Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти (ННЦ НПО)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Головною метою ННЦ НПО є удосконалення професійних компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих медичних закладів освіти, лікарів, провізорів та інших фахівців, реалізація державної політики щодо розвитку вищої медичної освіти, неперервного професійного зростання фахівців.

 

Об’єднання в одному структурному підрозділі фахівців різних напрямів дає можливість організовувати актуальні мультидисциплінарні цикли з метою багатогранного висвітлення особливостей розв’язання означених науково-практичних, клінічних, педагогічних, психологічних проблем, надавати слухачам циклів БПР, курсів підвищення кваліфікації ґрунтовних знань, формувати практичні вміння й навички.

 

Основним навчально-методичними функціями Центру є:

 

 • реалізація різнорівневих програм післядипломної підготовки науково педагогічних співробітників, лікарів, провізорів та інших фахівців;
 • використання у своїй діяльності інноваційних педагогічних технологій, новітніх розробок в галузі освіти;
 • розробка науково-методологічних, методичних та інформаційних матеріалів для фахівців у галузі вищої медичної освіти курсантів, слухачів;
 • забезпечення неперервного професійного розвитку лікарів, які поєднують лікарську практику з науково-педагогічною (педагогічною) діяльністю у ВНЗ медичного профілю;
 • підготовка здобувачів ступеня доктора PHD;
 • надання консультативно-методичної, практичної допомоги співробітникам Університету, його структурним підрозділам з питань організації та покращення якості навчання;
 • забезпечення інформаційно-методичного супроводу освітнього процесу;
 • здійснення комунікації з вищими медичними закладами освіти з питань неперервного професійного розвитку лікарів, удосконалення професійних компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

 

Для педагогічних і науково-педагогічних працівників ННЦ НПО пропонує курси підвищення кваліфікації з таких тем:

 

 • Актуальні питання вищої медичної освіти.
 • Online-інструменти для організації змішаного навчання.
 • Організація та підтримка дистанційного та змішаного навчання в медичних ЗВО. Створення онлайнових інтерактивних  вправ.
 • Застосування сase study у вищій медичній освіті.
 • Особливості запровадження засобів імерсійної освіти у медичних ВНЗ.

 

В ННЦ НПО розроблено сучасні цикли БПР лікарів за такою тематикою:

 

 • Психологічна компетентність як складова професійної діяльності лікаря.
 • Сучасні програми скринінгу найбільш поширених онкологічних захворювань у чоловіків і жінок.
 • Коморбідна ендокринна патологія у вагітних, жінок репродуктивного віку та менопаузального періоду
 • Коморбідна ендокринна патологія, особливості діагностування злоякісних новоутворень у дітей і підлітків.
 • Актуальні питання персоналізованої медицини.
 • Сучасні підходи до діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб та супутньої патології у стоматологічній практиці.
 • Гастроентерологічні ускладнення перебігу інфекції COVID-19.
 • Особливості лікування і профілактики серцево-судинних захворювань при COVID–19.
 • Особливості клінічної фармакології в роботі лікаря.