Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Навчально-методична робота

 

Відповідальні по кафедрі:

Додипломна освіта: професор Матукова Ганна Іллівна

Післядипломна освіта та БПР: доцент Прус Наталія Володимирівна

 

2023-2024 н.р.

 

Витяги з протоколів засідання кафедри

Протоколи засідань ЦМК зі спеціальності “Менеджмент”

Робочі програмі обов’язкових дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Робочі програмі вибіркових дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Силабуси обов’язкових дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Силабуси вибіркових  дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Презентації  вибіркових дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Відгуки здобувачів

Відгуки роботодавців

Переддипломна практика

Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра

Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни “Менеджмент охорони здоров’я “

 

Робочі програмі обов’язкових дисциплін для студентів ОП «Громадське здоров’я»

Робочі програмі вибіркових дисциплін для студентів ОП «Громадське здоров’я»

Силабуси обов’язкових дисциплін для студентів ОП «Громадське здоров’я»

Силабуси вибіркових дисциплін для студентів ОП «Громадське здоров’я»

Презентації вибіркових дисциплін для студентів ОП «Громадське здоров’я»

 

 

2022-2023 н.р.

 

Робочі програмі обов’язкових дисциплін для студентів ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я “

Робочі програмі вибіркових дисциплін для студентів ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я “

Силабуси обов’язкових дисциплін для студентів ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я “

Силабуси вибіркових дисциплін для студентів ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я “

 

РЕЙТИНГ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

2021-2022 н.р.

 

Робочі програми

Силабуси

Питання поточн контролю та ПМК

КТП ЛЕКЦІЙ

КТП практичних занять

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

2020-2021 н.р.

 

Робочі програми

Навч-метод засідання 2020 СВОД

Пед навантаження осінь 2020

Розподіл груп між викладачами 2020-2021 ІІ семестр

Комплексні методичні вказівки ОММ та Адміністрування -2021

Комплексні методичні вказівки Бізнес-менеджмент в стоматології

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

Післядипломна освіта – доцент, к.ек.н. Прус Наталія Володимирівна 044-250-13-37, 044-250-13-47,  managementnmu@gmail.com

 

 

Ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/NMUHealthCareManagement