НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Наукова діяльність кафедри

Той, хто захоплюється практикою без науки — неначе керманич,
який ступає на корабель без компаса
Леонардо да Вінчі

 

Хто хоч раз відчув подих творчого наукового натхнення, той завжди прагнутиме пізнати його знов і знов. Наукова діяльність – постійний розвиток, пошук, вдосконалення – невід’ємна частина життя Університету, кафедри.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:
– вивчення етіології, патогенезу карієсу і його ускладнень у дітей, захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота, виявлення взаємозв’язку між цими захворюваннями і загальним станом здоров’я дитини;
– вивчення патогенезу, клінічних особливостей основних стоматологічних захворювань у дітей, що проживають в умовах постійного впливу малих доз радіації;
– вивчення патогенезу, клінічних особливостей основних стоматологічних захворювань у дітей в різних регіонах України в умовах несприятливого навколишнього середовища;
– розробка нормативно-правових актів МОЗ України щодо організації стоматологічної допомоги дітям, розробка стандартів стоматологічної профілактики та протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча терапевтична стоматологія»;
– наукове обґрунтування, методичне й організаційне забезпечення первинної профілактики стоматологічних захворювань у дітей України.
Кафедра активно співпрацює з багатьма науковими інститутами, клінічними базами, де виконуються спільні дослідження за певним планом. Результати досліджень узагальнюються у дисертаційних роботах, численних публікаціях, а також активно впроваджуються в практичну медицину. Співробітники кафедри беруть участь у наукових конференціях в Україні та поза її межами, в роботі з’їздів Асоціації стоматологів України.

Факти і цифри  
На кафедрі за 2 5 років захищено дисертацій:
докторських- 7
кандидатських- 35 .
Опубліковано понад 1 5 00 наукових робіт.
Отримано близько 40 патентів України.
Отримано 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
Створено 2 комп’ютерні програми, що дозволяють визначити чинники ризику виникнення основних стоматологічних захворювань і цілеспрямовано призначити засоби профілактики.

 

 

Кафедра дитячої та профілактичної стоматології має тісні наукові зв’язки з різними установами України та країн СНД, серед них:

  • Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
  • Інститут молекулярної б іології і генетики НАН України
  • ДУ «Науковий цент радіаційної медицини АМН України»
  • ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломойченко НАМН України»
  • Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка
  • Московський державний медико-стоматологічний університет
  • Білоруський державний медичний університет.

 

Головні наукові здобутки співробітників кафедри публікуються у журналі «Профілактична та дитяча стоматологія», який внесено у науко метричну базу даних  IndexCopernicus  ( http://www.indexcopernicus.com/ ). Головним редактором журналу є професор Л.О. Хоменко .

 

Основні наукові напрямки:

Лікування та профілактика захворювань пародонта у дітей

 

Екологічні аспекти стоматологічного здоров’я дітей України

 

Вивчення етіології, патогенезу, профілактики та лікування карієсу у дітей віком до 3-х років ( EarlyChildhood Caries ).

Молярно-різцева гіпомінералізація у дітей в Україні ( Molar Incicor Hypomineralization )

 

Екзогенна профілактика карієсу постійних зубів у дітей із застосуванням різних засобів та схем (клініко-експериментальне дослідження)

 

Визначення біосумісності матеріалів на основі мінерал-триоксид-агрегатів

Застосування методу ПЦР при діагностиці захворювань пародонта у дітей