Кафедрa дерматології та венерології з курсом косметології

МОЗ України

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра дерматовенерології та венерології з курсом косметології

На засіданні Ради Університету св.Володимира 4 жовтня 1863 року було розглянута постанова медичного факультету: “Медицинский факультет в заседании 25 сего сентября по предложению профессора Меринга поручил адъюнкту Горецкому Л.К. чтение накожных болезней. Донося об этом Совету, факультет просит ходатайства об учереждении на общих основаниях клинического отделения накожных болезней в Киевском военном госпитале и о предоставлении Горецкому звания ординатора с увольнением его от дежурств и от всяких занятий, несовместимых с обязанностями профессора”. Рада прийняла позитивне рішення.


СТЕПАНЕНКО Віктор Іванович
завідувач кафедри
член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений
лікар України, головний спеціаліст МОЗ України, лауреат премії НАН України молодих вчених, президент Української асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів

 

На кафедрі проводиться викладання курсу дерматології та венерології для студентів медичних та стоматологічного факультетів та також  курс дерматології та медичної косметології для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фармацевтичного факультету. Крім викладання дисциплін «дерматологія та венерологія» «маніпуляційна техника», «основи практичної косметології», «практикум з практичної косметології», студентам II, III, та IV курсів різних факультетів на кафедрі читаються також курси елективні курси за вибором – «медична косметологія», «дерматоонкологія». За лінією факультету підвищення кваліфікації викладачів медичних закладів на кафедрі проводяться цикли занять з викладачами медичних училищ та коледжів, а також окремі цикли з асистентами, доцентами і завідувачами однопрофільних кафедр медич-них ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації. Відповідно до плану підготовки лікарів-інтернів на кафедрі проходять навчання лікарі-інтерни за спеціальностями «Дерматовенерологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Внутрішні хвороби» та інші.

 

 

Навчання зі студентами студентами та лікарями-інтернами здійснюється на клінічних базах кафедри, зокрема у шкірно-венерологічному відділенні (завідувач Бех Л.М.) Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що є основною базою кафедри, а також у інших профільних дермато-венерологічних закладах м.Києва.

(044) 234 62 75

derma-kafedra@ukr.net

kafedrapocta@gmail.com

dermato.venero@nmu.ua