НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Навчально-методична робота

  • Відповідальний співробітник: Шпак Ірина Володимирівна, доцент.

 

2021-2022 н.р.

 

Критерії оцінювання  ПК 6 курсу медичних факультетів  на  2021 – 2022 н. рр.

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5 курсу медико – психологічного факультету на 2021 – 2022 н.рр.

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5 курсу медичного факультету № 3  на 2021 – 2022 н. рр.

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5 курсу медичних факультетів на 2021 – 2022 н. рр.

 

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 6 курсу медичних факультетів на 2021 – 2022 н. рр.

 

Критерії оцінювання  ПК 5 курсу медичних факультетів на 2021 – 2022 н. рр.

 

Регламент ПК 5 курсу медичних факультетів на  2021 – 2022 н. рр

 

Регламент  ПК 6 курсу медичних факультетів на  2021 – 2022 н. рр.

 

Силабуси (текст)

 

Робочі програми (текст)

 

Графік проведення передмодульних консультацій викладачами кафедри  дитячих інфекційних хвороб  для студентів 5-6 курсу  I, ІІ,  ІV, ФІС, ПЛЗСУ факультетів  на осінній семестр 2021– 2022  н.р.

 

Графік проведення поточних консультацій викладачами кафедри дитячих інфекційних хвороб для студентів 6 курсу I, ІІ, ІІІ,  ІV, ФІС, ПЛЗСУ ф-тів на осінній семестр 2021– 2022  н.р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ для студентів 5-го курсу

 

 

Cилабус навчальних дисциплін

 

1. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДІАТРія, дитячі інфекційні хвороби»

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

2. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДІАТРія, дитячі інфекційні хвороби»

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

3. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДІАТРія, дитячі інфекційні хвороби»

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 228 «ПЕДІАТРІЯ»

 

4. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДІАТРія З дитячими інфекційними хворобами»

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»

 

Робочі навчальні програми

 

1. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

2. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 228 «ПЕДІАТРІЯ»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

3. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

на 2021/2022 н. р.

підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Освітня програма другого магістерського рівня вищої освіти

 

4. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З дитячич інфекційни хворобна 2021/2022 н. р.підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освітигалузі знань 22 «Охорона здоров’я»спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»

 

 

 

Тестові завдання