Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Навчальна робота

Робочі програми

Силабуси

На кафедрі для студентів медичних факультетів викладаються наступні дисципліни: анестезіологія та інтенсивна терапія та екстрена і невідкладна медична допомога для студентів 5-го курсу.
Елективні курси: базові реанімаційні заходи для студентів 2-го курсу, медицина болю для студентів 4-го курсу, дитяча токсикологія для студентів 4-го курсу педіатричного факультету.
Кафедра являється опорною для викладання даних дисциплін.

Значна кількість клінічних баз дозволяє демонструвати студентам, лікарям-інтернам, клінічним ординаторам та аспірантам весь спектр анестезіологічної допомоги та інтенсивної терапії. Кафедра має в розпорядженні велику кількість сучасних навчальних матеріалів та інструментів таких як відеоларингоскопи, УЗД апарат, стимулятор периферичних нервів, сучасні апарати ШВЛ, демонстраційні моделі, комп’ютерне забезпечення.

Ведеться викладання лише новітніх даних, заснованих на принципах доказової медицини. Велика увага приділяється практичній роботі студентів (тобто – біля ліжка хворого).