Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Студентський науковий гурток

СНГ кафедри Анестезіології та інтенсивної терапії

Керівник гуртка:

асистент Середа Сергій Олександрович (+38 068 8311860)

Староста гуртка:

студентка 5 курсу, 2 медичного факультету
Просоленко Любов Павлівна
Контактний номер телефону: 095-530-69-86

 

 

Способи інформування студентів про діяльність гуртка кафедри:

 1. Розміщення інформаційних стендів на кафедрі гуртка.
 2. Розміщення інформації на сайті/інтернет-сторінці кафедри.
 3. Інформування студентів викладачами під час практичних занять/лекцій.

 

Методика проведення засідань :

 

 1. Доповідь викладача (зі співдоповідачем студентом);
 2. Доповідь студента (зі співдоповідачем викладачем);
 3. Співдоповіді студентів;
 4. Обговорення теми із розбором підібраних питань у форматі трансформаційної гри.
 5. Робота в операційній.
 6. Робота у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

 

 

Графік засідань

студентського наукового гуртка

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

на І півріччя 2023-2024 н.р.

 

Затверджено: в.о. завідувач кафедри

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

к.м.н., доцент  С.М. Ярославська

від 01.09.2023 року _____________________

 

   БЛОК 3. “Сучасні підходи та методи діагностики,  лікування пацієнтів у ВАІТ ”

Дата Тема засідання Викладач Телефон/

Місце проведення

1. 07.09.2023 Вступне засідання. Планування роботи на 2023-2024 навчальний рік. Обхід пацієнтів у відділенні.

 

ас. Середа С.О. +380688311860

КНП «КМКЛ  №17»

з 16.00 – 19.00 год

2. 21.09.2023 Підготовка дизайну дослідження до AYMS-Conf-2023 ас. Середа С.О +380688311860

ZOOM

15.00

3. 04.10.2023

 

 

Лекція. Анатомія дихальної системи. Гостра дихальна недостатність. Штучна вентиляція легень. ас. Середа С.О.

 

+380688311860

ZOOM

15.00

4. 05.10.2023 Гостра дихальна недостатність. Обхід пацієнтів у відділенні. ас. Середа С.О. +380688311860

КНП «КМКЛ  №17»

з 16.00 – 19.00 год.

5. 19.10.2023 Гостра дихальна недостатність. Обхід пацієнтів у відділенні.

 

ас. Середа С.О. +380688311860

КНП «КМКЛ  №17»

з 16.00 – 19.00 год.

6. 25.10.2023

 

Лекція. УЗД. Основні поняття. FAST-протокол. ас. Середа С.О. +380688311860

ZOOM

15.00

7. 26.10.2023 УЗД в практиці лікаря-анестезіолога. FAST-протокол.

 

ас. Середа С.О.

 

+380688311860

КНП «КМКЛ  №17»

з 16.00 – 19.00 год.

8. 02.11.2023

 

Лекція. УЗД. BLUE-протокол. ас. Середа С.О.

 

+380688311860

ZOOM

15.00

9. 08.11.2023

 

 

 

Лекція. УЗД. Діагностика ТЕЛА та інших можливих критичних станів. ас. Середа С.О.

 

+380688311860

ZOOM

15.00

10. 09.11.2023 УЗД в практиці лікаря-анестезіолога.

 

ас. Середа С.О.

 

+380688311860

КНП «КМКЛ  №17»

з 16.00 – 19.00 год.

11. 23.11.2023 УЗД в практиці лікаря-анестезіолога.

Невідкладні стани.

ас. Середа С. О. +380688311860

КНП «КМКЛ  №17»

з 16.00 – 19.00 год.

12. 07.12.2023

 

 

Лекція. УЗД. Клінічні кейси. ас. Середа С.О.

 

+380688311860

ZOOM

15.00

13. 14.12.2023 УЗД. Судини. Відпрацювання практичних навичок. ас. Середа С. О. +380688311860

КНП «КМКЛ  №17»

з 16.00 – 19.00 год.

14. 28.12.2023 Заключне засідання. Планування роботи на 2023-2024 н.р. ас. Середа С.О. +380688311860

КНП «КМКЛ  №17»

з 16.00 – 19.00 год.

Керівник гуртка: ас. Середа С.О.

 

Основні напрямки роботи гуртка:

 • проведення загальних засідань з актуальних питань анестезіології та інтенсивної терапії з демонстрацією хворих і розбором клінічних випадків з метою поглиблення знань студентів з дисципліни;
 • виступи студентів з оглядом літератури за тематикою засідань;
 • самостійна робота студентів-гуртківців на базах кафедри під керівництвом куратора;
 • поглиблення практичних навичок з основних напрямів дисципліни, що можуть бути розглянуті за опомогою симуляційних методик ( BLS, ALS) ;
 • оволодіння студентами методології проведення досліджень й опанування базових знань для аналізу результатів наукової діяльності;
 • організація і проведення секційного засідання щорічного міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених;
 • допомога гуртківцям у підготовці до друку тез, статей і доповідей;
 • проведення та створення трансформаційних ігр з дисципліни;
 • участь у спільних засіданнях Студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О. Богомольця;
 • залучення до роботи гуртку іноземних студентів.

 

Досягнення СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

2022/2023 навчальний рік

Виступи на студентських конференціях:

1) Парсай-Салехі Л.Г. “Вивчення обізнаності населення щодо техніки проведення базової СЛР” / Л.Г. Парсай-Салехі // AYMSConf 2022, 9 грудня 22 року

2) Парсай-Салехі Л.Г. “Вивчення обізнаності студентів медичних навчальних закладів щодо техніки проведення базової СЛР” / Л.Г. Парсай-Салехі // Квітнева наукова сесія, 17 квітня 23 року, Київ, Україна

3) Парсай-Салехі Л.Г. “Випадок пароксизмальної симпатичної гіперактивності у пацієнтки з ЧМТ” / Л.Г. Парсай-Салехі // CASE, 28 лютого 23 року, Київ, Україна

4) Хомич Т. М. “AYMS CONF 2022”, 09.12.2022,  «Оцінка ризику виникнення гіпертензивних кризів на фоні відміни антигіпертензивної терапії»”

5) Просоленко Л.П. “Структура бойової травми “AYMSConf 2022”, 9 грудня 22 року, Київ, Україна.

6)Балюк О.В. “Принцип мультимодальної аналгезії у пацієнтів з мінно-вибуховими та вогнепальними пошкодженнями кінцівок і тазу. Вибір оптимального методу знеболення./ О.В. Балюк// AYMSConf 2022, 9 грудня 22 року, Київ, Україна

7) Говорова О. Конференція “Педіатрія сьогодення”, доповідь на тему ” Комбінація кетамін-фентаніл-рокуроній: особливості анестезіологічного забезпечення постраждалих внаслідок воєнних дій ”

Результати виступів на конференціях:

Секція хірургія конференції АYMSConf

1 місце – Парсай-Салехі Л.Г.

3 місце – Просоленко Л.П .

Секція внутрішньої медицини АYMSConf

3 місце – Хомич Т.М

Секція хірургія та анестезіологія Квітнева сесія

1 місце – Парсай-Салехі Л.Г.

Секція неврологія/нейрохірургія Case 2023

3 місце –  Парсай-Салехі Л.Г.

Конференція “Педіатрія сьогодення”

1 місце – Говорова О.

 

Публікації гуртківців  УНММЖ (Український науково-медичний молодіжний журнал)

Парсай-Салехі Л.Г. “Вивчення обізнаності населення щодо техніки проведення базової СЛР”

Хомич Т. М. “Оцінка ризику виникнення гіпертензивних кризів на фоні відміни антигіпертензивної терапії”

Просоленко Л.П. “Структура бойової травми ”

Балюк О.В. “Принцип мультимодальної аналгезії у пацієнтів з мінно-вибуховими та вогнепальними пошкодженнями кінцівок і тазу. Вибір оптимального методу знеболення.”

Призові місця на олімпіадах:

Тараненко Г.А. Відлучення від штучної вентиляції легень пацієнтів з Covid-19 / Г.А. Тараненко // Міжнарожний конкурс студентских наукових робіт “”Medical Visionary”” 10.06.2023 Переможець у міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “”Medical Visionary”” – 3 місце

Конференція WIW 05-06.05

Гуртківці приймали активну участь в організації та були активними доповідачами конференції WIW 05-06.05

Просоленко Л.П. доповідь на тему: “Постоперацвне основне введення породіллі в реанімації”

Хомич Т.М. доповідь на тему: “Знеболювання кесаревого розтину ”

Іпатій Н. доповідь на тему: “Анестезіологічна підготовка до ургентного та планового кесарського розтину”