Кафедра фізіології

Рік заснування 1841,
завідувач кафедри Карвацький Ігор Миколайович ,
місце проведення занять : м. Київ, пр.. Перемоги 34, Морфологічний корпус, 4 поверх,
11 навчальних лабораторій, демонстраційна, комп’ютерний клас,
044 454 49 82,

kaf_physiology@ukr.net

physiology@nmu.ua

 

Карвацький Ігор Миколайович, фізіолог і електронщик, кандидат медичних наук (1994), завідувач кафедри фізіології з 2013 року, учень В.І. Зав’ялова та В.Г. Шевчука.

Народився на Поділлі в с. Брикуля Шепетівського району Хмельницької області. В 1982 році закінчив з відзнакою військово-медичний факультет Хмельницького медичного училища за фахом «фельдшер». Працював на посаді фельдшера травматологічного відділення Шепетівської ЦРЛ (1982). У 1989 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за фахом «лікувальна справа». Під час навчання брав активну участь у науковій, громадській роботі, був відповідальним секретарем Ради СНТ Київського медичного інституту. З липня 1989 р. працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Пройшов шлях від старшого лаборанта до завідувача кафедри фізіології. З липня по листопад 1989 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної фізіології КМІ, з 1989 по 1992 рр. – навчався в очній аспірантурі на кафедрі нормальної фізіології. 1992 ‑ 1999 рр. асистент кафедри нормальної фізіології. 1992 ‑ 1994 рр. – за сумісництвом обіймає посади голови профкому студентів Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця та наукового співробітника відділу експериментальної терапії Інституту фармакології і токсикології АМН України. У червні 1994 р. Ігор Миколайович Карвацький захищає дисертацію “Механізми перехідних процесів в міокарді ссавців” і здобуває ступінь кандидата медичних наук. З 1999 по 2001 роки обіймав посаду старшого викладача кафедри нормальної фізіології. З 2001 по 2013 рік працює на посаді доцента та стає резервом на завідування кафедри фізіології НМУ. За сумісництвом читав курс лекцій з фізіології в Києво-Могилянській академії. З 2005 по 2015 рік за сумісництвом обіймає посаду заступника начальника навчально-методичного відділу НМУ в секторі комп’ютерних засобів навчання. З липня 2013 по квітень 2015 року Карвацький Ігор Миколайович виконує обов’язки завідувача кафедри фізіології, а в квітні 2015 р. обраний завідувачем кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Член Українського фізіологічного товариства імені академіка П.Г. Костюка. Нагороджений подякою Київського міського голови (2005), подякою ректора НМУ (2014), «Викладач року 2012», «Викладач року 2014» (студентська версія), «Кращий лектор НМУ» (2016), почесною грамотою та Подякою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця (2016).

Карвацький І.М. – висококваліфікований фахівець, викладач і науковець, плідно працює над науковою тематикою кафедри, впродовж 15-ти років являється керівником студентського наукового гуртка кафедри фізіології, володіє різними методами дослідження, глибинним аналізом сучасної наукової літератури. Вперше розшифрував клітинно-молекулярні механізми хроно-інотропної залежності в міокарді ссавців, показав способи фармакологічного управління перехідними процесами в міокарді. На найвищому професійному рівні володіє електронікою, комп’ютерною технікою, програмуванням. Розроблені та створені ним наукові прилади успішно працюють в лабораторіях України, Німеччини та Великобританії, а комп’ютерні програми широко використовуються в навчальному процесі та підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» студентами та інтернами багатьох медичних ВНЗ України. Область наукових досліджень: фізіологія системи кровообігу, фізіологія м’язів, інформаційні технології, медична електроніка.

Автор понад 70 наукових праць, в т.ч. патенту на винахід, автор та співавтор 2-х учбових посібників, 5 типових і 10 робочих навчальних програм, 8 навчальних посібників (українською, російською та англійською мовами), методичних рекомендацій, комп’ютерних програм.