НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Наукова робота

Відповідальний співробітник:

Евтушенко Віталій Вячеславович, доцент

Тел.:+380675030446

 

  • Основні напрямки роботи

НДР тема: Ураження внутрішніх органів при інфекційних захворюваннях

 

Науково работа кафедри, звіт за 2020 рік.

 

 

  • Грантова діяльність
  • Видавнича діяльність (підручники, монографії з короткою анотацією,загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси)

Науково-дослідна робота

29 березня 2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику». Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій що проводяться в 2018 році МОЗ і НАМН України» (№47). Тематика конференції була присвячена проблемам лікування діарейних та респіраторних захворювань, хронічних вірусних гепатитів, захворювань з синдромом екзантеми, герпесвірусних інфекцій.

Організаторами конференції виступили: Міністерство охорони здоров’я України, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Конференцію було відкрито вітальним словом професора С.О. Крамарьова (завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук) з наступною доповіддю на тему «Сучасні підходи в доказовій медицині».

Із доповіддю на тему «Пробіотики – мистецтво лікування» виступив професор Войцех Служевський, завідувач кафедри інфекційних хвороб та дитячої неврології медичного університету м. Познань, Польща.

Всього за час роботи конференції було заслухано 25 доповідей від провідних фахівців України, з них 10 доповідей від співробітників кафедри дитячих інфекційних хвороб: професора Крамарьова С.О., професора Виговської О.В., доцента Палатної Л.О., доцента Євтушенко В.В., асистента Закордонець Л.В. НМУ імені О.О. Богомольця представила також із виступом на тему «Пегільований інтерферон в лікуванні хронічного вірусного гепатиту С у дітей. Реалії сьогодення» завідувач кафедри педіатрії №1, провідний дитячий гепатолог України та світу професор Березенко В.С. 

Цікавість викликали доповіді стосовно особливостей перебігу кору у військовослужбовців під час спалаху у 2017 році (професор Трихліб В.І., Військово-медична академія), клінічні випадки вродженої вітряної віспи (доцент Палатна Л.О., НМУ імені О.О. Богомольця), сучасні підходи до лікування Епштейн-Барр вірусної інфекції (професор Виговська О.В., НМУ імені О.О. Богомольця), регідратаційна терапія при інфекційних захворюваннях у дітей (асистент Закордонець Л.В., НМУ імені О.О. Богомольця).

На конференції було приділено увагу проблемам лікування та профілактики пневмококової інфекції, сучасним підходам щодо лікування гострих респіраторних захворювань, синдрому холестазу, хронічного вірусного гепатиту С у дітей, особливостям туберкульозу у дітей раннього віку, гемофільної інфекції в країнах Європи та України.

В роботі конференції прийняли участь завідувачі кафедр дитячих іфекційних хвороб, інфекційних хвороб, педіатрії провідних медичних учбових закладів України: професор Дуда О.К. (НМАПО імені П.Л. Шупика), професор Бекетова Г.В. (НМАПО імені П.Л. Шупика), професор Усачова О.В. (Запорізький державний медичний університет), професор Незгода І.І. (Вінницький національний медичний університет),  професор Харченко Ю.П. (Одеський національний медичний університет), професор Колоскова О.К. (Буковинський державний медичний університет).

В роботі конференції взяли участь 559 фахівців з усіх областей України – педіатри-інфекціоністи, педіатри, інфекціоністи, лікарі загальної практики- сімейної медицини, лікарі-інтерни, студенти 5, 6 курсів НМУ імені О.О. Богомольця. Учасники конференції приймали активну участь в її роботі – ставили доповідачам актуальні запитання, а також брали участь в їх обговоренні та дискусії.

 

 

Наукові напрямки роботи кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

  1. Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей. Проведено дослідження апоптозу, імунологічного статусу, катамнестичне спостереження за реконвалесцентами. Розроблені нові методи діагностики та лікування хронічної форми інфекції. Опубліковано 28 робіт.
  2. Антибіотикорезистентність при інфекційних захворюваннях у дітей. Впродовж 10 років проводилось дослідження клінічної ефективності антибактеріальних препаратів та їх комбінацій при різних інвазивних бактеріальних інфекціях у дітей. Опубліковано 8 робіт. На даний час продовжується клінічний моніторинг та існує потреба в підвищенні ефективності мікробіологічної діагностики та вивченні антибіотикорезистентності in vitro.
  3. Антибіотик-асоційовані діареї у дітей. Проведено дослідження епідеміології, мікробіологічних та імунологічних порушень при антибіотикотерапії у дітей та в експерименті на тваринах. Проведено дослідження ефективності різних схем пробіотичних препаратів для профілактики та лікування антибіотик-асоційованої діареї. Опубліковано 12 робіт. На даний час відбувається пошук можливостей для визначення коротколанцюгових жирних кислот (С2-С6) в калі, проведення бактеріологічного дослідження калу на дисбіоз.
  4. Дослідження уражень внутрішніх органів при гострих інфекційних захворюваннях у дітей. Проведено вивчення епідеміології та семіотики уражень шлунково-кишкового тракту, сечовидільної та гепатобіліарної систем. Проведено дослідження центральної та реґіонарної гемодинаміки, вивчені біомаркери ураження ендотелію, шлунково-кишкового тракту. Опубліковано 8 робіт. Проводиться пошук можливостей дослідження біомаркерів ураження нирок та вивчення гемостазу.
  5. Дослідження нервової провідності при нейроінфекціях на експериментальних моделях у тварин. Дослідження розпочате.
  6. ВІЛ-інфекція та СНІД у дітей. Дослідження розпочате. Проводиться дослідження епідеміології захворювання.