура: Кафедрі фізіології людини та тварин Луганського педагогічного інституту (1980- 1983).
 • Тема дисертації: “Нейтрофільний лейкоцитоз при гіповолемічнійгіптензії»

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: Напрямки наукової інтересів пов’язані з дослідженням механізмів: розвитку синдрому неспецифічної адаптації, епілептичної активності у головному мозку, а також  детермінант соматичного, емоційного та поведінкового реагування на стрес

 

Публікації (40)

 • Підручники
 • Методичні рекомендації-3

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).

 

 

Можеїтова Олександра Арнольдівна, к.б.н., асистент

 • У 2006 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет.
 • Аспірантура – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет (2006-2009).
 • Тема дисертації: Роль простагландинуFу регуляції жовчосекреторної функції печінки

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: Фізіологія травлення і печінки. Аспекти статевої поведінки.

Публікації (17)

 • Підручники (Навчальні посібники)-3
 • Методичні рекомендації
 • Раціональні пропозиції -1

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).

 

 

Розумна Наталія Миколаївна, к.б.н., асистент

У  1998 році закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Аспірантура Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України (1999 – 2002 рр).

Тема дисертації “Вплив дофаміну на ГАМК-ергічну передачу в моторній корі при умовному рефлексі”

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Кількість підготовлених: аспірантів, магістрів/здобувачів післядипломної освіти – 2 магістри
 • Наукові інтереси:

Клітинні та молекулярні механізми дегенерації нейронів, спричинені хворобою Альцгеймера, вплив цієї патології на нейронну та синаптичну пластичність; роль змін кальцієвої сигналізації у розвитку нейродегенерації. Пошук підходів фармакологічної корекції експериментальних станів хвороби Альцгеймера. Скринінг речовин з нейропротекторними властивостями. Дослідження механізмів ендогенного захисту.

 

Публікації (31)

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

Українське товариство нейронаук з включенням до FENS

Українське бiофiзичне товариство

 

Нагороди

2002 – премія від Українського фізіологічного товариство за кращу наукову доповідь серед молодих вчених

2005 – стипендія для молодих вчених від НАН України

2011 – премія Президента України за цикл наукових праць «Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку»

 

Довгань Ірина Магсумівна, к.м.н., асистент

 

 • У 2002 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 • Тема дисертації :“Структурно-метаболічна характеристика демієлінізуючого процесу при геморагічному інсульті та шляхи його корекції”

Публікації (14)

 • Методичні рекомендації-1

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).

 

Киричек Павло Володимирович,  асистент

 

 • У 1998 році закінчив  Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка.
 • У 2015 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: Дослідження скоротливої активності гладенько-м’язових клітин кишечного каналу.

 

Публікації (15)

 • Методичні рекомендації -1

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).

 

 

Моторна Наталія Василівна, асистент

 • У 2006 році закінчила Харківський національний   університет імені В.Н. Каразіна .
 • Тема дисертації “ Морфологічні зміни печінки на тлі реактивації  вірусу простого герпесу І типу при порушені мозкового кровообігу(експериментальне дослідження ”

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Наукові інтереси: морфологічні зміни у печінці, герпес

 

Публікації 17

 • Методичні рекомендації -2
 • Раціональні пропозиції -2

 

Громадська діяльність

Профорг кафедри

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

Нагороди

Почесна грамота видана Радою Київської міської профспілки  працівників охорони здоров’я  2018 р.

Почесна грамота видана Радою Київської міської профспілки  працівників охорони здоров’я  2019 р.

 

Щербак Олена Юріївна, асистент

 

 • Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2011 році за спеціальністю «Лікувальна справа».
 • Інтернатура на базі кафедри терапія та ревматологія НМАПО імені П.Л. Шупика, отримала спеціалізацію «Внутрішні хвороби» у 2013 році.

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).

 

Савчук Вікторія Сергіївна, асистент

 

 • У 2017 році закінчила медико-психологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
 • У 2018 році проходила інтернатуру, як старший лаборант кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії в Інституті післядипломної освіти при НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю – медична-психологія. Отримала сертифікат – лікаря-спеціаліста. Проходила стажування на базі центру психологічної допомоги «ТОПСЕНС» під супервізорствомд.псих.наукТополова Є.В.

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).

 

Лошак Олександра Тарасівна, асистент

 

 • Закінчила з відзнакою у 2017 році Івано-Франківський національний медичний університет. Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти спеціаліст, спеціальність «Лікувальна справа», професійна кваліфікація лікар.
 • У 2017-2019 рр. навчалася в інтернатурі навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету за спеціальністю «Лікар загальної практики-сімейний лікар».

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

Мисак Ілона Андріївна, асистент

 

 • Закінчила у 2018 році Національни
 • й медичний університет імені О.О.Богомольця.
 • Здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Медична психологія», професійна кваліфікація лікар-психолог.
 • У 2018-2019 році навчалася на інтернатурі в навчально – науковому інституті післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікар-психолог».

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .