Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Наукова робота

Відповідальний за наукову роботу: Волошина Наталія Олександрівна (voloshyna_nat@ukr.net)

Наукова діяльність кафедри:

З  2020 р на кафедрі виконується наукова тема «Оптимізація комплексу періопераційного ведення пацієнтів в кардіо-торакальній хірургії». Заплановане закінчення теми 2023 рік.

Інформація про підготовку наукових кадрів:

На кафедрі заплановано виконання 6 кандидатських робіт на здобуття наукового ступеня PhD:

 1. Середа Сергій Олександрович «Обґрунтування тактики інтенсивної терапії у пацієнтів з критичним перебігом коронавірусної хвороби» термін виконання 2021-2026рр.
 2. Понятовська Галина Богданівна « Вибір оптимального методу періопераційного знеболення у пацієнтів при торакотомії» термін виконання 2019-2023рр.
 3. Плечиста Єлізавета Едуардівна 2 «Вибір оптимального методу седації в ранньому післяопераційному періоді пацієнтів після кардіохірургічних втручань із застосуванням штучного кровообігу» термін виконання 2019-2023рр.
 4. Антоненко Владислав «Профілактика післяопераційних когнітивних порушень після коронарного шунтування без штучного кровообігу» термін виконання 2020-2024рр.
 5. Дьомін Євгеній Юрійович «Оптимізація тактики неінвазивної штучної вентиляції легень у хворих на загострення хронічного обструктивного захворювання легень» термін виконання 2021-2024рр.
 6. Денисюк Максим Володимирович «Вибір методу анестезіологічного забезпечення у постраждалих з мінно-вибуховими та вогнепальними пошкодженнями кінцівок» термін виконання 2022-2026рр.

 

 Видавнича діяльність кафедри:

Опубліковані наукові статті в журналах, що індексуються в Scopus, Web of Science

1.Oliynyk O (Oliynyk Oleksandr), Barg W (Barg Wojciech), Dubrow S.(Dubrov Serhij), Oliynyk Y (Oliinyk Ianina). Lack of Difference in Tocilizumab Efficacy in the Treatment of Severe COVID-19 Caused by Different SARS-CoV-2 Variants. J. Pers. Med. 2022, 12, 1103. https://doi.org/10.3390/jpm12071103
Open Access

Scopus Q1

 1. Oliynyk O. (Oliynyk Oleksandr). Changes in the state of vegetative nervous system of albino rats at the background of chronic roundup poisoning. Wiadomości Lekarskie, Volume lxxv, issue 1 part 2, January 2022. DOI: 10.36740/WLek202201219.  DOI: 10.36740/WLek202201219
  https://wiadlek.pl› 2022/01 › WLek202201219

Scopus QIV

 

 1. Salmanov AG, Shchehlov DV, Svyrydiuk O, Bortnik IM, Mamonova M, Kudelsky Ya, Rzayeva FH.Healthcare-ssociated infection in neurosurgical patients in Ukraine: results of a multicenter study (2017-2019). Wiad Lek. 2021;74(8):1945-1951. dol: 10.36740/WLek202108129

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116571571&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20876&tip=sid&clean=0

 1. Salmanov AG, Shchehlov DV, Svyrydiuk O, Bortnik IM, Mamonova M, Gudym MS, Psatushyn OA. Surgical site infections after neurosurgical procedures in Ukraine: results of a multicenter study (2018-2020).  Wiad Lek. 2022;75(1 p. 1):27-33. doi: 10.36740/WLek202201105

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123877337&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20876&tip=sid&clean=0

 1. Salmanov AG, Shchehlov DV, Svyrydiuk O, Bortnik IM, Mamonova M, Krylova AS, Gudym MS. Evaluation of bacterial contamination in the inanimate environment surfaces in acute care hospitals in Kyiv, Ukraine. Wiad Lek. 2022;75(2):483-489. doi: 10.36740/WLek202202128

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85127999932&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20876&tip=sid&clean=0

 

Членство у редколегіях наукових видань:

 

Дубров Сергій Олександрович журнал «Pain, Anaesthesia and Intensive Care/Біль, знеболення та інтенсивна терапія» Категорія Б (www.jpaic.aaukr.org)

Олійник Олександр Валентинович журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» (ISSN 2415-8836 (Online), ISSN 1811-2471 (Print))

Мамонова Марина Юріївна журнал «Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія/ Ukrainian Interventional Neuroradiology and Surgery» Категорія Б (https://enj.org.ua/index.php/journal)