НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Навчально-методична робота

  • Відповідальний співробітник: Шпак Ірина Володимирівна, доцент.

 

 

2022-2023 н.р.

 

Графік відкритих лекцій (осінь 22)

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5 курсу медичного факультету № 3

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5 курсу медичних факультетів №1,2,4, ФПЛЗСУ, медико-психологічного факультету та підготовки іноземних громадян

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 6 курсу медичного факультету №3

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 6 курсу медичних факультетів медичних факультетів №1,2,4, ФПЛЗСУ та підготовки іноземних громадян

 

Перелік питань до підсумкового  контролю з дитячих інфекційних хвороб  для студентів 6 курсу медичних факультетів № 1,2,3,4 та ФПЛЗСУ

 

Перелік питань до підсумкового  контролю з дитячих інфекційних хвороб  для студентів 5 курсу медичних факультетів №1,2,3,4, ФПЛЗСУ та медико-психологічного факультету

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ,  ЗАСВОЄННЯ ЯКИХ КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПК

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ СТУДЕНТІВ  6 КУРСУ, ЗАСВОЄННЯ ЯКИХ КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПК МОДУЛЮ 2 «Дитячі інфекційні хвороби»

 

Тематичний план практичних занять з дитячих інфекційних хвороб  для студентів 5 курсу підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 222 «Медицина»

 

Тематичний план практичних занять з дитячих інфекційних хвороб  для студентів 5 курсу підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 225 «Медична психологія»

 

Тематичний план практичних занять з дитячих інфекційних хвороб  для студентів 5 курсу підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 228 «Педіатрія»

 

Тематичний план практичних занять з дитячих інфекційних хвороб  для студентів 6 курсу підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 222 «Медицина»

 

Тематичний план практичних занять з дитячих інфекційних хвороб  для студентів 6 курсу підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 228 «Педіатрія»

 

Регламент ПК 5 курсу медичних факультетів       на  2022 – 2023 н. рр.

 

Регламент  ПК 6 курсу медичних факультетів на  2022 – 2023 н. рр.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 225 «Медична психологія»

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 228 «Педіатрія»

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина»

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина»

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 228 «Педіатрія»

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРія, дитячІ інфекційнІ хворобИ» 222 «Медицина» 5 курс

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРія, дитячІ інфекційнІ хворобИ»225 «Медична психологія» 5 курс

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРія, дитячІ інфекційнІ хворобИ» 228 «Педіатрія» 5 курс

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРія, дитячІ інфекційнІ хворобИ» 222 «Медицина» 6 курс

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРія, дитячІ інфекційнІ хворобИ»   228 «Педіатрія» 6 курс

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙз дитячих інфекційних хвороб для студентів 5 курсу медичних факультетів № 1,2,3,4, ФПЛЗСУ та медико-психологічного факультету

 

 

Перша та друга сторінка робочих програм кафедри

 

 

2021-2022 н.р.

 

Критерії оцінювання  ПК 6 курсу медичних факультетів  на  2021 – 2022 н. рр.

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5 курсу медико – психологічного факультету на 2021 – 2022 н.рр.

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5 курсу медичного факультету № 3  на 2021 – 2022 н. рр.

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5 курсу медичних факультетів на 2021 – 2022 н. рр.

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 6 курсу медичних факультетів на 2021 – 2022 н. рр.

 

Критерії оцінювання  ПК 5 курсу медичних факультетів на 2021 – 2022 н. рр.

 

Регламент ПК 5 курсу медичних факультетів на  2021 – 2022 н. рр

 

Регламент  ПК 6 курсу медичних факультетів на  2021 – 2022 н. рр.

 

Силабуси (текст)

 

Робочі програми (текст)

 

Графік проведення передмодульних консультацій викладачами кафедри  дитячих інфекційних хвороб  для студентів 5-6 курсу  I, ІІ,  ІV, ФІС, ПЛЗСУ факультетів  на осінній семестр 2021– 2022  н.р.

 

Графік проведення поточних консультацій викладачами кафедри дитячих інфекційних хвороб для студентів 6 курсу I, ІІ, ІІІ,  ІV, ФІС, ПЛЗСУ ф-тів на осінній семестр 2021– 2022  н.р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ для студентів 5-го курсу

 

Рейтинг співробітників кафедри дитячих інфекційних хвороб за 2021-2022 роки

 

 

Cилабус навчальних дисциплін

 

1. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДІАТРія, дитячі інфекційні хвороби»

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

2. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДІАТРія, дитячі інфекційні хвороби»

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

3. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДІАТРія, дитячі інфекційні хвороби»

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 228 «ПЕДІАТРІЯ»

 

4. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДІАТРія З дитячими інфекційними хворобами»

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»

 

Робочі навчальні програми

 

1. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

2. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 228 «ПЕДІАТРІЯ»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

3. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

4. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З дитячич інфекційни хворобна 2021/2022 н. р.підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освітигалузі знань 22 «Охорона здоров’я»спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»

 

 

 

Тестові завдання