Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Лікувально-консультативна робота

Відповідальний за лікувальну роботу (ПІБ, робочий, мобільний телефони)

Палатна Людмила Олександрівна 098-427-22-69, 066-351-56-35.

 

Кількість ставок професорсько-викладацького складу згідно штатного розкладу 21,5

Професор – 2,5

Доценти – 7

Асистенти – 12

 

Кількість фізичних осіб, які працюють  20

 

Підвищення кваліфікації співробітників кафедри

 

Список співробітників кафедри із зазначенням лікарської категорії, датою та номером сертифікату* про присвоєння (підтвердження) лікарської категорії, контактних телефонів.

(окремо для сумісників за тією ж формою).

ПІБ

(повністю)

дата народ-ження Посада наук. ступінь, вчене звання стаж роботи за спеціальністю (в т.ч. на кафедрі) лікарська категорія, (№ сертифікату, термін дії)
1 Крамарьов Сергій Олександрович 12.04.1954 Професор д.мед.н.,
проф.
46 вища, № 4439 до 06.05.2026
 

2

Дорошенко Віталій Олександрович 24.01.1950 Професор д.мед.н.,
проф.
46 вища, № 8371 до 06.05.2026
3 Виговська Оксана Валентинівна 02.12.1971 Професор проф, д.мед.н. 28 вища, № 4443 до 06.05.2026
4 Палатна Людмила Олександрівна 16.06.1957 Доцент к.мед.н., доцент 43 вища, № 4441 до 06.05.2026
5 Корбут
Оксана
Вікторівна
14.12.1961 Доцент к.мед.н., доцент 37 вища, №3566 до 10.12.2024
6 Шпак Ірина Володимирівна 22.08.1964 Доцент к.мед.н., доцент 34 вища №3567 до 10.12.2024
7 Дмитрієва Олена Анатоліївна 07.12.1962 Асистент асистент, к.мед.н. 30 Вища, №3569 до 10.12.2024
8 Євтушенко Віталій В’ячеславович 09.05.1971 Доцент доцент, к.мед.н. 22 вища, № 4442 до 06.05.2026
9 Шадрін Валерій Олегович 20.03.1987 Доцент доцент
к.мед.н
6(дит. Інф) 8(педіатрія)

 

№11242 26.06.2022р.

№13832 13.04.2024

10 Кириця Наталія Сергіївна 28.04.1985 Асистент Асистент, к. мед. н. 9(педіатрія) 6(дит інф) №11240 26.06.2022р
11 Воронов Олександр Олександрович 18.03.1962 Доцент асистент, к.мед.н. 29 вища, № 4440 до 06.05.2026
12 Юхименко Галина Григорівна 16.11.1966 Асистент асистент, к.мед.н. 29 вища, №3571 до 10.12.2024
13 Буц Олександра Романівна 24.08.1963 Доцент асистент, к.мед.н. 32 Вища, №3565 до 10.12.2024
14 Серякова Ірина Юріївна 16.04.1995 Асистент асистент 3 №Д2021024 до 23.09.2025
15 Марков Артем Ігорович 29.11.1988 Асистент, Асистент, к. мед. н. 9 №11244

26.06.2022

 

 

 

Сумісники:

 

ПІБ (повністю) дата народ-ження Посада наук. ступінь, вчене звання стаж роботи за спеціальністю (в т.ч. на кафедрі) лікарська категорія, (№ сертифікату, термін дії)
1 Камінська Тетяна Миколаївна 14.10.1958 Доцент професор, д.мед.н. 39 Вища, №80

03.04.2022

3 Виговська Оксана Валентинівна 02.12.1971 професор професор, д.мед.н. 28 вища, №4443 до 06.05.2026

 

* якщо не зазначено номер сертифікату та термін дії категорію враховано не буде!

 

 

Список співробітників кафедри, які планують приймати участь у заходах безперервної професійної медичної освіти в України та за кордоном в 2023 році.

ПІБ тема (спеціальність) Країна, місто Тривалість

(дати)

1. Крамарьов Сергій Олександрович Лідерство та управління в охороні здоров’я в умовах сучасних викликів Україна, Київ 06.02. – 17.03.2023р
2. Дорошенко Віталій Олександрович Лідерство та управління в охороні здоров’я в умовах сучасних викликів Україна, Київ 06.02. – 17.03.2023р
3 Виговська Оксана Валентинівна Основи надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях Україна, Київ 03.04. – 28.04.2023р
4 Палатна Людмила Олександрівна Лідерство та управління в охороні здоров’я в умовах сучасних викликів Україна, Київ 06.02. – 17.03.2023р
5 Корбут Оксана Вікторівна Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 13.03. – 07.04.2023р
6 Шпак Ірина Володимирівна Лідерство та управління в охороні здоров’я в умовах сучасних викликів Україна, Київ 06.02. – 17.03.2023р
7 Дмитрієва Олена Анатоліївна Актуальні питання клінічної фармакології в  сучасній гастроентерології Україна, Київ 03.04 – 28.04.23р
8 Євтушенко Віталій В’ячеславович Основи надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях Україна, Київ 06.02. – 03.03.2023р
9 Шадрін Валерій Олегович Лідерство та управління в охороні здоров’я в умовах сучасних викликів Україна, Київ 06.02. – 17.03.2023р
10 Кириця Наталія Сергіївна Лідерство та управління в охороні здоров’я в умовах сучасних викликів Україна, Київ 06.02. – 17.03.2023р
11 Воронов Олександр Олександрович Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 13.03. – 07.04.2023р
12 Юхименко Галина Григорівна Актуальні питання клінічної фармакології в  сучасній гастроентерології Україна, Київ 03.04 – 28.04.23р
13 Буц Олександра Романівна Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 13.03. – 07.04.2023р
14 Серякова Ірина Юріївна Лідерство та управління в охороні здоров’я в умовах сучасних викликів Україна, Київ 06.02. – 17.03.2023р

 

 

 Підвищення кваліфікації співробітників кафедри в 2022 році (прізвище, дата, місце)*

ПІБ тема (спеціальність) Країна, місто Тривалість

(дати)

1. Крамарьов Сергій Олександрович СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) ТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМ Україна, Київ 04.10 – 29.10.2022р
2. Дорошенко Віталій Олександрович СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) ТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМ Україна, Київ 04.10 – 29.10.2022р
3 Виговська Оксана Валентинівна СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) ТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМ Україна, Київ 04.10 – 29.10.2022р
4 Палатна Людмила Олександрівна Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 14.03.  08.04.2022р
5 Корбут Оксана Вікторівна СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) ТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМ Україна, Київ 04.10 – 29.10.2022р
6 Шпак Ірина Володимирівна Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 14.03.  08.04.2022р
7 Дмитрієва Олена Анатоліївна Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 14.03.  08.04.2022р
8 Євтушенко Віталій В’ячеславович СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) ТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМ Україна, Київ 04.10 – 29.10.2022р
9 Шадрін Валерій Олегович Актуальні питання клінічної фармакології в  сучасній гастроентерології Україна, Київ 04.04 – 29.04.2022р.
10 Кириця Наталія Сергіївна Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 14.03.  08.04.2022р
11 Воронов Олександр Олександрович Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 14.03.  08.04.2022р
12 Юхименко Галина Григорівна Актуальні питання клінічної фармакології в  сучасній гастроентерології Україна, Київ 04.04 – 29.04.2022
13 Буц Олександра Романівна Актуальні питання клінічної фармакології в  сучасній гастроентерології Україна, Київ 04.04 – 29.04.2022р
14 Серякова Ірина Юріївна Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Україна, Київ 14.03.  08.04.2022р

 *  спеціалізація, ТУ, стажування, майстерклас а не участь в роботі науково-практичної конференції!

 

Основна клінічна база кафедри (назва ЛПЗ, відділення).  

Кількість клінічних баз  –  2:

 

КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», вул. Дегтярівська ,23

(100 ліжок), тел.483-38-41

 

 

Адреса клінічної бази:

КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», вул. Дегтярівська ,23 (100 ліжок), тел.483-38-41

 

Інформація про адміністрацію ЛПЗ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛПЗ
ПОСАДА ПІБ (повністю) Телефон
Директор Д.мед.н, професор, Заслужений лікар України, Камінська Т.М. (044) 483-71-31
Приймальня директора І.В. Жукова (044) 483-38-41
Заступник директора з медичних питань Цимбаленко А.М. (044) 483-00-87
Заступник директора. Начальник відділу з інформаційно-аналітичної роботи Мошак Т.Л. (044) 483 -75-63

 

Загальна кількість ліжок в КНП «КМДКІЛ» – 100, з них

__100___ інфекційного профілю

 

Перелік відділень КНП «КМДКІЛ», на базі якого розташована клінічна база

Назва відділення К-сть ліжок ПІБ завідувача відділенням Телефон
І інфекційне боксоване відділення 32 Головач О.В.
з 01.09.2022 Карпюк Н.М.
(044)4837484
ІІ інфекційне небоксоване відділення 32(3) ВАІТ Чемеркіна Н.В.
З 01.09.2022 Савіна О.В.
(044)4837472
ІІІ інфекційне небоксоване відділення 30 Большакова Л.А.
З 01.09.2022 Храпко Л.В.
(044)4837463
Відділення реанімації 6 Рязанських А.О. (044)4837455

  

 

Інші клінічні бази:

 

Інфекційне відділення КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня 2», вул. О. Навої,2

(80 ліжок). тел.540-96-36

 

Описание: F:\дкб2.jpg

 

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ЛПЗ

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня 2

ПОСАДА ПІБ (повністю) Телефон
Директор Перевезенцев А.С. (044) 201-37-01
Приймальня директора (044) 540-96-64
Заступник директора  з медичних питань Воронюк Л.М. ( 044) 201-37-19
Відділ статистики Дюденко Н.В.

 

Загальна кількість ліжок в інфекційних відділеннях КНП «ДКЛ №2» – 80, з них

__80___ інфекційного профілю

 

Перелік інфекційних відділень КНП «ДКЛ №2», на базі якого розташована клінічна база

Назва відділення К-сть ліжок ПІБ завідувача відділенням Телефон
І інфекційне відділення 40 Бойченко Л.І. (044)2013768
ІІ інфекційне відділення 40 Євтушенко О.М. (044)2013768

  

 

Наявність угоди про співпрацю з ЛПЗ

Наявність угоди початок дії угоди кінець дії угоди
КНП «КМДКІЛ» 02.01.2019 р. 31.01.2024 р.
КНП «ДКЛ № 2» 02.01.2019 р. 31.01. 2024 р.

* при наявності двох та більше клінічних баз, пункти 7-14 слід заповнювати на кожну клінічну базу окремо.

 

  1. Перелік співробітників кафедри, які працюють (за сумісництвом) у відділеннях (підрозділах) ЛПЗ
ПІБ Посада на кафедрі Назва відділення (підрозділу) ЛПЗ Посада в підрозділі ЛПЗ
          
1   Крамарьов С.О.. Проф 1,0 ст  Відд.ВАІТ  Лікар –інфекціоніст дитячий 0,25 ст

                                

2 Євтушенко В.В. Доцент 1,0 ст  Відд.ВАІТ  Функц.діагност. 0,25 ст
3 Кирица Н.С. Асисистент 1,25 ст Приймальне відділення Лікар –інфекціоніст дитячий 0,25 ст

                                

 

  1. Перелік співробітників ЛПЗ, які працюють (за сумісництвом) на кафедрі
ПІБ Посада на кафедрі Назва відділення (підрозділу) ЛПЗ Посада за основним місцем роботи (в ЛПЗ)
1. Д.мед.н. професор, Камінська Т.М. Доцент 0,25 сумісник Консультант хворих КМДКІЛ д.мед.н

професор. Директор КНП «КМДКІЛ»

 

 

Об’єм роботи, який виконали співробітники кафедри, на даній клінічній базі

Показники лікувально-консультативної роботи співробітників кафедри

ПІБ співробітника назва відділення, в якому співробітник кафедри виконує лікувальну роботу кількість ліжок у відділенні к-сть проконсультованих/проліковіаних хворих  (год) за 2022рік

(даним співробітником)

загальна к-сть про консультованих/пролікованих хворих у відділенні
за 2022рік
1 проф. Крамарьов С.О. всі відділення КНП «КМДКІЛ» 100 92
2 проф. Дорошенко В.О.. всі відділення КНП «КМДКІЛ» 100 32
3 доц. Палатна Л.О. І інф.відділення 30 112
4 доц. Шпак І.В. ІІІ інф.відділення 30 77
5 доц. Євтушенко В.В. .відділення реанімації 10 ЗСУ
6 доц. Воронов О.О. відділення
нейроінфекцій
30 48
7 доц. Шадрін В.О. І інф.відділення/ 2 відділення 30/30 42
8. ас. Кириця Н.С. 1 відділення 30 50

 

 

Об’єм роботи, який виконали співробітники кафедри, на базі інфекц.відділень ДКЛ №2

            ПІБ співробітника назва відділення, в якому співробітник кафедри виконує лікувальну роботу кількість ліжок у відділенні к-сть проконсультованих /пролікованих хворих (год) за 2022рік(даним співробітником)

 

загальна к-сть про консультованих/ пролікованих хворих у відділенні за 2022 рік

 

1 доц. Корбут О.В. ІІ 60 70
2 ас. Дмитрієва О.А. ІІ 45 42
3 ас. Юхименко Г.Г. ІІ 45 37
4 доц. Буц О.Р. І 50 182

 

Список консультантів (співробітників кафедри) у відділеннях лікарні в 2022 році

 

Назва відділення П.І.П.
консультанта (співробітника кафедри)
посада, науковий ступінь
Дні тижня, коли проводяться консультації
Кафедра  дитячих інфекційних хвороб
Відділення
Консультації тяжких  хворих у всіх відділеннях лікарні Проф..Крамарьов С.О.
Д.мед.н.
 Щоденно-з 900 по 1600
Консультації інфекційних хворих уВАІТ  Проф.Дорошенко В.О.
Д.мед.н..
Щоденно з 12:00 по 16:15
Консультації інфекційних
хворих у  бокс.відд.
 Доц. Палатна Л.О.
к.мед.н.
Щоденно з 12:00 по 16:15
Консультації інфекційних  хворих у нейроінф.відд. Доц. Шадрін В.О.
к.мед.н.
Щоденно з 12:00 по 16:15
Консультації інфекційних  хворих у нейроінф.відд. Доц. Воронов О.О.
к.мед.н.
Щоденно з 12:00 по 16:15
Консультації інфекційних  хворих у інф.-небокс. .відд.  Доц. Шпак І.В.
к.мед.н
Щоденно з 12:00 по 16:15
Консультації інфекційних
хворих у інф.відд ДКЛ.№2
Доц. Корбут О. В
к.мед.н.
Щоденно з 12:00 по 16:15
Консультації інфекційних
хворих у ВАІТ
Доц. Євтушенко В.В. к.мед.н. Щоденно з 12:00 по 16:15

 

 

Співробітники кафедри, які є головними позаштатними фахівцями (членами експертних комісій) МОЗ України та ДОЗ м. Києва

ПІБ спеціальність МОЗ України або

ГУОЗ м. Києва

Проф. Крамарьов С.О. Дитячі інфекційні хвороби Експерт МОЗ
Доц.Євтушенко В.В.. Дитячі інфекційні хвороби Експерт МОЗ
Доц.Євтушенко В.В. Дитячі інфекційні хвороби Член експертної комісії ДОЗ м. Києва

 

 Участь співробітників кафедри в роботі робочих груп МОЗ України або ДОЗ м Києва

ПІБ Назва робочої групи Назва відомства, дата та номер наказу про включення до складу робочої групи
Крамарьов С.О. Центральний сертифікаційний комітет з ліквідації поліомієліту МОЗ, Наказ від 01.06.2012, № 416
Крамарьов С.О. Голова постійної робочої групи з діагностики в’ялих паралічів МОЗ, Наказ від 01.06.2012, № 416
Крамарьов С.О. Член центральної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики МОЗ Наказ від
17.11.2017 № 1428
Крамарьов С.О. Заступник голови Національної
технічної групи експертів з питань імунопрофілактики
МОЗ Наказ від
25.01.2017 № 64
Крамарьов С.О. Член робочої групи з  перегляду «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні» Наказ МОЗ України від 14.07.1998  № 196
Крамарьов С.О. Член оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні МОЗ Наказ від
08.12.2017 № 1577
Крамарьов С.О. Член оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації Наказ МОЗ
від 26.06.2020 №1478
Крамарьов С.О. Член робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) Наказ МОЗ від 10.04.2020
№ 852
Крамарьов С.О. Член групи експертів та фахівців, що залучаться  до роботи Постійної робочої групи МОЗ УКРАЇНИ за напрямом «Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення» Наказ МОЗ від 18.08.2020
№1908
Евтушенко В.В. Член групи експертів та фахівців, що залучаться  до роботи Постійної робочої групи МОЗ УКРАЇНИ за напрямом «Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення» Наказ МОЗ від 18.08.2020
№1908

 

Стажування співробітників кафедри за кордоном в 2022 році (прізвище, дата, місце)*

ПІБ тема (спеціальність) Країна, місто стажування Тривалість стажування
(дати)
1 Кириця Н.С. Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective Варшава, Польща 08.11-20.12.2022р

* стажування, а не участь в роботі науково-практичної конференції!

 

Консультація професора С.О.Крамарьова у відділенні інтенсивної терапії

 

Огляд хворих під час епідеміїї Covid-19

 

Огляд хворих ас. Серяковою І.Ю. у відділенні

 

 

Студенти під час проведення майстер класу

 

Проф.О.В.Виговська під час огляду хворих у відділенні

 

Консультація доц. Шпак І.В. у відділенні

 

Розбор історії хвороби проводить доц. Л.О.Палатна