Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти (ННЦ НПО)

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

 

В.о. завідувача ННЦ НПО, доктор пед. наук, професор – Уліщенко Віолетта Валентинівна

У 1985 році з відзнакою закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького.

У 2004 р. захистила кандидатську, а в 2012 році – докторську дисертації з теорії та методики навчання.

В НМУ імені О.О.Богомольця працює з 2018 року;  з 2019 р. по теперішній час виконує обов’язки завідувача навчально-наукового центру неперервної професійної освіти.

Членкиня редакційної колегії журналу Intercultural Communication ISSN: 2451-0998 (Józefow, Polska).

Учасниця міжнародних проектів: «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями», «Навчання провідних фахівців системи післядипломної освіти» (МБРР – МОН України), державного проекту на замовлення МОН України «Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку».

Авторка понад 210 наукових робіт, з них 5 монографій (одноосібна та колективні), 2 підручників, 16 посібників.

Сфера наукових інтересів – упровадження інноваційних технологій навчання, зокрема імерсійних, у вищу медичну освіту України, у систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною Грамотою Академії педагогічних наук України.

 

 


Чешук Валерій Євгенович

Доктор медичних наук, професор, хірург-онколог вищої категорії.

Автор понад 235 наукових робіт (у тому числі – 21 патент, 8 посібників, 2 підручники з онкології).

Голова консультативно-експертної групи МОЗ України «Онкологія. Діагностичні та радіофармацевтичні препарати».

Член редакційної колегії журналу «Онкологія» та член міжнародної «Європейської спілки медичних онкологів».

Основними напрямами роботи є комплексне лікування хворих на рак грудної залози, меланому шкіри, саркоми м’яких тканин; розробка та впровадження реконструктивно-відновлювальних пластичних операцій у пацієнтів, хворих на рак грудної залози.

 

 

 


Хайтович Микола Валентинович

Доктор медичних наук, професор, лікар-педіатр вищої категорії, лікар-психотерапевт.
Автор і співавтор понад 400 наукових робіт (у тому числі – 3 підручники, 10 навчальних посібників, 9 монографій), 44 винаходів.
Наукові інтереси: фармакогенетика, кардіологія, дитяча кардіоревматологія та ендокринологія (вивчення ролі окисного стресу та молекулярно-генетичних механізмів розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 1 типу, метаболічного синдрому); соціальна педіатрія; дитяча нейропсихологія та психотерапія (соматоформні захворювання та можливості психологічних методів корекції).

Член консультативно-експертної групи з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю МОЗ України, член редколегії журналів «Медична наука України», «Здоровье ребенка», «Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології»,  «Український науково-медичний молодіжний журнал», «Соціальна педіатрія та реабілітологія»,  член Асоціації педіатрів України.

 

 


Губська Олена Юріївна

Доктор медичних наук, професор.
У 1993 р. з відзнакою закінчила Державний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». Має другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія».

Авторка понад 180 друкованих наукових праць (у тому числі – 4 монографії, 15 праць навчально-методичного характеру, 6 методичних рекомендацій, 3 патенти).

Засновниця, науковий консультант та віце-президент ВГО «Українська спілка целіакії». Засновник та президент Української асоціації функціональної медицини. Членкиня міжнародних гастроентерологічних спільнот – AGA (American Gastroenterological Association) та ISSCD (International Society of Study of Celiac disease). Засновниця та модераторка клубу неформальних медичних зустрічей «Терапевтичні вечорниці».

 

 

 

Борисенко Анатолій Васильович

Доктор медичних наук, професор.

У 1973 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «Стоматологія».

Автор понад 567 публікацій (у тому числі – 37 монографій, 33 підручники, 23 навчальні посібники, співавтор 4-томного видання першого українського підручника з терапевтичної стоматології).

Член правління Асоціації стоматологів України, член редколегій журналів «Новини стоматології», «Вісник стоматології», «Современная стоматология» та ін.

Наукові інтереси пов‘язані з дослідженням захворювань пародонта, їх профілактики та лікування.

 

 

 

Могілевкіна Ірина Олександрівна

Доктор медичних наук зі спеціальності “Акушерство та гінекологія”, професор, автор 332 друкованих праць – статей у фахових журналах, монографій, підручників і посібників з грифом МОН.

Керівниця міжнародної програми ALARM (удосконалення надання невідкладної акушерської допомоги) в Україні (з 2006 р.).

Консультант з аналізу та адаптації класифікаторів Австралійської системи ДСГ (за спеціальністю акушерство та гінекологія) в Україні. Експерт Національного фонду досліджень України.

Сфера наукових інтересів – діагностика та лікування невідкладних станів в акушерській практиці, репродуктивне здоров’я, організація та проведення наукових досліджень, сучасні методики навчання дорослих.

 

 

 


Зелінська Анна Володимирівна

Доктор біологічних наук, професор.

У 1996 році з відзнакою закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Біолог-цитолог, викладач біології”.

Наукові інтереси пов‘язані з дослідженням раку щитоподібної залози та його метастазів, розробкою ефективних методів точної передопераційної діагностики раку щитоподібної залози, а також із розробкою методів прогнозування агресивності та радіойод резистентності метастазів раку щитоподібної залози.

Авторка 60 наукових праць, опублікованих зокрема в наукових фахових виданнях України, у зарубіжних виданнях (Scopus, WOS, та ін.).

Авторка методів диференційної передопераційної діагностики новоутворень щитоподібної залози та методів передопераційного прогнозування радіойод резистентності. Має 5 деклараційних патентів на винахід.

Нагороджена дипломом лауреата премії Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій.

 

 

 

Кашина Ганна Сергіївна

Доктор педагогічних наук, професор.

Основне місце роботи – Інститут законодавства Верховної Ради України, головний науковий спеціаліст.

У 2002 році закінчила фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

У 2012 році захистила кандидатську, у 2020 році докторську дисертацію за спеціальністю “теорія і методика професійної освіти”.

Авторка понад 150 наукових публікацій (у тому числі 7 монографій, 7 навчальних посібників, статті в наукових фахових виданнях України, зарубіжних виданнях (Scopus, WOS, та ін.).

Експерт у предметній комісії Міністерства освіти і науки України з рецензування електронних підручників та платформ.

Учасниця міжнародного проекту «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві, адаптовані до стандартів ЄС»; Всеукраїнського експерименту «Електронний підручник для загальної середньої освіти (E-book for secondary education (EBSE)); учасниця державних проектів: «Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку», «Хмароорієнтовані системи навчання майбутніх вчителів», «Модернізація системи підвищення кваліфікації вчителів на основі концепції нової української школи».

Наукові інтереси пов‘язані з теорією та практикою впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту.

 

 

 


Лимар Леся Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент.
Авторка та співавторка  108 наукових та науково-методичних праць, має зокрема 8 публікацій у виданнях Scopus, WOS та ін.

Співавторка підручника з англійської мови для студентів-фармацевтів “English for Pharmacists”, національного підручника “Professional English for General medicine”, методичного посібника “General nutrition”, співавторка монографії “Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами” (2014), монографії «Exploring the opportunities and challenges of medical students» (2019).

Авторка програми “Academic English” для майбутніх докторів філософії, посібника з англійської мови для майбутніх докторів філософії “English for medical PhD Students”.

Відповідальна за організацію мовних курсів та проведення тестування для сертифікації ESOL в НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 


Лазуренко Олена Олексіївна

Кандидат психологічних наук, доцент.
У 1994 р. з відзнакою закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка.

Підготувала та видала понад 290 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі, у наукових фахових виданнях України, у зарубіжних виданнях, з них, що індексуються  міжнародними наукометричними  базами  даних (Scopus, WOS, та ін).

Відмінник освіти України (2002), нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою комітету охорони здоров‘я Верховної ради України, Подякою Київського міського голови, Подякою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця, медаллю за успіхи в науці, іншими відзнаками.

 

 

 


Гололобова Катерина Олександрівна

Кандидат філософських наук, доцент. Завідувачка відділом аспірантури та докторантури.
Закінчила філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича”.

Наукові інтереси: історія філософії, релігієзнавство, гносеологія, ісламознавство, філософська антропологія, філософія науки.

 

 

 


Кефелі-Яновська Олена Ігорівна

Кандидат медичних наук, старший викладач.
Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Проблеми оптимізації в завданнях трансформації навчальних знань у медичній освіті (на прикладі морфологічних дисциплін)” зі спеціальності “Медична та біологічна інформатика і кібернетика”.

 

 

 


Вознюк Віра Юріївна

Асистент Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти

У 2014 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2020 року навчається в аспірантурі за спеціальністю «Медицина». Тема дисертаційного дослідження – «Обґрунтування сучасної моделі мотивації лікарів загальної практики (сімейних лікарів)».

Авторка наукових публікацій у фахових виданнях, навчальних програм та науково-методичних комплексів з питань кардіології та менеджменту охорони здоров’я, зокрема циклу ТУ «Сучасні стандарти невідкладної допомоги в практиці лікаря», метою якого є вдосконалення теоретичних знань і практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з діагностування та лікування кардіологічних захворювань.

Нагороджена Подякою Київського міського голови.

 

 

 


Садовий Валентин Юрійович

Асистент Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, лікар-ендоскопіст першої кваліфікаційної категорії Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2007 р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа”. У 2014-2021 рр. працював керівником напряму з ендоскопії клініки “Борис”.

З 2021 р. працює завідувачем відділення ендоскопічної діагностики Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Член Асоціації лікарів-ендоскопістів України. Член Європейської асоціації гастроінтестинальної ендоскопії ESGE.

 

 

 

Тарасенко Євген Леонідович

Асистент Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, лікар-невропатолог вищої категорії.

Завідувач відділу з експертизи тимчасової непрацездатності Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.