Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Співробітники

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Парій Валентин Дмитрович.

 

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Парій Валентин Дмитрович

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

 

Закінчив Вінницький державний медичний інститут імені М.І. Пирогова у 1981 році за спеціальністю «Лікувальна справа» та отримав кваліфікацію лікар-невролог.

У 1993 році захистив кандидатську, а в 2005 – докторську дисертацію «Медико-соціальні та профілактичні засоби сучасної перебудови ПМСД сільського населення» за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.

Член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій  Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця, Д 26.613.07 НМАПО імені П. Шупіка за спеціальністю 14.02.03  «Соціальна медицина». Під науковим керівництвом В.Д. Парія захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертації.

Наукові інтереси: реформування охорони здоров’я; розвиток альтернативних джерел фінансування охорони здоров’я; стандартизація медичних технологій, кадрові ресурси охорони здоров`я, управління якістю.

Кількість публікацій: понад 150, із них 4 у науково-метричних  базах (Scopus, Web of  Science), 5 колективних монографій, 7 навчально-методичних посібників, 1 патент на корисну модель, 1 авторське свідоцтво.

Із 2008 року по теперішній час – медичний директор клініки «Оберіг».

Тривалий час очолював центральний формулярний комітет МОЗ України.

Член редакційної колегії журналу «Управління охороною здоров’я». Учасник міжнародних проєктів: Європейського союзу «Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні», EUROPE AID «Поддержка развития системы медицинских стандартов в Украине», «Розвиток вторинної медичної допомоги населенню України», «UDRG пілотний проєкт Karol Consulting та Health Policy Analysis».

Президент Благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», Голова Асоціації лікарняних кас України. Член експертної групи МОЗ України за напрямом «Організація і управління охороною здоров’я».

Заслужений лікар України, академік Національної академії наук вищої освіти України.

Номінант та дипломант Національної медичної премії ТОП-100 в медицині 2009 року. Лауреат премії НАМН України за 2010 рік за серію наукових праць.

Нагороджений почесними грамотами МОЗ України та подяками за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я.

 

 

Журавель Володимир Іванович

Доктор медичних наук, професор

 

У 1974 році закінчив Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут.

У 1974-1977 роках закінчив аспірантуру на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я  ЛСГМІ.

Тема кандидатської дисертації «Обґрунтування факторів ризику та системи прогнозування в удосконаленні диспансеризації хворих на виразку шлунку та  12-палого кишківника» (1984)

У1994 році захистив докторську дисертацію на тему «Обґрунтування оптимізації моделей системи управління та  управлінської діяльності в охороні здоров’я (на прикладі великого міста, об­­­ласного та районних центрів)».

Під керівництвом Володимира Івановича підготовлено 4 кандидатські дисертації,107 магістерських та дипломних робіт.

До кола наукових інтересів належать менеджмент як наука та практика; забезпечення управлінської діяльності в керованих соціальних системах; теорія систем і системна методологія, управління якістю стандарту ІСО-9000; організація систем охорони та захисту інформації з обмеженим доступом; кадровий менеджмент; менеджмент організацій; управлінське консультування; інтелектуальна власність;  соціальна медицина та громадське  здоров’я; санітарна статистика;  методологія і організація наукових досліджень; публічне адміністрування.

Має 249 публікацій, з них 12 науково-метричних (Scopus, Web of  Science), 3 підручники, 7 навчальних посібників, 7 монографій, 19  словарів-довідників і методичні рекомендацій, 2 раціональні пропозиції.

Громадська діяльність:

– робоча група МОЗ України по організації та впровадженню в систему охорони здоров’я сімейної медицини (з 2003 р.);

– робоча груп МОЗ України по реструктуризації системи охорони здоров’я (з 2003-2005 рр.);

– центральна Атестаційна комісія по організації та управлінню охороною здоров’я при МОЗ України ( 2004-2005);

– редколегія журналу «Ліки України» (2001-2004);

– рада експертів з питань менеджменту охорони здоров’я журналу «Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини» (з 2020 року).

Нагороджено грамотою уряду Німеччини (2000).

 

 

Вежновець Тетяна Андріївна

Доктор медичних наук, професор

 

У 1986 році завершила навчання у Київському медичному інституту імені О.О. Богомольця.

У 2007 році захищено дисертацію на здобуття наукового звання кандидата медичних наук.

У 2018 році захищено дисертацію на здобуття наукового звання доктора медичних наук на тему «Соціально-психологічне моделювання кадрового менеджменту у сфері охорони здоров’я».

Кількість публікацій понад 102, серед яких наукові та навчально-методичні публікації, навчальні посібники, наукові праці, опубліковані  у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01

за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.

Член редакційних колегій журналу «Профілактична та клінічна медицина» та журналу «Україна. Здоров’я нації».

 

 

Дудник Світлана Валеріївна

Доктор медичних наук, професор

 

У 1998 р. завершила навчання у  Луганському державному медичному університеті за спеціальністю «Лікарська справа».

У 2000 році пройшла спеціалізацію за спеціальністю  «Терапія»  у Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  МОЗ України.

У 2004 році пройшла спеціалізацію з «організації і управління  охороною здоров’я»  у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика  МОЗ України.

Секретар науково-практичного фахового журналу  «Економіка і право» (2016-2019), член редакційної ради науково-практичного фахового журналу   «Україна. Здоров’я нації» (2016-2019), член редакційної ради науково-практичного фахового журналу  «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України» (2016-2019).

 

Матукова Ганна Іллівна

Доктор педагогічних наук, професор

 

У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2003-2005рр. навчалася в аспірантурі КДПУ за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (кандидат педагогічних наук з 2006 року).

Докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади розвитку підприємницьких компетентностей у фахівців економічного профілю» захищено у 2016 році. (13.00.04 Теорія і методика професійної освіти ДД №005680).

Під керівництвом Г.І. Матукової підготовлено 110 магістерських та дипломних робіт, 130 здобувачів післядипломної освіти.

Серед наукових інтересів економіка та управління підприємствами, менеджмент охорони здоров’я, управління проєктами, бізнес-проєктування, економіка охорони здоров’я, маркетинговий менеджмент, бізнес-менеджмент, тайм-менеджмент.

Серед публікацій 92 наукові праці, 11 навчально-методичних, 6 науково-метричних (Scopus, Web of  Science), 12 колективних монографій, 9 навчальних посібників для студентів ЗВО.

Член громадської організації «Платформа розвитку громад» (2019).

Із 2018 року академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент» (№1014).

 

 

Прус Наталія Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

 

У 1998 р. закінчила Луганський сільськогосподарський інститут та отримала кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2000 році отримала кваліфікацію магістра державного управління за спеціальністю «Державна служба» в Східноукраїнському державному університеті.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Планування витрат в системі економічної безпеки підприємства».

Серед наукових інтересів менеджмент охорони здоров’я, управління фінансовими ресурсами в охороні здоров’я, економічна безпека підприємства.

Має 46 наукових та 5 навчально-методичних публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, із них 3 в науково-метричних базах (Scopus, Web of  Science),  2 навчальних посібники.

Брала участь в міжнародному проекті «UDRG пілотний проєкт Karol Consulting та Health Policy Analysis» 2019 р.

 

 

Кожемякіна Тетяна Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

 

Кандидат економічних наук із 2004 року, доцент кафедри міжнародної економіки з 2006 року.

У 1995 р. закінчила Київський державний економічний університет імені Д.С. Коротченка (КНЕУ) за спеціальністю економічне і соціальне планування.

Навчалася в аспірантурі Криворізького технічного університету з 1997 по 1999 р.

Тема дисертації: «Економічне обґрунтування природоохоронної діяльності промислових підприємств».

Серед наукових інтересів економіка охорони здоров’я, економічне обґрунтування медичних технологій, трансформація економічного механізму закладів охорони здоров’я, міжнародна економіка.

До переліку публікацій входять 1 підручник, 3 навчальні посібники, 81 наукова стаття, 46 методичних рекомендацій.

Член громадської організації «Платформа розвитку громад» з 2019 року.

 

 

Матукова-Ярига Дар’я Геннадіївна

Кандидат економічних наук, доцент

 

У 2010 році завершила навчання у КЕІ Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Контроль та ревізія».

Із 2010 по 2013 рік навчалася в аспірантурі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 00.08.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічне управління підприємством».

Серед наукових інтересів державний фінансовий контроль, контроль та аудит, економіка та управління підприємствами, менеджмент охорони здоров’я, економіка охорони здоров’я, маркетинговий менеджмент, громадське здоров’я.

Має понад 40 публікацій, із них 26   наукових та 8 навчально-методичного характеру, 11 науково-метричних (Scopus, Web of  Science), 4 колективні монографії, у тому числі наукові праці, опубліковані  у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 2 навчально-методичні посібники, підручник із економіки охорони здоров’я.

Із 2019 року член громадської організації «Платформа розвитку Громад».

 

 

Zhila

Жила Анатолій Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент, доктор філософії в галузі права

 

У 1978 році закінчив Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2010 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Трудове та комерційне право».

1978-1979 рр. – інтернатура за спеціальністю «Терапія» на базі Уральської обласної клінічної лікарні (Казахстан). 2010-2012 рр. навчання у докторантурі на базі Міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю «Право».

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук «Соціально-гігієнічні аспекти інвалідності внаслідок ішемічної хвороби серця серед трудящих гірничорудної промисловості Кривбасу»; дисертація на здобуття вченого ступеня доктор філософії з права «Деліктне провадження в медичній сфері як чинник оптимізації медичного обслуговування населення».

1980–1992 рр. – на базі ФПК Дніпропетровської медичної академії та 1992 – 2014 рр. ФПК ДЗ «Луганський державний медичний університет» післядипломна підготовка організаторів охорони здоров’я».

До кола наукових інтересів входять менеджмент, економіка, управління, маркетинг в охороні здоров’я, медичне право, медична психологія, громадське здоров’я.

Кількість публікацій 85, з них: 71  наукова стаття,  9 навчально-методичних рекомендацій та посібників, 4 публікації в науково-метричних виданнях (Scopus, Web of  Science),   монографія.

У 1989 р. виступив ініціатором створення міжрайонної кардіологічної МСЕК на базі 9-ої міської багатопрофільної лікарні (м. Кривий Ріг); 1998–2012 рр. – член Луганської обласної акредитаційної комісії з акредитації медичних закладів; 2012–2014 рр. – наказом МОЗ України Головний позаштатний експерт з акредитації медичних закладів Луганської області; 2008–2014 рр. – співзасновник та співголова громадської організації «Асоціація організаторів охорони здоров’я Луганської області»; 1995–2014 рр.– член Всеукраїнського лікарського товариства; 2012 р. – член робочої групи при МОЗ України з розробки «Положення про університетську клініку».

 

Гурʼянов Віталій Григорович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

У 1980 році завершив навчання у  Донецькому державному університеті за спеціальністю «Фізика».

Навчався у аспірантурі Донецького державного університету за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла».

Залучався у якості рецензента (з біостатистики) у закордонних медичних виданнях.

Серед наукових інтересів біостатистика, штучні нейронні мережі, фрактальний аналіз біосигналів.

Має понад 200 публікацій, із них 38 у науково-метричній базі Scopus. Співавторство у 2 посібниках з біостатистики, розробці і створенні статистичного пакету.

 

 

Vushnuvetskij

Вишнивецький Іван Іванович

Кандидат медичних наук, доцент

 

У 2001 закінчив Донецький національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

2002-2005 – навчання в аспірантурі Донецького національного медичного університету за спеціальністю «Кардіологія».

Тема дисертації «Порушення ритму серця у вагітних: характеристика, прогнозування, лікування».

Серед наукових інтересів доказова медицина, методологія наукових досліджень, менеджмент організацій.

Серед 55 публікацій 1 підручники та 5 методичних рекомендацій.

Голова Української асоціації клінічних досліджень.

Є членом професійної асоціації Association of Clinical Research Professionals, Society of Clinical Research Sites, Українська асоціація клінічних досліджень.

 

 

Терентюк Вадим Георгійович

Кандидат медичних наук, доцент

 

У 1996 році завершив навчання у Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова .

Із 1999 по 2001 рік проходив клінічну ординатуру з акушерства та гінекології, а у 2009 році отримав спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров’я» у НМАПО ім. П.Л. Шупика.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» на тему «Постуральні реакції в ІІІ триместрі вагітності при гіпертензивних станах».

До кола наукових інтересів входять сучасний менеджмент охорони здоров’я, реформа охорони здоров’я, розбудова е-Хелс в Україні, практична інформатизація в охороні здоров’я; проєктування та розробка інформаційних моделей для охорони здоров’я, розробка програмного забезпечення для ОЗ, телемедицина.

Має 18 наукових статей, 2 патенти на винахід.

Член Асоціації постачальників товарів та послуг в сфері інформатизації охорони здоров’я «ІХЕСЛ».

 

 

Короткий Олександр Володимирович

Кандидат медичних наук, асистент

 

У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

2015-2018 рр. – навчався в аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця.

Захистив кандидатську дисертацію на тему  «Медико-соціальне обґрунтування організаційно-функціональної моделі діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря в системі надання первинної медичної допомоги міському населенню (на прикладі міста Києва)».

Серед наукових інтересів організація надання первинної медичної допомоги, громадське здоров’я, економіка охорони здоров’я, біостатистика.

Має 8 наукових публікацій, з яких 1 у науково-метричній базі Web of  Science.

 

 

Юнгер Віталій Іванович

Кандидат медичних наук, асистент

 

У 2003 році завершив навчання в Івано-Франківській державній медичній академії за спеціальністю «Лікувальна справа».

Із 2007 по 2010 роки навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного медичного університету за спеціальністю 14.01.01 «Акушерство і гінекологія».

Тема дисертації «Оптимізація програми діагностики,  лікування та профілактики фонових процесів шийки матки у молодих жінок».

До наукових інтересів входять менеджмент охорони здоров’я, організація надання спеціалізованої вторинної медичної допомоги, система пацієнтського сервісу в ЗОЗ, управління змінами в охороні здоров’я, моделювання прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я.

Автор понад 10 публікацій, 2 патентів України на корисну модель.

У 2017-2019 рр. – голова виконавчого комітету конкурсного відбору на присудження Відзнак «Орден та медаль Святого Пантелеймона. Честь медичної професії».

 

 

 

Ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra.ipo.nmu