Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Наукова робота

Відповідальні по кафедрі:

Д. мед. н., професор Журавель Володимир Іванович

К. мед. н., асистент Короткий Олександр Володимирович

 

Науково-дослідні роботи кафедри за 2014-202рр.:

1.«Управління ризиками в системі охорони здоров’я (на прикладі персоналу)» (номер державної реєстрації 0113U006549, термін виконання 2014- 2016 рр.) – НДР завершена;

2.«Медико-соціальне обґрунтування організаційно-функціональної моделі первинної медичної допомоги в системі охорони здоров’я України» (номер державної реєстрації 0117U000270, термін виконання 2017-2019 рр.) – НДР завершена;

3.«Методологія формування механізму державного регулювання застосування технологій охорони здоров’я у медичних закладах» (номер державної реєстрації 0120U101466, термін виконання 2020-2022 рр.) НДР завершена

4.«Оцінка стану регіоналізації перинатальної допомоги в областях в контексті управління перинатальними ризиками новонароджених, маршрутизація пацієнток відповідно до виявлених ризиків. Оцінка матеріально-технічної, організаційної, аналітичної, методичної та навчальної спроможності перинатальних центрів» (номер державної реєстрації 0123U103032 термін виконання  01.07.2023р. – 31.12.2023 р.)

 

Видавнича діяльність кафедри за останні 2014-2022рр.:

Підручники:

 1. Економіка охорони здоров’я: Підручник/ В.Д. Парій, Т.А. Вежновець, В.І. Журавель і ін.: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – Житомир: ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. – 288 с. – До 180-річчя НМУ імені О.О. Богомольця

 

Монографії:

1.Матукова Г.І. Матукова-Ярига Д.Г., Гасанов М. Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення [текст]  [міжнародна монографія] / під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д. ю. н., проф. Устименка В.А. – К.: Інтерсервіс, 2021. – 382 с. ISBN 978-966-999-091-4.

 

Посібники:

 1. Парій В.Д., Гур’янов В.Г., Короткий О.В. Аналіз результатів медичних досліджень в пакеті EZR (R-Statistics): Навч. посібник. – Київ, НМУ, 2018, 18,7 друк. арк.
 2. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Экономика здравоохранения: Практикум для самостійної роботи студентів (російська мова – для р.ф.н.). – Київ, НМУ, 2018, 3,2 друк. арк.
 3. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Economics of Public Healh. Practicum for individual work: Практикум для самостійної роботи студентів (англійська мова – для а.ф.н.). – Київ, НМУ, 2018, 2,6 друк. арк.
 4. Новічкова О.М. Застосування моделі поліпшення якості надання послуг у закладах охорони здоров’я: Навч. посібник. – Київ, USAID, 2017, 18,15 друк. арк.
 5. Парій В.Д., Москаленко М.В. Сучасні аспекти громадського здоров’я: Навч. посібник. – – Київ, USAID, 2017, 18,0 друк. арк.
 6. Парій В.В., Жила А.В., Матукова Д.Г. Таран В.В. та ін. Economics of pudlic health (practicum for individual work). – K., 2019. – 59 p.
 7. Вежновець Т.А. та інші. Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в Україні. Ситуаційний аналіз. Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».– Київ. – 2019. – 133 с.
 8. Матукова Г.І., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г. Навчальний посібник «Менеджмент» рекомендований Вченою радою Національного університету «Києво-Могилянська Академія».− Київ, 2020. – 557с.

 

Методичні рекомендації:

 1. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Економіка охорони здоров’я. Практикум для самостійної роботи студентів – ЦМК. – 2018. – 56 с
 2. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Economics of Public Healh. Practicum for individual work. Практикум для самостійної роботи студентів (англійська мова – для а.ф.н.). ЦМК. – 2018. – 50 с
 3. Парій В.Д. ,Матукова Г.І., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Таран В.В., Жила А.В. – Київ: НМУ імені О.О. Богомольця, 2020. Комплексні методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг у стоматології» для студентів спеціальності 221 «Стоматологія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
 4. Парій В.Д. Кожемякіна Т.В., Матукова Г.І., Матукова-Ярига Д.Г., Прус Н.В. 2020. Комплексні методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг в сфері охорони здоров’я» для студентів спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
 5. Парій В. Д., Журавель В.І., Матукова Г. І., Матукова-Ярига Д. Г. 2021. Комплексні методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування» для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

 

 

 

Публікації

 

Практикуми:

 

 1. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Економіка охорони здоров’я. Практикум для самостійної роботи студентів – ЦМК. – 2018. – 56 с.
 2. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Экономика здравоохранения. Практикум для самостійної роботи студентів (російська мова – для р.ф.н.) – ЦМК. – 2018. – 56 с.
 3. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Economics of Public Healh. Practicum for individual work. Практикум для самостійної роботи студентів (англійська мова – для а.ф.н.). ЦМК. – 2018. – 50 с.
 4. Гурянов В.Г., Парій В.Д., Короткий О.В. «Аналіз результатів медичних досліджень в пакеті EZR (R-Statistics)» Навчальний посібник. – К., 2018. – 18,7 друк.арк.
 5. Парій В.В., Жила А.В., Матукова Д.Г. Таран В.В. та ін. Economics of pudlic health (practicum for individual work). – K., 2019. – 59 p.
 6. Вежновець Т.А. та інші. Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в Україні. Ситуаційний аналіз. Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». – Київ. – 2019. – 133 с.
 7. «Економіка охорони  здоров’я» (під загальною редакцією професора В.Д.Парія) для студентів,  інтернів, організаторів ОЗ та лікарів закладів ОЗ. Підручник. Надана рекомендація до друку рішенням Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця від 27.05.2021. – Житомир: [ФОП Євенок О. О.], 2021. – 289 с.

 

Нагороди:

 

Завідувач кафедри, професор, д.мед.н. Парій Валентин Дмитрович – Почесна грамота Верховної Ради України, 2019 р.

 

 

Ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/NMUHealthCareManagement