НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Співробітники кафедри

Крамарьов Сергій Олександрович (нар. 12.04.54 р.)

д.м.н (1991), професор (1993),
зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб (1994),
Заслужений лікар України (2004)

 

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1977 році з відзнакою. З 1977 р. по 1979 р. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб, з 1979 по 1989 р. – асистент цієї ж кафедри, з 1989 по 1993 р. – доцент, з 1993 по 1994 р. професор кафедри, з 1994 р. по теперішній час – зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ.У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: “ Клініко-патогенетичне значення деяких біологічно активних речовин та системи гемостазу при гострих кишкових інфекціях у дітей раннього віку”.Автор та співавтор 309 наукових праць, 3 підручників для студентів вищих медичних навчальних закладів Ш- IY рівня акредитації, 9 навчальних посібників, 2 монографій, довідника для лікарів, 15 методичних рекомендацій для лікарів та лікарів-інтернів, 18 патентів на винаходи. Під його керівництвом підготовлено 4 доктора та 13 кандидатів медичних наук.Крамарьов С.О. – працював з 1992 р. по 2010 р. Головним спеціалістом МОЗ із спеціальності «дитячі інфекційні хвороби», голова комісії при МОЗ України з заключної оцінки випадків в”ялих паралічів, під його редакцією підготовлені та впроваджені в Україні Стандарти надання медичної допомоги дітям з інфекційними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, підготовлені Протоколи діагностики та лікування інфекційних хвороб у дорослих та дітей.С.О. Крамарьов є членом комісії по створенню наказів МОЗ України з інфекційних хвороб. За завданнями МОЗ України Крамарьов С.О. неодноразово очолював комісії по ліквідації спалахів інфекційних хвороб серед дітей в регіонах України, приймав активну участь у ліквідації епідемії дифтерії, холери в 90-х роках минулого століття, у підготовці сертифікації України, як території вільної від поліомієліту. Неодноразово у 2009 р. виїжджав у регіони України для надання консультативної та методичної допомоги хворим на пандемічний грип.С.О. Крамарьов експерт ВАК України із наукових спеціальностей „педіатрія” та „інфекційні хвороби”, голова проблемної комісії НАМН та МОЗ України «Інфекційні та паразитарні хвороби», член президії асоціації інфекціоністів України, член спеціалізованої вченої ради із спеціальності ”Педіатрія”, Вченої ради МОЗ України, член редколегії 6 науково-медичних журналів.

Виговська Оксана Валентинівна

д.мед.н., професор

 

Виговська Оксана Валентинівна закінчила з відзнакою Український Державний медичний університет ім. О.О. Богомольця в 1995 році. В 1995-97 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб, в 1997-2002 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб за спеціальністю «Педіатрія». З 2003 р. – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб, з 2014 р. – доцент цієї ж кафедри, з 2015 р. – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб. З 01.09.2015 р. по теперішній час – декан медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Клініко-патогенетична роль порушень показників клітинної ланки гемостазу при дифтерії у дітей». У 2015 р. захистила докторську дисертацію «Епштейн-Барр вірусна інфекція у дітей: патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування». У 2016 р. присвоєно вчене звання «доцент», у 2020 р. – «професор» кафедри дитячих інфекційних хвороб. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби». Є науковим консультантом студентського наукового гуртка кафедри дитячих інфекційних хвороб. Проводить практичні заняття зі студентами 5, 6 курсів в тому числі з англомовними студентами та читає лекції студентам українською та англійською мовами. Є експертом Національного фонду досліджень України, членом асоціації інфекціоністів України, педіатрів України, Евро-Азійської асоціації інфекціоністів та дитячих інфекціоністів, Європейської асоціації педіатрів-інфекціоністів (ESPID), членом редколегії наукових фахових журналів «Медична наука України», «Актуальна інфектологія».  Є автором та співавтором 297 друкованих праць у вітчизняних та іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з них 6 – публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, 23 патентів України на корисну модель. Індекс Гірша за Scopus -2, за Google Scholar – 8. Вільно володіє англійською мовою. Гарант ОПП 228 «Педіатрія», голова Вченої ради медичного факультету №3, член Вченої ради та КТК Університету. Пройшла стажування в University of Washington, Сієтл, Вашингтон, США (2015 р.). Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.

Основні напрямки роботи: герпесвірусні інфекції; діти із повторними епізодами респіраторних інфекцій; пробіотикотерапія; вірусні та бактеріальні інфекції у дітей; тривалі фебрилитети, субфебрилитети невстановленої етіології; постінфекційний астеноневротичний синдром; синдром хронічної втоми; лонг-ковід у дітей та підлітків; імунопрофілактика; медична гельмінтологія; інфекційний контроль; антибіотикорезистентність.

Дорошенко Віталій Олександрович,
д.мед.н., професор

 

У 1977 р. закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1977 по 1978 р. проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» на базі дитячої лікарні міста Ірпінь. Після закінчення інтернатури з 1978 по 1982 р. працював лікарем-педіатром в Іванківській ЦРЛ. З 1982 по 1984 р. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «дитячі інфекційні хвороби» на кафедрі дитячих інфекційних хвороб Київського медичного інституту. З 1984 по 1988 р. працював старшим лаборантом кафедри дитячих інфекційних хвороб, а з 1988 по 2001 р. – асистентом кафедри.У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стан систем гемостазу і фібринолізу при тяжких формах кишкових інфекцій у дітей раннього віку та корекція їх порушень».У 2001 р. був обраний на посаду доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.У 2004 р. присвоєно звання доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб.У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Клініко-патогенетичні особливості сучасної дифтерії у дітей».З 2008 по 2014 р. декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, а з 2014 р. по теперішній час професор кафедри дитячих інфекційних хвороб.Член Вченої ради медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.Контактна інформація: vdoroshenko50@gmail.com

Шпак Ірина Володимирівна
к.мед.н, доцент

 

 

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1988 році з відзнакою. З 1989–1990 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. З 1990–1993 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 1993 року займала посаду асистента кафедри. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію. Має науково – педагогічний стаж 22 роки.З 2007 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри.За час роботи на кафедрі проявила себе висококваліфікованим, відповідальним фахівцем і педагогом. На високому науково-методичному рівні проводить практичні заняття зі студентами, творчо працює з підготовки навчально-методичних розробок, читає лекції з окремих розділів дисципліни.З 2013 року відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. Бере активну участь у виконанні науково-дослідної роботи, має 40 друкованих наукових робіт, у тому числі 1 підручник, 1 навчальний посібник, 1 винахід, 1 патент на корисну модель.Має вищу категорію лікаря-інфекціоніста. Проводить велику лікувальну роботу: є постійним консультантом небоксованого відділення КНП «КМДКІЛ», консультує хворих у різних дитячих стаціонарах міста Києва, є консультантом санавіації в інших регіонах України.Контактна інформація: Shpak_iv@meta.ua

Камінська Тетяна Миколаївна,
д.мед.н, доцент
 

 

У 1981 році закінчилаЧернівецький медичний інститут. З 1981 по 2000 рр. Працювала лікарем-педіатром, дільничним лікарем-педіатром, завідувачем педіатричного відділення, головним лікарем Ірпінської дитячої лікарні. 2000-2009 рр. – старший науковий співробітник відділення наукових проблем організації медичної допомоги дітям ДУ «ІПАГ АМН України». З 2009 р. головний лікар Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні. 2009-2014 рр. доцент кафедри, з 2014 по 2020 рр.– асистент, а з 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. На кафедрі відповідає за підготовку лікарів-інтернів.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2016 р. – докторську, має вчене звання старшого наукового співробітника з 2006 р.

Науково-педагогічний стаж 24 роки.

Автор 96 наукових праць, 1 винаходу, співавтор 2 монографій у наукометричних базах даних Scopusта WebofScience, 3 методичних рекомендацій, 4 патентів на корисну модель та 2 патентів на винахід. Постійно бере участь як доповідач на з’їздах та щорічних конференціях в Україні та за кордоном.

Проходила стажування: Франція, Париж (2015, 2017 р.), Естонія, Таллінн (2016 р.).

Має державну нагороду «Заслужений лікар України» з 2016 р.

Контактна інформація: kaminska58@ukr.net

Палатна Людмила Олександрівна
к.мед.н, доцент
 

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1980 році з відзнакою. З 1980 по 1981 рр. проходила інтернатуру з дитячих інфекційних хвороб на базі дитячої інфекційної лікарні №12 м. Києва. З 1981 по 1982 рр. працювала лікарем – ординатором, з 1982 по 1984 рр. – у відділенні реанімації лікарем – реаніматологом.З 1984 по 1988 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. З 1988 по 1989 рр. працювала лікарем – ординатором дитячої інфекційної лікарні, з 1989 по 1992 рр. – асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб. З 1992 по 1993 рр. – працювала на кафедрі старшим лаборантом, з 1993 року – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб, з 2004 року – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб.В 1997 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою «Клініко – патогенетичні особливості поєднаної ротавірусно-бактеріальної кишкової інфекції у дітей раннього віку».Має вищу кваліфікаційну категорію, автор 112 наукових друкованих праць у  вітчизняних та зарубіжних виданнях, співавтор 3 підручників та 1енциклопедичного довідника, 2 навчальних посібників,1 патенту на винахід. За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю відзначена Подякою Київського міського голови (2004),Почесною грамотою Київського міського голови(2010), Почесною грамотою МОЗ України (2009,2020).

Секретар Вченої ради медичного факультету №3, член Апробаційної ради за спеціальністю «Педіатрія». На кафедрі відповідає за лікувальну роботу.

Загальний медичний трудовий стаж – 40 років, за спеціальністю «дитячі інфекційні хвороби» – 40 років, науково-педагогічної роботи – 31 рік.

Є консультантом санітарної авіації України, консультантом відділень в КНП «КМДКІЛ».Консультант-експерт комісії МОЗ України з питань  пандемічного грипу (2009р.), експерт робочої групи Департаменту охорони здоров’я м.Києва по наданню допомоги дітям з хронічними вірусними гепатитами В і С та комісії з імунобіологічних препаратів(2006-2012 рр.).

Відзначена Подякою та Почесною Грамотою Київського міського голови, Почесною Грамотою МОЗ України.

Контактна інформація: doctorluda@ukr.net

Корбут Оксана Вікторівна
к.мед.н, доцент
 

У 1985 р. закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту з відзнакою. З 1985 по 1988 р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. В 1989 р. обрана на посаду асистента, в травні 2006 р. – на посаду доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб.В 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічне обгрунтування раціональної терапії антибіотикорезистентного сальмонельозу у дітей раннього віку».Плідно працює над науковою тематикою кафедри, займається питаннями апітерапії – застосуванням препаратів на основі продуктів бджільництва в педіатричній практиці та інфектології, має 68 опублікованих праць.Є відповідальною за роботу студентського наукового гуртка кафедри. Стаж науково- педагогічної роботи – 32 роки.Лікар вищої кваліфікаційної категорії, у повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу в інфекційному та інших відділеннях КНП «ДКЛ № 2», відповідальна за другу клінічну базу кафедри. Консультує хворих у дитячих стаціонарах м. Києва та по лінії санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: Oksana7_Korbut@ukr.net

Євтушенко Віталій Вячеславович,
к.мед.н, доцент
 

Закінчив педіатричний факультет Українського державного медичного університету у 1995 році. З 1995 по 1997 рік проходив інтернатуру з педіатрії та впродовж 1997 – 1999 років працював дільничним педіатром. У 1999 році пройшов цикл спеціалізації з дитячих інфекційних хвороб у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та отримав сертифікат лікаря інфекціоніста дитячого. В тому ж році вступив до клінічної ординатури на кафедру дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, яку закінчив у 2001 році та залишився працювати на посаді старшого лаборанта цієї кафедри. З 2003 року працював на посаді асистента, а з 2016 – доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця.У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Стан церебральної гемодинаміки при гострих нейроінфекціях у дітей» за спеціальністю інфекційні хвороби. В 2008 році проходив стажування з дитячих інфекційних хвороб в Австрії (м. Зальцбург).Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2. Проводить практичні заняття та читає лекції студентам англомовної форми навчання. На кафедрі відповідає за наукову роботу та навчальну роботу зі студентами англомовної форми навчання.Лікар вищої категорії, проводить лікувально-консультативну роботу на клінічних базах кафедри. Здійснює консультативну допомогу в інших стаціонарах м. Києва за викликом та проводить консультації хворих по санавіації України згідно графіку чергувань. З січня 2014 року був головним позаштатним спеціалістом, а з 2017 року до теперішнього часу – експерт з дитячих інфекційних хвороб Департаменту охорони здоров’я м.Києва, експерт МОЗ з дитячих інфекційних хвороб.

Контактна інформація: mail: evv1972@gmail.com

Воронов Олександр Олександрович,
к.мед.н, доцент
 

Воронов Олександр Олександрович у 1990 році закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту.З 1990 по 1996 рр. працював лікарем анестезіологом в ДКБ №12 м. Києва.З 1996 року обран на посаду асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб.В 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Стан системи гемостазу, центральної та периферичної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами найбільш розповсюджених інфекційних хвороб (нейрон-, респіраторні та гострі кишкові інфекції)» за спеціальністю 14.01.03 – інфекційні хвороби. Є автором понад 40 друкованих наукових праць, у тому числі є співавтором підручника ”Інфекційні хвороби в дітей” (2010 р.).Має авторське свідоцтво на винахід «Спосіб оцінки скоротливої функції серця та центральної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами інфекційних хвороб»Займається лікувально-консультативною роботою на базі КМДКІЛ, є консультантом відділення нейроінфекцій. Стаж науково-педагогічної діяльності – 26 років.Має вищу категорію лікаря – інфекціоніста. Консультує хворих в різних дитячих стаціонарах м. Києва, є консультантом по лінії санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: mail: dok_voronov@ukr.net

Буц Олександра Романівна,
к.мед.н, доцент
 

Буц Олександра Романівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 році, з 1986 по 1987 рік проходила інтернатуру з педіатрії на базі Білоцерківської міської дитячої лікарні. З 1987 по 1992 рік працювала лікарем-педіатром в Білоцерківській міській інфекційній лікарні, а з 1992 по 1996 – лікарем-педіатром в міській дитячій клінічній інфекційній лікарні м. Києва. У 1996 році вступила до клінічної ординатури на кафедру дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету, яку закінчила у 1998 році. З 1998 року працює на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету.У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Значення виявлення дифтерійного токсину та стан антитоксичного імунітету при дифтерійній інфекції у дітей» за спеціальністю інфекційні хвороби.Автор і співавтор 35 наукових робіт. Неодноразовий    доповідач на науково-практичних конференціях з міжнародною участю. Проводить майстер-класи з інфекційної патології.Веде консультативну роботу у відділеннях КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2».Веде активну громадську діяльність – профорг медичного факультету №3.

Контактна інформація: alexandrabuts@gmail.com

Шадрін Валерій Олегович,
к.мед.н, доцент
 

У 2010 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». З 2010 по 2012 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі, яку закінчив з відзнакою. У 2012 р. вступив до аспірантури, яку закінчив в 2014 році, захистивши кандидатську дисертацію зі спеціальності «Педіатрія» на тему: «Функціональний стан печінки та корекція його порушень у дітей з гострою формою ЕБВ інфекції». З 2010 до 2014 рр. працював старшим лаборантом кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 по 2020 рр.  працював на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб, з січня 2020 року доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення кафедри та АСУ. Загальний педагогічний стаж складає 7 років, загальний лікарський стаж – 11 років. Є автором 24 наукових праць, 3 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листів. В 2019 році пройшов стажування на базі медичного факультету університету Вільнюса, Литва. Проводить практичні заняття студентам англомовної форми навчання.Основні наукові дослідження присвячені вивченню патології печінки при інфекційних захворюваннях у дітей. Проводить лікувально-консультативну роботу у відділеннях КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», є консультантом з дитячих інфекційних захворювань за викликами обласних центрів екстренної консультативної медичної допомоги.

Контактна інформація: Valera190f116@gmail.com

Дмитриєва Олена Анатоліївна,
к.мед.н, асистент
 

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1988 році. З 1989 по 1992 рік працювала дільничим педіатром. З 1992 по 1994 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 1995 року – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Деякі показники системи цитокінів та гемостазу при гострих кишкових інфекціях у дітей та методи їх корекції».Загальний стаж роботи – 33 років, педагогічний – 26 роки.Є автором 33 наукових праць.Член Всеукраїнської асоціації інфекціоністів та Асоціації педіатрів України.Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-дитячого інфекціоніста. Проводить консультативну роботу в інфекційному та соматичних відділеннях КНП «КМДКЛ №2». Є консультантом санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: ldmitrylina@gmail.com

Юхименко Галина Григорівна,
к.мед.н, асистент
 

Юхименко Г.Г. закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1990 році. 1990-1996рр. – лікар-педіатр інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні. 1996-1998рр. – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ. З 1998 по 2001 рік – аспірант вищеназваної кафедри.З 2001 року і до теперішнього часу – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ.В 2002 році захистила кандидатську дисертацію, тема роботи – «Особливості гемодинаміки при дифтерійних міокардитах у дітей та можливі підходи до лікування».Загальний стаж роботи – 30 років, педагогічний – 23 роки.Є автором 34 наукових праць.З 2018 року – секретар кафедри.Член Всеукраїнської асоціації інфекціоністів та Асоціації педіатрів України.Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-дитячого інфекціоніста. Проводить консультативну роботу в інфекційному та соматичних відділеннях КНП «КМДКЛ №2». Є консультантом санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: uchimenkoGalina@gmail.com

Кириця Наталія Сергіївна, 

к.мед.н, асистент

 

У 2008 році закінчила медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

З 2008 по 2010 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ, де й проходила інтернатуру за спеціальністю «педіатрія».

З 2010 по 2012 рік закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «педіатрія» на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ.

З 2012 по 2018 рік закінчила аспірантуру на  кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ.

З 2017 року по теперішній час працює асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.Викладає студентам з англомовною формою навчання.

Загальний педагогічний стаж складає 9 років, загальний лікарський стаж – 13 років.

В 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми «Астенічний синдром у дітей з інфекційним мононуклеозом. Діагностика та лікування».

З 2019 року є членом Європейської спілки педіатрів-інфекціоністів (ESPID).

Секретар проблемної комісії зі спеціальності «Інфекційні та паразитарні хвороби» МОЗ та НАМН України.

Автор і співавтор 30 друкованих наукових робіт, 1 патенту України на корисну модель, доповідач на наукових конференціях з міжнародною участю.

Проводить лікувальну і консультативну роботу у відділеннях КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», вул. Дегтярівська, 23 та є консультантом з дитячих інфекційних захворювань за викликами обласних центрів екстренної консультативної медичної допомоги.

Контактна інформація: dr.tashakyrytsia@gmail.com

Закордонець Людмила Владиславівна,
к.мед.н, асистент
 

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Національного медичного університету в 1997 році. З 1997 по 1998 роки проходила інтернатуру з фаху дитячі інфекційні хвороби при КМАПО. З 1998 по 2000 роки навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. З 2000 року по 2003 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ. З грудня 2003 року працює асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету.У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наслідки гнійних менінгітів у дітей». Автор і співавтор 56 наукових робіт, 1 методичних рекомендацій, 1 монографії. Має чотири авторських свідоцтва на винахід.У 2015 році затвердила тему докторської дисертації на тему: «Антибіотик-асоційовані діареї у дітей: патогенетичні механізми розвитку та методи корекції».Науково-педагогічний стаж роботи – 24 роки.Є членом Всеукраїнської Асоціації Інфекціоністів (ВАІ) та ГО «Асоціація амбулаторної медицини».

Контактна інформація: lzakordonets2@gmail.com

Серякова Ірина Юріївна,

асистент

 

У 2018 році закінчилаНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2018 по 2020рр.навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія» на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 2018 по 2020рр. працювала старшим лаборантом кафедри дитячих інфекційних хвороб.

З 2020 року працює асистентом вищезгаданої кафедри.

Є головою педіатричноговідділуТовариствамолодихвчених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2021 році планує вступ до аспірантури. Науковий напрям роботи- дослідження неврологічних ускладнень у дітей з інфекційною патологією.

Автор та співавтор 19 наукових праць та 3 науково-дослідних робіт.

Контактна інформація: ikovaliukh@ukr.net

 

Марков Артем Ігорович,

PhD, асистент

 

У 2012 році закінчив медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». Брав активну участь у науковому житті університету: з 2010 р. по 2012 р. був членом студентського наукового товариства імені О.А.Киселя, з 2010 року був членом гуртка на кафедрі дитячих інфекційних хвороб.

З 2012 р. по 2014 р. навчався в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія», а саме: очний цикл – на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця, заочний цикл – на базі Київської міської клінічної лікарні №2.

У 2014 р. був зарахований до клінічної ординатури за спеціальністю «педіатрія» на кафедру дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О.Богомольця. На кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О.Богомольця з 2014 р. по 2016 р. проходив інтернатуру, а з 2016 р. по 2020 р. – аспірантуру за спеціальністю «дитячі інфекційні хвороби».

З 2021 року є членом Європейської спілки педіатрів-інфекціоністів (ESPID).

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі медицинина тему «Ураження шлунково-кишкового тракту у дітей з інфекційними захворюваннями нервової системи».

Автор та співавтор27 наукових друкованих праць в галузі педіатрії та інфекційних хвороб, 1 патенту України на корисну модель, доповідач на наукових конференціях з міжнародною участю.

Контактна інформація: a.markov29@gmail.com

Гречуха Євгеній Олегович,

старший лаборант

У 2018 році закінчив третій медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З того ж року працює старшим лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ, де й проходив інтернатуру за спеціальністю «педіатрія».
Зі студентських років активно займається науковою діяльністю. Є переможцем II грантової конференції студентських наукових робіт (“Біоплівпоутворення при інфекціях нижніх сечових шляхів у дітей”), Всеукраїнського медичного турніру (в 2018 та 2019 роках). Був активним учасником наукового гуртку кафедри дитячих інфекційних хвороб, патофізіології, Педіатрії №4, а також старостою наукового гуртку кафедри клінічної імунології.

Автор і співавтор 20 друкованих робіт. Неодноразово брав участь з доповідями та виступами на міжнародних конференціях, в т.ч. США (45-th RemingtonWinterCourseinInfectiousDiseases), Канаді (IFIC\IPAC 2019), Великій Британії (18-th ESCMID SummerSchool). З 2017 року є членом Європейської спілки дитячих інфекціоністів (ESPID); 2018 – Європейської спілки клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ESCMID), в якій є членом комітету вивчення вакцин. З 2019 року є національним представником в комітеті молоді Європейської Академії Педіатрії (EAP) та робочої групи з вакцинації.

З 2020 року є резидентом програми Інтервенційна Епідеміологічна Служба (розроблена Центром громадського здоров’я МОЗ України та Центром контролю та профілактики інфекційних захворювань США). За сумісництвом є головою відділу імунопрофілактики в Київському міському Центрі Громадського Здоров’я.
Контактна інформація: y.grechukha@uaps.org.ua

Фоменко Даря Сергіївна, 

старший лаборант кафедри

 

У 2020 році закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». З 1 серпня 2020 року проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія» в ІПО НМУ імені О. О. Богомольця.

Має 4 друковані роботи. Неодноразовий доповідач на науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених. Активно приймає участь у громадській діяльності факультету. Займала посаду заступника голови студентської ради впродовж двох років, займалась волонтерською діяльністю, була організатором майстер-класів, лекцій.