НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Наукова робота

Кількість та перелік НДР, які виконувалися на кафедрі протягом 2021 року, їх назва та вид (пошукова, госпдоговірна, конкурсна, за грантом):

 

Кількість НДР – 1. Пошукова

«Сучасні особливості гострих нейроінфекцій у дітей» 0119U103914. Термін віконання: 01.2020-12.2022.

 

Кількість публікацій – 20 (з них міжнародних – 0)

з них:

статті – 4 (з них міжнародних – 1)

тези – 2 (з них міжнародних – 1)

підручник – 1 (з них міжнародних – 0)

 

Кількість доповідей за 2021 рік – 56 (з них міжнародних – 2).

 

Основні результати наукової роботи кафедри за 2021 рік:

Вивчена неврологічна симптоматика у 530 пацієнтів дитячого віку, які перебували на стаціонарному лікуванні з коронавірусною хворобою COVID-19 у КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня» впродовж 2020-2021 років.

За результатами роботи було встановлено, що неврологічні порушення спостерігались у 17,9% дітей, які госпіталізувались з коронавірусною хворобою COVID-19. У всіх пацієнтів неврологічна симптоматика виникала гостро та співпадала в часі з перебігом коронавірусної хвороби. Симптоми авгезії, аносмії спостерігались у 42 пацієнтів. Середній вік пацієнтів з аносмією/авгезією становив 14.9 років. Тривалість даної симптоматики була від 2 до 14 днів (медіана – 7 днів). Головний біль спостерігався у 59 (11.1%) пацієнтів даної когорти і його тривалість становила від 1 до 14 днів (медіана – 2 дні). Втрата свідомості була відмічена у однієї дитини 13 років. Тривалість втрати свідомості до 1 доби. Судомний синдром спостерігався у 10 дітей. Тривалість судомного синдрому коливалась від 1 до 4 діб (медіана – 1 доба).  Гостра полінейропатія спостерігалась у 4 дітей. В усіх цих випадках спостерігалось швидке відновлення неврологічної дисфункції з повним клінічним одужанням на момент виписки. За результатами аналізу даних серед пацієнтів нашої когорти, статистично більші шанси розвитку неврологічної симптоматики мали діти старшої вікової групи (10-18 років) (відношення шансів – 11.14 (6.77-18.34)). Серед респіраторних синдромів наявність кашлю (відношення шансів – 5.53 (3.53-8.65)) та ознаки ураження нижніх дихальних шляхів (відношення шансів – 1.8 (1.21-2.67)) асоціювались із вищим ризиком появи неврологічної симптоматики. Серед лабораторних даних прогностичне значення щодо появи неврологічних симптомів ми виявили у показника лейкоцитів, С-реактивного білку та прокальцитоніну. При цьому, якщо збільшений рівень лейкоцитів у периферичній крові асоціювався із зростанням частоти неврологічної симптоматики (відношення шансів – 2.01 (1.2-3.38)), то в групах пацієнтів із підвищеним показником С-реактивного білку (відношення шансів – 0.39 (0.23-0.68)) або прокальцитоніну (відношення шансів – 0.21 (0.11-0.43)), навпаки, спостерігалась менша частота виявлення неврологічної симптоматики.

 

Індекс Гірша SCOPUS та Google Scholar НПП кафедри:

 

№ п/п ПІБ НПП Індекс Гірша SCOPUS Індекс Гірша

Google Scholar

1 Крамарьов С.О. 1 18
2 Дорошенко  В.О. 2
3 Євтушенко В.В. 5
4 Корбут О.В. 2
5 Палатна Л.О. 5
6 Шпак І.В. 6
7 Буц О.Р. 2
8 Воронов О.О. 2
9 Дмитриєва О.А. 1
10 Кириця Н.С. 2
11 Серякова І.Ю. 1
12 Шадрін В.О. 3
13 Юхименко Г.Г. 4
14 Марков А.І. 2
Всього по кафедрі: 1 55

Інформація про кількість публікацій кожного НПП кафедри в  SCOPUS та Google Scholar за 2021 рік й за 2020 рік

 

№ п/п ПІБ НПП SCOPUS Google Scholar
2021 рік 2020 рік 2021 рік 2020 рік
1 Крамарьов С.О. 0 0 4 9
2 Дорошенко  В.О. 0 0 0 0
3 Євтушенко В.В. 0 0 4 4
4 Корбут О.В. 0 0 0 0
5 Палатна Л.О. 0 0 0 0
6 Шпак І.В. 0 0 0 0
7 Буц О.Р. 0 0 0 0
8 Воронов О.О. 0 0 0 0
9 Дмитриєва О.А. 0 0 0 0
10 Кириця Н.С. 0 0 0 0
11 Серякова І.Ю. 0 0 2 2
12 Шадрін В.О. 0 0 0 0
13 Юхименко Г.Г. 0 0 0 0
14 Марков А.І. 0 0 0 0
Всього по кафедрі: 0 0 10 15

Співробітники кафедри – головні редактори журналів, голови редакційних рад:

 

ПІБ Назва журналу Веб адреса журналу
Крамарьов С.О. Актуальна інфектологія http: //ai.zaslavsry.

com.ua

Крамарьов С.О. Здоров’я дитини http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-zdorove-rebenka
Крамарьов С.О. Сучасна педіатрія https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-publishing-activity-uk/
Крамарьов С.О. Лікарська справа https://vrachebnoedelo.com/index.php/journal
Крамарьов С.О. Педиатрия. Восточная Европа https://deti.recipe.by/ru/

 

Проведені заходи, конференції на кафедрі за 2020-2021 н.р.:

 

№ п/п Назва заходу Місто проведення Дата проведення Форма участі

Назва доповіді

Коротка інформація
1 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику» Київ 24.09.

2020

Дистанційна.

Коронавірусна  інфекція. Сучасний стан проблеми. Особливості у дітей.

Менінгококова інфекція у дітей. Тягар інфекції та можливості профілактики.

Грип та ГРВІ у дітей. Можливі підходи до лікування.

Тонзилофарингіти у дітей. Можливості лікування.

Гострі тонзилофарингіти у дітей. Сучасний погляд клініциста.

Актуальні вірусні інфекції у дітей.

Антисекреторна терапія у дітей з гострими кишковими  інфекціями.

Оновлені рекомендації щодо застосування пробіотиків при кишкових інфекціях.

Біль в горлі.

Синдром холестазу в клініці інфекційних хвороб: сучасні підходи до лікування.

Герпесвірусні інфекції. Особливості у дітей та дорослих.

Синдром Кавасаки у дітей. Можливості діагностики та лікування.

Туберкульоз у дітей. Складності клінічної діагностики. Маски інфекційних хвороб.

Ботулізм в практиці дитячого лікаря-інфекціоніста. Клінічні випадки.

Щорічна профільна конференція, присвячена актуальним питанням педіатрії та дитячої інфектології. Учасниками конференції є сімейні лікарі, педіатри, дитячі інфекціоністи, студенти та інтерни медичних вузів.
2 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику» Київ 25.03.

2021

Комбінована.

Актуальні вірусні інфекції у дітей.

Антибіотики та респіраторні інфекції у дітей.

Пробіотики при діареях у дітей.

Гострий гастроентерит у дітей: доказова медицина.

Нові можливості лікування та профілактики COVID-19 та респіраторних інфекцій у дітей.

LongCOVIDу дітей та підлітків.

Можливості диференційної діагностики окремих вірусних інфекцій за проявами на слизових оболонках.

Досвід застосування нуклеозидних аналогів при вірусному гепатиті В

у дітей з онкогематологічними захворюваннями.

Мультисистемний запальний синдром, асоційований з COVID-19 у дітей. Клінічні випадки.

Клініко-лабораторні критерії діагностики мультисистемного запального синдрому у дітей, асоційованого з COVID-19 за даними КНП “КМДКЛ 2”.

Випадок мультисистемного запального синдрому, осаційованого з COVID-19, що супроводжується шоком та перикардіальним випотом у дитини.

COVID-19 у дітей

(власні дослідження).

Щорічна профільна конференція, присвячена актуальним питанням педіатрії та дитячої інфектології. Учасниками конференції є сімейні лікарі, педіатри, дитячі інфекціоністи, студенти та інтерни медичних вузів.

 

 

Рейтинг співробітників кафедри дитячих інфекційних хвороб за 2021-2022 роки

 

Науково работа кафедри, звіт за 2020 рік.

 

 

  • Грантова діяльність
  • Видавнича діяльність (підручники, монографії з короткою анотацією,загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси)

Науково-дослідна робота

29 березня 2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику». Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій що проводяться в 2018 році МОЗ і НАМН України» (№47). Тематика конференції була присвячена проблемам лікування діарейних та респіраторних захворювань, хронічних вірусних гепатитів, захворювань з синдромом екзантеми, герпесвірусних інфекцій.

Організаторами конференції виступили: Міністерство охорони здоров’я України, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Конференцію було відкрито вітальним словом професора С.О. Крамарьова (завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук) з наступною доповіддю на тему «Сучасні підходи в доказовій медицині».

Із доповіддю на тему «Пробіотики – мистецтво лікування» виступив професор Войцех Служевський, завідувач кафедри інфекційних хвороб та дитячої неврології медичного університету м. Познань, Польща.

Всього за час роботи конференції було заслухано 25 доповідей від провідних фахівців України, з них 10 доповідей від співробітників кафедри дитячих інфекційних хвороб: професора Крамарьова С.О., професора Виговської О.В., доцента Палатної Л.О., доцента Євтушенко В.В., асистента Закордонець Л.В. НМУ імені О.О. Богомольця представила також із виступом на тему «Пегільований інтерферон в лікуванні хронічного вірусного гепатиту С у дітей. Реалії сьогодення» завідувач кафедри педіатрії №1, провідний дитячий гепатолог України та світу професор Березенко В.С. 

Цікавість викликали доповіді стосовно особливостей перебігу кору у військовослужбовців під час спалаху у 2017 році (професор Трихліб В.І., Військово-медична академія), клінічні випадки вродженої вітряної віспи (доцент Палатна Л.О., НМУ імені О.О. Богомольця), сучасні підходи до лікування Епштейн-Барр вірусної інфекції (професор Виговська О.В., НМУ імені О.О. Богомольця), регідратаційна терапія при інфекційних захворюваннях у дітей (асистент Закордонець Л.В., НМУ імені О.О. Богомольця).

На конференції було приділено увагу проблемам лікування та профілактики пневмококової інфекції, сучасним підходам щодо лікування гострих респіраторних захворювань, синдрому холестазу, хронічного вірусного гепатиту С у дітей, особливостям туберкульозу у дітей раннього віку, гемофільної інфекції в країнах Європи та України.

В роботі конференції прийняли участь завідувачі кафедр дитячих іфекційних хвороб, інфекційних хвороб, педіатрії провідних медичних учбових закладів України: професор Дуда О.К. (НМАПО імені П.Л. Шупика), професор Бекетова Г.В. (НМАПО імені П.Л. Шупика), професор Усачова О.В. (Запорізький державний медичний університет), професор Незгода І.І. (Вінницький національний медичний університет),  професор Харченко Ю.П. (Одеський національний медичний університет), професор Колоскова О.К. (Буковинський державний медичний університет).

В роботі конференції взяли участь 559 фахівців з усіх областей України – педіатри-інфекціоністи, педіатри, інфекціоністи, лікарі загальної практики- сімейної медицини, лікарі-інтерни, студенти 5, 6 курсів НМУ імені О.О. Богомольця. Учасники конференції приймали активну участь в її роботі – ставили доповідачам актуальні запитання, а також брали участь в їх обговоренні та дискусії.

 

 

Наукові напрямки роботи кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

  1. Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей. Проведено дослідження апоптозу, імунологічного статусу, катамнестичне спостереження за реконвалесцентами. Розроблені нові методи діагностики та лікування хронічної форми інфекції. Опубліковано 28 робіт.
  2. Антибіотикорезистентність при інфекційних захворюваннях у дітей. Впродовж 10 років проводилось дослідження клінічної ефективності антибактеріальних препаратів та їх комбінацій при різних інвазивних бактеріальних інфекціях у дітей. Опубліковано 8 робіт. На даний час продовжується клінічний моніторинг та існує потреба в підвищенні ефективності мікробіологічної діагностики та вивченні антибіотикорезистентності in vitro.
  3. Антибіотик-асоційовані діареї у дітей. Проведено дослідження епідеміології, мікробіологічних та імунологічних порушень при антибіотикотерапії у дітей та в експерименті на тваринах. Проведено дослідження ефективності різних схем пробіотичних препаратів для профілактики та лікування антибіотик-асоційованої діареї. Опубліковано 12 робіт. На даний час відбувається пошук можливостей для визначення коротколанцюгових жирних кислот (С2-С6) в калі, проведення бактеріологічного дослідження калу на дисбіоз.
  4. Дослідження уражень внутрішніх органів при гострих інфекційних захворюваннях у дітей. Проведено вивчення епідеміології та семіотики уражень шлунково-кишкового тракту, сечовидільної та гепатобіліарної систем. Проведено дослідження центральної та реґіонарної гемодинаміки, вивчені біомаркери ураження ендотелію, шлунково-кишкового тракту. Опубліковано 8 робіт. Проводиться пошук можливостей дослідження біомаркерів ураження нирок та вивчення гемостазу.
  5. Дослідження нервової провідності при нейроінфекціях на експериментальних моделях у тварин. Дослідження розпочате.
  6. ВІЛ-інфекція та СНІД у дітей. Дослідження розпочате. Проводиться дослідження епідеміології захворювання.