Кафедра фізіології

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Відповідальний співробітник – Строкіна Ірина Геннадіївна, к.б.н., доцент (irene-strokina@ukr.net)

 

 • Участь у міжнародних конференціях співробітників кафедри

 

 1. Строкіна Ірина Геннадіївна. Реакциякислотообразующейзоныслизистойоболочкижелудкачеловека на кратковременноедыханиеискусственнымгорнымвоздухом, доповідь на Міжнародному Сімпозіумі «Актуальні проблеми біофізичної медицини» Київ,1998
 2. KlymenkoLiudmila, AssociateProfessor.InternationalScientificandPracticalConference “MedicalEducationinClassicalUniversities: HistoryandModernity”, Kiev, 2002.
 3. KlymenkoLiudmila, AssociateProfessor.InternationalConference “WomaninScienceandEducation, Kyiv, 2002.
 4. KlymenkoLiudmila, AssociateProfessor. VI InternationalCongressofNeurophysiologists, 2014.
 5. Довгань Ірина Магсумівна. ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Наукові розробки, передові технології, інновації» (4-6 травня 2016, Прага-Будапешт-Київ).
 6. AnnualYoungMedicalScientists` Conference 2017. KarvatskyiIhoras a ChairmanofJury, StrokinaIrynaas a Moderator,OlenaVynohradova-Anykas a Moderator, November 2017.
 7. AnnualYoungMedicalScientists` Conference 2018. KarvatskyiIhoras a ChairmanofJury, OlenaVynohradova-Anykas a Moderator, March
 8. Гуменюк Алла Владимировна. Клинико-экспериментальноеисследованиесвязигерпесвируснойинфекции и инсульта. IV КонгрессЕвро-Азиатскогообщества по инфекционнымболезням, Санкт-Петербург, РФ.
 9. AllaHumeniuk. TheSixthBlackSeaSymposiumforYoungScientistsinBiomedicine (BSYSB), Varna, Bulgaria.
 10. AllaHumeniuk. 4th InternationalSymposiumonPeripheralNerveRegeneration, Barcelona, Spain.
 11. Гуменюк Алла Владимировна. III межкафедральнаянаучно-практическаяконференциястудентов и молодыхученых с международнымучастием, посвященнойпамяти доцента П.П. Хоменка, Гомель, Беларусь.
 12. Гуменюк Алла Володимирівна. Науково-практична конференція з міжнародною участю до 150-річчя кафедри гістології та ембріології “Досягнення та перспективи сучасної гістології”, Київ, Україна.
 13. AllaHumeniuk. Neurologyandrehabilitationinternationalsymposium, Kyiv, Ukraine.
 14. Гуменюк Алла Володимирівна. ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Наукові розробки, передові технології, інновації» (4-6 травня 2016, Прага-Будапешт-Київ)
 15. DovhanIryna. 6th InternationalConference «AdvancesInClinicalNeuroimmunology», Poznań, Poland, р. 7 (2019,14th–15th June)

 

 

Стажування співробітників

 1. Блашків Т.В., д.б.н.У 2004 році працював у Н’юДжерсійському медичному університеті , США. (postDoc).

 

 1. Строкіна І.Г., к.б.н., доцент. У грудні 2018 проходила педагогічне стажування у Західно-фінляндському коледжі, UniversityofAppliedSciencesofSatakunta, HighSchoolLauttakylӓ та у Департаменті культури та освіти мерії м.Гуйтіннен (Фінляндія)

 

 

3.    Клименко Л.О., к.іст.н., доцент. У січні 2019 року проходила педагогічне стажування  з курсу: „Реформа та інновації вищої школи” в InterIntelligentSloveniancompanySustainabledevelopment LLC (Trajnostnirazvojd.o.o. Liubliana). Словенія.

 1. Виноградова-Аник О.О., к.б.н., доцент.Міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне стажування «Нові та інноваційні методи навчання в медицині. Медичний Університет м.Люблін, Польща. 07-29 жовтня 2019.

 

 

 • Представництво в асоціаціях
 1. Карвацький І.М., к.м.н.; Микула М.М., к.м.н.;Лагодич Т.С., к.м.н.; Тарасова К.В., к.м.н.;Коник У.В., к.м.н.; Клименко Л.О., к.б.г.; Строкіна І.Г., к.б.н.; Виноградова-Аник О.О., к.б.н.; Алієва Т.А., к.б.н.; озумна Н.М., к.б.н.Лещенко І.В.; Демидова К.Ю., к.б.н.; Несвітайлова К.В., к.м.н.; Гуменюк А.В., к.м.н.; Блашків Т.В., д.б.н.; Скрипка О.В., к.м.н.; Можеїтова О.А., к.б.н.; Довгань І.М., к.м.н.; Киричек П.В.; Моторна Н.В.; Щербак О.Ю.; Савчук В.С.; Лошак О. Т.;  Мисак І.А.Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) ;

 

 1. Розумна Наталія Миколаївна, к.б.н. Українське товариство нейронаук з включенням до FENS