НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

З моменту організації кафедри основним напрямком її наукової діяльності було вивчення проблем анестезії та післяопераційної інтенсивної терапії у хворих на перитоніт та панкреатит. Саме цій темі була присвячена кандидатська дисертація, захищена в 1980 році Цертієм В.П.. Результатом проведених досліджень стало впровадження в практичну охорону здоров’я таких нових методик інтенсивної терапії, як гемодилюція та форсований діурез, штучна локальна гіпотермія, методи збалансованої корекції порушень водно-електролітного обміну та кислотно-основного стану, білково-азотистого обміну, реологічних властивостей крові, що дозволили зменшити летальність у хворих на перитоніт на 12%. З 2002 року кафедру очолив доктор медичних наук, професор Фелікс Семенович Глумчер. З 2004 року кафедра має назву «Анестезіології та інтенсивної терапії». Новий етап розвитку кафедри характеризується активною діяльністю керівника та всіх співробітників у широкому спектрі наукових інтересів, практичній медицині, учбово-методичному напрямку. Кафедра активно приймає участь у діяльності Асоціації анестезіологів України, Президентом якої є Фелікс Семенович, піблікації періодичних наукових видань: журнали «Біль, знеболення та інтенсивна терапія» та «Медицинский реферативно-обзорный журнал», методичних рекомендацій, підручників та посібників. Детально діяльність кафедри на сьогоднішньому етапі освітлена у відповідних розділах.

Сторінка кафедри з необхідною інформацією для студентів