Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник: Любарець Світлана Федорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри slub@ukr.net
Підготовка студентів на кафедрі здійснюється на підставі нормативних документів МОЗ та МОН України.

 

2023-2024 н.р.

ПЛАН МЕТОДИЧНИХ НАРАД КАФЕДРИ НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2023-24 н.р.

Графіки консультацій 

Навчально-методичні матеріали на весняно-літній семестр 2023-24 н.р.

Графік взаємних та контрольних відвідувань занять на весняно-літній семестр 2023-24 н.р.

Графік контролю зав.кафедри за якістю занять на весняно-літній семестр 2023-24 н.р.

Графік взаємних та контрольних відвідувань занять осінь-зима 2023-24 н.р.

Графік контролю зав.кафедри за якістю занять осінь- зима 2023-24 н.р.

Розподіл груп між викладачами на  весняно-літній семестр 2023-24 н.р.

Розклади

Робочий навчальний план на 2023-24 н.р.

План навчально-методичної роботи 2023-24 н.р.

Звіт про НМР кафедри 2022-2023 н.р.

Навчально-методичні матеріали на осінньо-зимовий семестр 2023-2024 н.р.

Методичні рекомендації до ПЗ 4 курс ДТС 2023-24 н.р

МРЛекції ДТС 2022-23 н.р

Робочі зошити 4 курс ДТС 2023-24 н.р

Матеріали до ПК з ДКзДТС 3 курс 2023-2024 н.р.

Матеріали до ПК 4 курс 2023-24 н.р

Методичні рекомендації 5 курс

Методичні рекомендації ВД Педіатрія 5 курс 2023-24 н.р

Робочі зошити 5 курс

Робочі зошити ВД Педіатрія 5 курс 2023-24 н.р.

ВД Сучасні технології 2023-24 н.р

Навчально-методичні матеріали 3 курс

Навчально-методичні матеріали 3-5 курсу факультету підготовки іноземних громадян (методичні рекомендації та робочі зошити) на осінньо-зимовий семестр 2023-2024 н.р.

Робочі програми

Силабуси

Регламенти оцінювання поточного контролю

Матеріали до ПК для 4 та 5 курсів на весняно-літній семестр 2023-24 н.р.

Матеріали до ОСП(К)І 3 курс 2023-2024 н.р.

Матеріали до ОСП(К)І 5 курс 2023-24 н.р.

 

2022-2023 н.р.

 

План навчально-методичної роботи 2022-23 н.р.

Робочі програми 2022-2023 н.р

Силабуси 2022-2023 н.р

Вибіркова дисципліна для студентів педіатричного факультету 2022-23 н.р

ОСП(К)І Компетенції 5 курс 2022-2023 р.

Посилання на відеоматеріали ОСП(К)І 2022-23

5 курс ОСП(К)І Алгоритми 2022-2023 н.р.

Матеріали до ОСП(К)І для студентів 3 курсу

Матеріали до ОСП(К)І для студентів 3 курсу англомовної форми навчання

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Весняно-літній семестр 2022-23 н.р.

 

Розподіл груп між викладачами весняно-літній семестр 2022-23 н.р.

Графік взаємних та контрольних відвідувань занять весняно-літній семестр 2022-23 н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри ДТСТ весняно-літній семестр 2022-23 н.р.

Розклади занять весняно-літній семестр 2022-2023 н.р

Тематичні плани лекцій і практичних занять весняно-літній семестр 2022-2023 н.р

План методичних нарад кафедри весняно-літній семестр 2022-23 н.р.

Графік контролю завідувача кафедри за якістю проведення занять весняно-літній семестр 2022-23 н.р.

Регламент проведення та критерії оцінювання поточного контролю 3 курс «Профілактика..» весняно-літній семестр 2022-23 н.р. англ

Регламент проведення та критерії оцінювання поточного контролю 3 курс «Профілактика..» весняно-літній семестр 2022-23 н.р.

Графіки консультацій до ПК весняно-літній семестр 2022-23 н.р

Поточні консультації весняно-літній семестр 2022-23 н.р

Матеріали до ПК 5 курс весняно-літній семестр 2022-23 н.р

Регламенти до ПК 5 курс весняно-літній семестр 2022-23 н.р

Матеріали до ПК 3 курс Профілактика.. весняно-літній семестр 2022-23 н.р

Матеріали до ПК 4 курс весняно-літній семестр 2022-23 н.р. англ

Регламент ПК 4 курс весняно-літній семестр 2022-23 н.р. англ

Вибіркова дисципліна 5 курс 2022-23 н.р

Them.plan Lectures Pediatric operative dentistry 4 сourse 2022-23 e.y.

 

Осінній семестр 2022-23 н.р.

Графік контролю зав.кафедри за якістю занять осінній семестр 2022-23 н.р.

Кафедра ДТС Графік консультацій викладачами кафедри осінній семестр 2022-23 н.р.

Графік взаємних та контрольних відвідувань занять осінній семестр 2022-23 н.р.

Поточні консультації осінній семестр 2022-2023 н.р

Регламенти оцінювання поточного контролю осінній семестр 2022-23 н.р

Графіки консультацій до ПК

Матеріали до ПК 2022-23 н.р.

Тематичні плани 2022-2023 н.р

Тестовий комплекс осінній семестр 2022-2023 н.р

Навчально-методичні матеріали 3 курс ДКзДТС 2022-2023 н.р

Навчально-методичні матеріали 3 курс Профілактика 2022-2023 н.р

Навчально-методичні матеріали 4 курс ДТС 2022-2023 н.р

Навчально-методичні матеріали 5 курс ДТС осінній семестр 2022-2023 н.р

Навчально-методичні матеріали 5 курс ВД Сучасні технології 2022-23 н.р

ОПП 221 СТОМАТОЛОГІЯ 2021

Розклад занять 2022-2023 н.р

Studing matirials 3-5 courses 2022-2023

Річний звіт 2021-2022 н.р.

 

 

2021-2022 н.р.

 

Весняно-літній семестр

 

Графік взаємовідвідувань занять весняно-літній семестр 21-22

Графік контролю зав.кафедри за якістю занять весняно-літній семестр 21-22

Регламент поточного контролю 3 курс Профілактика… весняно-літній семестр 21-22 н.р. УКР

Розподіл груп між викладачами весняно-літній семестр 2021-22 УКР

Графіки передмодульних консультацій весняно-літній семестр 21-22

Графіки поточних консультацій весняно-літній семестр 21-22

Методичні рекомендації для сам.роботи студентів з дисципліни Профілактика… весна 21-22 УКР

Робочі зошити з дисципліни Профілактика… весна 21-22 УКР

Розклади весняно-літній семестр 21-22 УКР

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 н.р.

 

 

Осінньо-зимовий семестр

 

Графіки консультацій

Методичні розробки

Регламенти оцінювання поточного контролю осінньо-зимовий семестр 2021-22

Робочі програми

Розклад занять осінньо-зимовий семестр 2021-2022 н.р

Силабуси

Тематичні плани

Графік взаємовідвідувань занять осінь 21-22

Графік контролю зав.кафедри за якістю занять осінь 21-22

Звіт кафедри ДТСТ 2020-21 н.р. 24.06.21

ПЛАН НАВЧ-МЕТ. РОБОТИ КАФЕДРИ 2021-22 н.р.

Рейтингова таблиця проф. діяльності НПП за 2020-21 н.р.

РНП НМУ 2021-22

Розподіл груп між викладачами осінь 2021-22

Фонд тестових завдань 3-5 курс 2021-22

Розклад Курсу за вибором 2021-22 н.р.

Освітня програма Стоматологія 2020

Регламенти ПК 4 курс 2021-2022

Матеріали до ПК 4 курс 2021-2022

Матеріали для підготовки до ПК з дисципліни “Доклінічна дитяча терапевтична стоматологія”. 

Графік складання ПК

 

 

2020-2021 н.р.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2020-21 н.р

 

ПЛАН НАРАД КАФЕДРИ НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2020-21 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

Розподіл груп між викладачами осінь 2020-21

Список рекомендованої літератури 4 курс ДТСТ осінь 20-21 (укр, англ)

Графік консультацій

Регламент оцінювання поточного контролю

Регламент ПК

Розклади

Тем плани лекцій та практичних занять

Питання до ПК 4 курс 2020-21 н.р.

Практичні навики до ПК 4 курс 2020-21 н.р.

 

Тестові завдання підсумкового контролю

 

Дисципліни, що викладає кафедра:

 

  • Доклінічний курс з дитячої терапевтичної стоматології, в тому числі
    сестринська практика в стоматології
  • Профілактика стоматологічних захворювань, в тому числі клінічна практика
    з профілактики стоматологічних захворювань
  • Дитяча терапевтична стоматологія, в тому числі клінічна практика з дитячої
    терапевтичної стоматології
  • Вибіркова дисципліна Сучасні технології в дитячій стоматології

 

 

Практичні заняття з дисципліни «Дитяча терапевтична

стоматологія» у студентів 5 курсу

 

 

Практичне заняття з профілактики стоматологічних захворювань