НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Інформація для студентів

2021-2022 н.р.

 

 

Назва
1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з дитячих інфекційних хвороб для студентів 5 курсу I,  ІІ, ІV, ФПЛЗСУ, медико-психологічного  факультетів на осінній семестр 2021-2022 н. р.

 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ на кафедре детских инфекционных болезней для студентов 5 курса  ФИС (русский) на осенний семестр 2021-2022 у. г.

 

3 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з дитячих інфекційних хвороб для студентів 5 курсу ІІІ медичного факультету на осінній семестр 2021-2022 н. р.

 

4 Тематичний план практичних занять   з дитячих  інфекційних хвороб для студентів 5 курсу підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «МЕДИЦИНА»  на  2021  –  2022  навчальний  рік

 

5 Тематичний план практичних занять  для студентів 5 курсу підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти
галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,  спеціальність 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
на 2021-2022 навчальний рік
6 Тематичний план практичних занять  для студентів 5 курсу підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти
галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 228 «ПЕДІАТРІЯ» на 2021 – 2022 навчальний рік
7 Календарно-тематичний план практичних занять з дитячих інфекційних хвороб для  студентів 6 курсу підготовки фахівців другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «МЕДИЦИНА» на 2021-2022 навчальний рік
8 Графіки проведення  підсумкового  контролю з дитячих  інфекційних хвороб

 

9 Розклад практичних занять з дитячих інфекційних хвороб
10 Перелік практичних навичок для студентів 5-6 курсів
11 Перелік питань до підсумкового  контролю для студентів 5-6 курсів
12 Критерії оцінки поточної навчальної діяльності студентів 5- 6 курсу. Критерії оцінювання  ПК 5-6 курсу. Регламент ПК 5-6 курсу

 

 

Документи для навчання знаходяться на платформі: https://likar.nmuofficial.com/