Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти (ННЦ НПО)

Міжнародна співпраця

Відповідальна за міжнародну співпрацю – доц. Лимар Л.В.

Науково-педагогічний персонал ННЦ НПО активно представляє академічні здобутки у світі, беручи участь у міжнародних конференціях, форумах, симпозіумах, представляючи результати власних досліджень у країнах Європи та світу, проходить стажування за міжнародними програмами. Співробітники ННЦ НПО – сертифіковані спеціалісти за кордоном.

Міжнародна діяльність ННЦ НПО  з 2019 по 2023рр.відображена в наступній таблиці

Рік П.І.Б. співробітника Міжнародне стажування, тощо.
2021 проф. Уліщенко В.В., проф. Чешук В.Є., проф. Могілевкіна І.О., доц. Лазуренко О.О., доц. Лимар Л.В. Стажування за темою «Навчальний процес і наука в закладах вищої освіти: досвід Польщі» в Університеті єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері в Юзефові (Польща, Варшава)
2019 Ст. викл. Кефелі-Яновська О.О. Стажування “Interdiscipline scientific internship in the Hamburg State and University Library Carl von Ossietzky”. Гамбург,  Німеччина
2019 Ст. викл. Кефелі-Яновська О.О. Онлайн навчання  в Українському Католицькому університеті “Суспільно-орієнтоване навчання”
2021 Проф. Уліщенко В.В. Навчання за програмою українсько-шведського проекту “Викладацька майстерність в медичному ЗВО. Випуск другий. Зворотний зв’язок”.
2021 Проф. Уліщенко В.В., проф. Чешук В.Є., проф. Могілевкіна І.О., доц. Лазуренко О.О., доц. Лимар Л.В. Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток університетської освіти у період постмодерну: сучасні тенденції міжкультурної комунікації та методика навчання в контексті соціально-культурних трансформацій і змішаного навчання”, участь.
2021 Проф. Уліщенко В.В., проф. Чешук В.Є., проф. Могілевкіна І.О., доц. Лазуренко О.О., доц. Лимар Л.В. Авторство у міжнародної колективної монографії “Pedagogical challenges of modern education in the context of blended learning”. (Warsaw – Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2021. https://sites.google.com/view/incult-2/archive).
2020 Професор Чешук В.Є. Стажування в Medscape, continuing medical education) за темами:  “Spotlight on the Future of Treatment Algorithms in Melanoma: Where Are We Headed?”, “Case Studies in Head and Neck Cancer: What Is the Best Sequence of Therapy?” та “Optimizing the Treatment of Higher-Risk Early HER2-Positive Breast Cancer: Case Studies for Surgeons”. Сертифікат Johns Hopkins University за участь в курсі “Patient Safety and Quality Improvement Developing a Systems View (Patient Safety I)”.
2020-

2021

Проф. І.О. Могілевкіна Підвищення кваліфікації “Assessment in Higher Education: Professional Development for Teachers” (Erasmus University, Rotterdam), 18 hours FMF webinar course in Fetal Medicine (The Fetal Maternal Foundation, London).
2021 Доцент Лимар Л.В. Стажування Teaching English as a Second Language( TESOL) fellowship (Arizona State University), 150 hours, TESOL Certificate
2021 Доцент Лимар Л.В. Сертифікація ESOL Examiner, International diploma with right to organize examinations.
2021 Проф. Могілевкіна І.О. Грант на підготовку сертифікованих фахівців за програмою з віртуального моделювання основ лапароскопічної хірургії (FLS) для навчання навичок лапароскопічного накладання швів (Virtual Fundamentals of Laparoscopic Surgery (FLS) Boot-Camp Simulation Curriculum to Teach Laparoscopic Suturing Skills). Початку навчання (березень 2022 р.) перешкодила війна.
2022 проф. Могілевкіна І.О. Разом із колегами з Центру Глобальної  Хірургії (Center for Global Surgery, Canada, Monreal) оновили матеріали тренінгу з підготовки команди до надання допомоги при травмі (лінк оновлених відеолекцій англійською мовою з оновленого курсуhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLK44P9fnrcq-paxAT9W9pwOtZ7je-YOBZ).
2023 Проф. Уліщенко В.В. Курс «MOODLE ТА ЙОГО ДРУЗІ» від Україно-Швейцарського проєкта, сертифікат.
2023 Проф. Уліщенко В.В. Курс «СИМУЛЯЦІЙНІ ПІДХОДИ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» від Україно-Швейцарського проєкта, сертифікат.
2023 Доц. Лимар Л.В. Clinical Terminology for International and U.S. Students. Онлайн, видано: University of Pittsburgh . https://coursera.org/verify/CGEREB5C4LFE.
2023 Доц Лимар Л.В. Writing in the Sciences. Спеціалізація. Онлайн, видано: Stanford University.

https://coursera.org/verify/A4FFN8RGG8T.

 

2023 Доц Лимар Л.В. Academic Listening and Note-Taking. University of California, Irvine. https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/SF8HL6GL8QW8  .
2023 Доц. Лимар Л.В. APIta.x: AP® Italian Language and Culture (2022-2023) a course of study offered by WellesleyX, an online learning initiative of Wellesley College. ·  Valid Certificate ID 0b033adaed734fa5baa9cf45f3d483ab . 12 тижнів.

 

Співробітники структурного підрозділу представлені в міжнародних фахових асоціаціях:

проф. Чешук В.Є. – у Європейській Спілці Медичних Онкологів (ESMO),

проф. Могілевкіна І.О. – у FIGO (Міжнародній федерації акушерів-гінекологів).

Професори Хайтович М.В. та Чешук В.Є. є рецензентами та членами редколегії міжнародних журналів, включених в датабазу Scopus (Q3).

Щорічно співробітники ННЦ НПО беруть участь у міжнародних конференціях та симпозіумах.

Тільки в 2023 році співробітники взяли участь у конференціях:

EAACI 2023 Hybrid Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Riga Stradins University International Conference “Knowledge for use in practice”, EAACI 2023 Hybrid Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, ESMO Breast Cancer 2023, Берлін, Німеччина, ESMO Сongress 2023/ онлайн, Мадрид Іспанія,

а також у:

V International Scientific and Practical Conference «GRUNDLAGEN DER MODERNEN WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG», INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE „Actual problems of science, education and technologies“, IV International Scientific and Practical Conference «RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALTÀ DOMESTICHE»,  V International Scientific and Theoretical Conference «Formation of innovative potential of world science», V International conference «Education and Science of today: intersectorial issues and development of sciences, IV International conference “Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations”, VII  International Conference “Scientific advances and innovative approaches”, V  International Conference “Theoretical and Practical perspectives of modern science”, I International Scientific and Theoretical Conference « Scientific review of the actual events , achievements and problems».

 

Показниками міжнародної співпраці є публікації співробітників ННЦ НПО у закордонних виданнях:

 1. Lymar L, Storozhuk K. Peculiarities of Distance Medical Learning during the Covid 2019 Lockdown: Practical Experience of Teaching Medical English. Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 74 (8), 1964-1969.
 2. Kuchyn I, Rr. Skrypnyk, N.Greben, Lymar L. Ophthalmology. Eastern europe ophthalmology 12 (1), 10-17.
 3. Lobanova OE, Rossokha ZІ, Medvedieva NL, Vereshchako RI, Cheshuk VE, Vershyhora VO, Fishchuk L Ye, Zakhartseva LM, Gorovenko NG. Prevalence of BRCA1 and BRCA2 genes promoter hypermethylation in breast cancer tissue. Experimental  Oncology. 2021;43(1):56-60.
 4. Iryna Mogilevkina, Vitaliy Gurianov, Gunilla Lindmark. Effectiveness of emergency obstetric care training at the regional level in Ukraine: a non-randomized controlled trial, результати якого надруковані в журналі BMC Pregnancy and Childbirth, (2022) 22:145 https://doi.org/10.1186/s12884-022-04458-9
 5. Лазуренко О.О. Emotional Intelligence of future Physicians who tend to hide professional Mistakes. The new Educational Review. Vol.64, 2021. р.10.
 6. Лазуренко О.О. The problem of psychological competence in medical education: from professional knowledge to skills. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2021;44(2):9.
 7. Khaitovych M., Potaskalova V., Afanasieva I. (2021). Online study at the medical university in the convention of the Covid-19 pandemic: impression of students. Open Access: Pedagogical challenges of modern education in the context of blended learning. Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Warsaw, pp. 49-59 (ISBN
 8. Sytnyk I., … Khaitovych M., … Molecular mechanisms of cardioprotection of N-acetylcysteine and losartan in streptozotocin-induced type 1 diabetes mellitus. PharmacologyOnLine (Italy, SILAE – Societa Italo-Latinoamericana di Etnomedicina). 2021, Vol.1, 480-486. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol1/PhOL_2021_1_A055_Sytnyk.pdf
 9. Хайтович М.В., Сова В.А., Темірова О.А., Половинка В.О., Кирильчук К.Ю. Проблемна поліфармація у дітей. Міжнародний журнал акушерства та гінекології. 2021. Т. 14, №1. С. 122-123.
 10. Хайтович М.В., Березенко В.С., Ситник І.М., Резніков Ю.П. Менеджмент ризиків поліфармації у дітей з патологією печінки. Безпека пацієнтів в україні: на шляху до національного плану дій: матеріали «Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року», м. Київ, 17 вересня 2021 року
 11. Andrii Grynyuk, Viktoriia Potaskalova, Mykola Khaitovych. IL-1β LEVEL IN PATIENTS WITH HYPERTENSION, OVERWEIGHT AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS. ΛΌГOΣ.- 2021/4/18
 12. Meertien K. Sijpkens, Céline Z. van den Hazel, Ilse Delbaere, Tanja Tydén, Iryna Mogilevkina, Eric A. P. Steegers, Jill Shawe & Ageeth N. Rosman (2019): Results of a Dutch national and subsequent international expert meeting on interconception care, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, DOI: 10.1080/14767058.2018.1547375
 13. Mogilevkina I, Gurianov V, Lindmark G. Effectiveness of emergency obstetric care training at the regional level in Ukraine: a non-randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2022 Feb 22;22(1):145-56. (Q1)
 14. Mogilevkina I, Khadzhynova N. War in Ukraine: Challenges for women’s and perinatal health. Sex Reprod Healthc. 2022 Jun;32:100735. doi: 10.1016/j.srhc.2022.100735. Epub 2022 May 18. PMID: 35605367. (Q1)
 15. Зелінська Г.В, Коваленко А.Є., Остафійчук М.В., та ін. УРОЖ Український Радіологічний і Онкологічний Журнал. Цитоморфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком радіойодорезистентності. 2021;29(3):76-88. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.76-88
 16. Tronko MD, Zelinska HV, Bozhok Yu M, et al. Цитологічні чинники прогнозу післяопераційного  метастазування та радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози. Ендокринологія. 2021; 26(4):326-335. DOI https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-4.326
 17. Чешук В.Є. та співавтори  Clinical significance of determining the hypermethylation of the RUNX3 gene promoter and its cohypermethylation with the BRCA1 gene for patients with breast cancer. J Cancer Res Clin Oncol 149, 11919–11927 (2023). https://doi.org/10.1007/s00432-023-05034-0
 18. Чешук В.Є. та співавтори CLINICAL SIGNIFICANCE OF BRCA1 GENE SEQUENCING AND ITS PROMOTER METHYLATION TESTING IN THE SEARCH STRATEGY FOR THERAPEUTIC TARGETS IN BREAST CANCER TREATMENT. Experimental Oncology, 2023,45(2), 161–169. https://doi.org/10.15407/exp-oncology.2023.02.161
 19. Кучин, Ю., & Лимар, Л      INDIVIDUAL FACTORS OF MEDICAL PHD STUDENTS’ENGLISH COMMUNICATIVE COMPETENCE. INDEXED IN PUBMED/MEDLINE, SCOPUS, EMBASE, EBSCO, INDEX COPERNICUS, POLISH MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, POLISH MEDICAL BIBLIOGRAPHY, 76(4), 786-791. https://doi.org/10.36740/wlek202304113
 20. Лазуренко О.О.       Correlation between time perspective and Defense mechanisms of ukrainian students during the War/ Journal of Education Culture and Society. Vol. 14 No. 1 (2023). С.198–206
 21. Вознюк В.Ю. та співавтори           .EFFECT OF URBANIZATION ON DENSITY OF THE GENERAL PRACTITIONERS, AVERAGE LIFE EXPECTANCY AND MORTALITY FROM THE DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM. Wiad Lek. 2023;76(4):811-816. doi: 10.36740/WLek202304117. PMID: 37226620.
 22. Хайтович М. В. Та співавтори      SIDE EFFECTS OF ANTIDEPRESSANTS ON ORAL HEALTH ACCORDING TO QUESTIONNAIRES OF PATIENTS AND HEALTHCARE PROFESSIONALS. Світ медицини та біології / World of medicine and biology. 2023. 84 (2): 163-167. DOI 10.26724/2079-8334-2023-2-84-163-167.
 23. Хайтович М. В., Потаскалова ВС, Натрус ЛВ.   THE EFFECT OF NOS3 AND AGTR1 GENOTYPES ON THE COURSE OF THE ARTERIAL HYPERTENSION FOR THE OVERWEIGHT OR OBESE PATIENTS. Wiadomości Lekarskie, 2022. LXXV (2): DOI: 10.36740/WLek202202137.
 24. Курченко А. І Та співавт.. Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2023, 78(10), pp. 2581–2595 UCRAID (Ukrainian Citizen and refugee electronic support in Respiratory diseases, Allergy, Immunology and Dermatology) action plan
 25. Курченко А. І.та співавт.   Biochimica Clinica, 2023, 47(2), pp. 132–140
 26. Biochemical profile of children with autism spectrum disorders associated with genetic deficiency of the folate cycle
 27. Курченко А. І. та співавт   Molecular sensitization pattern to house dust mites is formed from the first years of life and includes group 1, 2, Der p 23, Der p 5, Der p 7 and Der p 21 allergens
 28. Clinical and Molecular Allergy, 2023, 21(1), 1
 29. Уліщенко В. Філософські ідеї смерті та безсмертя в сучасній українській філософії / KELM. Knowledge. Education. Law. Management. № 5 (57). Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lubline, 2023. С. 83-88. https://kelmczasopisma.com/ua/jornal/84 (дата звернення: 22.11.2023).
 30. Ulishchenko V. The problem of death and immortality in M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita” “Scientific Discussion”. Vol. 1, №82. Praha, 2023. P. 19-21. http://sdjscience.com/wp-content/uploads/2023/11/Scientific-discussion-No-82-2023.pdf (дата звернення: 13.11.2023).
 31. The 5-year Impact of the Ukrainian National Drug Hypersensitivity and Anaphylaxis Guideline  on the Management of Hypersensitivity Induced  by Local Anesthetics. I.Kaidashev, N.Gerasymenko, N.Digtiar, Y.Avramenko, I.Mormol,  P.Skypnykov, M.Lomikovska, V.Chopyak, T.Dumenko, G.Novska,  V.Litus. Alergia Astma Immunologia, 2023, 28 (1): 17-24 http://alergia-astma-immunologia.pl/2023_28_1/AAI_01_2023_kaidashev.pdf
 32. Зелінська Г. В., Кулініченко Г. М., Моторний Є. О., Уліщенко В. В., Кефелі-Яновська О. І.  ЦИТОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОГНОЗУ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ UDC 001.1 // Current challenges of science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2023. Pp. 76-80.
 33. Lymar , L DISTANCE EDUCATION OF FUTURE MEDICAL DOCTORS OF PHILOSOPHY IN UKRAINE: FACILITIES. Collection of Scientific Papers «ΛΌГOΣ», (October 27, 2023; Zurich, Switzerland), 180. https://doi.org/10.36074/logos-27.10.2023.52
 34. Lymar, L. LO STRESS PSICOLOGICO DEI DOTTORI IN FILOSOFIA MEDICA CHE STUDIANO DURANTE LA GUERRA TRA LA RUSSIA E L’UCRAINA. Collection of Scientific Papers «ΛΌГOΣ», (September 29, 2023; Bologna, Italy), 182. https://doi.org/10.36074/logos-29.09.2023.50
 35. Lymar, L. SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS DISTANCE LANGUAGE LEARNING. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (July 28, 2023; Tel Aviv, Israel), 135. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/1118
 36. Lymar, L Distance training in Ukraine after 2020. International scientific-practical conference “Actual problems of science, education and technologies”: conference proceedings (Bratislava, Slovakia, July
 37. Зелінська Г. В., Кулініченко Г. М., Моторний Є. О., Уліщенко В. В., Кефелі-Яновська О. І.  ЦИТОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОГНОЗУ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИUDC 001.1 // Current challenges of science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2023. Pp. 76-80.
 38. Vozniuk V. Y. Age characteristics of satisfaction of general practitioners with work in primary health care centers. VIII International Scientific and Practical Conference «Modern science: theoretical and practical view», November 21-22, 2023, Madrid. Spain. p 42 DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.10218395
 39. Вознюк В.Ю. Гендерні особливості провідних факторів мотивації у лікарів загальної практики-сімейних лікарів. V International Scientific and Practical Conference «Modern science: fundamental and applied aspects», December 12-13, 2023, Rome. Italy. 167 p DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.10402992