Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти (ННЦ НПО)

Навчально-методична робота

Головною метою ННЦ НПО є удосконалення професійних компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих медичних закладів освіти, лікарів, провізорів та інших фахівців, реалізація державної політики щодо розвитку вищої медичної освіти, неперервного професійного зростання фахівців.

Об’єднання в одному структурному підрозділі фахівців різних напрямів дає можливість організовувати актуальні мультидисциплінарні цикли з метою багатогранного висвітлення особливостей розв’язання означених науково-практичних, клінічних, педагогічних, психологічних проблем, надавати слухачам циклів БПР, курсів підвищення кваліфікації ґрунтовних знань, формувати практичні вміння й навички.

 

Основним навчально-методичними функціями Центру є:

 • реалізація різнорівневих програм післядипломної підготовки науково-педагогічних співробітників, лікарів, провізорів та інших фахівців;
 • використання у своїй діяльності інноваційних педагогічних технологій, новітніх розробок в галузі освіти;
 • розробка науково-методологічних, методичних та інформаційних матеріалів для фахівців у галузі вищої медичної освіти курсантів, слухачів;
 • забезпечення неперервного професійного розвитку лікарів, які поєднують лікарську практику з науково-педагогічною (педагогічною) діяльністю у ВНЗ медичного профілю;
 • підготовка здобувачів ступеня доктора PHD;
 • надання консультативно-методичної, практичної допомоги співробітникам Університету, його структурним підрозділам з питань організації та покращення якості навчання;
 • забезпечення інформаційно-методичного супроводу освітнього процесу;
 • здійснення комунікації з вищими медичними закладами освіти з питань неперервного професійного розвитку лікарів, удосконалення професійних компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

 

ННЦ НПО пропонує курси підвищення кваліфікації з таких тем: 

 1. Цикли тематичного удосконалення тривалістю 2 тижні (78 годин) за такими темами:
 • ТУ «Сучасні підходи до діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб та супутньої патології у стоматологічній практиці»
 • ТУ «Клінічна фармакологія у практиці лікарі»
 • ТУ «Сучасні стандарти невідкладної допомоги в практиці лікаря
 • ТУ «Лікувально-діагностичний процес: практичні аспекти медичної психології»
 • ТУ «Розвиток лідерських компетенцій лікарів»
 • ТУ «Сучасні проблеми клінічної алергології, імунології, інфектології; алерген-специфічна імунотерапія»
 • ТУ «Раціональна антимікробна терапія та адміністрування антимікробних препаратів»
 • ТУ «Профілактика інфекцій та організація інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я»
 • ТУ «Сучасні підходи до управління якістю медичної допомоги»
 • ТУ «Сучасні програми скринінгу, ранньої діагностики та лікування найбільш поширених онкологічних захворювань у чоловіків і жінок»
 • ТУ «Актуальні питання мультифакторної патології у практиці лікаря»
 • ТУ «Адміністрування антимікробних препаратів»
 • ТУ «Сучасні підходи до лікування та діагностики ендокринопатій (патологій щитоподібної залози та цукрового діабету)»
 • ТУ «Сучасні підходи до управління якістю медичної допомоги»

ТУ «Медична допомога пацієнтам при гострому стресі та профілактика посттравматичного стресового розладу»

 • ТУ «Сучасні підходи до діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб та супутньої патології у стоматологічній практиці»

ТУ «Профілактика інфекцій та організація інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я»
ТУ «Лікувально-діагностичний процес: практичні аспекти медичної психології»

 1. Підвищення кваліфікації для педагогічних і науково-педагогічних працівників та викладачів ЗВО тривалістю 4 тижні (150 годин) за такими темами:
 • «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти»
 • «Актуальні питання вищої медичної освіти та управлінського менеджменту»
 1. Підвищення кваліфікації для педагогічних і науково-педагогічних працівників та викладачів ЗВО тривалістю 1 тиждень (36 годин) за такими темами:
 • «Застосування кейсових технологій у медичному ЗВО»
 • «Онлайн-інструменти для організації дистанційного та змішаного навчання у медичному ЗВО»
 • «Організація викладання іноземної мови у медичному ЗВО»
 • «Психологічна компетентність як складова професійної діяльності викладача»
 • «Імерсійні технології навчання та штучний інтелект у вищій медичній освіті»
 • «Технології навчання у медичному ЗВО (англ.мовою)»
 • «Інтерактивні цифрові технології та ефективна комунікація у медичних ЗВО»
 • «Навчання та викладання на засадах лідерства»
 • «Академічна англійська мова для науковців, лікарів та викладачів»

 

В ННЦ НПО викладаються наступні курси майбутнім докторам філософії:

 1. Філософія науки та біоетика; академічна доброчесність та етика наукових досліджень; теорія пізнання та медицина.
 2. Академічна англійська мова.
 3. Сучасні методи викладання у вищій школі; Практика.

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

“Адміністрування антимікробних препаратів”

 1. Вкажіть види інфекції, пов’язаної із наданням медичної допомоги та її основні збудники
 2. Класифікація антибіотиків залежно від походження, спектру дії, механізмів дії.
 3. Найбільш часті побічні реакції на антимікробні лікарські засоби.
 4. Взаємодія антимікробних лікарських засобів.
 5. Які механізми антимікробної резистентності характерні для антимікробних препаратів різних груп?
 6. Які антимікробні препарати відносяться до групи доступу, які до групи спостереження, які до групи резерву?
 7. Які основні стратегії боротьби із АМР?
 8. Які основні принципи DDD/ ATC аналізу?
 9. Які основі завдання впровадження заходів адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я
 10. Які основні умови для впровадження заходів адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я?
 11. Які основні етапи впровадження адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я?
 12. Що таке мінімальна інгібуюча концентрація антибіотика?
 13. Для чого слід використовувати базу даних EUCAST?
 14. Які показники розраховує клінічний фармацевт для оцінки впровадження ААП у ЗОЗ?
 15. Що таке кумулятивна антибіограма?
 16. Які пасивні інтервенції адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я?
 17. Які активні інтервенції адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я?
 18. Які етапи та правила розробки стандартних операційних процедур АМТ?
 19. Які проблеми можуть відмічатись при впровадженні локальних протоколів АМТ в ЗОЗ?
 20. Які форми та організаційні методи слід використовувати при проведенні безперервної освіти для лікарів?
 21. Форми дистанційного навчання лікарів при проведенні безперервної освіти.
 22. Яка роль навчання та інформування пацієнтів щодо раціонального використання АМП в ЗОЗ?
 23. Форми співпраці з пацієнтами в стратегії боротьби із АМР.
 24. Які недоліки процедури погодження на застосування лікарського засобу обмеженого доступу?
 25. Які переваги процедури погодження на застосування АМП?
 26. Які переваги процедури зняття маркування «алергія на антибіотик»?
 27. В чому полягає принцип проспективного аудиту із зворотним зв’язком?
 28. Вкажіть основні джерела та методи збору інформації про споживання АМП.
 29. Які показники використовуються для визначення рівня загального споживання АМП у ЗОЗ?
 30. Вкажіть етапи PPS на рівні ЗОЗ.
 31. Яка мета проведення аудиту споживання АМП?
 32. В чому полягає стратегія дослідження споживання АМП у невеликих ЗОЗ?
 33. Для чого слід використовувати інструменти SAT?
 34. Назвіть індикатори структури, процесу та результатів адміністрування антимікробних препаратів.
 35. Назвіть фактори, що впливають на індикатори якості АМТ

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

“ Раціональна антимікробна терапія та адміністрування антимікробних препаратів ” 

 1. Вкажіть види інфекції, пов’язаної із наданням медичної допомоги та її основні збудники
 2. Які основні стратегії боротьби із АМР?
 3. Чим відрізняються антимікробні препарати широкого спектру дії?
 4. Які антимікробні препарати відносяться до групи доступу, які до групи спостереження, які до групи резерву?
 5. Які основні принципи DDD/ ATC аналізу?
 6. Які основі завдання впровадження заходів адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я
 7. Які основні умови для впровадження заходів адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я?
 8. Які основні етапи впровадження адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я?
 9. Що таке мінімальна інгібуюча концентрація антибіотика?
 10. Для чого слід використовувати базу даних EUCAST?
 11. Які показники розраховує клінічний фармацевт для оцінки впровадження ААП у ЗОЗ?
 12. Що таке кумулятивна антибіограма?
 13. Які пасивні інтервенції адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я?
 14. Які активні інтервенції адміністрування антимікробних препаратів у закладі охорони здоров’я?
 15. В чому полягають особливості адміністрування антимікробних препаратів у відділеннях невідкладної допомоги?
 16. В чому полягають особливості адміністрування антимікробних препаратів у відділеннях педіатрії та неонатології?
 17. В чому полягають особливості адміністрування антимікробних препаратів у пацієнтів із бактеріємією?
 18. В чому полягають особливості адміністрування антимікробних препаратів у пацієнтів із пневмонією?
 19. В чому полягають особливості адміністрування антимікробних препаратів у пацієнтів із ожирінням?
 20. Які правила розробки локальних протоколів АМТ?
 21. Які проблеми можуть відмічатись при впровадженні локальних протоколів АМТ в ЗОЗ?
 22. Які форми та організаційні методи слід використовувати при проведенні безперервної освіти для лікарів?
 23. Форми дистанційного навчання лікарів при проведенні безперервної освіти.
 24. Яка роль навчання та інформування пацієнтів щодо раціонального використання АМП в ЗОЗ?
 25. Форми співпраці з пацієнтами в стратегії боротьби із АМР.
 26. Які недоліки процедури погодження на застосування лікарського засобу обмеженого доступу?
 27. Які переваги процедури погодження на застосування АМП?
 28. Які переваги процедури зняття маркування «алергія на антибіотик»?
 29. В чому полягає принцип проспективного аудиту із зворотним зв’язком?
 30. Вкажіть основні джерела та методи збору інформації про споживання АМП.
 31. Які показники використовуються для визначення рівня загального споживання АМП у ЗОЗ?
 32. Вкажіть етапи PPS на рівні ЗОЗ.
 33. Яка мета проведення аудиту споживання АМП?
 34. В чому полягає стратегія дослідження споживання АМП у невеликих ЗОЗ?
 35. Для чого слід використовувати інструменти SAT?
 36. Назвіть індикатори структури, процесу та результатів адміністрування антимікробних препаратів.
 37. Назвіть фактори, що впливають на індикатори якості АМТ

  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Сучасні програми скринінгу найбільш поширених онкологічних захворювань у чоловіків та жінок»

 1. Будова шкіри. Класифікація невусів. Фактори ризику раку шкіри та меланоми
 2. Особливості будови молочної залози, кровопостачання та лімфовідтік.
 3. Анатомія товстої та прямої кишки. Особливості кровопостачання та лімфовідтоку
 4. Фактори ризику розвитку раку легень
 5. Фактори ризику раку передміхурової залози
 6. Передракові захворювання ободової і прямої кишки
 7. Групи ризику захворіти на колоректальний рак, рак молочної залози, рак шкіри та меланому, рак легень.
 8. Графік профілактичних оглядів, скринінгових обстежень.
 9. Хіміопрофілактика раку молочної залози.
 10. Профілактика КРР
 11. Профілактика раку шкіри та меланоми шкіри.
 12. Профілактика раку легені.
 13. Рання діагностика раку легень, раку молочної залози, раку шкіри та меланоми, колоректального раку, раку шийки матки
 14. Негативні наслідки скринінгових програм

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Сучасні підходи до лікування та діагностики ендокринопатій (патологій щитоподібної залози та цукрового діабету)»

 1. Особливості будови молочної залози, кровопостачання та лімфовідтік.
 2. Фактори ризику та способи профілактики раку молочної залози.
 3. Групи ризику захворіти на рак молочної залози.
 4. Хіміопрофілактика раку молочної залози.
 5. Рання діагностика раку молочної залози.
 6. Агресивні типи раку щитоподібної залози.
 7. Синдром множинної ендокринної неоплазії.
 8. Етапи передопераційної діагностики новоутворень щитоподібної залози у вагітних.
 9. Алгоритм діагностики і лікування раку щитоподібної залози. Особливості лікування раку щитоподібної залози у вагітних.
 10. Наслідки лікування раку щитоподібної залози у жінок репродуктивного віку.
 11. Аутоімунні патології щитоподібної залози.
 12. Принципи діагностики та лікування ожиріння.
 13. Ускладнення та захворювання, асоційовані з ожирінням.
 14. Дати визначення корпоративної культури.
 15. Які чинники виникнення конфліктів та головні правила запобігання міжособистісним конфліктам (лікар-пацієнт).
 16. Оберіть самостійно сторони конфлікту та опишіть наслідки для медичного закладу та шляхи вирішення.
 17. Параметри фармакокінетики.
 18. Етапи фармакокінетики.
 19. Види взаємодії лікарських засобів.
 20. Транспортери лікарських засоби: клінічне значення.
 21. Поняття про індуктори та інгібітори метаболізму.

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

КУРСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Online інструменти для організації змішаного навчання»

 1. Змішане навчання: особливості організації навчальної взаємодії.
 2. Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача, структура, компоненти.
 3. Інструменти для створення, редагування та розміщення відео.
 4. Цифровий сторітеллінг: складники, особливості добору контенту.
 5. Інструменти онлайн трансляцій.
 6. Інструменти для онлайн співпраці.
 7. Інструменти для створення онлайнових дидактичних ігор, вправ, кросвордів, тестів та опитувань.
 8. Інструменти для створення персональних сайтів та блогів.
 9. Інструменти для організації змішаного навчання.
 10. Функціонал онлайн-платформи Miro (RealtimeBoard).
 11. Роль і місце скрайбінгу (відеоскрайбінгу) у професійній освіті.
 12. Роль і місце цифрової розповіді у професійній освіті.
 13. Електронне портфоліо, структура і значення.
 14. Вимоги до е-портфоліо викладача.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Патології шлунково-кишкового тракту, особливості лікування та реабілітації після COVID-19 та в умовах надзвичайних ситуацій»

Основні імунобіологічні та імунотропні препарати які входять до складу протоколів ведення хворих з короновірусною хворобою (COVID-19).
Чим на сьогоднішній день вважається кишковий мікробіом?
Які зв’язки кишкового мікробіому, що мають двоспрямований характер?
Чим посилюється тяжкість перебігу коронавірусної хвороби?
Нутриціологічні, парафармакологічні, протизапальні властивості харчових продуктів.
Нормативно-правова база призначення індивідуалізованого харчування.
Методика призначення індивідуалізованого харчування.
Обгрунтування призначення індивідуалізованого харчування пацієнтам з гастроентерологічними ускладненнями перебігу інфекції COVID-19
Етапи фармакокінетики.
Параметри фармакокінетики.
Взаємодія лікарських засобів, які застосовуються в гастроентерології.
Тактика ведення пацієнтів з ШКК.
Ендоскопічних стигмат при ШКК.
Прогнозування рецидиву ШКК.
Види малоінвазивних ендоскопічних втручань при ШКК.
Інтерпретація заключень ендоскопічного протоколу.
Дати визначення корпоративної культури.
Які чинники виникнення конфліктів та головні правила запобігання міжособистісним конфліктам (лікар-пацієнт).
Оберіть самостійно сторони конфлікту та опишіть наслідки для медичного закладу та шляхи вирішення.
Дати визначення терміну «Ожиріння».
Ризики зайвих кілограм. Зайва вага і важкий перебіг Сovid-19.
Назвіть причини та способи запобігання ожирінню.
Діагностика та лікування ожиріння.
Основні імунобіологічні маркери коронавірусної хвороби (COVID-19).
Основні механізми впливу пробіотичних препаратів на імунну систему слизових оболонок.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
ДЛЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ»

1. Академічна доброчесність у роботі викладача ЗВО
2. Складники Soft skills.
3. Hard skills і Soft skills – спільне й відмінне.
4. Академічна мобільність учасників освітнього процесу.
5. Мотивація та успішність професійної діяльності.
6. Професійна психологічна компетентність лікаря як складова професійної діяльності.
7. Структурні компоненти професійної психологічної компетентності лікаря.
8. Фактори розвитку та формування професійних компетенцій.
9. Особливості розвитку та вдосконалення психологічної компетентності.
10. Планування навантаження науково-педагогічного працівника.
11. Структура навчального плану.
12. Структура робочої навчальної програми дисципліни.
13. Силабус навчальної дисципліни.
14. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.
15. Форми організації навчального процесу.
16. Змішане навчання – спільне й відмінне з очним навчанням, із дистанційним навчанням.
17. Види лекційних занять.
18. Вебінари – види, методика організації.
19. Вимоги до проведення навчальних вебінарів.
20. Приклад тестового завдання формату А на визначення простого рівня відтворення інформації.
21. Приклад тестового завдання формату А на визначення рівня розуміння інформації за таксономією Блума.
22. Приклад тестового завдання формату А на визначення вміння застосування знань.
23. Приклад тестового завдання формату А на визначення вміння проводити аналіз інформації.
24. Приклад тестового завдання формату А на визначення вміння оцінювати інформацію.
25. Приклад тестового завдання на послідовність дій для оцінки процесу виконання практичної навички.
26. Роль ОСКІ в системі оцінювання в медичній освіті.
27. Етапи підготовки ОСКІ.
28. Навчальна ціль станції ОСКІ та технологія SMART для оцінки навчальної цілі станції ОСКІ.
29. Технологія оцінювання на станції ОСКІ.
30. Вимоги щодо розробки чек-листа ОСКІ.
31. Компоненти паспорту станції ОСКІ.
32. Приклад застосування методу кейс у медичній освіті.
33. Кейс і воркшоп: спільне, відмінне.
34. Гейміфікація в медичній освіті: види і специфіка застосування.
35. Алгоритм підготовки ігри (для медичної освіти).
36. Алгоритм написання кейсу.
37. Алгоритм формування воркшопу.
38. Імерсійні технології у навчанні – види, специфіка впливу на особистість.
39. Особливості використання імерсійних технологій (для медичної освіти).
40. Відмінність андрагогіки від педагогіки.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
“Медична допомога пацієнтам при гострому стресі та профілактика посттравматичного стресового розладу ”

1. Розкрийте нейроендокринні аспекти розвитку стресу. Що таке «каскад стресу»?
2. Вказати епігенетичні механізми розвитку стресу.
3. Що таке оксидативний стрес?
4. Пояснити, чому стрес вважається однією з причин виникнення онкологічних захворювань
5. Методи та методики діагностики стресу.
6. Вкажіть опитувальник для скринінгу ПТСР
7. Назвіть захворювання, які супроводжуються порушенням функції щитоподібної залози.
8. Як відрізнити тиреотоксикоз від стресу?
9. Механізми розвитку психосоматичних захворювань.
10. Критерії віднесення пацієнта до групи ризику розвитку ПТСР
11. Вкажіть прийоми активного слухання
12. Вкажіть п’ять комунікативних технік зниження агресії
13. Перша психологічна допомога
14. Алгоритм діагностики та лікування ГСР та ПТСР на вторинній (спеціалізованій) та третинній (високоспеціалізований) ланках медичній допомозі
15. Що таке протокол SPIKES?
16. Як впливає на онкологічного пацієнта ПТСР?
17. Яка профілактика ПТСР?
18. Поведінкові стратегії при роботі з особами з ПТСР.
19. Методи психотерапії гострого стресу та ПТСР
20. Класифікація психотропних лікарських засобів
21. Клінічна фармакологія седативних засобів.
22. Клінічна фармакологія антидепресантів.
23. Клінічна фармакологія антипсихотиків.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
«Сучасні проблеми дитячої алергології, клінічної імунології, інфектології»

1. Особливості збігу алергологічного анамнезу;
2. Оцінка симптомів та ознак: критерії діагностики які слід використовувати для встановлення діагнозу алергічних захворювань у дітей.
3. Оцінка тривалості загострень/ремісії і відповідь на терапію.
4. Оцінка пускових факторів, супутніх (асоційованих) захворювань та факторів, що ускладнюють перебіг алергічних захворювань.
5. Диференційний діагноз при харчовій алергії у дітей.
6. Диференційний діагноз при контактному дерматиті у дітей.
7. Призначення та аналіз ведення харчового щоденника.
8. Призначення та оцінка шкірної діагностика (в період ремісії).
9. Визначення специфічних та загального IgE у сироватці крові та інших показників імунологічного статусу за призначенням алерголога.
10. Лабораторно-інструментальні методи дослідження та консультації спеціалістів за клінічними показаннями.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
«Сучасні підходи до діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб та супутньої патології у стоматологічній практиці»
1. Герпетичні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у дорослих. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
2. Виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.
3. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.
4. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.
5. Ураження слизової оболонки порожнини рота при грипі, інфекційному мононуклеозі, ящурі тощо. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.
6. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.
7. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.
8. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонта із захворюваннями нервової, серцево-судинної, ендокринної та імунної систем.
9. Сучасна уява про етіологію та патогенез захворювань пародонта. Роль місцевих та загальних факторів.
10. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта.
11. Папіліт. Різновиди. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.
12. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, диференціальна діагностика.
13. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, диференціальна діагностика.
14. Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.
15. Генералізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.
16. Принципи медикаментозного лікування гінгівіту.
17. Принципи медикаментозного лікування генералізованого пародонтиту.
18. Основні принципи лікування хворих генералізованим пародонтитом.
19. Основні пункти плану комплексного лікування хворого генералізованим пародонтитом.
20. Види лікування генералізованого пародонтиту.
21. Основна мета місцевої терапії.
22. Показання до хірургічного, ортопедичного та фізіотерапевтичного лікування.
23. Принципи загального лікування хворих на генералізований пародонтит.
24. Значення загальної терапії захворювань пародонта в комплексі лікувальних заходів. Показання до її призначення.
25. Загальнозміцнювальні засоби, що призначають при захворюваннях пародонта. Показання до їх застосування.
26. Препарати імуномодулювальної дії, що призначають при захворюваннях пародонта. Показання до їх застосування.
27. Протизапальні препарати загальної дії, що призначають при захворюваннях пародонта. Механізм їх протизапальної дії.
28. Мета місцевої медикаментозної терапії генералізованого пародонтиту.
29. Показання до використання різних груп лікарських засобів.
30. Форми та способи застосування лікарських засобів.
31. Лікарські засоби, що використовуються при загостреному перебігу генералізованого пародонтиту.
32. Помилки та ускладнення в лікуванні хворих із захворюваннями пародонта.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
КУРСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
«Застосування методу case study у вищій медичній освіті»

1. Назвіть головний елемент контракту медицини із суспільством.
2. Назвіть складники професіоналізму лікаря.
3. Охарактеризуйте десять професійних обов’язків лікаря.
4. Що передбачає такий вид мислення як клінічне мислення?
5. Охарактеризуйте важливість розвинутого клінічного мислення для майбутнього лікаря.
6. Що передбачає сформованість клінічних навичок лікаря?
7. Назвіть відмінності освіти дорослих від освіти дітей (до 16 років)
8. Які основні принципи змішаного навчання?
9. Що передбачає метод case study у навчанні майбутніх лікарів (фармацевтів, медичних сестер)?
10. Охарактеризуйте роль метод case study у підвищенні якості процесу навчання.
11. Поясніть роль нестандартної ситуації у сценарії кейсу
12. Якою є структура дидактичного воркшопу.
13. Поясніть, коли краще застосовувати кейс, а коли – воркшоп?
14. Охарактеризуйте способи вибудовування комунікації під час воркшопу.
15. Поясніть психофізіологічні чинники динамічного навчання і теорія «семи інтелектів» для формування й проведення воркшопів.
16. Витлумачте поняття «воркшоп»
17. Поясніть специфічні особливості воркшопу.
18. Способи надання допомогти студентам краще зрозуміти їх суб’єктний досвід під час вирішення кейсу.
19. Поясніть методи організації достатнього зворотного зв’язку під час виконання кейсу.
20. Якою є структура дидактичного кейсу?
21. Охарактеризуйте види кейсів.
22. Охарактеризуйте типи кейсів.
23. Охарактеризуйте типи воркшопів, їхні переваги й недоліки для вищої (перед вищої) медичної освіти.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
ДЛЯ КУРСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ACADEMIC ENGLISH

Модуль 1: Введення до академічної англійської мови
What is the purpose of studying academic English?
What are the main differences between general English and academic English?
Модуль 2: Академічне письмо та читання
Describe the structure of academic essays.
How can you improve your academic writing skills?
What strategies can you use for effective academic reading?
Explain the importance of analyzing academic texts.
Модуль 3: Підготовка наукових статей
What are the key components of a research paper?
How do you plan and outline a research paper?
Discuss the process of writing a research paper.
What are the common formatting and citation styles for academic papers?
Модуль 4: Академічні дослідження
Explain the significance of defining a research topic and formulating a research question.
Describe the steps involved in collecting research data.
What is data analysis, and why is it important in academic research?
How do you prepare and present a research report or presentation?

 

LIST OF QUESTIONS FOR THE EXAM FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSES «TEACHING TECHNOLOGIES IN HIGHER MEDICAL EDUCATION ESTABLISHMENTS
(IN ENGLISH)»

Academic integrity in the work of a university teacher
Components of Soft skills.
Academic mobility of participants in the educational process
Motivation and success of professional activity.
Workload planning of a scientific and pedagogical worker.
Blended learning – similarity and difference with full-time learning, with distance learning.
Webinars, types of webinars, methods of organization.
Requirements for training webinars.
Application of the case-method in medical education establishments. Case-study and workshop: similarity and difference.
Gamification in medical education: types and specifics of application. Game preparation algorithm (quest for medical education).
Case-study algorithm (clinical, fundamental, socio-humanitarian disciplines). Algorithm of workshop formation (clinical, fundamental, social-humanitarian disciplines).
Immersion technologies in education – types, specifics of influence on the personality.
Features of the use of immersion technologies (for medical education). Forms of self-education of scientific and pedagogical workers. Ways to motivate employees, prevent burnout.
Criteria of effective feedback from students during blended learning. Specifics of mixed learning format.
Options of Miro board.
Features Miro board and its usage in training
Options of Kahoot application.
Features of Kahoot application.
Sparkol VideoScribe options.
Using video scribing in teaching.