Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти (ННЦ НПО)

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

Відповідальний співробітник за міжнародну роботу ННЦ НПО – професор Могілевкіна Ірина Олександрівна.

 

ННЦ НПО активно провадить міжнародну діяльність.

 

У 2021 році викладачі ННЦ НПО – проф. Уліщенко В.В., проф. Чешук В.Є., проф. Могілевкіна І.О., доц. Лазуренко О.О., доц. Лимар Л.В. – пройшли стажування за темою «Навчальний процес і наука в закладах вищої освіти: досвід Польщі» в Університеті єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері в Юзефові (Польща, Варшава).

 

Асистент Центру Вознюк В.Ю. взяла участь у міжнародному онлайн-стажуванні «Университет 4.0. Цифровая трансформация», що проводився Республіканським Інститутом Вищої Школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь, 2021 р.).

 

Міжнародне стажування “Interdiscipline scientific internship in the Hamburg State and University Library Carl von Ossietzky” пройшла ст. викладач Кефелі-Яновська О.О.   (Гамбург,  Німеччина,  2019 р.). У 2021 році вона також пройшла онлайн навчання  в Українському Католицькому університеті “Суспільно-орієнтоване навчання”.

 

У квітні 2021 року проф. Уліщенко В.В. пройшла навчання за програмою українсько-шведського проекту “Викладацька майстерність в медичному ЗВО. Випуск другий. Зворотний зв”язок”.

 

У березні 2021 р. викладачі ННЦ НПО – проф. Уліщенко В.В., проф. Чешук В.Є., проф. Могілевкіна І.О., доц. Лазуренко О.О., доц. Лимар Л.В. – взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток університетської освіти у період постмодерну: сучасні тенденції міжкультурної комунікації та методика навчання в контексті соціально-культурних трансформацій і змішаного навчання”, а також надали свої матеріали для міжнародної колективної монографії “Pedagogical challenges of modern education in the context of blended learning”. (Warsaw – Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2021. https://sites.google.com/view/incult-2/archive).

 

Професор Чешук В.Є. у 2020 році взяв участь у декількох курсах БПР (Medscape, continuing medical education) за темами:  “Spotlight on the Future of Treatment Algorithms in Melanoma: Where Are We Headed?”, “Case Studies in Head and Neck Cancer: What Is the Best Sequence of Therapy?” та “Optimizing the Treatment of Higher-Risk Early HER2-Positive Breast Cancer: Case Studies for Surgeons”. Також він отримав сертифікат БПР Johns Hopkins University за участь в курсі “Patient Safety and Quality Improvement Developing a Systems View (Patient Safety I)”.

 

У 2020-21 рр. проф. І.О. Могілевкіна взяла участь у пролонгованих вебінарах “Assessment in Higher Education: Professional Development for Teachers” (Erasmus University, Rotterdam), 18 hours FMF webinar course in Fetal Medicine (The Fetal Maternal Foundation, London).

 

У 2021 році доцент Лимар Л.В. пройшла стажування Teaching English as a Second Language( TESOL) fellowship (Arizona State University).

 

У 2021 році проф. Могілевкіна І.О. здобула перемогу в  конкурсі проектів (Канада), отримала грант на підготовку сертифікованих фахівців за програмою з віртуального моделювання основ лапароскопічної хірургії (FLS) для навчання навичок лапароскопічного накладання швів (Virtual Fundamentals of Laparoscopic Surgery (FLS) Boot-Camp Simulation Curriculum to Teach Laparoscopic Suturing Skills). Початку навчання (березень 2022 р.) перешкодила війна. Наразі проект перебуває на паузі.

 

У березні 2022 року проф. Могілевкіна І.О. разом із колегами з Центру Глобальної  Хірургії (Center for Global Surgery, Canada, Monreal) оновили матеріали тренінгу з підготовки команди до надання допомоги при травмі (лінк оновлених відеолекцій англійською мовою з оновленого курсуhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLK44P9fnrcq-paxAT9W9pwOtZ7je-YOBZ).

 

Співробітники структурного підрозділу представлені в міжнародних фахових асоціаціях: проф. Чешук В.Є. – у Європейській Спілці Медичних Онкологів (ESMO), проф. Могілевкіна І.О. – у FIGO (Міжнародній федерації акушерів-гінекологів).

 

Показниками міжнародної співпраці є публікації співробітників ННЦ НПО у закордонних часописах:

 

Lymar L, Storozhuk K. Peculiarities of Distance Medical Learning during the Covid 2019 Lockdown: Practical Experience of Teaching Medical English. Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 74 (8), 1964-1969.

Kuchyn I,Rr skrypnyk,N Greben, L Lymar L. Ophthalmology. Eastern europe ophthalmology 12 (1), 10-17.

Lobanova OE, Rossokha ZІ, Medvedieva NL, Vereshchako RI, Cheshuk VE, Vershyhora VO, Fishchuk L Ye, Zakhartseva LM, Gorovenko NG. Prevalence of BRCA1 and BRCA2 genes promoter hypermethylation in breast cancer tissue. Experimental  Oncology. 2021;43(1):56-60.

Iryna Mogilevkina, Vitaliy Gurianov, Gunilla Lindmark. Effectiveness of emergency obstetric care training at the regional level in Ukraine: a non-randomized controlled trial, результати якого надруковані в журналі BMC Pregnancy and Childbirth, (2022) 22:145 https://doi.org/10.1186/s12884-022-04458-9

Лазуренко О.О. Emotional Intelligence of future Physicians who tend to hide professional Mistakes. The new Educational Review. Vol.64, 2021. р.10.

Лазуренко О.О. The problem of psychological competence in medical education: from professional knowledge to skills. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2021;44(2):9.

Khaitovych M., Potaskalova V., Afanasieva I. (2021). Online study at the medical university in the convention of the Covid-19 pandemic: impression of students. Open Access: Pedagogical challenges of modern education in the context of blended learning. Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Warsaw, pp. 49-59 (ISBN

Sytnyk I., … Khaitovych M., … Molecular mechanisms of cardioprotection of N-acetylcysteine and losartan in streptozotocin-induced type 1 diabetes mellitus. PharmacologyOnLine (Italy, SILAE – Societa Italo-Latinoamericana di Etnomedicina). 2021, Vol.1, 480-486. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol1/PhOL_2021_1_A055_Sytnyk.pdf

Хайтович М.В., Сова В.А., Темірова О.А., Половинка В.О., Кирильчук К.Ю. Проблемна поліфармація у дітей. Міжнародний журнал акушерства та гінекології. 2021. Т. 14, №1. С. 122-123.

Хайтович М.В., Березенко В.С., Ситник І.М., Резніков Ю.П. Менеджмент ризиків поліфармації у дітей з патологією печінки. Безпека пацієнтів в україні: на шляху до національного плану дій: матеріали «Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року», м. Київ, 17 вересня 2021 року

Andrii Grynyuk, Viktoriia Potaskalova, Mykola Khaitovych. IL-1β LEVEL IN PATIENTS WITH HYPERTENSION, OVERWEIGHT AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS. ΛΌГOΣ.- 2021/4/18

Meertien K. Sijpkens, Céline Z. van den Hazel, Ilse Delbaere, Tanja Tydén, Iryna Mogilevkina, Eric A. P. Steegers, Jill Shawe & Ageeth N. Rosman (2019): Results of a Dutch national and subsequent international expert meeting on interconception care, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, DOI: 10.1080/14767058.2018.1547375

Mogilevkina I, Gurianov V, Lindmark G. Effectiveness of emergency obstetric care training at the regional level in Ukraine: a non-randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2022 Feb 22;22(1):145-56. (Q1)

Mogilevkina I, Khadzhynova N. War in Ukraine: Challenges for women’s and perinatal health. Sex Reprod Healthc. 2022 Jun;32:100735. doi: 10.1016/j.srhc.2022.100735. Epub 2022 May 18. PMID: 35605367. (Q1)

Зелінська Г.В, Коваленко А.Є., Остафійчук М.В., та ін. УРОЖ Український Радіологічний і Онкологічний Журнал. Цитоморфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком радіойодорезистентності.

2021;29(3):76-88. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.76-88

Tronko MD, Zelinska HV, Bozhok Yu M, et al. Цитологічні чинники прогнозу післяопераційного  метастазування та радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози. Ендокринологія. 2021; 26(4):326-335. DOI https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-4.326