Кафедрa дерматології та венерології з курсом косметології

Навчально-методична робота

2023-2024 н.р.

Осінньо-зимовий семестр

Робочий план кафедри на 2023-2024 н.р.

Графік взаємовідвідування практичних занять

План проведення тематичних нарад

Regulations and evaluation criteria

Syllabus

Work Programs

List of questions for the final modular control

Tasks for final modular control

Tests for final module control

 

 

2022-2023 н.р.

Регламент та критерії оцінювання

Робочі програми

Силабуси

Regulations and evaluation criteria

Syllabus

Work Programs

Рейтінг співробітників кафедри 2022-23 н.р.

 

 

2021-2022 н.р.

Регламент та критерії оцінювання

Робочі програми

Силабуси

Regulations and evaluation criteria

Syllabus

Work Programs

Графіки

Зведена інформація про викладачів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОП

Методичні рекомендації для медичних факультетів

Методичні рекомендації для мед псих факультету

Методичні рекомендації для стомат факультету

 

 

2020-2021 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Графік взаємовідвідування практичних занять 2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК КОНТРОЛЬНИХ ВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ

План проведення методичних нарад_19-20

Розклад загальний 2019-2020

 

Відповідальні співробітники – доцент кафедри Шупенько Микола Михайлович та доцент кафедри Пуришкіна Оксана Дмитрівна (044 234 62 75).

 

На сьогодні завдяки тісній професійній співпраці та доброзичливим стосункам, які склались між співробітниками кафедри та керівниками і лікарями клінічних баз кафедри, створено сприятливі умови для здійснення навчального процесу. На сьогодення заняття зі студентами проводяться за новою кредитно-модульною системою. Співробітники кафедри дерматології та венерології особливу увагу приділять оптимізації навчання студентів ІV курсу лікувальних, стоматологічногота медико-психологічного факультетів, визначенню обсягу теоретичних знань та практичних навичок, які слід вимагати від студентів різних факультетів. Читання лекцій та проведення практичних занять в групах студентів англомовної форминавчання доручено досвідченим доцентам та асистентам кафедри, які досконало володіють англійською мовою. Співробітниками кафедри розроблено тематичні матеріали лекцій і практичних занять, в тому числі у вигляді електронних ресурсів. Навчально-педагогічний процес здійснюється з використанням комп’ютерної мережі з єдиним кафедральним сервером. Колектив кафедри приділяє належну увагу наочності викладання на лекціях і практичних заняттях. З цією метою силами співробітників кафедри підготовлено значну кількість кольорових слайдів, які демон-струють ураження шкіри при різних дерматозах та венеричних хворобах. За ініціативи завідувача кафедри професора В.І. Степаненка в останні роки було реставровано чисельні муляжні препарати, частина яких була виготовлена ще у середині такінці XIX ст. в художніх майстернях Парижа та Санкт-Петербурга на замовлення першого завідувача курсу дерматології доцента Л.К. Горецького та першого завідувача кафедри професора М.І. Стуковенкова. На кафедрі створено музей муляжів, який використовується у навчальному процесі. Для уніфікації методів викладання, підвищення відповідальності викладачів та з метою обміну досвідом на кафедрі практикується проведення відкритих занять, відвідування практичних занять завідувачем кафедри, професорами, доцентами. Результати таких відвідувань з аналізом проведених занять обговорюються на навчально-методичних нарадах кафедри. Крім викладання дисциплін «дерматологія та венерологія» «маніпуляційна техника», «основи практичної косметології», «практикум з практичної косметології», студентам другого, третього, та четвертого курсів різних факультетів на кафедрі читаються також курси елективні курси за вибором – «медична косметологія», «дерматоонкологія».За лінією факультету під-вищення кваліфікації викладачів медичних закладів на кафедрі проводяться цикли занять з викладачами медичних училищ та коледжів, а також окремі цикли з асистентами, доцентами і завідувачами однопрофільних кафедр медич-них ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації. Відповідно до плану підготовки лікарів-інтернів на кафедрі проходять навчання лікарі-інтерни за спеціальностями «дерматовенерологія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби» та інші.

 


Вступну лекцію читає професор  В.І. Степаненко, 2012 р.


Завуч кафедри, доц. М.М. Шупенько та відповідальна за кредитно-модульну систему на кафедрі асистент О.Д.Пуришкіна зі студентами біля стенду з навчально-методичної роботи, 2012 р.