Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Навчальна література для слухачів кафедри

 

2021 рік

Кафедра менеджменту охорони здоров’я, яку очолює професор Валентин Дмитрович Парій, підготувала та випустила підручник із навчальної дисципліни «Економіка охорони здоров’я».

Підручник є науковою працею колективу викладачів. Він націлений на допомогу фахівцям сфери охорони здоров’я у всебічній орієнтації щодо сучасних умов реформування медичної галузі. Це видання являє собою оновлення попереднього навчального підручника кафедри менеджменту охорони здоров’я.

Його поява обумовлена внесенням змін до чинних нормативно-правових актів, новими підходами до регулювання діяльності вітчизняної системи охорони здоров’я та інституційною трансформацією галузі. У зв’язку з докорінними змінами у системі охорони здоров’я вимоги до фахівців є високими й комплексними, тому студенти мають отримати поряд із теоретичними знаннями та практичними компетентностями, фахові орієнтири власної професіоналізації, що забезпечить їхню високу конкурентоспроможність у галузі.

Сучасні студенти-медики є представниками нового покоління медичних працівників – фахівцями з належними фундаментально-прикладними знаннями, вміннями в області клінічної медицини, загальновизнаними у медичній діяльності морально-психологічними якостями, прихильністю до дотримання деонтологічних принципів. Все це формує розвинутий економічний світогляд як невід’ємний компонент адаптації до роботи в умовах ринкових відносин, де панує конкуренція.

Цей підручник суттєво доповнено новітніми підходами у питаннях проведення економічного аналізу з позицій клініко-економічного менеджменту та доказової медицини при виборі альтернативних методів профілактики, діагностики лікування та реабілітації, виходячи зі співвідношення витрати/ефективність. Значну увагу приділено основам правового регулювання економічної та підприємницької діяльності в медичній сфері.

У підручнику відображено методики комплексного аналізу фінансової діяльності медичного закладу, концептуальні засади проведення клініко-економічного аудиту, формування інвестиційної та інноваційної політики як важливих чинників забезпечення успішної діяльності медичного закладу у складних ринкових умовах. Детально розглянуто методики ефективного використання усіх видів ресурсів медичного закладу, формування системи ціноутворення, маркетингової стратегії.

Підручник орієнтований на аудиторію студентів, слухачів циклів безперервної професійної освіти, керівників медичних закладів, аспірантів, магістрів, інтернів, лікарів та менеджерів сфери охорони здоров’я.

Підручник схвалено Вченою Радою Університету імені О.О. Богомольця і позитивно оцінено поважними рецензентами. Примірники підручника передано до бібліотекою НМУ, ознайомитися зі змістом можуть усі бажаючі.

Завантажити електронну версію підручника можна за цим посиланням –

https://drive.google.com/file/d/1dSKXj5zdfbSLlbCjKI7K7rWg9aGbUuR_/view?usp=sharing

Уся інша література кафедри, яка потрібна для навчального процесу за цим посиланням –

https://drive.google.com/drive/folders/1N3kONzpO3s84JIc29Nd0UVsz6UYgpJIu?usp=sharing

 

 

 

2020 рік

 

До уваги пошукачів, аспірантів та тих, хто зацікавлений у проведенні аналізу результатів медичних досліджень!

 

 Кафедра «Менеджменту охорони здоров’я» НМУ імені О.О. Богомольця викладає у вільний доступ власні розробки з проведення статистичного аналізу за посиланням:

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y0KQzzo045smpHReKTWnmSH-tzDYx7o7

 

Матеріали включають:

 

1) Повний відкритий доступ до книги «Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R–statistics) / В. Г. Гур’янов, Ю. Є. Лях, В. Д. Парій, О. В. Короткий, О. В. Чалий, К. О. Чалий, Я. В. Цехмістер : Навчальний посібник. – К. : Вістка, 2018», у .pdf форматі.

 

Посібник може бути використаний для вивчення теоретичного матеріалу з біостатистики та як практичне  керівництво із  проведення статистичного аналізу результатів медичних досліджень в пакеті EZR (Free statistical software: EZR on R commander: R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).

 

2) Повну інсталяцію авторського пакету  статистичного аналізу MedStat v.5.2 (Лях Ю.Є., Гур’янов В.Г., 2004-2018 р.р.) з можливістю вибору інтерфейсу українською, англійською, російською мовами та методичні матеріали з роботи в пакеті MedStat (українською, англійською, російською мовами), у .pdf форматі.

 

 

 

 

2019 рік

 

«У відкритому доступі (знову) навчальні посібники та методичні рекомендації нашої кафедри. Це означає, що ви можете абсолютно спокійно і в будь-який час завантажити конкретний файл, який вас цікавить.
Час від часу (коли у нас виходитиме нова література) папка буде оновлюватись, тож слідкуйте за оновленнями!»

 

 

 

Ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/NMUHealthCareManagement