НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Регламенти кінцевого контролю з дисциплін

Тестові завдання підсумкового контролю

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Робочі програми

 

Студенти – це унікальна категорія людей, заради якої було створено світ університетів і якій будь-яка кафедра завдячує своїм існуванням. Що ж до сучасних студентів-стоматологів, то три з половиною роки із п’яти проведених в Університеті у них тісно пов’язані з кафедрою дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань. Студенти 2 курсу вивчають дисципліну «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», 3 курсу – «Профілактика стоматологічних захворювань», 4 і 5 курсів –« Дитяча терапевтична стоматологія». Щорічно на кафедрі навчається понад 1000 студентів, серед них іноземні студенти з більше, ніж 20 країн світу. Впродовж останніх років повністю оновлено матеріально-технічну базу кафедри, що забезпечує високу якість підготовки стоматологів дитячого профілю.

 

Сучасні лікувальні кабінети кафедри

Велика увага постійно приділяється удосконаленню методики викладання навчальних дисциплін, в навчальний процес запроваджено сучасні тестові форми контролю рівня знань студентів, новітні технології лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей.

 

 

 

Професори Хоменко Л.О. та Павленко О.В. під час державного іспиту

Співробітники кафедри брали участь у розробці навчального плану підготовки фахівців кваліфікації «лікар-стоматолог» у ВНЗ ІУ рівня акредитації за спеціальністю «Стоматологія» (2010), Типових і робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі.
Впродовж багатьох років кафедра є опорною в Україні з методики викладання навчальних дисциплін «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» і «Дитяча терапевтична стоматологія», у 1991-2003 роках вона була також опорною з методики викладання дисципліни «Профілактика стоматологічних захворювань». На базі кафедри регулярно проводяться наради завідувачів кафедр стоматології дитячого віку вищих медичних закладів освіти України, на яких обговорюються питання організації та вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, розробки форм контролю рівня знань студентів, тощо.
Кафедра є основною базою роботи зі слухачами факультету підвищення кваліфікації – викладачами вищих медичних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації.

Створений на кафедрі підручник з дитячої терапевтичної стоматології став базовим не лише в Україні, але й за кордоном – наші колеги з медичних університетів Росії, Білорусі залюбки користуються ним, так само, як і іншими навчальними посібниками, виданими російською мовою співробітниками кафедри. У 2014 році вийшов з друку І том національного підручника «Терапевтична стоматологія дитячого віку», готується до друку 2-й том.

Методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі включає методичні розробки як для студентів, так і для викладачів з усіх тем занять всіх дисциплін, що викладаються. Нещодавно до української і російської мов, на яких готувались методичні матеріали, додалась англійська – на кафедрі навчаються іноземні студенти англомовної форми навчання.

Англомовні студенти під час практичного заняття

 

Протягом навчання на кафедрі студенти проходять серйозну практичну школу –  проводяться заняття зі стоматологічної профілактики в дитячих садках, школах міста, студенти активно працюють у відділенні профілактики, у стоматологічних відділеннях поліклінік під час виробничої практики. Для субординаторів 5 курсу проводяться окремі лекційні дні, на яких майбутні лікарі можуть дізнатися про новітні розробки в галузі.

 

Практичний майстер-клас для студентів

 

Особлива увага приділяється викладанню профілактики стоматологічних захворювань, оскільки саме за профілактикою – майбутнє.

 

Практичне заняття з профілактики стоматологічних захворювань

 

Чимало талановитої молоді продовжує навчання на кафедрі, адже «освічена людина тим і відрізняється він неосвіченої, що продовжує вважати свою освіту незакінченою» (К. Симонов). На кафедрі проходять підготовку клінічні ординатори, магістри, аспіранти. Колектив кафедри поповнюють кращі студенти факультету – вони долучаються до спеціальності під час роботи у науковому студентському гуртку. На кафедрі пройшли підготовку понад 40 магістрів, клінічних ординаторів і аспірантів, в тому числі громадяни інших країн.

На кафедрі підвищили кваліфікацію понад 200 викладачів кафедр дитячої стоматології з вищих навчальних закладів України.
Співробітники кафедри брали участь у розробці Державних стандартів вищої медичної освіти України:
– Освітньо – кваліфікаційна характеристика спеціаліста (ОКХ) за спеціальністю “Стоматологія”
– Освітньо – професійна програма (ОПП) за спеціальністю “Стоматологія”
– Навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” у ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації за спеціальністю «Стоматологія» (2003, 2009, 2010 н.р.).
Починаючи з 2003 року, коли студенти-медики України почали навчатися за власними навчальними планами (до цього часу в України навчання відбувалося за програмами, створеними у Москві), на кафедрі було розроблено навчальні програми:
1. Робоча програма з дисципліни „Дитяча терапевтична стоматологія” для стоматологічного факультету, 2001 рік.
2. Програма (наскрізна) та методичне забезпечення виробничої практики для студентів 5 курсу з дитячої терапевтичної стоматології 2002 р.
3. Робоча навчальна програма з дисципліни “Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету 2005р.
4. Робоча навчальна програма з дисципліни “Профілактика стоматологічних захворювань” для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету 2005р.
5. Робоча навчальна програма з дисципліни “Дитяча терапевтична стоматологія” для студентів IV та V курсу стоматологічного факультету, 2006 р.
6. Тимчасова типова програма навчальної дисципліни “Дитяча стоматологія” для студентів ІІІ, ІV та V курсів стоматологічного факультету, 2006р.
7. Робоча навчальна програма з дисципліни “Дитяча терапевтична стоматологія” для студентів V курсу стоматологічного факультету, 2007 р.
8. Тимчасова типова програма навчальної дисципліни „Дитяча стоматологія” для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, 2007 рік.
9. Робоча навчальна програма з елективного курсу “Ендодонтична техніка в дитячій стоматології” для студентів V курсу стоматологічного факультету, 2007р.
10. Типова програма навчальної дисципліни „Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, 2008 рік.
11. Model program of educational discipline „Propaedeutics of pediatric dentistry” for students of dental faculties of higher medical educational institutions of Ukraine with ІІІ-IV level of accreditation, 2008 y.

12. Програма навчальної дисципліни «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» для студентів ВНМЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації (2010р.), створена відповідно до вимог кредитно-модульної організації навчального процесу.

13. Робоча програма навчальної дисципліни «Профілактика стоматологічних захворювань» для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця (2011р.), створена відповідно до вимог кредитно-модульної організації навчального процесу.

14. Програма навчальної дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» для студентів ВНМЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації (2012р.), створена відповідно до вимог кредитно-модульної організації навчального процесу.

Спільно зі співробітниками інших профільних кафедр стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця створені наступні навчальні програми:

 • Програма навчальної дисципліни «Основи стоматології» для студентів лікувальних факультетів ВНМЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації (2009р.), створена відповідно до вимог кредитно-модульної організації навчального процесу.
 • Програма навчальної дисципліни для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця «Сестринська практика в стоматології» (2012р.), створена відповідно до вимог кредитно-модульної організації навчального процесу.
 • Програма навчальної дисципліни «Виробнича лікарська практика» для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця (2013р.), створена відповідно до вимог кредитно-модульної організації навчального процесу.
  Співробітники кафедри є експертами матеріалів тестових завдань до ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок-2”, “Крок-3” зі спеціальності «Стоматологія».
  За час існування співробітниками кафедри видано:
  – підручників – 10, включено розділи з дитячої терапевтичної стоматології до 2 підручників для студентів інших медичних спеціальностей
  – навчальних посібників-14
  – методичних розробок – 250.