НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фізіології

Наукова робота

Провідний напрямок наукової діяльності кафедри – дослідження вікових змін функцій організму та особливостей механізмів регуляції при старінні

Основні наукові здобутки кафедри за 2013-2014 рр.

Порівняльне дослідження змін ЕКГ,хроноінотропноїзалежності та співвідношенняаденіннуклеотидівв міокарді дорослих і старих щурів при дії активаторів К АТФканалів (діазоксидута йогофторовмісногоаналога).

ТИПОВА ЕКГ ДОРОСЛОГО ЩУРА

ТИПОВА ЕКГ СТАРОГО ЩУРА

Досліджено вікові особливостіхроноінотропноїзалежності вумовахмоделюванняішеміїміокарду

Встановлено :

1.Показникиенергетичногостатусу вміокардізазнаютьадаптивнихвіковихзмін.


2.Фармакологічна активація КАТФ каналів викликаєзмінипоказниківенергетичногостатусу,
спрямованість яких залежить від віку.

 

 

 

 

Д оц.КарвацькийІ.М. , д оц. Тарасова К.В., ас.ДревицькаТ.І., доц.ЛагодичТ.С., Напрям досліджень – вікові особливості кровообігу

 

Встановили, що на відміну від морфологічно ідентичних дорослих КМЦ,неонатальніКМЦ в процесі культивування набувають різних форм, при скороченні помітні зміни відбуваються в межах клітини по периметру. З цих причин важко здійснювати вимірювання скорочень аналогічно такому у дорослих КМЦ.

А. КМЦ дорослого щура та записелектростиму-льованихскорочень

Б.НеонатальнийКМ Ц(виділеннятазаписспонтаннихскорочень)

За даними C.Bazanatal.Biophys.Rev.-2012,Contractilityassessmentin enzymatically isolatedcardiomyocytes

 

 

 

 

О.В.Скрипка, к.м.н., асистент кафедри. напрям досліджень – вікові особливості вищої нервової діяльності людини

skri

Кількісні відмінності у виборах стратегії пристосування у студентів 1-ї і 2-ї груп

Відмінності представленості показнику стресу (%) при складанні іспитів у студентів 1-ї і 2-ї груп

Відмінності зсуву локусу суб’єктивного контролю в зонуінтернальності(60% і більш) у студентів 1-ї і 2-ї груп

 

І.В.Лещенко, асистент кафедри

Обґрунтував необхідність корекції максимальних добових доз харчових добавок, що містять глутамінову кислоту та її солі, враховуючи їх несприятливий вплив на підшлункову залозу

А. 84 Б. Описание: G:\2\3. 2 30 400.JPG

Підшлункова залоза щура,х400

А.Контроль.Б.Після 30-денного введенняглутаматунатрію

О.Ф.Мороз к.б.н., асистент Н апрямдосліджень – вікові особливості системи травлення

Встановила відмінності вмісту вільних такон’югованихжовчних кислот у жовчі щурів різного віку в контролі та під впливомбомбезину;