Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Навчально-методична робота

 

Відповідальні по кафедрі:

Додипломна освіта: професор Матукова Ганна Іллівна

Післядипломна освіта та БПР: доцент Прус Наталія Володимирівна

 

2023-2024 н.р.

 

Витяги з протоколів засідання кафедри

Протоколи засідань ЦМК зі спеціальності “Менеджмент”

Робочі програмі обов’язкових дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Робочі програмі вибіркових дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Силабуси обов’язкових дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Силабуси вибіркових  дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Презентації  вибіркових дисциплін  для студентів  ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Відгуки здобувачів

Відгуки роботодавців

Переддипломна практика

Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра

Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни “Менеджмент охорони здоров’я “

 

 

2022-2023 н.р.

 

Робочі програмі обов’язкових дисциплін для студентів ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я “

Робочі програмі вибіркових дисциплін для студентів ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я “

Силабуси обов’язкових дисциплін для студентів ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я “

Силабуси вибіркових дисциплін для студентів ОП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я “

 

РЕЙТИНГ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

2021-2022 н.р.

 

Робочі програми

Силабуси

Питання поточн контролю та ПМК

КТП ЛЕКЦІЙ

КТП практичних занять

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

2020-2021 н.р.

 

Робочі програми

Навч-метод засідання 2020 СВОД

Пед навантаження осінь 2020

Розподіл груп між викладачами 2020-2021 ІІ семестр

Комплексні методичні вказівки ОММ та Адміністрування -2021

Комплексні методичні вказівки Бізнес-менеджмент в стоматології

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

Післядипломна освіта – доцент, к.ек.н. Прус Наталія Володимирівна 044-250-13-37, 044-250-13-47,  managementnmu@gmail.com

 

 

Ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/NMUHealthCareManagement