Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Історія кафедри

Історія кафедри дитячих інфекційних хвороб Київського медичного інституту тісно пов’язана з історією педіатрії в Україні. З моменту створення першої самостійної кафедри дитячих хвороб в 1889 році в Київському Університеті викладання дитячих інфекційних хвороб проводилося на кафедрах педіатрії.

Питання про організацію окремої кафедри дитячих інфекційних хвороб виникло після реевакуації Київського медичного інституту із м. Челябінська після Великої Вітчизняної війни у 1945 році. До цього викладання дитячих інфекційних хвороб проводилося на кафедрах педіатрії лікувального та санітарно-гігієнічного факультетів. Наказ по інституту про утворення кафедри датується вереснем – жовтнем 1945 року.

Першим завідувачем кафедри було призначено проф. Ф.Д. Румянцева, але офіційний строк організації кафедри – січень 1946 року. У цьому році завідувати кафедрою було призначено доцента О.В. Черкасова. До створення кафедри викладання інфекційних хвороб у дітей проводилося на кафедрі педіатрії лікувального і санітарно-гігієнічного факультетів. О.В. Черкасов керував кафедрою до 1971 року. З 1971 року до 1983 року (12 років) кафедру очолював професор П.С. Мощич, згодом професор Л.А. Трішкова (1983-1994рр.), а з 1994 року по теперішній час кафедрою завідує професор С.О. Крамарєв.

О.В. Черкасов, прекрасний педагог, заклав основи методичної роботи кафедри дитячих інфекційних хвороб. У період становлення співробітники кафедри приклали багато зусиль у створення учбово-методичного підґрунтя для викладання дисципліни. Була виконана велика робота по систематизації викладання дисципліни, створені методичні рекомендації по всіх нозологічних формах захворювань, закладені методологічні принципи викладання дисципліни, чітко розроблені практичні навички, якими повинні оволодіти студенти.

Черкасов О. В. керував кафедрою з 1946 до 1971 року

 

Наукова робота кафедри ведеться по проблемі. “Дитячі інфекційні хвороби, і боротьба з ними”. Розроблений лікувально-охоронний режим при скарлатині, що знижує кількість ускладнень, доведена доцільність застосування АЦС із метою профілактики її ускладнень

При коклюші показана мала ефективність, прийнятого в ті часи методу лікування моновакциною, доведена доцільність застосування з лікувальною метою гетерогенного гамаглобуліну, вивчені зміни крові, імунобіологічні зрушення і їхня діагностична цінність при цьому захворюванні.

На кафедрі розроблялися питання бактеріоносійства дифтерійної палички, дизентерії. Для ранньої діагностики дизентерії запропонована РПГА, дані критерії видужання від дизентерії.

Проведені комплексні дослідження стану серцево-судинної системи при поліомієліті, скарлатині, коклюші, черевному тифі у дітей.

 

Співробітниками кафедри розроблені методи діагностики і лікування вірусного гепатиту у дітей.

Вперше в країні вивчене імунологічне тло формування тяжких форм вірусного гепатиту у дітей, обмін мікроелементів при цій патології, запропоновані методи його корекції.

Розроблені нові способи терапії вірусного гепатиту захищені авторськими посвідченнями.

Виявлені причини затяжних форм вірусних гепатитів, складені схеми терапії. Вперше в комплексному лікуванні застосований вітчизняний інгібітор протеолізу – амбен.

Професор Мощич П. С. очолював кафедру з 1971 до 1983 року

 

Апробована ефективність похідного пірімідинової основи – калієва сіль оротової кислоти, оцінений вплив препарату на білковий обмін речовин, застосований новий препарат ампевіт

Наукова тема кафедри по кишкових інфекціях входила в галузеву науково-технічну програму області медицини.

Розроблено спосіб лікування патологічних станів, що супроводжуються ДВС синдромом, отримано свідчення на галузеву рацпропозицію по способу нормалізації гемостазу при розвитку ДВЗ синдрому.

Розроблений спосіб лікування антибіотикорезистентних форм сальмонельозної інфекції у дітей, спосіб діагностики ротавірусної інфекції.

Професор Трішкова Л.О. очолювала кафедру з 1983 по 1994 рік.

Практичне навчання максимально наближене до роботи дільничного лікаря. Система викладання передбачає нарощування рівня знань від типової клінічної симптоматики захворювань на 5 курсі до вирішення складних задач правильної постановки діагнозу, диференційного діагнозу, вміння вирішувати питання про необхідність госпіталізації хворого, надання необхідної допомоги на догоспітальному етапі, проведення протиепідемічних заходів.

Під науковою редакцією професорів кафедри видано підручник для студентів “Інфекційні хвороби у дітей”, який користується попитом не тільки серед студентів, але і практичних лікарів.

Першою базою кафедри було дитяче інфекційне відділення Жовтневої лікарні на 80 ліжок, де розміщувались хворі з різними нозологічними формами в залежності від потреб охорони здоров’я в післявоєнні роки.

Крамарєв Сергій Олександрович , 1954 р.н., д.м.н., професор, заслужений лікар України, завідує кафедрою з 1994 року по теперішній час.

З 1960 року кафедра розміщується на базі Київської міської дитячої інфекційної лікарні. Для викладання використовується також інфекційне відділення дитячої клінічної лікарні №2 м. Києва.

З часів утворення кафедри її першими викладачами були доценти: Е.Т. Городецька, В.Н. Загребловська; асистенти: М.П. Вікторова, А.Є. Саченко, Ф.Н. Коваленко. З роками штат кафедри розширювався і на цей час на кафедрі працюють 2 професори, 2 доценти, 9 асистентів, з яких 6 є кандидатами мед. наук, 3 – молоді асистенти, які працюють над виконанням кандидатських дисертацій.

Викладання курсу дитячих інфекційних хвороб проводиться протягом двох років, на 5 та 6 курсах. Студенти складають державний іспит з педіатрії з дитячими інфекційними хворобами.

У багатьох регіонах України працюють випускники інституту, які очолюють дитячу інфекційну службу. Співробітники кафедри протягом багатьох років здійснюють практичне керівництво педіатричною та інфекційною службою в Україні. За час роботи кафедри проф. О.В. Черкасов, а потім проф. П.С. Мощич були головними педіатрами МОЗ УРСР, більше 10 років доцент кафедри С.О. Богатирьова була головним спеціалістом МОЗ України з дитячої інфекційної патології. Сьогодні проф. С.О. Крамарєв є Головним дитячим інфекціоністом МОЗ України. Під його керівництвом проводяться численні конференції в містах та областях України з актуальних проблем дитячої інфекційної патології, видаються інструктивні та інформаційні листи. Весь викладацький склад кафедри проводить безвідмовну лікувально-консультативну роботу з органами охорони здоров’я. Кафедра є опорною в МОЗ Україні по узагальненню та впровадженню передового досвіду, розробки нових форм підвищення якості практичної підготовки студентів і лікарів.

Співробітники кафедри надавали і міжнародну допомогу. Проф. Л.О. Трішкова, перебуваючи асистентом кафедри, знаходилась у відрядженні по лінії Червоного Хреста СРСР в республіці Сомалі. Нагороджена грамотою товариства “За допомогу населенню республіки Сомалі, яка постраждала від повені”. Асистент М.Н. Вікторова працювала в МНР.

Основною науковою проблемою, якою займаються співробітники кафедри, є “Дитячі інфекційні хвороби і боротьба з ними”. В наукових дослідженнях розробляються актуальні питання дитячої інфекційної патології. За час існування кафедри захищені 3 докторські дисертації: Е.Т. Городецької – “Рентгенологічні зміни при коклюші”, Л.О. Трішкової – “Клініко-імунологічним властивостям вірусного гепатиту у дітей”, С.О. Крамарєвим – “Клініко-патогенетичне значення системи гемостазу і біологічно-активних речовин при гострих кишкових інфекціях у дітей раннього віку”. Виконані і захищені 25 кандидатських дисертацій. Найбільш вагомі наукові досягнення були впроваджені в практику охорони здоров’я. По вірусному гепатиту – препарати: амбен, оротат калію, ампевіт, захищені авторськими свідоцтвами на винахід. Наукова тема з кишкових інфекцій входила в міжнародну галузеву науково-технічну програму в Україні. Співробітниками кафедри було розроблено спосіб лікування патологічних станів, які супроводжуються ДВЗ- синдромом, отримані патенти та авторські свідоцтва на спосіб нормалізації гемостазу при ДВЗ- синдромі, його діагностики (С.О. Крамарєв, В.О. Дорошенко), на спосіб лікування вірусних гепатитів у дітей (проф. Л.О. Трішкова), спосіб лікування дифтерії (С.О. Крамарєв, О.О. Воронов), антибіотикорезистентних форм сальмонельозу у дітей (О.В. Корбут), спосіб діагностики ротавірусної інфекції у дітей (Л.О. Палатна), спосіб лікування дифтерії у дітей (С.О. Крамарєв, О.О. Воронов).

За останні 10 років на кафедрі дитячих інфекційних хвороб було видано 10 монографій, 14 методичних рекомендацій, інформаційних листів, отримано 9 авторських свідоцтв і патентів. Захищені 1 докторська, 8 кандидатських дисертацій.

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Більшість співробітників кафедри є вихідцями СН гуртка кафедри. З гуртківців виросли до завідування кафедрою професори Л.О. Трішкова, С.О. Крамарєв, доцентами стали С.О. Богатирьова, Н.Г. Литвиненко, В.О. Дорошенко. Члени СН гуртка, в минулому, сьогодні працюють на інших кафедрах нашого ВУЗу, в інших кадрових і науково-дослідних інститутах України.

Співробітників кафедри відрізняє активна участь в суспільному житті університету.

Сьогодні співробітники кафедри працюють над питаннями удосконалення викладання в вищій школі, забезпечення високого рівня якості медичної допомоги дітям з інфекційними захворюваннями.