Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Співробітники кафедри

 

Крамарьов Сергій Олександрович

д.м.н, професор,
зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб,
Заслужений лікар України

 

Крамарьов Сергій Олександрович 1954 року народження, закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1977 році.

З 1977 р. по 1979 р. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб Київського медичного інституту, з 1979 по 1989 р. – асистент цієї ж кафедри, з 1989 по 1993 р. – доцент, з 1993 по 1994 р. професор кафедри, з 1994 р. по теперішній час – зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. Загальний науково-педагогічний стаж 41 рік. Заслужений лікар України з 2004 року.

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук, у 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук..

Автор 465 наукових праць, в тому числі 24 в журналах платформи Scopus та WEBSciens, автор та співавтор 4 підручників для студентів вищих медичних навчальних закладів, 12 навчальних посібників, 4 монографій, 5 довідників для лікарів, 16 методичних рекомендацій для лікарів та лікарів-інтернів, 18 патентів на винаходи. Під його керівництвом підготовлено 5 докторів та 17 кандидатів медичних наук, Phd.

Головний редактор журналу «Актуальна інфектологія». Член редколегії журналів: «Сучасна педіатрія»,  (Scopus, категорія Б), «Лікарська справа» (категорія Б), «Здоров’я дитини”(Scopus, категорія Б), що входять до переліку наукових фахових видань України.

З 1997 по 2017 рр. – Головний  спеціаліст МОЗ із спеціальності «дитячі інфекційні хвороби», голова комісії при МОЗ України із заключної оцінки випадків в”ялих паралічів, під його редакцією підготовлені та впроваджені в Україні Стандарти надання медичної допомоги дітям з інфекційними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, член комісій МОЗ із створення протоколів з діагностики та лікування інфекційних хвороб у дорослих та дітей.

Член президії асоціації інфекціоністів України, заступник Голови спеціалізованої  вченої ради  з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.003.04 14.01.10 «Педіатрія», експерт МОЗ із спеціальності «Інфекційні та дитячі інфекційні хвороби».

 

Виговська Оксана Валентинівна
д.мед.н., професор

 

В

Виговська Оксана Валентинівна, PhD, MD, професор. Закінчила з відзнакою у 1989 році Київське медичне училище №1, за спеціальністю «медична сестра», у 1995 році – з відзнакою педіатричний факультет Українського Державного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця. На базі кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця проходила навчання в магістратурі (1995 – 1997 рр.), інтернатурі (1995-1997 рр.), очній аспірантурі за спеціальністю «Педіатрія» (1997-2002 рр.). З 2003 р. – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб, з 2014 р. – доцент цієї ж кафедри, з 2015 р. – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб. З 01.09.2015 р. по теперішній час – декан медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Клініко-патогенетична роль порушень показників клітинної ланки гемостазу при дифтерії у дітей». У 2015 р. захистила докторську дисертацію «Епштейн-Барр вірусна інфекція у дітей: патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування». У 2016 р. присвоєно вчене звання «доцент», у 2020 р. – «професор» кафедри дитячих інфекційних хвороб. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби». Є науковим консультантом студентського наукового гуртка кафедри дитячих інфекційних хвороб. Проводить практичні заняття зі студентами 5, 6 курсів в тому числі з англомовними студентами та читає лекції студентам українською та англійською мовами.

Експерт Національного фонду досліджень України, Незалежного агентства по забезпеченню якості освіті (IQAA). Член Європейської асоціації педіатрів-інфекціоністів (ESPID), Об’єднаного мультидисциплинарного комітету  Європейського Союзу лікарів спеціалістів (UEMS), напрямок – Infection Control, Асоціації інфекціоністів України, педіатрів України, міжвідомчої робочої групи з розробки Стратегії розвитку імунопрофілактики, на період до 2030 року, Спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій за фахом «Педіатрія» НМУ імені О.О. Богомольця. Член редколегії наукових фахових журналів «Medical science of Ukraine», «Актуальна інфектологія».  Є автором та співавтором 302 друкованих праць у вітчизняних та іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з них 12 – публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, 23 патентів України на корисну модель. За останні 5 років автор та співавтор 105 публікацій, 9 з них в Scopus (з них 3 – з Q 1, 1 – з Q2). Індекс Гірша  Scopus – 3, Google Scholar – 9. Вільно володіє англійською мовою. Гарант ОПП 228 «Педіатрія», голова Вченої ради медичного факультету №3, член Вченої ради та КТК Університету.

У 2021 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр Публічного управління та адміністрування. Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.

Основні напрямки роботи: герпесвірусні інфекції; діти із повторними епізодами респіраторних інфекцій; пробіотикотерапія; вірусні та бактеріальні інфекції у дітей; тривалі фебрилитети, субфебрилитети невстановленої етіології; постінфекційний астеноневротичний синдром; синдром хронічної втоми; лонг-ковід у дітей та підлітків; імунопрофілактика; медична гельмінтологія; інфекційний контроль; антибіотикорезистентність.

Контактна інформація: o.vygovska@nmu.ua

Дорошенко Віталій Олександрович,
д.мед.н., професор

 

У 1977 р. закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1977 по 1978 р. проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» на базі дитячої лікарні міста Ірпінь. Після закінчення інтернатури з 1978 по 1982 р. працював лікарем-педіатром в Іванківській ЦРЛ. З 1982 по 1984 р. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «дитячі інфекційні хвороби» на кафедрі дитячих інфекційних хвороб Київського медичного інституту. З 1984 по 1988 р. працював старшим лаборантом кафедри дитячих інфекційних хвороб, а з 1988 по 2001 р. – асистентом кафедри.

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стан систем гемостазу і фібринолізу при тяжких формах кишкових інфекцій у дітей раннього віку та корекція їх порушень».

У 2001 р. був обраний на посаду доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2004 р. присвоєно звання доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Клініко-патогенетичні особливості сучасної дифтерії у дітей».

З 2008 по 2014 р. декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, а з 2014 р. по теперішній час професор кафедри дитячих інфекційних хвороб.

Член Вченої ради медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Контактна інформація: vdoroshenko50@gmail.com

Камінська Тетяна Миколаївна,
д.мед.н, професор
 

 

У 1981 році закінчила Чернівецький медичний інститут. З 1981 по 2000 рр. Працювала лікарем-педіатром, дільничним лікарем-педіатром, завідувачем педіатричного відділення, головним лікарем Ірпінської дитячої лікарні. 2000-2009 рр. – старший науковий співробітник відділення наукових проблем організації медичної допомоги дітям ДУ «ІПАГ АМН України». З 2009 р. головний лікар Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні. 2009-2014 рр. доцент кафедри, з 2014 по 2020 рр. – асистент, а з 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. На кафедрі відповідає за підготовку лікарів-інтернів.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2016 р. – докторську, має вчене звання старшого наукового співробітника з 2006 р.

Науково-педагогічний стаж 24 роки.

Автор 96 наукових праць, 1 винаходу, співавтор 2 монографій у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 3 методичних рекомендацій, 4 патентів на корисну модель та 2 патентів на винахід. Постійно бере участь як доповідач на з’їздах та щорічних конференціях в Україні та за кордоном.

Проходила стажування: Франція, Париж (2015, 2017 р.), Естонія, Таллінн (2016 р.).

Має державну нагороду «Заслужений лікар України» з 2016 р.

Контактна інформація: kaminska58@ukr.net

Шпак Ірина Володимирівна,
к.мед.н, доцент

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1988 році з відзнакою. З 1989–1990 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. З 1990–1993 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 1993 року займала посаду асистента кафедри. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію. Має науково – педагогічний стаж 22 роки. З 2007 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри. За час роботи на кафедрі проявила себе висококваліфікованим, відповідальним фахівцем і педагогом. На високому науково-методичному рівні проводить практичні заняття зі студентами, творчо працює з підготовки навчально-методичних розробок, читає лекції з окремих розділів дисципліни. З 2013 року відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. Бере активну участь у виконанні науково-дослідної роботи, має 40 друкованих наукових робіт, у тому числі 1 підручник, 1 навчальний посібник, 1 винахід, 1 патент на корисну модель.

Має вищу категорію лікаря-інфекціоніста. Проводить велику лікувальну роботу: є постійним консультантом небоксованого відділення КНП «КМДКІЛ», консультує хворих у різних дитячих стаціонарах міста Києва, є консультантом санавіації в інших регіонах України.

Контактна інформація: Shpak_iv@meta.ua

Корбут Оксана Вікторівна,
к.мед.н, доцент

У 1985 р. закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту з відзнакою. З 1985 по 1988 р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. В 1989 р. обрана на посаду асистента, в травні 2006 р. – на посаду доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб.

В 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічне обгрунтування раціональної терапії антибіотикорезистентного сальмонельозу у дітей раннього віку».

Плідно працює над науковою тематикою кафедри, займається питаннями апітерапії – застосуванням препаратів на основі продуктів бджільництва в педіатричній практиці та інфектології, має 68 опублікованих праць.

Є відповідальною за роботу студентського наукового гуртка кафедри. Стаж науково- педагогічної роботи – 32 роки.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, у повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу в інфекційному та інших відділеннях КНП «ДКЛ № 2», відповідальна за другу клінічну базу кафедри. Консультує хворих у дитячих стаціонарах м. Києва та по лінії санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: Oksana7_Korbut@ukr.net

Євтушенко Віталій Вячеславович,
к.мед.н, доцент

 

Закінчив педіатричний факультет Українського державного медичного університету у 1995 році. З 1995 по 1997 рік проходив інтернатуру з педіатрії та впродовж 1997 – 1999 років працював дільничним педіатром. У 1999 році пройшов цикл спеціалізації з дитячих інфекційних хвороб у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та отримав сертифікат лікаря інфекціоніста дитячого. В тому ж році вступив до клінічної ординатури на кафедру дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, яку закінчив у 2001 році та залишився працювати на посаді старшого лаборанта цієї кафедри. З 2003 року працював на посаді асистента, а з 2016 – доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Стан церебральної гемодинаміки при гострих нейроінфекціях у дітей» за спеціальністю інфекційні хвороби. В 2008 році проходив стажування з дитячих інфекційних хвороб в Австрії (м. Зальцбург).

Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2. Проводить практичні заняття та читає лекції студентам англомовної форми навчання. На кафедрі відповідає за наукову роботу та навчальну роботу зі студентами англомовної форми навчання.

Лікар вищої категорії, проводить лікувально-консультативну роботу на клінічних базах кафедри. Здійснює консультативну допомогу в інших стаціонарах м. Києва за викликом та проводить консультації хворих по санавіації України згідно графіку чергувань. З січня 2014 року був головним позаштатним спеціалістом, а з 2017 року до теперішнього часу – експерт з дитячих інфекційних хвороб Департаменту охорони здоров’я м. Києва, експерт МОЗ з дитячих інфекційних хвороб. З 26.02.2022 мобілізований до лав медичних сил ЗСУ. За високий професіоналізм, бездоганну сумлінну службу і вірність Українському народові та військовій присязі, нагороджений грамотою Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» та почесною відзнакою від ОТУ Суми.

Контактна інформація: mail: evv1972@gmail.com

Палатна Людмила Олександрівна
к.мед.н, доцент

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1980 році з відзнакою. З 1980 по 1981 рр. проходила інтернатуру з дитячих інфекційних хвороб на базі дитячої інфекційної лікарні №12 м. Києва. З 1981 по 1982 рр. працювала лікарем – ординатором, з 1982 по 1984 рр. – у відділенні реанімації лікарем – реаніматологом. З 1984 по 1988 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. З 1988 по 1989 рр. працювала лікарем – ординатором дитячої інфекційної лікарні, з 1989 по 1992 рр. – асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб. З 1992 по 1993 рр. – працювала на кафедрі старшим лаборантом, з 1993 року – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб, з 2004 року – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб. В 1997 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою «Клініко – патогенетичні особливості поєднаної ротавірусно-бактеріальної кишкової інфекції у дітей раннього віку». Має вищу кваліфікаційну категорію, автор 112 наукових друкованих праць у  вітчизняних та зарубіжних виданнях, співавтор 3 підручників та 1 енциклопедичного довідника, 2 навчальних посібників, 1 патенту на винахід. За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю відзначена Подякою Київського міського голови (2004), Почесною грамотою Київського міського голови (2010), Почесною грамотою МОЗ України (2009, 2020).

Секретар Вченої ради медичного факультету №3, член Апробаційної ради за спеціальністю «Педіатрія». На кафедрі відповідає за лікувальну роботу.

Загальний медичний трудовий стаж – 40 років, за спеціальністю «дитячі інфекційні хвороби» – 40 років, науково-педагогічної роботи – 31 рік.

Є консультантом санітарної авіації України, консультантом відділень в КНП «КМДКІЛ». Консультант-експерт комісії МОЗ України з питань  пандемічного грипу (2009 р.), експерт робочої групи Департаменту охорони здоров’я м. Києва по наданню допомоги дітям з хронічними вірусними гепатитами В і С та комісії з імунобіологічних препаратів (2006-2012 рр.).

Відзначена Подякою та Почесною Грамотою Київського міського голови, Почесною Грамотою МОЗ України.

Контактна інформація: doctorluda@ukr.net

Шадрін Валерій Олегович,
к.мед.н, доцент

У 2010 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». З 2010 по 2012 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі, яку закінчив з відзнакою. У 2012 р. вступив до аспірантури, яку закінчив в 2014 році, захистивши кандидатську дисертацію зі спеціальності «Педіатрія» на тему: «Функціональний стан печінки та корекція його порушень у дітей з гострою формою ЕБВ інфекції». З 2010 до 2014 рр. працював старшим лаборантом кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 по 2020 рр.  працював на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб, з січня 2020 року доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення кафедри та АСУ. Загальний педагогічний стаж складає 8 років, загальний лікарський стаж – 11 років. Є автором 26 наукових праць, 3 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листів. В 2019 році пройшов стажування на базі медичного факультету університету Вільнюса, Литва.

У 2021 році присвоєно вчене звання доцент. Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2. Проводить практичні заняття студентам англомовної форми навчання. Основні наукові дослідження присвячені вивченню патології печінки при інфекційних захворюваннях у дітей. Проводить лікувально-консультативну роботу у відділеннях КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», є консультантом з дитячих інфекційних захворювань за викликами обласних центрів екстренної консультативної медичної допомоги.

Контактна інформація: Valera190f116@gmail.com

Воронов Олександр Олександрович
к.мед.н, доцент

Воронов Олександр Олександрович у 1990 році закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту.З 1990 по 1996 рр. працював лікарем анестезіологом в ДКБ №12 м. Києва.З 1996 року обран на посаду асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб.В 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Стан системи гемостазу, центральної та периферичної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами найбільш розповсюджених інфекційних хвороб (нейрон-, респіраторні та гострі кишкові інфекції)» за спеціальністю 14.01.03 – інфекційні хвороби. Є автором понад 40 друкованих наукових праць, у тому числі є співавтором підручника ”Інфекційні хвороби в дітей” (2010 р.).Має авторське свідоцтво на винахід «Спосіб оцінки скоротливої функції серця та центральної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами інфекційних хвороб»Займається лікувально-консультативною роботою на базі КМДКІЛ, є консультантом відділення нейроінфекцій. Стаж науково-педагогічної діяльності – 26 років.Має вищу категорію лікаря – інфекціоніста. Консультує хворих в різних дитячих стаціонарах м. Києва, є консультантом по лінії санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: mail: dok_voronov@ukr.net

Буц Олександра Романівна,
к.мед.н, доцент
 

Буц Олександра Романівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 році, з 1986 по 1987 рік проходила інтернатуру з педіатрії на базі Білоцерківської міської дитячої лікарні. З 1987 по 1992 рік працювала лікарем-педіатром в Білоцерківській міській інфекційній лікарні, а з 1992 по 1996 – лікарем-педіатром в міській дитячій клінічній інфекційній лікарні м. Києва. У 1996 році вступила до клінічної ординатури на кафедру дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету, яку закінчила у 1998 році. З 1998 року працює на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Значення виявлення дифтерійного токсину та стан антитоксичного імунітету при дифтерійній інфекції у дітей» за спеціальністю інфекційні хвороби.

Автор і співавтор 35 наукових робіт. Неодноразовий доповідач на науково-практичних конференціях з міжнародною участю. Проводить майстер-класи з інфекційної патології.

Веде консультативну роботу у відділеннях КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2».

Веде активну громадську діяльність – профорг медичного факультету №3.

Контактна інформація: alexandrabuts@gmail.com

Дмитриєва Олена Анатоліївна,
к.мед.н, асистент

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1988 році. З 1989 по 1992 рік працювала дільничим педіатром. З 1992 по 1994 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 1995 року – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Деякі показники системи цитокінів та гемостазу при гострих кишкових інфекціях у дітей та методи їх корекції».

Загальний стаж роботи – 33 років, педагогічний – 26 роки.

Є автором 33 наукових праць.

Член Всеукраїнської асоціації інфекціоністів та Асоціації педіатрів України.

Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-дитячого інфекціоніста. Проводить консультативну роботу в інфекційному та соматичних відділеннях КНП «КМДКЛ №2».

Є консультантом санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: ldmitrylina@gmail.com

Юхименко Галина Григорівна,
к.мед.н, асистент

Юхименко Г.Г. закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1990 році. 1990-1996 рр. – лікар-педіатр інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні. 1996-1998 рр. – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ. З 1998 по 2001 рік – аспірант вищеназваної кафедри.

З 2001 року і до теперішнього часу – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ.

В 2002 році захистила кандидатську дисертацію, тема роботи – «Особливості гемодинаміки при дифтерійних міокардитах у дітей та можливі підходи до лікування».

Загальний стаж роботи – 30 років, педагогічний – 23 роки.

Є автором 34 наукових праць.

З 2018 року – секретар кафедри.

Член Всеукраїнської асоціації інфекціоністів та Асоціації педіатрів України.

Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-дитячого інфекціоніста. Проводить консультативну роботу в інфекційному та соматичних відділеннях КНП «КМДКЛ №2».

Є консультантом санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: uchimenkoGalina@gmail.com

Кириця Наталія Сергіївна,
к.мед.н, асистент 

 

У 2008 році закінчила медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

З 2008 по 2010 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ, де й проходила інтернатуру за спеціальністю «педіатрія».

З 2010 по 2012 рік закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «педіатрія» на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ.

З 2012 по 2018 рік закінчила аспірантуру на  кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ.

З 2017 року по теперішній час працює асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. Викладає студентам з англомовною формою навчання. Сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2.

Загальний педагогічний стаж складає 10 років, загальний лікарський стаж – 14 років.

В 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми «Астенічний синдром у дітей з інфекційним мононуклеозом. Діагностика та лікування».

З 2019 року є членом Європейської спілки педіатрів-інфекціоністів (ESPID). З 2022 року – член Асоціації педіатрів України.

Секретар проблемної комісії зі спеціальності «Інфекційні та паразитарні хвороби» МОЗ та НАМН України.

В 2021 році пройшла стажування в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Польща) за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології». В 2022 році –в Collegium Civitas (Польща, Варшава) «Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective»

Автор і співавтор 40 друкованих наукових робіт (вітчизняні, міжнародні видання та видання включені до наукометричних баз Web of Science), 1 патенту України на корисну модель, доповідач на наукових конференціях з міжнародною участю.

Проводить лікувальну і консультативну роботу у відділеннях КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», вул. Дегтярівська, 23 та є керівником відділу інфекційного контролю, консультантом з дитячих інфекційних захворювань за викликами обласних центрів екстреної консультативної медичної допомоги.

Контактна інформація: dr.tashakyrytsia@gmail.com

Марков Артем Ігорович,

PhD, асистент

 

У 2012 році закінчив медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». Брав активну участь у науковому житті університету: з 2010 р. по 2012 р. був членом студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, з 2010 року був членом гуртка на кафедрі дитячих інфекційних хвороб.

З 2012 р. по 2014 р. навчався в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія», а саме: очний цикл – на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця, заочний цикл – на базі Київської міської клінічної лікарні №2.

У 2014 р. був зарахований до клінічної ординатури за спеціальністю «педіатрія» на кафедру дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця. На кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О.Богомольця з 2014 р. по 2016 р. проходив інтернатуру, а з 2016 р. по 2020 р. – аспірантуру за спеціальністю «дитячі інфекційні хвороби».

З 2021 року є членом Європейської спілки педіатрів-інфекціоністів (ESPID).

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі медицини на тему «Ураження шлунково-кишкового тракту у дітей з інфекційними захворюваннями нервової системи».

Автор та співавтор 27 наукових друкованих праць в галузі педіатрії та інфекційних хвороб, 1 патенту України на корисну модель, доповідач на наукових конференціях з міжнародною участю.

Контактна інформація: a.markov29@gmail.com

Серякова Ірина Юріївна,

асистент

 

У 2018 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2018 по 2020рр. навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія» на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2018 по 2020рр. працювала старшим лаборантом кафедри дитячих інфекційних хвороб.

З 2020 року працює асистентом вищезгаданої кафедри.

З 2021 року навчається в аспірантурі на здобуття ступеню доктора філософії. Тема дисертаційної роботи «Клініко-лабораторні маркери ураження нервової системи при Covid-19 у дітей».

Є головою педіатричного відділу Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця. Бере активну участь у науковій діяльності кафедри, є автором та співавтором 40 наукових праць. Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.
Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2 (Cambridge English Language Assessment).

З 2022 року є членом Європейської спілки педіатрів-інфекціоністів (ESPID).

Проводить лікувально-консультативну роботу у відділеннях КНП «Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні».

Контактна інформація: ikovaliukh@ukr.net

Фоменко Даря Сергіївна, 

старший лаборант кафедри

 

У 2020 році закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». З 1 серпня 2020 року проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія» в ІПО НМУ імені О. О. Богомольця.

Має 4 друковані роботи. Неодноразовий доповідач на науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених. Активно приймає участь у громадській діяльності факультету. Займала посаду заступника голови студентської ради впродовж двох років, займалась волонтерською діяльністю, була організатором майстер-класів, лекцій.