Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Співробітники

 

В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ:

 

Ярославська Світлана Миколаївна, к.мед.н., доцент.

 

В 1982 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця. З 1982 по 1983 рік проходила інтернатуру з дитячої анестезіології. З 1983 по 1987 рік працювала лікарем-анестезіологом дитячої спеціалізованої клінічної лікарні № 14 «Охматдит» м. Києва. У 1987-1989 роках навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології Київського інституту удосконалення лікарів. За розподілом в 1989-1993 роках працювала старшим лаборантом кафедри дитячої анестезіології-реаніматології КІУЛ, виконуючи дисертаційну роботу і поєднуючи роботу за фахом лікаря-анестезіолога.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення безпеки та анестезії при тривалих мікрохірургічних втручаннях у дітей» під керівництвом професора А.І.Трещінського. З 1993 року зарахована за конкурсом на посаду асистента кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф НМУ ім. О.О.Богомольця. В 2001 році обрана на посаду доцента кафедри, а 2002 році присуджено звання доцента кафедри. Є лікарем вищої кваліфікаційної категорії за фахом, є консультантом МОЗ по санавіації, надає анестезіологічну допомогу від новонароджених до дорослих. Працює лікарем-анестезіологом за сумісництвом в Українській дитячій спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ. Є автором та співавтором 168 наукових праць, 8 патентів на винаходи, 5 раціональних пропозицій, 5 методичних рекомендацій, співавтор 8 підручників. Нагороджена почесною грамотою Київського міського голови за внесок у розвиток охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм надання допомоги дітям з політравмою, а також подяка від головного лікаря бази кафедри «Охматдит». Волонтер-консультант з паліативної медицини у дітей. Член Європейської та Української асоціації анестезіологів.  Заслужений лікар України.

 

ПРОФЕСОРИ:

 

Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор.

 

Закінчив  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2000 році. З 2003 по 2006 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії в НМУ імені О.О. Богомольця. В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Профілактика та лікування вентилятор-асоційованої пневмонії» (науковий керівник – професор Ф.С. Глумчер). В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: «Концепція відлучення від респіратора пацієнтів з тяжкою полі травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень» (науковий консультант – професор Ф.С. Глумчер). З 2006 року працює на кафедрі, наразі на посаді професора. Має 198 наукових праць, в тому числі 7 підручників, навчальних посібників і монографій, 12 Деклараційних патентів України на винахід. Підготував 2 кандидатів медичних наук. За особисті здобутки в розвитку медичної науки та практики відзначений Почесною грамотою МОЗ України (2008р.), Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації (2008р.), нагороджений Орденом Святителя Луки – Архієпископа Кримського (2012р), подякою за надання медичної допомоги постраждалим під час Революції Гідності (2014), Орденом «За спасіння життя» (2017), Подякою «Національної медичної Палати» (2018), Орденом «За Заслуги ІІІ ступеня» (2020). З 2020 обраний секретарем Медичної Ради МОЗ України.

 

 

Олійник Олександр Валентинович, д. мед. н., професор.

 

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут в 1985 році. Медичну діяльність розпочав з посади лікаря-анестезіолога Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. Лікувальну роботу поєднував з наукою, і у 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функционально-биохимическая характеристика острого поражения печени циклофосфаном и его коррекция антиоксидантами». У 2006 році Олійник О.В. захистив докторську дисертацію на тему: «Порівняльна характеристика бронхолітичних засобів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів». В 2014 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. З 2017 року працює професором кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Результати його наукової діяльності опубліковані у 190 наукових працях та захищені  8 патентами України. 45 статей надруковані у іноземних періодичних медичних виданнях, в тому числі і з імпакт-фактором. Під його керівництвом було захищено 2 кандидатських дисертації. Є членом редакційної ради журналу «Вісник наукових досліджень», членом рецензійної ради польського медичного журналу «Choroby cywilizacijne». Є професором  та членом Вченої Ради Вищої державної школи імені Папи Івана Павла ІІ в Бялій Підлясці, Польща, з 2012 р. Нагороджений Подякою Президента України (2004 р.), Грамотою Тернопільської обласної профспілки медпрацівників у 2014 р., Грамотою Ради Міністрів України в 2017 р., подяками Ректора  Вищої державної школи імені Папи Івана Павла ІІ в Бялій Підлясці, Польща, у 2016 та 2019 р.

 

 

ДОЦЕНТИ:

 

Басманов Сергій Миколайович, к.мед.н., доцент.

 

Закінчив Педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця 1972 року. Навчався у проф. В. Д. Чеботарьової, проф. Н. Б. Сітковського, проф .П. Н. Гудзенко, асп. В. В. Бережного і інших чудових лікарів, наставників та педагогів КМІ. Є учнем проф. А. І. Трещінського, Б. Г. Погодаєва, доц. М. Б. Дмітрієвої, А. Л. Слободяника і інших колег і співробітників першого в Україні відділення реанімації. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Експериментально-клінічне вивчення електроакупунктурной аналгезії». Робота виконана під керівництвом проф. А. І. Трещінського. Асистент Кафедри анестезіології та реанімації КМІ під керівництвом проф. Л. П. Чепкого. Доцент кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії КДІУЛ під керівництвом проф. Г. І. Белебез’єва. Лікар вищої категорії.

Має досвід роботи за кордоном. Працював в госпіталі який співпрацює з Jons Hopkins Medicine International. Володіє більшістю методів анестезіології та інтенсивної терапії відповідно до сучасних схем і протоколів. Нагороджений за результатами сертифікації і ресертифікації госпіталю в системі JCIA. Опублікував 64 наукові роботи, має авторське свідоцтво на винахід.

 

 

 

 

Волошина  Наталія Олександрівна, к. мед. н., доцент.

 

1964 р.н., з відзнакою закінчила педіатричний факультет медичного інституту імені О. О. Богомольця в 1989 році. З 1990 по 2001 рік працювала на посаді лікаря дитячого анестезіолога у відділенні токсикології та екстракорпоральних методів детоксикації УДСЛ «ОХМАТДИТ». В 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Клінічне значення методу обмінного плазмаферезу в лікуванні дітей з гострою нирковою недостатністю». У 2001 році була прийнята на роботу в Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  на посаду асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. У 2005 році була переведена на посаду доцента кафедри, а у 2008 році отримала  вчене звання доцента. Має 88 друкованих робіт, 2 патенти на винахід, щорічно виступає з доповідями на конференціях, є співавтором 3 навчальних посібників, 2 підручників, володіє англійською мовою. Основний напрямок діяльності – клінічна токсикологія, інтенсивна терапія та екстакорпоральні методи лікування.   Працює за сумісництвом  лікарем-анестезіологом на базі кафедри в НДСЛ «ОХМАТДИТ».Загальний медичний стаж складає 30 років.

 

 

 

 

АСИСТЕНТИ:

 

 

Веньовцева-Моренець Юлія Юріївна, к.мед.н., асистент.

 

Закінчила І медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2001 році. Закінчила магістратуру на кафедру анестезіології  та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика. Інтернатуру проходила у МКЛ №3 м. Києва. У 2003-2006 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика. В 2008 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук. В 2004-2012 рр. працювала на посаді лікаря-анестезіолога відділення реанімації з експрес лабораторією Національного інституту хірургії та трансплантології  ім. О.О.Шалімова. З 2010 р. – працювала  асистентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. У 2012-2019 рр. відповідала  за навчально-методичну роботу на кафедрі та була доцентом кафедри.  З 2015 р. має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “Анестезіологія”. Активно приймає участь в наукових розробках кафедри, веде практичні заняття зі студентами 5-х та 6 –х курсів.

 

 

 

 

Гаврилюк Олександр Петрович

 

Асистент кафедри, викладач курсу “Екстрена і невідкладна медична допомога”.

У 2010 році закінчив із відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2010 році навчався в інтернатурі за фахом “Терапія” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Із 2012 по 2014 роки навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія» на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Денисюк Максим Володимирович

 

Асистент кафедри.

У 2020 році закінчив Медичний факультет #3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.  За роки навчання активно займався громадською роботою та науково-дослідницькою діяльністю.  Співавтор друкованих робіт з тематики “Сепсис у дітей”, доповідач на науково-практичних конференціях для молодих вчених.

Одразу після закінчення університету вступив до інтернатури за спеціальністю “Анестезіологія та інтенсивна терапія”.

 

 

 

 

Середа Сергій Олександрович

 

Асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Керівник студентського наукового гуртка кафедри.

Викладає дисципліни: «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Екстрена і невідкладна медична допомога», «Базові реанімаційні заходи», «Медицина болю”.

Закінчив  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2018 році. Під час навчання активно займався громадською та науково-дослідницькою роботою, неодноразовий доповідач та переможець на Міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях. Був членом Ради СНТ імені О.А. Киселя, брав активну участь у житті Університету. Успішно закінчив інтернатуру в  НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія». З 2020 року працює  на посаді лікар-анестезіолог у КНП «КМКЛ №17», де проводить лікування пацієнтів, виконує лікувально-консультативну роботу. З 2021 року працює асистентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця. Навчається в аспірантурі, працює над написанням дисертаційної роботи. Відповідальний на кафедрі за проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри. Є керівником студентського наукового гуртка кафедри. Входить до складу Конференції трудового колективу Університету. Експерт проекту ВООЗ зі зменшення смертності у ПІТ лікарнях України “ICU Mortality Decrease Program” з приводу надання допомоги пацієнтам з COVID-19, пацієнтам з дихальною недостатністю та політравмою в Україні ( 2022 ). Є дійсним членом Асоціації анестезіологів України ( ГО «ААУ» ), Європейської асоціації анестезіологів ( ESAIC ),  Європейської асоціації клінічного харчування та метаболізму ( ESPEN ) . Автор та співавтор більше 10 друкованих праць, методичних рекомендацій та тематичних планів розроблених на кафедрі. Доповідач на “Euroanaesthesia 2022” ( м. Мілан, 2022 ). Доповідач на Конгресі Анестезіологів України ( 2022 ), Модератор секції молодих вчених на КАН-2022 ( 2022 ). Нагороджений «Подякою Київського міського голови» з нагоди Дня медичного працівника ( 2022 ) . Має активну громадську та життєву позицію.

 

 

 

 

Кагліченко Владислав Володимирович, к.мед.н., асистент.

 

Закінчив Київський медичний інститут у 1983 році. З 1982 по 1983 рік проходив інтернатуру за фахом “анестезіологія та реаніматологія” на базі кафедри анестезіології та реаніматології КМІ, в лікарні №12 м.Києва. Працював лікарем-ординатором відділення анастезіології та інтенсивної терапії міської клінічної лікарні № 1 з 1983р. по 1997 рік.

З 1997 року і по теперішній час працює асистентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О. О. Богомольця на базі КМКЛ № 12 м. Києва. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “анестезіологія та інтенсивна терапія”. Володіє усіма сучасними методами знеболювання та інтенсивної терапії. Основними сферами наукових інтересів є комплексна інтенсивна терапія гострого панкреатиту, цукрового діабету, запальних та гнійно-запальних уражень органів черевної порожнини з застосуванням ефферентних методів терапії. Є автором 20 наукових робіт. Захистив кандидатську дисертацію на тему  “Комплексна інтенсивна терапія гострого панкреатиту, з застосуванням високооб’ємного плазмафереза” .

 

 

 

 

Мамонова Марина Юріївна, к.мед.н., асистент.

 

Мамонова Марина Юріївна після закінчення  Національного медичного університету в 1998 р. проходила інтернатуру за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»  на кафедрі анестезіології та медицини катастроф КМАПО ім. П.Л.Щупика, після її завершення з 2000 року працює лiкарем-анестезіологом в ДУ «НПЦЕНРХ НАМН України», приймаючи  активну  участь  в роботі клініки.

З 2010 р. має вищу кваліфікаційну категорію.

У 2008 р. захистила дисертацію темою “Інтенсивна терапія ангіоспазму та набряку мозку при розриві інтракраніальних аневризм шляхом внутрішньоартеріального введення вазоактивних препаратів ” та отримала ступень кандидата медичних наук. Є асистентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця.

З 2012 року виконує обов’язки секретаря ГО «Всеукраїнська Асоціація Ендоваскулярної Нейрорентгенохірургії» та секретаря редакційної ради науково-практичного журналу «Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія» (фахове видання, група Б). Приймає активну участь в організації різноманітних наукових заходів, конференції та симпозіумів, відповідає за адміністративну роботу ГО «ВАЕН» та відповідає за формування по друку наукового видання асоціації та співпрацю з вітчизняними та міжнародними наукометричними базами.

Є співавтором більш ніж 40 наукових робіт, стаж роботи по спеціальності 22 років, загальний стаж роботи 30 років.

 

 

 

Стрєпєтова Олена Вадимівна, к.мед.н., асистент

 

Асистент кафедри, працює на базі «Британського офтальмологічного центру». Наукові інтереси: інтенсивна терапія  цереброваскулярних хвороб, інфекційних захворювань, використання ксенону в якості анестезіологічного і нейропротективного агенту.

 

 

 

 

 

Чабанович Надія Богданівна, к.пед.н., ассистент.

 

1969 року народження. Закінчила  в 1994 році лікувальний факультет Львівського медичного інституту ім. Дружби народів.  1994 – 1997 рр. – проходила інтернатуру за спеціальністю „ анестезіологія та реаніматологія ” на базі ЛОКЛ. З 1997 р. по теперішній час працює лікарем-анестезіологом в Державній установі «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», з 2001 р. на посаді зав. відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, створеного на базі НПЦЕНРХ АМН України. В 2019 році під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Шандрук Світлани Іванівни, захистила кандидатську дисертацію за темою: «Професійна підготовка лікарів-анестезіологів у країнах Західної Європи». З 2020 року асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного Університету ім. О.О. Богомольця.
Має  20 наукових публікацій.

 

 

 

 

Ісаакян Микола Рубенович, асистент.

 

У 1987 році закінчив Київський медичний інститут ім. академіка О.О.Богомольця, І лікувальний факультет. З 1 серпня 1987 року по 30 серпня 1988 року проходив інтернатуру з фаху «анестезіологія та реаніматологія» на кафедрі анестезіології та реаніматології Київського медичного інституту. Присвоєна кваліфікація лікаря-анестезіолога. З 1988 року по 1991 працював лікарем-ординатором відділення анестезіології та інтенсивної терапії міської клінічної лікарні №12.

З 1991 по 1993 роки проходив підготовку в клінічній ординатурі з фаху «анестезіологія та реаніматологія» на кафедрі анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Київський медичний інститут ім. академіка О.О.Богомольця.

З 1993 року працює асистентом кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф НМУ ім. О.О.Богомольця на базі міської клінічної лікарні №4. Має вищу кваліфікаційну категорію. За цей час зарекомендував себе як досвідчений, відповідальний співробітник. Ісаакян М.Р. має понад 30 наукових робіт, активно приймає участь в наукових розробках кафедри.

 

 

 

 

Котляр Альона Олексіївна


Асистент кафедри, викладач курсу “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
Закінчила з відзнакою ІІ  медичний факультет НМУ імені О.О.Богомольця у 2016 році.
З 2016 по 2018 р.р. навчалась в інтернатурі за фахом Медицина невідкладних станів на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.
З 2016 року працє лікарем з невідкладних станів у КНП «ЦЕМД та МК м.Києва»

 

 

 

 

Мазніченко Владислав Анатолійович

Асистент кафедри, викладач курсу “Анестезіологія та інтенсивна терапія”.

У 1998 році закінчив НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. Проходив інтернатуру за спеціальністю “Анестезіологія та інтенсивна терапія” на базі НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2016 року працює на посаді асистента кафедри. Опублікував 5 наукових робіт, учасник та доповідач на науково-практичних конференціях. Працює лікарем-анестезіологом у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні №17 м. Києва. Основний напрямок наукової та практичної діяльності – нейроанестезіологія.

 

 

 

 

Понятовська Галина Богданівна

 

Асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Закінчила 2 медичний факультет Національного медичного Університету імені О.О. Богомольця  за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення інтернатури працює лікарем-анестезіологом у відділенні анестезіології інтенсивної терапії клінічної лікарні №17 м. Києва. Працює над виконанням дисертаційної роботи на тему: «Вибір оптимального методу періопераційного знеболення при торакотомії  у хворих на онкологічне захворювання легень»

Наукові праці: автор та співавтор більше 10 друкованих праць у вітчизняних та закордонних наукових журналах, доповідач на конгресах.

 

 

 

 

Моренко Анастасія Миколаївна

 

Закінчила 2й медичний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця в 2016 році. Проходила інтернатуру на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика в 2016-2018 рр. Одразу після закінчення навчання розпочала працювати лікарем в КНП КМКЛ №17 у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, де працює і по теперішній час.
В 2020 році в розпал пандемії Covid-19 в складі делегації лікарів від України проходила стажування в Італії. Проходила спеціалізацію з ACLS. Має досвід роботи та транспортування пацієнтів на екстракорпоральній мембранній оксигенації (ЕКМО).

 

 

 

 

Ворончук Катерина Володимирівна

 

Закінчила Білоруський державний медичний університет. Післядипломна освіта: Білоруська медична академія післядипломної освіти. Отримала спеціальність лікар дитячий анестезіолог-реаніматолог. 2017 – отримала другу категорію за спеціальністю. Курси підвищення кваліфікації проходила за програмою: “Регіонарні методи анестезії з ультразвукової візуалізацією”. 2019 – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика підтвердила спеціалізацію: анестезіологія та дитяча анестезіологія, а також другу категорію за спеціальністю дитяча анестезіологія. Сертифікати та членство: є дійсним членом асоціації превентивної та антиейджинг медицини Україна. Наукові роботи в рамках наукових співтовариств Білорусі: «Безвихідні неонатальні ентеропатії», «Вплив пізнього перерізання пуповини на стан доношеного новонародженого”. Досвід роботи з дітьми за віком від недоношених новонароджених до віку 18 років, ведення пацієнтів з генетичною патологією, виходжування дітей після високотехнологічних хірургічних операцій: синдром короткої кишки, трансплантація печінки, розрахунок +повного парентерального харчування, ведення пацієнтів з вродженим імунодефіцитом, пацієнтів в стані важкої дегідратації, сепсису, різних видів шоку, гострого респіраторного дистрес-синдрому, синдрому ДВС, ускладнених інфекційних захворювань (коклюш, поліомієліт, герпетичний та інші різновиди менінгітів і менінгоенцефалітів). Стаж роботи 7 років

 

 

 

 

Троць Анна Володимирівна

асистент кафедри 

В 2018 році закінчила Національний Медичний Університет імені О.О.

Богомольця, факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України,

спеціальність «Лікувальна справа». В 2020 році закінчила НМАПО ім. П.Л. Шупика, спеціальність «Дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія». З 2020 року працює лікарем-анестезіологом дитячим на базі НДСЛ «ОХМАДИТ». З 2022 року працює на базі відділення ВАІТ з ліжками ЕКМО.

Має сертифікати з володіння англійської мови рівень В2, німецька мова рівень А1-А2. Регулярно підвищує кваліфікацію, відвідує зарубіжні конференції та майстер-класи. Має спеціалізацію з Pediatric Advanced Life Support (PALS).

 

 

 

АСПІРАНТИ:

 

Антоненко Владислав Валерійович

 

Аспірант кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Закінчив І медичний факультет Національного медичного Університету імені О.О. Богомольця в 2016 році. Після закінчення університету пройшов інтернатуру за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія» на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2018 року працює лікарем анестезіологом відділу анестезіології та інтенсивної терапії Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України. З 2020 року навчається в аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ:

 

Черняєв Степан Володимирович

Старший лаборант кафедри.

У 2021 році закінчив Медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.  За роки навчання активно займався громадською роботою та науково-дослідницькою діяльністю.
Є співавтором чотирьох наукових робіт опублікованих у фахових медичних виданнях, затверджених в МОН України «категорія Б», доповідач та переможець на Міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях.

Одразу після закінчення університету вступив до інтернатури за спеціальністю “Анестезіологія та інтенсивна терапія”.