Кафедрa дерматології та венерології з курсом косметології

Інформація для студентів

2023-2024 н.р.

Осінньо-зимовий семестр

Робочий план кафедри на 2023-2024 н.р.

Графік взаємовідвідування практичних занять

План проведення тематичних нарад

Графік консультацій

Тематичні плани

Presentations

 

2022-2023 н.р.

Графік взаємовідвідування практичних занять 2022

ГРАФІК ВІДРОБОК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ 2022

План проведення метод нарад 22-23

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ З ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ 2022

Тем план лекцій з дерм для ІV курсу стомат 2022-2023

Тем план ПЗ стомат 2022-2023

Тем план практ занять з дерм мед псих 2022-2023

Тем план практ занять з дерм медичних факультетів 2022-2023

Тем план лекцій для студентів мед псих фак 22-23

Тем план лекцій для студентів мед фак 22-23

План проведення тематичних нарад весна 22-23

Перелік питань ПМК

 

 

Весняно-літній семестр 2019-2020 н.р.

План проведення методичних нарад

Розклад загальний 2019-2020

Графік взаємовідвідування практичних занять

Календарний план лекцій з дерматовенерології

Календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету

Календарний план ПМК

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПМК З РОЗДІЛУ «ШКІРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ»

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ

Розклад практичних занять з дерматовенерології загальний для стоматологічного ф-ту

Тематичний план лекцій з дерматовенерології для студентів ІV курсу стоматологічного ф-ту

Тематичний план лекцій для студентів медичних факультетів

Тематичний план ПЗ стоматологічний ф-т

Тематичний план ПЗ з дерматології та венерології для студентів IV курсу медичних факультетів

 

 

 

Осінньо-зимовий семестр 2019-2020 н.р.

Робочі програми 2019

Графік взаємовідвідування практичних занять 2019

ГРАФІК ВІДРОБОК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Календарний план лекцій з дерматовенерології 2019

Календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету

Календарний план ПМК 2019-20

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК КОНТРОЛЬНИХ ВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З РОЗДІЛУ

План проведення методичних нарад_19-20

Розклад загальний 2019-2020

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ З ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ2

Тематичний план лекцій з дерматовенерології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету

Тематичний план лекцій для студентів медичних факультетів

Тематичний план ПЗ стомат_ф 2019-2020

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів IV курсу медичних факультетів

 

 

Весняно-літній семестр 2018-2019 н.р.

 

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПМК-2

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З РОЗДІЛУ “ВЕНЕРИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ”

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ З РОЗДІЛУ «ШКІРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ З РОЗДІЛУ «ШКІРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ»

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ НАРАД КАФЕДРИ

Розклад практичних занять з  з дерматовенерології для студентів стоматологічного, медико-психологічного та медичних факультетів

Розклад консультацій весняний семестр 

РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ мед. та стомат ф-т 

Тематичний план лекцій ІУ курсу мед фак.

Тематичний план лекцій медико-псих ф-т

Тематичний план практичних занять

 

 

2017-2018 н.р.

Розклад ПЗ весняно-літній семестр 2018 для студентів 4 курсу медичних -мед-психол та стоматологічного факультету

Дерматологія програма навч дисципліни (стоматологія)_20170703

Дерматологія програма навч дисц.ипліни медико-психологічний

Дерматологія програма навч дисципліни 1 (лікувальна справа) 20170703

Протокол щодо пожежної безпеки кафедра дерматології та венерології

Графік чергування співробітників інституту екстреної консультативної медичної допомоги

Календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів IV курсу медичних факультетів

Календарний план проведення підсумкового модульного контролю (ПМК) з дерматовенерології для студентів IV курсу медичних (№1, 2, 3, 4 та РІС) та стомат. ф-тів

Розклад практичних занять для студентів IV курсу медичних факультетів

Розклад практичних занять для студентів IV курсу Стоматологічного факультету

Перелік обов’язкових практичних навичок з дерматології для студентів медичного та стоматологічного факультетів

Розклад відробок практичних занять та поточних консультацій з дерматовенерології

Перелік питань до підсумкового модульного контролю для студентів стоматологічного факультету

Перелік питань до підсумкового модульного контролю для студентів медичних факультетів

Критерії оцінки знань та вмінь студентів під час проведення підсумкового модульного контролю

Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю з розділу “шкірні захворювання”

Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю з розділу “венеричні захворювання”

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів ІV курсу медико-психологічного факультету

Tематичний та календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

Тематичний план лекцій з дерматології та венерології для студентів ІV курсу медичних факультетів

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів ІV курсу медичних факультетів

Регламент проведення підсумкового модульного контролю знань студентів

Критерій оцінки знань та вмінь студентів під час проведення поточного оцінювання знань студентів

Тематика Самостійної позааудиторної роботи для студентів IV курсу медичних та стоматологічного факультету

 

 

Розклад прктичних занять з дерматовенерології для студентів 4 курсу медичних, мед-псих., стоматологічного факультетів НМУ імені О.О.Богомольця на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів ІV курсу медичних факультетів на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Тематичний план лекцій з дерматовенерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Тематичний план лекцій з дерматології та венерології для студентів ІV курсу медичних факультетів на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Тематичний план пракичних занять з дерматології та венерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів IV курсу медичних факультетів на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Календарний план проведення підсумкового модульного контролю(ПМК) з дерматовенерології для студентів IV курсу медичних та стомат. факультетів на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ З ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ для студентів 4 курсу медичних і стоматологічного факультетів у весняному семестрі 2017-2018 н.р. з 07.02.18-22.06.18

ГРАФІК ВІДРОБОК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ з 07.02.18-22.06.18н.р.

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ ПМК НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ з 07.02.18 по 22.06.18 н.р.

Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю з роздіілу Венеричні Захворювання

Перелік питань для проведення ПМК з розділу Шкірні хахворювання

STEP – 2